SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3845 G3846 G3847 G3848 G3849         G3851G3852G3853G3854G3855

Strong: G3850
παραβολή, ῆς, ἡ  [parabolé]
1. podobenství; přirovnání 2. přísloví; tajuplný výrok; po(na)učení 3. vzor, typ, předobraz [50]
Strong: G3850
Word: παραβολη
Pronounc: par-ab-ol-ay'
Orig: from 3846; a similitude ("parable"), i.e. (symbolic) fictitious narrative (of common life conveying a moral), apothegm or adage:--comparison, figure, parable, proverb. G3846
Use: TDNT-5:744,773 Noun Feminine
HE Strong: H4911

1) a placing of one thing by the side of another, juxtaposition, as of ships in battle
2) metaph.
2a) a comparing, comparison of one thing with another, likeness, similitude
2b) an example by which a doctrine or precept is illustrated
2c) a narrative, fictitious but agreeable to the laws and usages of human life, by which either the duties of men or the things of God, particularly the nature and history of God's kingdom are figuratively portrayed
2d) a parable: an earthly story with a heavenly meaning
3) a pithy and instructive saying, involving some likeness or comparison and having preceptive or admonitory force
3a) an aphorism, a maxim
4) a proverb
5) an act by which one exposes himself or his possessions to danger, a venture, a risk
Strong: G3850
Word: παραβολή
Transliter: parabolē
Pronounc: par-ab-ol-ay'
From G3846; a similitude ("parable") that is (symbolically) fictitious narrative (of common life conveying a moral) apoth gm or adage: - comparison figure parable proverb.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3850
parabole Synonym: 3942 < 3846 (w. d. Daneben-Stellung [zum Vergleich bzw.
 zum Kampf]); Subst.fem. (50)
 Gräz.: von Schiffen d. sich im Kampf gegenüberstehen.
 LXX: Nu 23:7 De 28:37 Ps 44:14 Eze 12:22
 I.) d. Parabel
  1) d. Gegenbild, Typus, Sinnbild, Gegenüberstellung. Heb 9:9 11:19
  2) übertr.: d. Vergleich, d. Analogie; d. Gleichnis, d. Illustration. Mt 13:33 Mr 12:1 Lu 13:6* ua.
  3) d. Bildrede; Sprichwort (= 3942). 1Sa 10:12 Pr 1:6 Lu 4:23 5:36 6:39
Strong: G3850
(parabolé)
de G3846; similitud («parábola»), i.e. narración ficticia (simból.) (de la vida común conllevando una moralmente), apotegma o refrán:- sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo.
----
Diccionario Tuggy
παραβολή
, ῆς, . Parábola, comparación, símbolo, figura. A.T. מָשָׁל , Deu 28:37. מָשַׁל , Eze 16:44. מָשַׁל ; 2Sa 23:3. N.T.; Mat 13:10; Mat 13:18; Mat 13:33; Mat 21:33; Mat 24:32; Mar 3:23; Mar 4:11; Mar 4:13; Mar 4:34; Mar 7:17; Mar 12:12; Luc 5:36; Luc 6:39; Luc 8:4; Luc 8:9; Luc 13:6; Luc 15:3; Luc 18:1; Luc 18:9; Luc 19:11; Heb 9:9; Heb 11:19.
----
Diccionario Vine NT
parabole (παραβολή, G3850)
, denota lit., poner al lado (relacionado con parabalo , arrojar o depositar al lado, comparar). Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Hay quienes consideran que el concepto de comparación no está necesariamente contenido en la palabra. En el NT se halla casi exclusivamente en los Evangelios Sinópticos. Fuera de ellos solo se encuentra en Heb 9:9 y 11:9. Por lo general se usa de un relato algo largo sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual, p.ej., las de Mateo 13 y paralelos sinópticos. En ocasiones se usa este término para denotar un dicho corto, o proverbio (p.ej., Mat 15:15 ; Mar 3:23; Mar 7:17; Luc 4:23 , traducido «refrán», rv , rvr , rvr77 ; Luc 5:36; Luc 6:39). Es la lección lo que vale; el oyente tiene que captar la analogía si quiere recibir la instrucción, como también sucede con el proverbio. Tal relato o dicho, que trata de cosas terrenas con un significado espiritual, se diferencia de la fábula, que atribuye a las cosas aquello que no les corresponde en la naturaleza.
Las parábolas de Cristo comunican muy frecuentemente verdades relacionadas con el tema del Reino de Dios. El hecho de que retuviera su significado de sus oyentes, como lo hizo de las multitudes (Mat 13:34), constituyó un juicio divino sobre los indignos.
Se deben evitar dos peligros al tratar de interpretar las parábolas en las Escrituras: (a) el de pasar por alto las características centrales, y (b) el de intentar aplicar un significado a cada uno de sus detalles.
Nota : El término paroimia , dicho oscuro, se traduce «parábola» en Jua 10:6 (rv , vm , Besson; Jua 16:25, dos veces, vm , Besson; v. 29, vm , Besson); en 2Pe 2:22 , vm y Besson traducen «refrán». En la rv se traduce «proverbio/s» en todos los pasajes mencionados menos en Jua 10:6. Véanse PROVERBIO.
parabole (παραβολή, G3850) , echar o colocar de lado o al lado (para , al lado; balo , arrojar) con el propósito de comparar o asemejar, parábola. Se traduce «símbolo» en Heb 9:9 (rv : «figura»). Véase, y también FIGURADO, SEMEJANZA, SENTIDO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4130)
παραβολή (parabolē), ῆς (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 5442; Strong 3850; TDNT 5.744-1. LN 33.15 parábola, una ilustración que se emplea para enseñar (Mat 13:3); 2. LN 58.63 arquetipo, símbolo, figura (Heb 9:9); 3. LN 33.16 παρατίθημι τὴν παραβολήν (paratithēmi tēn parabolēn), relatar una parábola (Mat 13:24, Mat 13:31+); 4. LN 33.17 ἐν παραβολῇ (en parabolē), figurativamente (Mar 4:30; Heb 11:19+); 5. LN cf. 33.14 proverbio (Luc 4:23)
Hомер Стронга: G3850
Оригинал: παραβολη
Транслитерация: параволэ
Произношение: паравοли́
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G3846 - сопоставление, сравнение, образ, подобие, притча, присловье (поговорка), предзнаменование. Словарь Дворецкого: παρα-βολη η 1) сопоставление, сравнение Пр.: (των βιων Платон (427-347 до н. э.)) π. καη συγνρισις Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — сопоставление и сравнение; παραβολεν ποιεισθαι προς τι Исократ (436-338 до н. э.) и εκ τινος Аристотель (384-322 до н. э.) — сравнивать с чем-л. 2) образ, подобие Пр.: (εις τον καιρον τον ενεστηκοτα Новый Завет) 3) рит. парабола, аллегорический рассказ, притча Аристотель (384-322 до н. э.), Новый Завет 4) приближение, сближение Пр.: παραβολαη αλληλων Платон (427-347 до н. э.) — взаимное сближение; εκ παραβολης (sc. νεων) μαχεσθαι Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — вести ближний бой на море 5) отклонение (от прямого пути), петля Пр.: (ελιγμοη καη παραβολαι Плутарх (ок. 46-126)) 6) мат. парабола (коническое сечение)
Numéro de Strong: G3850
Mot: παραβολή  (parabole)
parabole 44, comparaison 4, proverbe 1, figure 1 ; 50
Strong: G3850
Word: παραβολή
parabole {par-ab-ol-ay'}
源自G3846;陰性名詞
➊模式,形象
➋例子,對照,比喻,諺語,格言
Strong: G3850
παραβολή (parabolḗ) {par-ab-ol-ay'}
παραβολη - parabole de G3846 tdnt - 5 744 773 n f 1 ato de colocar algo ao lado de outro justaposicao como de navios em batalha 2 metaf 2a comparacao de algo com outro semelhanca similitude 2b um exemplo pelo qual uma doutrina ou preceito e ilustrado 2c uma narrativa ficticia mas apropriada as leis e usos da vida humana pela qual os deveres dos homens ou as coisas de deus particularmente a natureza e historia do reino de deus sao figurativamente retratados 2d parabola estoria terrena com o sentido celeste 3 dito expressivo e instrutivo envolvendo alguma semelhanca ou comparacao e tendo forca preceptiva ou repreensiva 3a aforismo maxima 4 proverbio 5 ato pelo qual alguem expoe a si mesmo ou suas posses ao perigo aventura risco


Webster Concordance (1833)
Strong: G3850
Transliter & Pronounc: parabole {par-ab-ol-ay'}
Total Webster Occurrences: 50

comparison, 1
Mark 4:30

figure, 2
Heb 9:9; Heb 11:19

parable, 31
Matt 13:18; Matt 13:24; Matt 13:31; Matt 13:33; Matt 13:34; Matt 13:36; Matt 15:15; Matt 21:33; Matt 24:32; Mark 4:10; Mark 4:13; Mark 4:34; Mark 7:17; Mark 12:12; Mark 13:28; Luke 5:36; Luke 6:39; Luke 8:4; Luke 8:9; Luke 8:11; Luke 12:16; Luke 12:41; Luke 13:6; Luke 14:7; Luke 15:3; Luke 18:1; Luke 18:9; Luke 19:11; Luke 20:9; Luke 20:19; Luke 21:29

parables, 15
Matt 13:3; Matt 13:10; Matt 13:13; Matt 13:34; Matt 13:35; Matt 13:53; Matt 21:45; Matt 22:1; Mark 3:23; Mark 4:2; Mark 4:11; Mark 4:13; Mark 4:33; Mark 12:1; Luke 8:10

proverb, 1
Luke 4:23
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3850 - παραβολή, ῆς, ἡ - [32 x]
Display settings Display settings
/ / 0.115 s.