SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5082 G5083 G5084 G5085 G5086         G5088G5089G5090G5091G5092

Cognate Strong's numbers: G3866, G3908, G3331, G4286, G114, G2007, G4388, G115, G4369, G3346, G1936

Strong: G5087
τίθημι  [tithémi]
(3. pl. τιθέασιν, part. τιθείς, impf. 3. sg. ἐτίθει, 3. pl. ἐτίθεσαν n. ἐτίθουν, fut. θήσω, aor. ἔθηκα, konj. θῶ, imp. aor. 2. pl. θέτε, inf. θεῖναι, part. θείς, pf. τέθεικα, part. τεθεικώς, aor. med. 2. sg. ἔθου, 3. pl. ἔθεντο, imp. 2. pl. θέσθε, pf. pas. τέθειμαι, aor. pas. ἐτέθην, konj. τεθώ, inf. τεθῆναι) 1. klást; položit (θεμέλιον základ, τὴν ψυχήν život), uložit, postavit; dát (σκάνδαλον pohoršení); předložit (οἶνον víno); odložit, dát stranou, uložit (peníze) ¦¦ τιθέναι τὰ γόνατα klekat ¦ θέτε ἐν ταῖς καρδίαις (*L 21:14) vezměte si k srdci 2. určit (τινὰ εἴς τι koho k čemu); (u)stanovit (τινά τινα koho kým); přisoudit 3. (med.; často není rozdíl od akt. výrazný) (u)stanovit (τινά τινα koho kým / za koho), určit; vsadit, dát (do vězení); učinit (τινά τι koho čím) ¦¦ θέσθαι εἰς τὰ ὦτα dobře si zapamatovat [100]
Strong: G5087
Word: τιθημι
Pronounc: tith'-ay-mee
Orig: a prolonged form of a primary theo theh'-o (which is used only as alternate in certain tenses) to place (in the widest application, literally and figuratively; properly, in a passive or horizontal posture, and thus different from 2476, which properly denotes an upright and active position, while 2749 is properly reflexive and utterly prostrate):--+ advise, appoint, bow, commit, conceive, give, X kneel down, lay (aside, down, up), make, ordain, purpose, put, set (forth), settle, sink down. G2476 G2749
Use: TDNT-8:152,1176 Verb
HE Strong: H622 H935 H1777 H1875 H3322 H3332 H3427 H3455 H3559 H3772 H4171 H5060 H5117 H5148 H5181 H5307 H5375 H5414 H5437 H5446 H5810 H5927 H6213 H6485 H6680 H6965 H6979 H6983 H7311 H7412 H7561 H7737 H7760 H7896 H8104 H8371 H8628

1) to set, put, place
1a) to place or lay
1b) to put down, lay down
1b1) to bend down
1b2) to lay off or aside, to wear or carry no longer
1b3) to lay by, lay aside money
1c) to set on (serve) something to eat or drink
1d) to set forth, something to be explained by discourse
2) to make
2a) to make (or set) for one's self or for one's use
3) to set, fix establish
3a) to set forth
3b) to establish, ordain
Strong: G5087
Word: τίθημι
Transliter: tithēmi
Pronounc: tith'-ay-mee
A prolonged form of a primary word θέω theō (which is used only as an alternate in certain tenses); to place (in the widest application literally and figuratively; properly in a passive or horizontal posture and thus different from G2476 which properly denotes an upright and active position while G2749 is properly reflexive and utterly prostrate): - + advise appoint bow commit conceive give X kneel down lay (aside down up) make ordain purpose put set (forth) settle sink down.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5087
tithemi < aus d. W. dhe- (setzen; ai.: d. Herz [= Vertrauen] auf jmdn. setzen;
 lat.: tun, machen); Vb. (100)
 I.) setzen / legen / stellen
  1) setzen, legen, plazieren, stellen:
   1a) hinstellen, hinlegen, niederlegen, niederstellen. Mr 15:47* ua.
   1b) kaufmännischer t.t.: weglegen, auf d. Seite legen (z.B. Geld), hinterlegen, deponieren (2,1626). Lu 19:21,22 1Co 16:2
   1c) etw. nicht mehr länger tragen: ablegen, ausziehen, sich von etw. entledigen. Joh 10:11,15,17,18 13:4,37 15:13 1Jo 3:16
   1d) bereiten, etw. (zu Essen und zu Trinken) vorsetzen, servieren, Speisen auftragen. Joh 2:10
   1d) etw. (in einem Gleichnis) darlegen, aufzeigen bzw. darstellen. Mt 24:51 Mr 4:30 Lu 12:46 21:14
   1e) aus d. lat.: (d. Knie) beugen. Mr 15:19 Lu 22:41 Ac 7:60* ua.
  2) etw. (für sich oder für d. eigenen Gebrauch) machen, herstellen. Le 26:31 Isa 5:20 Lu 20:43 Ro 4:17 2Ti 1:11 Heb 1:2,13* ua.
  3) setzen, fixieren, etablieren:
   3a) aufrichten, aufstellen. Ps 105:27 Ac 1:7 1Co 12:18 2Co 5:19
   3b) festsetzen, bestimmen, einsetzen, anordnen; jmdn. zu etw. machen oder bestimmen. Isa 49:6 Ac 13:47 20:28 27:12 Joh 15:16 1Co 12:28 1Th 5:9 1Ti 1:12 1Pe 2:8
 Wortfamilie:
 394 ana-tithemi
 < 303 + 5087, (w. [etw. vor jmd.] auf-stellen); Vb. (2)
 I.) darlegen
 
 4323 pros-anatithemai
 < 4314 + 394; Vb.Med. (2)
 I.) noch dazu auferlegen
 331 anathema
 < 394, (w. d. [für Gott] Aufgestellte [Geweihte]); Subst.neut. (1)
 I.) das Verfluchte
  
 332 anathematizo
 < 331; Vb. (4)
 I.) verfluchen
  
 2652 kata-thema
 < 2596 (perf.) + 331; Subst.neut. (1)
 I.) d. mit d. Bannfluch belegte
 
 2653 kata-thematizo
 < 2652; Vb. (1)
 I.) fluchen
 
 334 anathema
 < 394 (wie 331, aber im guten Sinn); Subst.neut. (1)
 I.) d. Weihegabe
  
 477 anti-thesis
 < Abl. von 473 + 5087, (w. d. gegenüber-Gestellte); Subst.fem. (1)
 I.) d. Widerspruch
 
 659 apo-tithemi
 < 575 + 5087; Vb. (9)
 I.) ablegen
  
 595 apothesis
 < Tät. von 659; Subst.fem. (1)
 I.) d. Ablegen
 596 apotheke
 < 659 (w. [d. Ort wo] d. Weg-gelegte [zur Speicherung]); Subst.fem. (6)
 I.) d. Scheune
 
 1303 dia-tithemai
 < 1223 + 5087, (w. etw. auseinander-legen); Vb.Med. (7)
 I.) testamentarisch verfügen
 
 475 anti-diatithemai
 < 473 + 1303; Vb. (1)
 I.) subst. Med.: d. Widerspenstigen
 1242 diatheke
 < 1303; Subst.fem. (33)
 I.) d. Testament
 II.) d. Bund
 1620 ek-tithemi
 < 1537 + 5087; Vb. (4)
 I.) aussetzen
 
 2007 epi-tithemi
 < 1909 + 5087; Vb. (39)
 I.) auflegen
 1936 epithesis
 < 2007; Subst. fem.
 I.) d. Auflegen
  
 2698 kata-tithemi
 < 2596 + 5087, (w. nieder-legen); Vb. (2)
 I.) Med.: jmd. Gunst erweisen
 
 4784 sug-katatithemai
 < 4862 + 2698 (w. mit-niederlegen); Vb.Med. (1)
 I.) jmd. zustimmen
  
 4783 sugkatathesis
 < 4784 (w. d. Zustimmung); Vb. (1)
 I.) d. übereinstimmende Verträglichkeit
 
 3872 para-katatheke
 < 3844 + 2698, (w. d. bei jmd.-Niedergelegte); Subst.fem. (2)
 NT: in Hss. anstelle von 3866 und gleichbedeutend mit diesem!
 3346 meta-tithemi
 < 3326 (Veränderung, Wechsel) + 5087, (w. um-stellen); Vb. (6)
 I.) überstellen
 II.) ändern
 III.) überwechseln zu...
  
 276 a-metathetos
 < Abl. von 1 (priv.) + 3346, (w. nicht-umstellbar); Adj. (2)
 I.) subst.: d. Unabänderlichkeit
 
 3331 metathesis
 < 3346; Subst.fem. (3)
 I.) d. Überstellung
 II.) d. Änderung
 
 3908 para-tithemi
 < 3844 + 5087 (w. daneben-stellen); Vb. (19)
 I.) Akt.: jmd. etw. vorlegen
 II.) Med.: jmd. etw. anvertrauen
 3866 paratheke
 < 3908 (w. d. [zur Aufbewahrung bei jmd.] Daneben-Gelegte); Subst.fem. (3)
 I.) d. anvertraute Gut
 
 4060 peri-tithemi
 < 4012 + 5087 (w. um ... herum-legen); Vb. (8)
 I.) (her)umlegen
 
 4025 perithesis
 < Tät. von 4060; Subst.fem. (1)
 I.) d. Umlegen
 
 4369 pros-tithemi
 < 4314 + 5087; Vb. (18)
 I.) hinzufügen
 
 4388 pro-tithemai
 < 4253 + 5087, (w. [etw. zur Kenntnisnahme] vor-legen); Vb.Med. (3)
 I.) etw. von sich aus öffentlich aufstellen
 II.) sich etw. vorsetzen
 
 4286 prothesis
 < 4388; Subst.fem. (12)
 I.) d. Aufstellung
 II.) übertr.: d. Vorsatz
 4934 sun-tithemai
 < 4862 + 5087, (w. zusammen-stellen); Vb.Med. (3)
 I.) Med.: etw. vereinbaren
 
 802 a-sunthetos
 < 1 (priv.) + Abl. von 4934, (w. [wie] nicht-vereinbart); Adj. (1)
 I.) bundbrüchig
 
 5294 hupo-tithemi
 < 5259 + 5087; Vb. (2)
 I.) darunterlegen
  
 121 a-thoos
 < 1 (priv.) + Abl. 5087, (w. straffrei); Adj. (2)
 I.) unschuldig
 
 2310 themelios
 < Abl. 5087 (Festgesetztes), (w. zum Grund gehörig); Adj. (15)
 I.) d. Grundlage
 
 2311 themelioo
 < 2310 (w. einen Grund machen/legen); Vb. (5)
 I.) gründen
 
 2336 theke
 < 5087 (w. d. Ablage); Subst.fem. (1)
 I.) d. Scheide
  
 113 a-thesmos
 < 1 (priv.) + Abl. 5087; Adj. (2)
 I.) subst.: d. Ruchlose
 
 4287 pro-thesmia
 < Subst. fem. Abl. von 4253 + Abl. 5087; Adj. (1)
 I.) subst.: d. festgesetzte (Tag oder Zeit)
 
 114 a-theteo
 < Abl. von 1 (priv.) + 5087; Vb. (16)
 I.) aufheben
 II.) verwerfen
  
 115 athetesis
 < 114; Subst.fem. (2)
 I.) d. Aufhebung
  
 111 a-themitos
 < 1 (priv.) + ψεμις von 5087; Adj. (2)
 I.) unerlaubt
  
 1570 ek-thetos
 < 1537 + Abl. 5087, (w. nicht-adoptiert); Adj. (1)
 I.) ausgesetzt
 
 2111 eu-thetos
 < 2095 + 5087, (w. wohl-gesetzt); Adj. (3)
 I.) geeignet
 428 an-euthetos
 < 1 (priv.) + 2111; Adj. (1)
 I.) ungeeignet
 
Strong: G5087
(tídsemi)
forma prolongado de un primario θέω dséo, (que se usa solo como alternado en ciertos tiempos); colocar (en la aplicación más amplia, literalmente y figurativamente; propiamente en una postura pasivamente u horizontal, y así diferente de G2476, que propiamente denota una posición erguida y activa, mientras que G2749 es propiamente reflexivamente y absolutamente postrado):- encargar, guardar, meter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar, penetrar bien, poner, proponerse, servir.
----
Diccionario Tuggy
τίθημι
.(imperf. ἐτίθην y ἐτιθουν; tiempo futuro θήσω; tiempo futuro voz pasiva τεθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔθηκα; 2 tiempo aoristo ἔθην [para el indic. en el singular suele usarse el 1 tiempo aoristo y en el plural el 2 tiempo aoristo y para los demás modos, también el 2 tiempo aoristo modo imperativo θές, θέτω, θέτε : modo subjuntivo θῶ : caso optativo θείην : modo infinitivo θεῖναι : part. θείς.]; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐτέθην; tiempo perfecto τέθηκα y τέθεικὰ τέθειμαι; plural tiempo perfecto ἐτεθήκειν. En voz media: pres. τίθεμαι; tiempo futuro θήσομαι; 1 tiempo aoristo poco usado ἐθηκάμην; 2 tiempo aoristo muy usado en el indic. y usado casi exclusivamente en los demás modos ἐθέμην; tiempo perfecto τέθειμαι). Poner, colocar, situar, erigir, depositar, pagar, establecer, fijar, disponer, determinar, instituir. A.T. אָסַף , Gén 42:30. בּוֹא hi., Éxo 34:26. יָצַג hi. Job 17:6. יָצַק hi., Jos 7:23. יָשַׂ ֒181֫, Gén 50:26. יָשַׁב hi., 1Re 2:24. כּוּן hi., Job 29:7. כָּרַח , Jer. 41(34):13. מוּר hi. Ose 4:7. נָגַע hi., Eze 13:14. נוּחַ hi., Ose 4:17. נוּחַ hoph., Zac 5:11. נָחַה hi., 1Re 10:26. נָחַת pi. Sal 17:35(Sal 18:34). נְחַת aph., Esd 5:15. נָפַל hi., Est 9:24. נָשָׂא , Eze 18:12. נָתַן , Ecl 7:21. סבַב hi., 2Re 24:17. עָלָה hi., Eze 14:4. עָשָׂה , Pro 22:28. פָּקַד hi. Isa 10:28. צָוָה pi., Sal. 77(78):5. קוּם hi., Isa 29:3. רוּם hi., Isa 14:13. רְמָה peil., Dan 7:9. muchas veces שׂוּם , שִׂים qal., Sal 45:9(Sal 46:8). שׂוּם , שִׂים pe., Dan 6:27(26). שָׁוָה pi. 2Sa 22:34. שִׁית , Isa 26:1. שָׁמַר , Sal 38:2(Sal 39:1). שׁתַת Sal 48:15(Sal 49:14). תָּקַע , Jue 4:21. רָשַׁע , hi. Job 32:3. עִזַז , Pro 8:28. קוּר , Isa 37:25. דָּרַשׁ ni. Eze 36:37. כּוּן ni., Job 11:13. קוֹשׁ , Isa 29:21. סְבַל poal., Esd 6:3. N.T.
A) Poner, colocar, dar : Mat 5:15; Mat 12:18; Mat 22:44; Mat 27:60; Mar 4:21; Mar 6:29; Mar 6:56; Mar 10:16; Mar 12:36; Mar 15:47; Mar 16:6; Luc 5:18; Luc 6:48; Luc 8:16; Luc 11:33; Luc 14:29; Luc 20:43; Luc 23:53; Luc 23:55; . Jua 10:11; Jua 10:15; Jua 10:17-18; Jua 11:34; Jua 13:37-38; Jua 15:13; Jua 19:19; Jua 19:41-42; Jua 20:2; Jua 20:13; Jua 20:15; Hch 1:7; Hch 2:35; Hch 3:2; Hch 4:35; Hch 4:37; Hch 5:2; Hch 5:15; Hch 7:16; Hch 9:37; Hch 13:29; Rom 9:33; Rom 14:13; 1Co 3:10-11; 1Co 9:18; 1Co 12:18; 1Co 15:25; 2Co 3:13; 2Co 3:13; 2Co 5:19; Heb 1:13; 1Pe 2:6; 2Pe 2:6; 1Jn 3:16; Rev 1:17; Rev 10:2; Rev 11:9.
B) Constituir : Hch 13:47; 1Ti 2:7; 2Ti 1:11; Heb 1:2.
C) Destinar : Jua 15:16; Rom 4:17; 1Ts 5:9; 1Pe 2:8.
D) Guardar, depositar : Luc 19:21; Hch 4:3; Hch 5:18; Hch 5:25; Hch 12:4; 1Co 16:2.
E) Presentar, describir : Mar 4:30.
F) Usos especiales:
1) τίθημι τὰ γόνατα = Arrodillarse : Mar 15:19; Luc 22:41; Hch 7:60; Hch 9:40; Hch 20:36; Hch 21:5.
2)τίθημι ἐν ταῖς καρδίαις = Proponer, grabar en la mente : Luc 1:66; Luc 21:14; Hch 5:4.
3)τίθημι εἰς ὦτα = Tener presente : Luc 9:44.
4)τίθημι βουλήν = Decidir, preferir : Hch 27:12.
5)τίθημι ἐν τῷ πνεύματι = Decidir, proponerse : Hch 19:21.
6)τίθημι τὰ ἱμάτια = Quitarse el manto : Jua 13:4.
----
Diccionario Vine NT
tithemi (τίθημι, G5087)
, poner, colocar. Se traduce «proponed en vuestros corazones» en Luc 21:14 , voz activa en los textos más comúnmente aceptados (en tr aparece con voz media), donde el tiempo aoristo significa una decisión completa, esto es, «resolver» (no «considerar»); cf. Hch 5:4 , concebir en el corazón, y contrastar Luc 1:66 : «guardaban» (en ambos aparece el tiempo aoristo, voz media). Véase PONER, Nº 1, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner, colocar. Se utiliza: (a) de poner un cuerpo muerto en una tumba (Mat 27:60 ; Mar 6:29; Mar 15:47; Mar 16:6; Luc 23:53, Luc 23:55; Jua 11:34 ; Jua 19:41-42; Jua 20:2, Jua 20:13, Jua 20:15; Hch 7:16 ; Hch 13:29; Rev 11:9 : «sepultados»; lit., como en rv : «sean puestos en sepulcros»); en un aposento alto (Hch 9:37); (b) de poner a enfermos en un lugar (Mar 6:56; Luc 5:18 ; Hch 3:2 ; Hch 5:15); (c) de dejar dinero a los pies de los apóstoles (Hch 4:35, Hch 4:37; Hch 5:2); (d) de Cristo poniendo sus manos sobre niños (Mar 10:16); sobre Juan (Rev 1:17 , en los mss. más comúnmente aceptados; en tr aparece epitithemi , véase Nº 6 más abajo); (e) de poner uno su vida: (1) de Cristo (Jua 10:11 : «da», rv , rvr , rvr77 , vm , Besson, lba , nvi , lit., «pone»; vv. 15,17,18, dos veces, con el verbo poner en estos tres vv.; 1Jn 3:16); (2) de Pedro por causa de Cristo (Jua 13:37-38); (3) de los seguidores de Cristo, en favor de otros ( 1Jn 3:16); (4) de cualquiera, por sus amigos (Jua 15:13); (f) de guardar dichos en el corazón de uno (Luc 1:66 , voz media, en el sentido de «para sí mismos»); en 9:44, de dejar que las palabras de Cristo «penetraran» (voz media, en el sentido de «para uno mismo») en los oídos; (g) de poner un cimiento o fundamento: (1) literalmente (Luc 6:48 ; Luc 14:29); (2) metafóricamente, de Cristo en relación con una asamblea (1Co 3:10-11) ; (h) de Dios al poner a Cristo como una «piedra de tropiezo» para Israel (Rom 9:33); (i) de Cristo quitándose su manto (Jua 13:4); (j) de cristianos, poniendo dinero aparte para ayudar a los necesitados (1Co 16:2 : «aparte», rv ; en rvr se traduce más literalmente: «ponga algo aparte»); (k) de depositar dinero (Luc 19:21-22) ; (1) de tiempos y sazones (Hch 1:7 : «que el Padre puso en su sola potestad»); (m) para luz, dicho de Cristo, metafóricamente (Hch 13:47); (n) de una lámpara (Mar 4:21, dos veces; Luc 8:16 , dos veces; en ambos pasajes, en la segunda mención de cada uno, en tr aparece Nº 6); (o) en Mar 4:30 se utiliza de exponer mediante una parábola la enseñanza concerniente al Reino de Dios: «compararemos» (en los mss. más comúnmente aceptados; en tr aparece paraballo , véase COMPARAR, Nº 2 y 4).
tithemi (τίθημι, G5087) , poner, colocar, meter. Se traduce con el verbo «meter» en Mat 12:18 ; véase PONER, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , véase PONER, Nº 1. Se traduce con el verbo presentar en 1Co 9:18 ; véase también COLOCAR, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , véase PONER, Nº 1. El término se traduce con el verbo servir en Jua 2:10 : «todo hombre sirve primero»; rv : «pone».
Notas : (1) Para diakonia , traducido «servir» en Rom 12:7 (rv , rvr ), véase MINISTERIO, Nº 1, etc.; (2) diakonos , véase, se traduce «los que servían» (Mat 22:13 ; Jua 2:5); véase también MINISTRO, SERVIDOR, SIERVO, SIRVIENTE; (3) doulos , véase ESCLAVO, Nº 1, SIERVObajo SERVIDOR, Nº 2, se traduce en forma verbal en la rv en Rom 6:19 , dos veces; (4) para ofthalmodulia , traducido «no sirviendo al ojo» (Efe 6:6 ; Col 3:22), véase OJO(SERVICIO AL);¶ (5) skandalon se traduce con la expresión «que sirven de tropiezo» en Mat 13:41 , (rv : «escándalos»); véase TROPIEZO, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner. Se traduce con el verbo destinar en 1Pe 2:8 : «a lo cual fueron … destinados». Véase PONER, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner. Se traduce «se quitó» en Jua 13:4 , de la acción de Jesús de poner a un lado el ropaje exterior. Véase PONER, Nº 1, y también COLOCAR, COMPARAR, CONSTITUIR, DAR, DESTINAR, ENCARGAR, GUARDAR, METER, PRESENTAR, PROPONER, SERVIR.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner. Se halla en algunos manuscritos en Mar 4:30, traducido como «comparar». Véase PONER, etc.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner, colocar, meter. Se traduce «colocar» en 1Co 12:18. Véanse COMPARAR, CONSTITUIR, DAR, DESTINAR, ENCARGAR, GUARDAR, METER, PONER, PRESENTAR, PROPONER, QUITAR, SERVIR.
tithemi (τίθημι, G5087) , poner. Se usa de poner en cualquier tipo de servicio. Cristo usó esta palabra de sus seguidores (Jua 15:16 : «os he puesto»). Como «constituir» se usa del Hijo de Dios, como constituido heredero de todas las cosas (Heb 1:2). En 1Ti 1:12 ; 1Ti 2:7, Pablo usa este verbo de su servicio en el ministerio del evangelio, «poniéndome» y «fui constituido» (rv : «soy puesto»); en Hch 20:28 , de los supervisores, u obispos, en la iglesia local de éfeso, como los que habían sido puestos por el Espíritu Santo para apacentar la Iglesia de Dios, «ha puesto». Véase PONER, etc.
33. tithemi (τίθημι, G5087) , poner. Se traduce con el verbo dar en Jua 10:11 ; véase PONER, etc.
Nota : Dosis , dádiva, se traduce en Flp 4:15 como «de dar»; dádiva en Stg 1:17. Véase, Nº 2
tithemi (τίθημι, G5087) , poner, colocar. Se usa de guardar dichos en el corazón, Luc 1:66 ; voz media, en el sentido de «para sí mismos». Véase PONER, etc.
Nota : El nombre teresis , relacionado con Nº 15, denota: (a) vigilancia, y por ello, encarcelamiento, «la cárcel» (Hch 4:3 ; Hch 5:18); (b) lit: «la guarda», traducido «el guardar» (1Co 7:19 ; rv : «la observancia»). Véase CÁRCEL.¶
tithemi (τίθημι, G5087) , poner, colocar. Significa, en la voz media, poner por uno mismo, asignar poner en (2Co 5:19 : «nos encargó a nosotros»). Véase PONER, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5501b)
τιθέω (titheō): vb.; ≡ Strong 5087-posible forma alternativa del léxico basada en la forma con inflexión; ver 5502
----
(Swanson 5502)
τίθημι (tithēmi): vb.; ≡ Strong 5087; TDNT 8.152-1. LN 85.32 poner o ubicar en un lugar (Luc 11:33; 1Co 16:2); 2. LN 37.96 designar (Jua 15:16); 3. LN 49.21 quitar, sacarse la ropa (Jua 13:4); 4. LN 33.151 explicar, aclarar (Mar 4:30); 5. LN 57.217 depositar, poner en un banco (Luc 19:21); 6. LN 13.9 hacer que sea, hacer que suceda (Hch 1:7); 7. LN 90.86 hacer experimentar, someter a (1Ts 5:9), nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G5087
Оригинал: τιΘημι
Транслитерация: тифэми
Произношение: тьй́фимьй
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма первичного theo theh'-o (which is used only as alternate in certain tenses) - класть, ставить, полагать, преклонять (колени). Словарь Дворецкого: τιθημι (impf. ετιθην, aor. 1 sing. ind. εθηκα, aor. 2 pl. εθεμεν, fut. θησω, pf. τεθεικα, ppf. ετεθεικειν; praes. conjct. τιθω, aor. 2 conjct. θω; praes. opt. τιθειην, aor. 2 opt. θειην; praes. imper. τιθει, aor. 2 imper. θες; praes. inf. τιθεναι, aor. 2 inf. θειναι; part. praes. τιθεις, part. aor. 2 θεις; med. : praes. τιθεμαι, impf. ετιθεμην, aor. 2 εθεμην; praes. conjct. τιθωμαι, praes. aor. 2 θωμαι; praes. impf. opt. τιθειμην, aor. 2 opt. θειμην; praes. imper. τιθεσο, imper. aor. 2 θου; praes. inf. τιθεσθαι, aor. 2 inf. θεσθαι; part. praes. τιθεμενος, part. aor. 2 θεμενος; med. -pass. : pf. τεθειμαι, ppf. ετεθειμην; pass. : fut. τεθησομαι, aor. 1 ετεθην, adj. verb. θετος) тж. med. 1) ставить, класть Пр.: κλισιην τιθημεναι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — поставить кресло для кого-л. ; αλλοσε τ. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ставить на другое место, передвигать; ποδα или ιχνος τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); — ступать, идти; τετραποδος βασιν θηρος τιθεσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — передвигаться как четвероногое животное (на четвереньках); τα μεν ανω κατω τ. , τα δε κατω ανω Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — ставить верхнее вниз, а нижнее вверх, т. е. переворачивать (все) вверх дном; απατερθεν τινος τ. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — выносить из чего-л. ; θεσθαι τι επη τα γονατα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — положить что-л. себе на колени; τα οπλα τιθεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — (о войске) располагаться 2) складывать Пр.: (ιστια εν νηι, εναρα ες διφρον Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ες το κοινον τ. τι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — складывать что-л. вместе (в общую массу); επη κρατα τιθεσθαι χερα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — хвататься руками за голову; θεσθαι τα οπλα Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — сложить оружие 3) переносить, перемещать Пр.: (τινα εν Λυκιης δημω Гомер (X-IX вв. до н. э.); τινα εις ερημιαν Платон (427-347 до н. э.)) 4) вкладывать, (от)давать Пр.: (τι χερσι τινι или εν χερσι τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.)) εις χειρα τινος δεξιαν τ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — подавать кому-л. правую руку 5) ставить, воздвигать, водружать Пр.: (στηλας εν γαιη Гомер (X-IX вв. до н. э.)) οικιας τιθεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — строить себе дома, селиться 6) вкладывать Пр.: ες ταφας и εν ταφω τ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — хоронить; ψηφους ες τευχος τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — опускать голоса в урну; ψηφον επι τινι θεσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — подать голос за что-л. ; συν τω νομω τεν ψηφον τιθεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — подавать свой голос в соответствии с законом 7) хоронить, предавать погребению Пр.: (τα οστα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) οι τιθεμενοι Платон (427-347 до н. э.) — погребаемые, т. е. почившие; ταφον θεσθαι τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — озаботиться погребением кого-л. 8) подавать голос, голосовать Пр.: τιθεσθαι τινι Демосфен (384-322 до н. э.) и μετα τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.) — голосовать за кого-л. ; ταυτη (v. l. ταυτην) γνωμην τιθεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); — присоединяться к тому же мнению; ου σοι βουλοιμην αν εναντια τιθεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — я не собираюсь возражать тебе 9) возлагать, надевать Пр.: (κυνεην επη κρατι Гомер (X-IX вв. до н. э.); στεφανον αμφη βοστρυχοις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) τιθημενος εντεα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — одетый в доспехи; τιθεσθαι τα οπλα παρα τινα и μετα τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — переходить с оружием на чью-л. сторону; θεσθαι τα οπλα προς τινος Платон (427-347 до н. э.) и υπερ τινος Демосфен (384-322 до н. э.) — взяться за оружие в защиту кого-л. , т. е. стать на чью-л. сторону; οπλα ιππικα τιθεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — служить в коннице; οι τεν ασπιδα τιθεμενοι Платон (427-347 до н. э.) — щитоносцы, т. е. гоплиты 10) устанавливать, отмечать, обозначать Пр.: (τερματα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 11) назначать, предлагать Пр.: (αθλα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) ες μεσσον τ. τι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — предлагать что-л. кому-л. (в возмещение); — назначать в награду (δεπας Гомер (X-IX вв. до н. э.)): τα τιθεμενα Демосфен (384-322 до н. э.) — назначенные награды 12) прилагать, проявлять Пр.: σπουδεν θεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — проявить усердие; πονον πλεον τιθου Эсхил (525/4-456 до н. э.) — приложи побольше усилий; προνοιαν θεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — проявить благоразумие 13) приносить (в дар), посвящать Пр.: (ασπιδας θεοις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 14) сажать Пр.: (τα φυτα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 15) убирать или укрывать, прятать Пр.: (χρηματα μυχω αντρου Гомер (X-IX вв. до н. э.)) τα των φιλων ασφαλως τ. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — хранить имущество друзей в безопасном месте 16) выставлять, представлять Пр.: βουλομαι υμιν εις το μεσον αυτο θειναι Платон (427-347 до н. э.) — я хочу это вам представить в ясном виде (разъяснить) 17) сдавать на хранение, вкладывать Пр.: (αργυριον Платон (427-347 до н. э.)) 18) вносить, платить, уплачивать Пр.: (τας εισφορας Демосфен (384-322 до н. э.)) θειναι ενεχυρον Демосфен (384-322 до н. э.) — внести (в) залог; προπαντος εγγυην θεσθαι χρονου Эсхил (525/4-456 до н. э.) — дать ручательство на вечные времена 19) вносить в залог Пр.: (τι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) τα τεθεντα Демосфен (384-322 до н. э.) — залог 20) оказывать Пр.: (χαριν τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Эсхил (525/4-456 до н. э.)) χαριτα τιθεσθαι τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — заслужить чью-л. благодарность 21) полагать, возлагать Пр.: (τεν ελπιδα εν τινι τ. Плутарх (ок. 46-126)) 22) вносить, заносить, вписывать Пр.: (εν στηλη Платон (427-347 до н. э.)) τα εν γραμμασι τεθεντα Платон (427-347 до н. э.) — писаные законы 23) превращать, делать, тж. избирать Пр.: (τεν εθηκαν Αθηναιης ιερειαν Гомер (X-IX вв. до н. э.)) τινα αλοχον τινι θησειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — сделать кого-л. чьей-л. женой; θεσθαι τινα γυναικα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — жениться на ком-л. ; θεσθαι τινα ποσιν αυτa_` Эсхил (525/4-456 до н. э.) — выйти за кого-л. замуж; θειναι τινα λιθον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — превратить кого-л. в камень; αυπνους τινας θειναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — прервать чей-л. сон; υιον θεσθαι τινα Платон (427-347 до н. э.) — усыновить кого-л. ; θεμενος τινα Плутарх (ок. 46-126) — усыновив кого-л. ; αναπυστον θειναι τι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — открыть кому-л. что-л. ; θειναι τινα εραν τι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — внушить кому-л. стремление к чему-л. ; σχολεν τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — откладывать, медлить; τους πιστους τιθεσθαι εαυτω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — приобретать себе верных друзей; θεσθαι τινα μαρτυρα Эсхил (525/4-456 до н. э.) — выставить кого-л. свидетелем; γελωτα θεσθαι τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — поднять кого-л. на смех 24) устраивать, упорядочивать, налаживать Пр.: (ουτω νυν Ζευς θειη! Гомер (X-IX вв. до н. э.)) τελος καλως θειναι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — обеспечить благополучный исход; θεντων θεων Платон (427-347 до н. э.) — по произволению богов; αγορεν θεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — устроить собрание; θεσθαι γαμον εαυτω Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) — вступить в брак; ευ θεσθαι τα ιδια Лисий (ок. 445-380 до н. э.) или τα οικεια Платон (427-347 до н. э.) — хорошо устроить свои личные дела; θεσθαι τον πολεμον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — повести войну (ср. 44); θεσθαι μαχην Гомер (X-IX вв. до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — дать сражение 25) полагать, считать, допускать Пр.: τι τι τ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) и τι εν τινι τιθεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — считать что-л. чем-л. ; τ. τι ως αληθη οντα Платон (427-347 до н. э.) — считать что-л. истинным; ευτυχιαν εαυτου θεσθαι τι Лукиан (ок. 120-190) — счесть что-л. счастьем для себя; θωμεν Платон (427-347 до н. э.) — (пред)положим, допустим; ουδαμου τ. τι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), εν ουδενη λογω и ες ουδενα λογον τιθεσθαι Плутарх (ок. 46-126) — ни во что не ставить что-л. ; προσθεν τινος τ. τι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — предпочитать что-л. чему-л. ; δευτερον τιθεσθαι τι τινος Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — ставить что-л. на второй план после чего-л. 26) помещать, относить, причислять, включать Пр.: (εν τοις φιλοις τ. τινα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) τουτο ποτερωσε θετεον ; Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — к какой категории это отнести?; που χρε τιθεσθαι ταυτα ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — что подумать об этом?; τ. τι τινος Платон (427-347 до н. э.) — включать что-л. в состав чего-л. 27) приписывать, вменять Пр.: εν αιτιησι τ. τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — считать кого-л. виновником; της αμελειας τινος τ. τι Демосфен (384-322 до н. э.) — приписывать что-л. чьей-л. беспечности 28) изображать, представлять, чеканить Пр.: (μεγα σθενος Ωκεανοιο Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 29) поднимать, издавать Пр.: (πολυν κελαδον Гомер (X-IX вв. до н. э.); κραυγην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 30) готовить, приготовлять Пр.: (δορπον Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 31) прокладывать, открывать Пр.: (κελευθον τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 32) ниспосылать, давать Пр.: (σημα τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 33) вызывать, возбуждать Пр.: (εριν μετ΄ αμφοτεροισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); γελων τινι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) βουλεν εν στηθεσσι θειναι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — внушить кому-л. план; φοβον θειναι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — внушить кому-л. страх; κοτον θεσθαι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (вос)пылать злобой к кому-л. 34) устанавливать, водворять Пр.: (φιλοτητα εν αμφοτεροισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 35) med. заключать Пр.: (ειρηνην προς τινα Полибий (ок. 200-120 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); συμμαχιαν τινι Плутарх (ок. 46-126)) 36) причинять Пр.: (αλγεα τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.); πημα εαυτω Софокл (ок. 496-406 до н. э.); βλαβην Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 37) давать, наделять, присваивать Пр.: (ονομα τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); ονομα τιθεσθαι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) 38) прилагать название, давать имя Пр.: τινη λιθον τιθεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — называть что-л. камнем (ср. 23) 39) воздавать Пр.: (τιμην τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 40) объявлять, возвещать, провозглашать Пр.: (θειναι κηρυγμα Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) ορκον τιθεσθαι προς τινα Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — давать клятву кому-л. 41) устанавливать, вводить Пр.: (νομον Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); νομοι τους αν σφι Σολων θηται Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 42) назначать, определять Пр.: (ημεραν θεσθαι Демосфен (384-322 до н. э.)) τιμωριαι, αιπερ καη προσθεν ετεθησαν Платон (427-347 до н. э.) — (те же) наказания, которые были назначены и прежде 43) устраивать, учреждать Пр.: (αγωνα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) 44) улаживать, оканчивать Пр.: (τον πολεμον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) - ср. 24) νεικος ευ θεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — окончить ссору; το σφετερον απρεπες ευ θεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — загладить свой позор.
Numéro de Strong: G5087
Mot: τίθημι  (tithemi)
mettre, se mettre, faire, donner, déposer, poser, fléchir, imposer (les mains), garder, placer, écouter, servir, ôter, établir, jeter (en prison), former le projet, offrir, destiner, mettre à part, ... ; 96
Strong: G5087
Word: τίθημι
tithemi {tith'-ay-mee}
原形theo {theh'-o}的擴張型(只用作為某些特定時態的替代字);動詞
➊置,放,安放於(某個特定地點)ⓐ安放,立下ⓑ特別的用法:①解釋(可4:30)②放棄,撇下(特別是在約翰福音)③表示尊敬(屈膝,下跪)④擺上(服侍)(約2:10)⑤放在心裡⑥安排,促成某事(太24:51;路12:46;徒27:12)⑦(關身語態)收押⑧立下(榜樣)(彼後2:6;羅14:13)
➋積存,儲存(金錢)
➌指派,任命
➍設立,制定,頒布
➎(使之經過經驗或狀況的改變)使其,交付給
Strong: G5087
τίθημι (títhēmi) {tith'-ay-mee}
τιθημι - tithemi forma prolongada de uma palavra primaria θεω theo que e usada somente como substituto em determinados tempos tdnt - 8 152 1176 v 1 colocar por estabelecer 1a estabelecer ou colocar 1b por em deitar 1b1 curvar 1b2 dispensar ou colocar de lado nao usar ou levar mais 1b3 guardar economizar dinheiro 1c servir algo para comer ou beber 1d apresentar algo para ser explicado pelo discurso 2 tornar 2a fazer ou colocar para si mesmo ou para o uso de alguem 3 colocar fixar estabelecer 3a apresentar 3b estabelecer ordenar


Webster Concordance (1833)
Strong: G5087
Transliter & Pronounc: tithemi {tith'-ay-mee}
Total Webster Occurrences: 104

advised, 1
Acts 27:12

appoint, 2
Matt 24:51; Luke 12:46

appointed, 4
1Thess 5:9; 2Tim 1:11; Heb 1:2; 1Pet 2:8

aside, 1
John 13:4

bowing, 1
Mark 15:19

committed, 1
2Cor 5:19

conceived, 1
Acts 5:4

didst, 1
Luke 19:21

down, 18
Luke 9:44; Luke 19:21; Luke 19:22; Luke 22:41; John 10:15; John 10:17; John 10:18(2); John 13:37; John 13:38; John 15:13; Acts 4:35; Acts 7:60; Acts 9:40; Acts 20:36; Acts 21:5; 1John 3:16(2)

giveth, 1
John 10:11

hath, 2
1Cor 12:18; 1Thess 5:9

laid, 24
Matt 27:60; Mark 6:29; Mark 6:56; Mark 15:47; Mark 16:6; Luke 6:48; Luke 14:29; Luke 19:22; Luke 23:53; Luke 23:55; John 11:34; John 19:41; John 19:42; John 20:2; John 20:13; John 20:15; Acts 3:2; Acts 4:37; Acts 5:2; Acts 5:15; Acts 7:16; Acts 9:37; Acts 13:29; 1Cor 3:10

lay, 7
Luke 5:18; John 10:18(2); Rom 9:33; 1Cor 3:11; 1Cor 16:2; 1Pet 2:6

let, 1
1Cor 16:2

made, 3
Acts 20:28; Rom 4:17; Heb 10:13

make, 6
Matt 22:44; Mark 12:36; Luke 20:43; Acts 2:35; 1Cor 9:18; Heb 1:13

making, 1
2Pet 2:6

me, 1
1Tim 1:12

ordained, 2
John 15:16; 1Tim 2:7

purposed, 1
Acts 19:21

put, 15
Matt 5:15; Matt 12:18; Matt 14:3; Mark 4:21; Mark 10:16; John 19:19; Acts 1:7; Acts 4:3; Acts 5:18; Acts 5:25; Acts 12:4; Rom 14:13; 1Cor 15:25; 2Cor 3:13; Rev 11:9

putteth, 2
Luke 8:16; Luke 11:33

serveth, 1
John 2:10

set, 4
Acts 13:47; 1Cor 12:18; 1Cor 12:28; Rev 10:2

Settle, 1
Luke 21:14

up, 1
Luke 1:66

was, 1
John 19:41
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5087 - τίθημι - [442 x]
Display settings Display settings
/ / 0.129 s.