SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G610 G611 G612 G613 G614         G616G617G618G619G620

Strong: G615
ἀποκτείνω  [apoktejnó]
n. ἀποκτέννω, -ννύω (fut. ἀποκτενῶ, aor. ἀπέκτεινα, pas. ἀπεκτάνθην) zabít, usmrtit (i přen.); (přen.) ukončit, odstranit [74]
Strong: G615
Word: αποκτεινω
Pronounc: ap-ok-ti'-no
Orig: from 575 and kteino (to slay); to kill outright; figuratively, to destroy:--put to death, kill, slay. G575
Use: Verb
HE Strong: H2026 H2763 H4191 H5221 H5647 H6202 H6293 H6789 H6991 H7971

1) to kill in any way whatever
1a) to destroy, to allow to perish
2) metaph. to extinguish, abolish
2a) to inflict mortal death
2b) to deprive of spiritual life and procure eternal misery in hell
Strong: G615
Word: ἀποκτείνω
Transliter: apokteinō
Pronounc: ap-ok-ti'-no
From G575 and κτείνω kteinō (to slay); to kill outright; figuratively to destroy: - put to death kill slay.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G615
apo-kteino < 575 (perf.) und κτεινω (töten) aus d. W. kten- (ai.: verletzen,
 verwunden); (w. vollends-verwunden --> töten); Vb. (75)
 Gräz.: jmdn. hinrichten; erlegen.
 
 I.) töten
  1) jmdn. auf d. eine oder andere Weise töten, Pass.: getötet werden; zerstören; umbringen; jmdn. "killen", jmdn. schlachten. Mt 14:5 Mr 6:19 Joh 16:2 Re 6:8* uva.
  2) bildl. und übertr.: d. (geistliche) Leben töten, zerstören bzw. auslöschen; etw. ertöten bzw. abtöten. Mt 10:28 Ro 7:11 2Co 3:6 Eph 2:16
Strong: G615
(apokteíno)
de G575 y κτείíω kteíno (matar); matar al instante; figurativamente destruir:- herir, matar, morir, muerte, acabar, dar.
----
Diccionario Tuggy
ἀποκτείνω
oἀποκτέννω
. (fut. ἀποκτενῶ; 1 tiempo aoristo ἀπέκτεινα; 2 tiempo aoristo ἀπέκτανον; 2 tiempo aoristo voz media ἀπεκτάμην; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἀπεκτάνθην). Matar, ejecutar, hacer morir. A.T. אֲבַד aph., Dan 2:24. הָרַג qal., Gén 4:8. הָרַג ni.; Lam 2:20. הָרַם hi., 1Sa 15:8. מוּת qal.; Núm 20:4. מוּת pil., Jer 20:17. מוּת hi., Gén 38:7. מוּת ho., Éxo 22:18(19). נָכָה hi., Jos 7:5. עָרַף , Isa 66:3. פָּגַּע Jue 15:12. צָמַת hi., Sal. 100(101):8. קָטַל Sal. 138(139):19. קְטַל pa., Dan 3:23(22). קְטַל ithp., Dan 2:13. שָׁלַת יָד , Est 2:21. N.T.
A) literal Matar, quitar la vida.
1) De la vida natural: Mat 14:5; Mat 16:21; Mat 21:35; Mat 21:38-39; Mar 3:4; Mar 6:19; Luc 11:47; Luc 13:4; Jua 8:22; Jua 16:2; Jua 18:31; Rev 6:8; Rev 9:5; Rev 9:6; Rev 9:18.
2) De la vida espiritual: Mat 10:28; Rom 7:11; 2Co 3:6.
B) figurativo Hacer morir. Efe 2:16.
----
Diccionario Vine NT
apokteino (ἀποκτείνω, G615)
, véase MATAR, Nº 1, etc. Se traduce «quitarla», de la vida, en una traducción libre de Mar 3:4; lit., «salvar la vida, o matar»; en Luc 12:5 : «haber quitado la vida»; véanse también DAR MUERTE, HERIR, etc.
apokteino (ἀποκτείνω, G615) , véase MATAR. Se traduce como dar muerte en Jua 12:10 ; Hch 23:12 : «hubiesen dado muerte»; v. 14: «hayamos dado muerte»; Rom 11:3 : «han dado muerte»; véanse también HERIR, QUITAR(LA VIDA).
apokteino (ἀποκτείνω, G615) , término que se traduce con el verbo matar en casi todos los pasajes en que aparece en el NT. Se traduce con «heriré» de muerte, en Rev 2:23 , por cuestión de elegancia de estilo, en la rvr (rv : «mataré … con muerte»; rvr77 : «mataré con peste», aunque en el margen se especifica «con muerte»). Véase MATAR, etc.

apokteino (ἀποκτείνω, G615) , matar. Se usa: (a) físicamente (p.ej., Mat 10:28 ; Mat 14:5); Jua 18:31 : «dar muerte». Se usa frecuentemente de la muerte de Cristo. En Rev 2:13 : «fue muerto»; Rev 9:15 : «matar»; Rev 11:13 : «murieron»; Rev 19:21 : «fueron muertos»; (b) metafóricamente (Rom 7:11), del poder del pecado, «por él me mató». Este poder queda personificado como «tomando ocasión por el mandamiento», cometiendo engaño y provocando la muerte espiritual, esto es, separación de Dios, de lo que se llega a estar consciente mediante la presentación del mandamiento a la conciencia, irrumpiendo y destruyendo el imaginario estado de libertad. El argumento muestra el poder de la ley, no para librar del pecado, sino para destacar su pecaminosidad. En 2Co 3:6 : «la letra mata» significa, no el sentido literal de las Escrituras en contraste con el sentido espiritual, sino el poder de la ley para llevar al conocimiento de la culpa y del castigo. En Efe 2:16 : «matando en ella las enemistades» describe la obra de Cristo, mediante su muerte, de anular la enemistad, «la ley» (v. 15), entre judío y gentil, reconciliando a judíos y gentiles regenerados a Dios en unidad espiritual «en un cuerpo». Véanse DAR MUERTE, HERIR, MUERTO, QUITAR, VIDA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 650)
ἀποκτείνω (apokteinō): vb.; ≡ DBLHebr 2222, 4637; Strong 615-1. LN 20.61 matar, privar de la vida física (Mat 10:28 y así el resto de las entradas); 2. LN 13.44 eliminar, extensión figurativa de matar (Rom 7:11; 2Co 3:6; Efe 2:16+)
----
(Swanson 651)
ἀποκτέννω (apoktennō): vb.; ≡ Strong 615- (Mat 10:28; Mar 12:5; 2Co 3:6; Rev 6:11+); ver 650
Hомер Стронга: G615
Оригинал: αποκτεινω
Транслитерация: апоктеино
Произношение: апοкти́но
Часть речи: Глагол
Этимология: от G575 и kteino (to slay) - убивать, умерщвлять, (по)губить, уничтожать. Словарь Дворецкого: απο-κτεινω (fut. αποκτενω - ион. αποκτενεω, pf. απεκτονα - поздн. απεκτονηκα, απεκταγκα и απεκτακα) 1) умерщвлять, убивать Пр.: (τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.) 2) приговаривать к смертной казни, казнить Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) 3) мучить, пытать, терзать Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)
Numéro de Strong: G615
Mot: ἀποκτείνω  (apokteino)
tuer, faire mourir, mettre à mort, détruire, faire périr ; 74
Strong: G615
Word: ἀποκτείνω
apokteino {ap-ok-ti'-no}
源自G575和kteino(殺戳);動詞
➊殺
➋(隱喻)滅絕,廢棄,置死(弗2:16)
Strong: G615
ἀποκτείνω (apokteínō) {ap-ok-ti'-no}
αποκτεινω - apokteino de G575 e kteino matar v 1 matar o que seja de toda e qualquer maneira 1a destruir deixar perecer 2 metaf extinguir abolir 2a punir com a morte 2b privar de vida espiritual e obter sofrimento no inferno


Webster Concordance (1833)
Strong: G615
Transliter & Pronounc: apokteino {ap-ok-ti'-no}
Total Webster Occurrences: 83

death, 6
Matt 14:5; Mark 14:1; Luke 18:33; John 11:53; John 12:10; John 18:31

kill, 28
Matt 10:28(2); Matt 17:23; Matt 21:38; Matt 23:34; Matt 24:9; Matt 26:4; Mark 3:4; Mark 9:31; Mark 10:34; Mark 12:7; Luke 12:4; Luke 13:31; Luke 20:14; John 5:18; John 7:1; John 7:19; John 7:20; John 7:25; John 8:22; John 8:37; John 8:40; Acts 21:31; Acts 27:42; Rev 2:23; Rev 6:8; Rev 9:5; Rev 11:7

killed, 24
Matt 16:21; Matt 21:35; Mark 6:19; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 12:5; Mark 12:8; Luke 9:22; Luke 11:47; Luke 11:48; Luke 12:5; Luke 13:4; Luke 20:15; Acts 3:15; Acts 23:12; Rom 11:3; 1Thess 2:15; Rev 6:11; Rev 9:18; Rev 9:20; Rev 11:5; Rev 11:13; Rev 13:10; Rev 13:15

killest, 2
Matt 23:37; Luke 13:34

killeth, 3
John 16:2; 2Cor 3:6; Rev 13:10

put, 5
Matt 14:5; Luke 18:33; John 11:53; John 12:10; John 18:31

should, 1
Rev 9:5

slain, 5
Acts 7:52; Acts 23:14; Eph 2:16; Rev 2:13; Rev 19:21

slay, 3
Luke 11:49; John 5:16; Rev 9:15

slew, 3
Matt 21:39; Matt 22:6; Rom 7:11

some, 1
Mark 12:5

was, 1
Rev 9:18

were, 1
Rev 9:20
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G615 - ἀποκτείνω - [159 x]
Display settings Display settings
0.103 s.