SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5613 G5614 G5615 G5616 G5617         G5619G5620G5621G5622G5623

Strong: G5618
ὥσπερ  [hósper]
(část.) právě tak jako, stejně jako, jako ¦¦ ὥσπερ ... οὕτως jak(o) ... tak [36]
Strong: G5618
Word: ωσπερ
Pronounc: hoce'-per
Orig: from 5613 and 4007; just as, i.e. exactly like:--(even, like) as. G5613 G4007
Use: Adverb
HE Strong:

1) just as, even as
Strong: G5618
Word: ὥσπερ
Transliter: hōsper
Pronounc: hoce'-per
From G5613 and G4007; just as that is exactly like: - (even like) as.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5618
hos-per < 5613 + 4007 (verschärfend; wie?: ganz genau so); Adv. (36)
 
 I.) geradeso wie...
  1) gleich wie; gleich als ob; genauso wie. Mt 6:2 Ro 5:19 1Co 8:5 1Th 5:3 Heb 4:10 Jas 2:26* uva.
Strong: G5618
(jósper)
de G5613 y G4007; justo como, i.e. exactamente como:- como, lo mismo que, según, pasados.
----
Diccionario Tuggy
ὥσπερ
. adv. Como, tal como, así como, al igual que.
A) Con οὕτως : Mat 12:40; Mat 13:40; Mat 24:27; Mat 24:37; Luc 17:24; Jua 5:21; Jua 5:26; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 5:21; Stg 2:26.
B) Con ἵνα, καὶ, o con γάρ : Mat 25:14; 2Co 8:7.
C) Liga con lo que ya se ha dicho: Mat 6:2; Mat 6:7; Mat 18:17; Mat 20:28; Mat 25:32; Luc 18:11; Hch 2:2; Hch 3:17; Hch 11:15; 1Co 8:5; 1Ts 5:3; Heb 4:10; Heb 7:27; Heb 9:25; Rev 10:3.
----
Diccionario Vine NT
osper (ὥσπερ, G5618)
, véase Nº 6, intensificado por per . Se traduce «así como» en Rom 5:19, Rom 5:21; Rom 6:19; 1Co 11:12 ; 1Co 15:22; 2Co 1:7. Véanse COMO, MANERA.
Notas : (1) ara se traduce como «ciertamente», «pues», y, en muchos pasajes, como «así que». (2) Dio = dia o (neutro del pronombre relativo os ), a causa de lo cual, por tanto, y se traduce como «así que» en Heb 12:28. (3) Oios se traduce variadamente como tal, cual, de qué, y se traduce como «así como» en 2Co 10:11. (4) Toigaroun , por lo cual, se traduce «así que» en 1Ts 4:8 , y como «por tanto» (Heb 12:1).¶ (5) Toinun se traduce «pues» en Luc 20:25 ; Heb 13:13 ; Stg 2:24 , y «así que» en 1Co 9:26(6) Tote , entonces, se traduce «así» en Mat 27:9. (7) Oste , de tal manera que, tanto que, se traduce «así que» en Mat 19:6 ; Mat 23:31; Mar 10:8; Rom 7:4 , «así»; 1Co 3:7, 1Co 3:21 ; 1Co 4:5; 1Co 5:8; 1Co 10:12; 1Co 11:33; 1Co 14:22, 1Co 14:39; 1Co 15:59; 2Co 2:7 ; Gál 4:7 ; Flp 4:1.
josper (ὥσπερ, G5618) , Nº 5, intensificado con per , se traduce «de la manera que» en Mat 20:28. Véase ASI.
joutos o jouto (οὕτως, G3779) , así, de esta manera. Se traduce como «de esta manera» (Mar 2:8); «de tal manera» (Jua 3:16); «de esta manera» (Jua 21:1); «de tal manera» (Hch 14:1); Rom 5:18 : «de la misma manera»; Rom 15:20 : «de esta manera»; Rom 8:12 : «de esta manera»; Rom 9:24 : «de tal manera»; v. 26: «de esta manera», dos veces; 2Pe 1:11 : «de esta manera»; Rev 11:5 : «de la misma manera». Véanse ASIMISMO, etc.

josper (ὥσπερ, G5618) , Nº 3, intensificado por per . Se traduce «según» en 1Co 10:7 (en los mss. más comúnmente aceptados, en lugar de Nº 3 en tr ); generalmente traducido «como»; véase también MANERA, C, Nº 7.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 6061)
ὥσπερ (hōsper): pt.; ≡ Strong 5618-LN 64.13 tal como; indicador de comparación o vínculo (Mat 6:2; Luc 17:24; Jua 5:21; Hch 2:2; Rom 5:12; 1Co 8:5; 2Co 8:7; Gál 4:29; 1Ts 5:3; Heb 4:10; Stg 2:26; Rev 10:3)
Hомер Стронга: G5618
Оригинал: ωσπερ
Транслитерация: оспер
Произношение: о́спэр
Часть речи: Наречие
Этимология: от G5613 и G4007 - как (и), подобно. Словарь Дворецкого: ωσ-περ (иногда in tmesi) 1) как (и) Пр.: ω. εγω Демосфен (384-322 до н. э.), ως καη εγω περ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — как и я, подобно мне; ω. γαμμα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — наподобие буквы Γ; ομοιως, ω. αν … Платон (427-347 до н. э.) — совершенно так же, как если бы … 2) как например Пр.: ω. αν ει τις με εροιτο Платон (427-347 до н. э.), — как если бы, например, кто-л. меня спросил 3) как (если) бы, словно Пр.: ω. τουτο επιτεταγμενον αυτοις Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — словно им отдан был такой приказ; ω. ακονιτι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — без всякого, так сказать, усилия 4) (с αν) как только, только лишь Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) 5) так что, вследствие чего Пр.: (φαλαγγα εχοντες, ω. αν ισχυροτατοι ειητε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)).
Numéro de Strong: G5618
Mot: ὥσπερ  (hosper)
comme, de même que, ainsi, si, un acte ; 42
Strong: G5618
Word: ὥσπερ
hosper {hoce'-per}
源自G5613G4007;副詞
➊正如,就像是
Strong: G5618
ὥσπερ (hṓsper) {hoce'-per}
ωσπερ - hosper de G5613 e G4007 adv 1 assim como da mesma forma que mesmo que


Webster Concordance (1833)
Strong: G5618
Transliter & Pronounc: hosper {hoce'-per}
Total Webster Occurrences: 42

(as, 1
1Cor 8:5

as, 39
Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:7; Matt 6:16; Matt 12:40; Matt 13:40; Matt 18:17; Matt 20:28; Matt 24:27; Matt 24:37; Matt 24:38; Matt 25:14; Matt 25:32; Luke 17:24; Luke 18:11; John 5:21; John 5:26; Acts 2:2; Acts 3:17; Acts 11:15; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 5:21; Rom 6:4; Rom 6:19; Rom 11:30; 1Cor 11:12; 1Cor 15:22; 1Cor 16:1; 2Cor 1:7; 2Cor 8:7; Gal 4:29; Eph 5:24; 1Thess 5:3; Heb 4:10; Heb 7:27; Heb 9:25; Jas 2:26; Rev 10:3

even, 1
Matt 5:48

not, 1
2Cor 9:5Display settings Display settings