Elberfelder Biblia (ok. 1900) - Mateusza - 24. Rozdział

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Biblia (ok. 1900)

... nie ma informacji o tym module ...

 

Księga gości

 

 

Księga gości 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Biblia (ok. 1900)


1UndG2532 JesusG2424 tratG1831 hinaus undG2532 gingG4198 vonG575 dem TempelG2411 hinwegG4198; undG2532 seineG846 JüngerG3101 tratenG4334 herzu, um ihmG846 die GebäudeG3619 des TempelsG2411 zu zeigenG1925. 2ErG2424 aberG1161 antwortete und sprachG2036 zu ihnenG846: SehetG991 ihr nichtG3756 allesG3956 diesesG5023 ? WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: HierG5602 wirdG863 nichtG3364 ein SteinG3037 aufG1909 dem anderenG3037 gelassenG863 werden, derG3739 nichtG3364 abgebrochenG2647 werdenG2647 wird. 3Als er aberG1161 aufG1909 dem ÖlbergeG1636 G3735 saßG2521, tratenG4334 seine JüngerG3101 zuG2596 ihmG846 besondersG2398 undG2532 sprachenG3004: SageG2036 unsG2254, wannG4219 wirdG2071 diesesG5023 seinG2071, undG2532 wasG5101 ist das ZeichenG4592 deinerG4674 AnkunftG3952 undG2532 der VollendungG4930 des ZeitaltersG165 ? 4UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihnenG846: Sehet zuG991, daß euchG5209 niemandG3361 G5100 verführeG4105! 5dennG1063 vieleG4183 werden unterG1909 meinemG3450 NamenG3686 kommenG2064 undG2532 sagenG3004: IchG1473 binG1510 der ChristusG5547! undG2532 sie werden vieleG4183 verführenG4105. 6Ihr werdetG3195 aberG1161 von KriegenG4171 undG2532 KriegsgerüchtenG189 G4171 hörenG191. SehetG3708 zu, erschrecketG2360 nichtG3361; dennG1063 dies allesG3956 mußG1163 geschehenG1096, aberG235 es istG2076 nochG3768 nicht das EndeG5056. 7DennG1063 es wird sich NationG1484 widerG1909 NationG1484 erhebenG1453 undG2532 KönigreichG932 widerG1909 KönigreichG932, undG2532 es werdenG2071 HungersnöteG3042 undG2532 SeuchenG3061 sein undG2532 ErdbebenG4578 an verschiedenenG2596 OrtenG5117. 8AllesG3956 diesesG5023 aberG1161 ist der AnfangG746 der WehenG5604. 9DannG5119 werdenG3860 sie euchG5209 inG1519 DrangsalG2347 überliefernG3860 undG2532 euchG5209 tötenG615; undG2532 ihr werdetG2071 vonG5259 allenG3956 NationenG1484 gehaßtG3404 werden umG1223 meinesG3450 Namens willenG3686. 10UndG2532 dannG5119 werden vieleG4183 geärgertG4624 werden undG2532 werden einanderG240 überliefernG3860 undG2532 einanderG240 hassenG3404; 11undG2532 vieleG4183 falsche ProphetenG5578 werden aufstehenG1453 undG2532 werden vieleG4183 verführenG4105; 12undG2532 wegenG1223 des ÜberhandnehmensG4129 der GesetzlosigkeitG458 wird die LiebeG26 der VielenG4183 erkaltenG5594; 13wer aberG1161 ausharrtG5278 bisG1519 ans EndeG5056, dieserG3778 wird errettetG4982 werden. 14UndG2532 diesesG5124 EvangeliumG2098 des ReichesG932 wird gepredigtG2784 werden aufG1722 dem ganzenG3650 ErdkreisG3625, allenG3956 NationenG1484 zuG1519 einem ZeugnisG3142, undG2532 dannG5119 wirdG2240 das EndeG5056 kommenG2240. 15WennG3752 ihr nunG3767 den GreuelG946 der VerwüstungG2050, von welchem durchG1223 DanielG1158, den ProphetenG4396, geredetG4483 ist, stehenG2476 sehetG1492 anG1722 heiligemG40 OrteG5117 (wer es liestG314, der beachteG3539 es), 16daß alsdannG5119 die inG1722 JudäaG2449 sind, aufG1909 die BergeG3735 fliehenG5343; 17wer aufG1909 dem DacheG1430 ist, nichtG3361 hinabsteigeG2597, um die SachenG5100 ausG1537 seinemG846 HauseG3614 zu holenG142; 18undG2532 wer aufG1722 dem FeldeG68 ist, nichtG3361 zurückkehreG1994 G3694, um seinG846 KleidG2440 zu holenG142. 19WeheG3759 aberG1161 den SchwangerenG2192 G1722 G1064 undG2532 den SäugendenG2337 inG1722 jenenG1565 TagenG2250! 20BetetG4336 aberG1161, daßG3363 eureG5216 FluchtG5437 nichtG3363 im WinterG5494 gescheheG1096, nochG3366 amG1722 SabbathG4521; 21dennG1063 alsdannG5119 wird großeG3173 DrangsalG2347 seinG2071, dergleichenG3634 vonG575 AnfangG746 der WeltG2889 bis jetzthinG2193 G3568 nichtG3756 gewesenG1096 ist,G3761 noch jeG3364 sein wirdG1096; 22undG2532 wennG1508 jeneG1565 TageG2250 nichtG1508 verkürztG2856 würden, soG1487 würdeG302 keinG3756 G3956 FleischG4561 gerettetG4982 werden; aberG1161 umG1223 der AuserwähltenG1588 willen werden jeneG1565 TageG2250 verkürztG2856 werden. 23AlsdannG5119, wennG1437 jemandG5100 zu euchG5213 sagtG2036: SieheG2400, hierG5602 ist der ChristusG5547, oderG2228 hierG5602! so glaubetG4100 nichtG3361. 24DennG1063 es werdenG1453 falsche ChristiG5580 undG2532 falsche ProphetenG5578 aufstehenG1453 undG2532 werdenG1325 großeG3173 ZeichenG4592 undG2532 WunderG5059 tunG1325, umG5620 so, wennG1487 möglichG1415, auchG2532 die AuserwähltenG1588 zu verführenG4105. 25SieheG2400, ich habeG4280 es euchG5213 vorhergesagtG4280. 26WennG1437 sie nunG5767 zu euchG5213 sagenG2036: SieheG2400, er istG2076 inG1722 der WüsteG2048! so gehetG1831 nichtG3361 hinausG1831; sieheG2400, inG1722 den GemächernG5009! so glaubetG4100 nichtG3361. 27DennG1063 gleichwieG5618 der BlitzG796 ausfährtG1831 vonG575 OstenG395 undG2532 scheintG5316 bis genG2193 WestenG1424, alsoG3779 G2532 wirdG2071 die AnkunftG3952 des SohnesG5207 des MenschenG444 seinG2071. 28[Denn]G1063 wo irgendG1437 G3699 das AasG4430 istG5600, daG1563 werdenG4863 die AdlerG105 versammeltG4863 werden. 29AlsbaldG2112 aberG1161 nachG3326 der DrangsalG2347 jenerG1565 TageG2250 wird die SonneG2246 verfinstertG4654 werden, undG2532 der MondG4582 seinenG846 ScheinG5338 nichtG3756 gebenG1325, undG2532 die SterneG792 werdenG4098 vomG575 HimmelG3772 fallenG4098, undG2532 die KräfteG1411 der HimmelG3772 werden erschüttertG4531 werden. 30UndG2532 dannG5119 wird das ZeichenG4592 des SohnesG5207 des MenschenG444 inG1722 dem HimmelG3772 erscheinenG5316; undG2532 dannG5119 werdenG2875 wehklagenG2875 alleG3956 StämmeG5443 des LandesG1093, undG2532 sie werdenG3700 den SohnG5207 des MenschenG444 kommenG2064 sehenG3700 aufG1909 den WolkenG3507 des HimmelsG3772 mitG3326 MachtG1411 undG2532 großerG4183 Herrlichkeit.   31UndG2532 er wirdG649 seineG846 EngelG32 aussendenG649 mitG3326 starkemG3173 PosaunenschallG4536 , undG2532 sie werdenG1996 seineG846 AuserwähltenG1588 versammelnG1996 vonG1537 den vierG5064 WindenG417 her, vonG575 dem einen EndeG206 der HimmelG3772 bis zuG2193 ihremG846 anderen EndeG206.   32VonG575 dem FeigenbaumG4808 aberG1161 lernetG3129 das GleichnisG3850: WennG3752 seinG846 ZweigG2798 schonG2235 weichG527 geworden istG1096 undG2532 die BlätterG5444 hervortreibtG1631, so erkennetG1097 ihr, daßG3754 der SommerG2330 naheG1451 ist. 33AlsoG3779 auchG2532 ihrG5210, wennG3752 ihr allesG3956 diesesG5023 sehetG1492, so erkennetG1097, daßG3754 es naheG1451 anG1909 der TürG2374 istG2076. 34WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: DiesesG3778 GeschlechtG1074 wird nichtG3364 vergehenG3928, bisG302 G2193 allesG3956 diesesG5023 geschehenG1096 ist. 35Der HimmelG3772 undG2532 die ErdeG1093 werden vergehenG3928, meineG3450 WorteG3056 aberG1161 sollenG3928 nichtG3364 vergehenG3928. 36VonG4012 jenemG1565 TageG2250 aberG1161 undG2532 jener StundeG5610 weißG1492 niemandG3762, auch nichtG3761 die EngelG32 der HimmelG3772, sondernG1508 meinG3450 VaterG3962 alleinG3441. 37AberG1161 gleichwieG5618 die TageG2250 NoahsG3575 waren, alsoG3779 wirdG2071 auchG2532 die AnkunftG3952 des SohnesG5207 des MenschenG444 seinG2071. 38DennG1063 gleichwieG5618 sie inG1722 den TagenG2250 vorG4253 der FlutG2627 warenG2258: sie aßenG5176 undG2532 trankenG4095, sie heiratetenG1060 undG2532 verheiratetenG1547, bisG891 zu dem TageG2250 daG3739 NoahG3575 inG1519 die ArcheG2787 gingG1525, 39undG2532 sie es nichtG3756 erkanntenG1097, bisG2193 die FlutG2627 kamG2064 undG2532 alleG537 wegraffteG142, alsoG3779 wirdG2071 auchG2532 die AnkunftG3952 des SohnesG5207 des MenschenG444 seinG2071. 40AlsdannG5119 werdenG2071 zweiG1417 aufG1722 dem FeldeG68 seinG2071, einerG1520 wird genommenG3880 undG2532 einerG1520 gelassenG863; 41zweiG1417 werden anG1722 dem MühlsteinG3459 mahlenG229, eineG3391 wird genommenG3880 undG2532 eineG3391 gelassenG863. 42WachetG1127 alsoG3767, dennG3754 ihr wissetG1492 nichtG3756, zu welcherG4169 StundeG5610 euerG5216 HerrG2962 kommtG2064. 43JenesG1565 aberG1161 erkennetG1097: wennG3754 G1487 der HausherrG3617 gewußtG1492 hätte, in welcherG4169 WacheG5438 der DiebG2812 kommeG2064, so würdeG302 er wohl gewachtG1127 undG2532 G302 nichtG3756 erlaubtG1439 haben, daß seinG846 HausG3614 durchgrabenG1358 würde. 44DeshalbG1223 G5124 auchG2532 ihrG5210, seidG1096 bereitG2092; dennG3754 in der StundeG5610, in welcherG3739 ihr nichtG3756 meinetG1380, kommtG2064 der SohnG5207 des MenschenG444. - 45WerG5101 istG2076 nunG686 der treueG4103 undG2532 klugeG5429 KnechtG1401, denG3739 seinG846 HerrG2962 überG1909 seinG846 GesindeG2322 gesetztG2525 G525 hat, um ihnenG846 die SpeiseG5160 zu gebenG1325 zurG1722 rechten ZeitG2540 ? 46GlückseligG3107 jenerG1565 KnechtG1401, denG3739 seinG846 HerrG2962, wenn er kommtG2064, alsoG3779 tuendG4160 findenG2147 wird! 47WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 G3754: er wirdG2525 ihnG846 überG1909 seineG846 ganzeG3956 HabeG5224 setzenG2525. 48WennG1437 aberG1161 jenerG1565 böseG2556 KnechtG1401 inG1722 seinemG846 HerzenG2588 sagtG2036: MeinG3450 HerrG2962 verziehtG5549 zu kommenG2064, 49undG2532 anfängtG756, seine MitknechteG4889 zu schlagenG5180, undG1161 ißtG2068 undG2532 trinktG4095 mitG3326 den TrunkenenG3184, 50so wirdG2240 der HerrG2962 jenesG1565 KnechtesG1401 kommenG2240 anG1722 einem TageG2250, an welchemG3739 er es nichtG3756 erwartetG4328, undG2532 inG1722 einer StundeG5610, dieG3739 erG1097 nichtG3756 weißG1097, 51undG2532 wirdG1371 ihn entzweischneidenG1371 undG2532 ihmG846 seinG846 TeilG3313 setzenG5087 mitG3326 den HeuchlernG5273: daG1563 wird seinG2071 das WeinenG2805 undG2532 das ZähneknirschenG1030 G3599. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!