SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
Strong: G5620
ὥστε  [hóste]
(sp.) 1. (souřadicí) tedy, proto ¦¦ ὥστε ἑορτάζωμεν (*1K 5:8) proto slavme svátky 2. (podřadicí, s ind., konj. a inf.) takže; (úč.) aby ¦¦ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ... ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν (*L 4:29) přivedli ho až na sráz hory, ... aby ho svrhli dolů [83]
Strong: G5620
Word: ωστε
Pronounc: hoce'-teh
Orig: from 5613 and 5037; so too, i.e. thus therefore (in various relations of consecution, as follow):--(insomuch) as, so that (then), (insomuch) that, therefore, to, wherefore. G5613 G5037
Use:
HE Strong:

1) so that, insomuch that
2) so then, therefore, wherefore
Strong: G5620
Word: ὥστε
Transliter: hōste
Pronounc: hoce'-teh
From G5613 and G5037; so too that is thus therefore (in various relations of consecution as shown): - (insomuch) as so that (then) (insomuch) that therefore to wherefore.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5620
hos-te < 5613 und 5037; Konj. (83)
 I.) so dass...
  1) am Anfang eines selbständigen Satzes (mit Ind. oder Imp.): daher..; demnach; deshalb; also; und so...; Mt 12:12 1Co 5:8 15:58* uva.
  2) ωστε + Inf. bei abhängigen Sätzen, bezeichnet eine Nebenhandlung welche eine Folge oder ein Resultat der Haupthandlung ist:
   2a) bei tatsächlicher Folge, konsekutiv: (so) daß...; Mt 8:24 15:33 Mr 4:37 9:26 15:5 Lu 12:1 Ga 2:13 1Th 1:8* ua.
   2b) bei beabsichtigter Folge, wie 2443 final: damit; in d. Absicht; auf daß...; zu d. Zweck; um zu...; Mt 10:1 27:1 Lu 4:29 20:20 1Co 13:2* ua.
Strong: G5620
(jóste)
de G5613 y G5037; así también, i.e. así por lo tanto (en varias relaciones de consecución, como sigue):- de manera que, de tal manera, de modo que, por consiguiente por tanto.
----
Diccionario Tuggy
ὥστε
. adv. y conj. De tal modo que, que, a fin de que, para, con el propósito de, por tanto, así que, de modo que, por consiguiente.
A) Introduce una cláusula independiente.
1) Seguido por el ind.: Mat 12:12; Mat 19:6; Mat 23:31; Mar 2:28; Mar 10:8; Rom 7:4; Rom 7:12; Rom 13:2; 1Co 7:38; 1Co 14:22; 2Co 4:12; 2Co 5:16-17; Gál 3:9; Gál 4:7.
2) Seguido por un imperativo (también el modo subjuntivo exhortativo, etc.): 1Co 3:21; 1Co 4:5; 1Co 5:8; 1Co 10:12; 1Co 11:33; 1Co 14:39; 1Co 15:58; Flp 2:12; Flp 4:1; 1Ts 4:18; 1Pe 4:19.
B) Seguido por el modo infinitivo introduce una cláusula secundaria.
1) Da resultado real: Mat 8:24; Mat 8:28; Mat 12:22; Mat 15:31; Mat 24:24; Mat 27:14; Mar 1:45; Mar 2:12; Mar 3:10; Mar 3:20; Mar 9:26; Mar 15:5; Luc 5:7; Luc 12:1; Hch 1:19; Hch 5:15; Hch 14:1; Hch 15:39; Hch 19:16; Rom 7:6; Rom 15:19; 1Co 5:1; 1Co 13:2; 2Co 1:8; 2Co 7:7; Flp 1:13; 1Ts 1:7; 2Ts 1:4; 2Ts 2:4; Heb 13:6; 1Pe 1:21.
2) Indica el resultado deseado, casi como ἵνα : Mat 10:1; Mat 27:1; Luc 4:29; Textus Receptus Luc 9:52; Luc 20:20.
C) A veces también introduce cláusulas secundarias señalando el resultado, cuando es seguido por un ind.: Jua 3:16; Gál 2:13. ὦτα. Ver οὖς, 3775.
----
Diccionario Vine NT
joste (ὅστη, G5620)
, partícula consecutiva, se traduce «para que» en 1Pe 1:21. Véanse MANERA, MODO, etc.

joste (ὅστε, G5620) , partícula conjuntiva. Se usa con el significado de «por tanto», «de modo que», «por esto», para expresar el efecto o resultado de cualquier cosa (p.ej., Mat 8:24 : «tan … que»; vm : «de manera que»; Mat 13:54 : «de tal manera que»; Mat 15:31 : «de manera que»). Se traduce «de modo que» en Mar 3:20; Mar 9:26; Mar 15:5; Rom 7:6 ; Rom 13:2; 2Co 1:8 ; 2Co 5:17; Gál 3:9 ; 1Ts 1:8 ; 1Pe 4:19. Véanse MANERA, POR ESTO, POR TANTO, TANTO(QUE).

joste (ὥστε, G5620) , partícula consecutiva. Se usa con el significado de «de tal manera», o «tan … que», o «así que», para expresar el efecto o resultado de cualquier cosa (p.ej., Mat 8:24 ; Mat 13:54; Mat 15:31; Mat 27:14; Hch 1:19 ; Hch 5:14; Hch 19:12; Jua 3:16 ; 2Co 1:8 ; Gál 2:13). Véanse MODO, POR ESTO, POR TANTO, TANTO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 6063)
ὥστε (hōste): pt.; ≡ Strong 5620-1. LN 89.52 en consecuencia, por consiguiente; indicador de resultado (Mat 12:12); 2. LN 89.61 con el objeto de, para que; indicador de propósito (Mat 10:1; Luc 9:52 v.l. NA26), nota: no siempre es fácil determinar la diferencia entre propósito y resultado
Hомер Стронга: G5620
Оригинал: ωστε
Транслитерация: осте
Произношение: о́стэ
Часть речи:
Этимология: от G5613 и G5037 - 1. поэтому, итак, таким образом; 2. так что; 3. чтобы, с целью, для того, чтобы. Словарь Дворецкого: ωσ-τε I 1) как, словно Пр.: (ω. παιδες Гомер (X-IX вв. до н. э.); κορακες ω. Эсхил (525/4-456 до н. э.); ω. τοξοται σκοπου Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 2) как, в качестве Пр.: ω. θεος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — так как была богиней (досл. в качестве богини) 3) потому что, так как Пр.: (ω. θαλασσοκρατορες εοντες Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) ω. περη ψυχης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — так как речь шла о жизни 4) а потому, поэтому Пр.: ω. ουκ αν ελαθεν αυτοθεν ορμωμενος ο Κλεων τω στρατω Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — так что Клеон не мог (бы) тайно уйти оттуда со своим войском; ω. ο βιος αβιωτος γιγνοιτ΄ αν Платон (427-347 до н. э.) — ввиду чего жизнь стала бы невыносимой 5) что Пр.: ουτως …, ω. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — настолько …, что 6) чтобы Пр.: ουκ εχθροη οντες, ω. βλαπτειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — не будучи (настолько) враждебно настроены, чтобы причинять вред; μειζον η ω. φερειν δυνασθαι κακον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — зло слишком большое, чтобы можно было перенести его; γερων εκεινος, ω. σ΄ ωφελειν παρων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — он слишком стар, чтобы его присутствие помогло тебе 7) так чтобы, при условии Пр.: α υπισχνουντο, ω. εκπλειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — то, что они обещали, при условии отплытия (греков) II дор. (= ουστε) acc. pl. к οστε.
Numéro de Strong: G5620
Mot: ὥστε  (hoste)
si ... que, donc, de sorte que, pour, ainsi, au point de, ...; 83
Strong: G5620
Word: ὥστε
hoste {hoce'-teh}
源自G5613G5037;質詞/語助詞
➊以致,所以,如此地
➋以便於,因此,所以,只好,為了……什麼目的
Strong: G5620
ὥστε (hṓste) {hoce'-teh}
ωστε - hoste de G5613 e G5037 particula 1 assim que de tal modo que 2 entao portanto


Webster Concordance (1833)
Strong: G5620
Transliter & Pronounc: hoste {hoce'-teh}
Total Webster Occurrences: 83

as, 1
Matt 15:33

so, 22
Matt 27:14; Mark 9:26; Mark 15:5; Luke 5:7; Acts 5:15; Acts 19:10; Acts 19:12; Acts 19:16; Rom 15:19; 1Cor 3:7; 1Cor 7:38; 1Cor 13:2; 2Cor 1:8; 2Cor 2:7; 2Cor 3:7; 2Cor 4:12; 2Cor 7:7; Gal 2:13; 1Thess 1:7; 1Thess 1:8; 2Thess 1:4; 2Thess 2:4

that, 28
Matt 8:24; Matt 8:28; Matt 12:22; Matt 13:2; Matt 13:32; Matt 13:54; Matt 15:31; Matt 24:24; Mark 1:27; Mark 1:45; Mark 2:2; Mark 2:12; Mark 3:10; Mark 3:20; Mark 4:1; Mark 4:32; Mark 4:37; Luke 12:1; John 3:16; Acts 14:1; Acts 15:39; Acts 16:26; Rom 7:6; 1Cor 1:7; 1Cor 5:1; Phil 1:13; Heb 13:6; 1Pet 1:21

then, 2
Mark 10:8; Gal 3:9

therefore, 27
Matt 12:12; Matt 19:6; Matt 23:31; Mark 2:28; Acts 1:19; Rom 7:4; Rom 7:12; Rom 13:2; 1Cor 3:21; 1Cor 4:5; 1Cor 5:8; 1Cor 10:12; 1Cor 11:27; 1Cor 11:33; 1Cor 14:22; 1Cor 14:39; 1Cor 15:58; 2Cor 5:16; 2Cor 5:17; Gal 3:24; Gal 4:7; Gal 4:16; Phil 2:12; Phil 4:1; 1Thess 4:18; Jas 1:19; 1Pet 4:19

to, 3
Matt 10:1; Matt 27:1; Luke 9:52
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5620 - ὥστε - [113 x]
Display settings Display settings
/ / 0.239 s.