SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2071 G2072 G2073 G2074 G2075         G2077G2078G2079G2080G2081

Strong: G2076
εστιν  [estin]
je (on, ona, ono je)
Strong: G2076
Word: εστι
Pronounc: es-tee'
Orig: third person singular present indicative of 1510; he (she or it) is; also (with neuter plural) they are:--are, be(-long), call, X can(-not), come, consisteth, X dure for a while, + follow, X have, (that) is (to say), make, meaneth, X must needs, + profit, + remaineth, + wrestle. G1510
Use: Verb
HE Strong:

1) third person singular of "to be"

Used in phrase < G3739> < G2076> ( G5748) in:

Mr 3:17 7:11,34 12:42 15:15 Eph 6:17 Col 1:24 Heb 7:2 Re 21:8,17

These are listed under number G3603.
Strong: G2076
Word: ἐστί
Transliter: esti
Pronounc: es-tee'
Third person singular present indicative of G1510; he (she or it) is; also (with neuter plural) they are: - are be (-long) call X can [-not] come consisteth X dure for awhile + follow X have (that) is (to say) make meaneth X must needs + profit + remaineth + wrestle.
Strong: G2076
(estí)
tercera persona singular pres, ind, de G1510; él (ella, o ello) es; también (con neutro plural) ellos son:- obtener, significa r, tener, consistir, existir.
----
Diccionario Tuggy
ἐστί
(ν). 3a pers. singular pres. indic. de εἰμί, 1510. Es, está. Con neut. plural Son, están : Mat 1:20; Mat 14:2; Mat 28:6; Mar 2:1; Mar 9:5; Mar 16:6; Luc 2:11; Luc 12:6; Jua 1:19; Jua 11:4; Jua 21:12; Hch 1:7; Hch 13:15; Hch 28:4; Rom 1:9; Rom 8:9; Rom 16:5; 1Co 2:14; 1Co 9:3; 1Co 15:58; 2Co 1:12; 2Co 12:13; Gál 1:7; Gál 4:1; Gál 5:22; Efe 1:14; Efe 4:9; Efe 6:17; Flp 1:7; Flp 4:8; Col 1:6; Col 4:9; 1Ts 4:3; 2Ts 2:4; 1Ti 1:5; 1Ti 6:6; 2Ti 1:6; 2Ti 2:20; título 3:8; Heb 2:6; Heb 8:6; Stg 1:13; Stg 5:11; 1Pe 2:15; 1Pe 4:11; 2Pe 3:4; 1Jn 1:8; 1Jn 4:1; 1Jn 5:20; 2Jn 1:7; 3Jn 1:12; Rev 16:21; Rev 22:10. ἐστράφην. Ver στρέφω, 4762. ἔστρωσα. Ver στρώννυμι, 4766.
Hомер Стронга: G2076
Оригинал: εστι
Транслитерация: ести
Произношение: эстьй́
Часть речи: Глагол
Этимология: третье лицо единственного числа настоящее время indicative G1510 - он, она, оно есть; 3-е л. ед. ч. изъяв. от G510 (ειμι). Словарь Дворецкого: εστι G3 л. sing. praes. к G1510 ειμι
Numéro de Strong: G2076
Mot: ἐστί  (esti)
est, signifie, vient, appartienne,t, mérite, il n'y a, ... ; 910
Strong: G2076
Word: ἐστί
esti {es-tee'}
G1510的第三人稱單數現在式直說語氣;動詞
➊是(to be)的第三人稱單數
Strong: G2076
ἐστί (estí) {es-tee'}
εστι - esti terceira pessoa do singular presente indicativo de G1510 v 1 terceira pessoa do singular do verbo ser ou estar usado na frase G3739 G2076 G5748 em mar 3 17 mar 7 11 mar 7 34 mar 12 42 mar 15 15 efs 6 17 col 1 24 heb 7 2 apo 21 8 apo 21 17 estas estao listadas no numero G3603


Webster Concordance (1833)
Strong: G2076
Transliter & Pronounc: esti {es-tee'}
Total Webster Occurrences: 898

against, 1
Eph 6:12

am, 1
John 14:10

any, 1
Acts 19:2

are, 53
Matt 10:2; Matt 15:20; Matt 19:26; Mark 4:31; Mark 7:4; Mark 10:27; Luke 11:21; Luke 11:41; Luke 14:17; Luke 18:27; Luke 20:6; John 3:21; John 4:35; John 6:9; John 6:63(2); John 7:7; John 10:16; John 10:21; John 16:15; John 17:7; John 17:10; John 20:30; John 21:25; Acts 15:18; Acts 21:24; 1Cor 2:14; 1Cor 3:21; 1Cor 3:22; 1Cor 6:15; 1Cor 6:20; 1Cor 12:12; 1Cor 12:22; 1Cor 14:10; Gal 4:24; Gal 5:19(2); Phil 4:8; Col 2:17; Col 2:22; 1Tim 5:25; 2Tim 1:15; 2Tim 2:20; Titus 3:8; Heb 5:14; 2Pet 3:16; 1John 3:10; 1John 4:1; Rev 1:4; Rev 5:13; Rev 21:12; Rev 21:16; Rev 21:22

be, 5
Matt 18:7; Luke 11:35; John 20:15; 1Pet 1:6; 1Pet 4:11

been, 2
Luke 24:21; John 11:39

belonged, 1
Luke 23:7

bringeth, 1
Luke 6:43

cannot, 1
Heb 9:5

cometh, 1
Matt 5:37

consisteth, 1
Luke 12:15

descendeth, 1
Jas 3:15

endureth, 1
Matt 13:21

followed, 1
Matt 27:62

from, 5
John 2:9; John 7:27(2); John 9:29; John 9:30

fruit, 1
Col 1:6

had, 1
Acts 21:33

hast, 1
Acts 8:21

have, 10
Luke 6:32; Luke 6:33; Luke 6:34; Luke 12:24; John 18:39; Acts 13:15; Acts 18:10; Acts 19:25; Rom 9:2; 1Cor 9:16

he, 16
Matt 3:3; Matt 22:42; Matt 22:45; Matt 26:68; Mark 12:37; Mark 14:44; Luke 20:2; Luke 20:44; John 1:30; John 6:33; John 9:9; John 9:36; John 21:20; Acts 7:38; 2Cor 2:2; Heb 12:7

is, 102
Matt 1:20; Matt 1:23; Matt 2:2; Matt 3:11; Matt 3:15; Matt 3:17; Matt 5:3; Matt 5:10; Matt 5:34; Matt 5:35(2); Matt 5:48; Matt 6:13; Matt 6:21; Matt 6:22; Matt 6:23; Matt 6:25; Matt 7:9; Matt 7:12; Matt 8:27; Matt 9:5; Matt 9:15; Matt 10:10; Matt 10:11; Matt 10:24; Matt 10:26; Matt 10:37(2); Matt 10:38; Matt 11:6; Matt 11:10; Matt 11:11; Matt 11:14; Matt 11:16; Matt 11:30; Matt 12:8; Matt 12:23; Matt 12:30; Matt 12:48; Matt 12:50; Matt 13:19; Matt 13:20; Matt 13:22; Matt 13:23; Matt 13:31; Matt 13:32(2); Matt 13:33; Matt 13:37; Matt 13:38; Matt 13:39(2); Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47; Matt 13:52; Matt 13:55; Matt 13:57; Matt 14:2; Matt 14:15; Matt 14:26; Matt 15:26; Matt 17:4; Matt 17:5; Matt 18:1; Matt 18:4; Matt 18:8; Matt 18:9; Matt 18:14; Matt 19:10; Matt 19:14; Matt 19:24; Matt 19:26; Matt 20:1; Matt 20:15; Matt 20:23; Matt 21:10; Matt 21:11; Matt 21:38; Matt 21:42; Matt 22:8; Matt 22:32; Matt 22:38; Matt 23:8; Matt 23:9; Matt 23:10; Matt 23:16; Matt 23:17; Matt 23:18; Matt 24:6; Matt 24:26; Matt 24:33; Matt 24:45; Matt 26:18; Matt 26:26; Matt 26:28; Matt 26:38; Matt 26:39; Matt 26:48; Matt 26:66; Matt 27:6; Matt 27:33

IS, 1
Matt 27:37

is, 139
Matt 27:42; Matt 28:6; Mark 1:27; Mark 2:9; Mark 2:19; Mark 2:28; Mark 3:29; Mark 3:33; Mark 3:35; Mark 4:22; Mark 4:26; Mark 4:41; Mark 5:41; Mark 6:3; Mark 6:4; Mark 6:15(2); Mark 6:16; Mark 6:35; Mark 7:15; Mark 7:27; Mark 9:5; Mark 9:7; Mark 9:39; Mark 9:40(2); Mark 9:42; Mark 9:43; Mark 9:45; Mark 9:47; Mark 10:14; Mark 10:25; Mark 10:29; Mark 10:40; Mark 12:7; Mark 12:11; Mark 12:27; Mark 12:28; Mark 12:29; Mark 12:31; Mark 12:32(2); Mark 12:33; Mark 12:35; Mark 13:28; Mark 13:29; Mark 13:33; Mark 14:14; Mark 14:22; Mark 14:24; Mark 14:34; Mark 14:69; Mark 15:22; Mark 15:34; Mark 15:42; Mark 16:6; Luke 1:36; Luke 1:61; Luke 1:63; Luke 2:11; Luke 4:22; Luke 4:24; Luke 5:21; Luke 5:23; Luke 5:34; Luke 5:39; Luke 6:5; Luke 6:20; Luke 6:35; Luke 6:36; Luke 6:40; Luke 6:47; Luke 6:48; Luke 6:49; Luke 7:23; Luke 7:27; Luke 7:28(2); Luke 7:39; Luke 7:49; Luke 8:11(2); Luke 8:17; Luke 8:25(2); Luke 8:26; Luke 8:30; Luke 9:9; Luke 9:33; Luke 9:35; Luke 9:38; Luke 9:50(2); Luke 9:62; Luke 10:7; Luke 10:22(2); Luke 10:29; Luke 10:42; Luke 11:23; Luke 11:29; Luke 11:34(2); Luke 12:1; Luke 12:2; Luke 12:6; Luke 12:23; Luke 12:34; Luke 12:42; Luke 13:18; Luke 13:19; Luke 13:21; Luke 14:22; Luke 14:31; Luke 14:35; Luke 15:31; Luke 16:10(2); Luke 16:15; Luke 16:17; Luke 17:1; Luke 17:21; Luke 18:16; Luke 18:25; Luke 18:29; Luke 19:9; Luke 19:46; Luke 20:14; Luke 20:17; Luke 20:38; Luke 21:30; Luke 21:31; Luke 22:11; Luke 22:19; Luke 22:38; Luke 22:53; Luke 22:59; Luke 23:15; Luke 23:35

IS, 1
Luke 23:38

is, 479
Luke 24:6; Luke 24:29; John 1:19; John 1:27; John 1:33; John 1:34; John 1:41; John 1:47; John 3:6(2); John 3:8; John 3:19; John 3:29; John 3:31(3); John 3:33; John 4:10; John 4:11; John 4:18; John 4:20; John 4:22; John 4:23; John 4:29; John 4:34; John 4:37; John 4:42; John 5:2; John 5:10; John 5:12; John 5:25; John 5:27; John 5:30; John 5:31; John 5:32(2); John 5:45; John 6:9; John 6:14; John 6:29; John 6:31; John 6:39; John 6:40; John 6:42; John 6:45; John 6:50; John 6:51; John 6:55(2); John 6:58; John 6:60; John 6:63; John 6:70; John 7:6; John 7:11; John 7:12; John 7:16; John 7:17; John 7:18(2); John 7:22; John 7:25; John 7:26; John 7:28; John 7:36; John 7:40; John 7:41; John 8:13; John 8:14; John 8:16; John 8:17; John 8:19; John 8:26; John 8:29; John 8:34; John 8:39; John 8:44(2); John 8:50; John 8:54(3); John 9:4; John 9:8; John 9:9; John 9:12; John 9:16; John 9:17; John 9:19; John 9:20; John 9:24; John 9:25; John 9:30; John 9:37; John 10:1; John 10:2; John 10:13; John 10:29; John 11:4; John 11:10; John 12:14; John 12:31; John 12:34; John 12:35; John 12:50; John 13:10; John 13:16; John 13:26; John 14:21; John 14:24; John 14:28; John 15:1; John 15:12; John 15:20; John 16:17; John 16:18; John 16:32; John 17:3; John 17:17; John 18:36(2); John 18:38; John 19:35; John 19:40; John 20:31; John 21:7; John 21:24(2); Acts 1:7; Acts 1:12; Acts 2:15; Acts 2:16; Acts 2:25; Acts 2:29; Acts 2:39; Acts 4:11; Acts 4:12; Acts 4:19; Acts 4:36; Acts 5:39; Acts 6:2; Acts 7:33; Acts 7:37; Acts 8:10; Acts 8:21; Acts 8:26; Acts 9:15; Acts 9:20; Acts 9:21; Acts 9:22; Acts 10:6; Acts 10:28; Acts 10:34; Acts 10:35; Acts 10:36; Acts 10:42; Acts 12:15; Acts 16:12; Acts 17:3; Acts 18:15; Acts 20:10; Acts 20:35; Acts 21:28; Acts 22:26; Acts 23:5; Acts 23:19; Acts 25:5; Acts 25:11; Acts 25:14; Acts 25:16; Acts 28:4; Rom 1:9; Rom 1:12; Rom 1:16; Rom 1:19; Rom 1:25; Rom 2:2; Rom 2:11; Rom 2:28; Rom 3:8; Rom 3:10; Rom 3:11(2); Rom 3:12; Rom 3:18; Rom 3:22; Rom 4:15; Rom 4:16; Rom 5:14; Rom 7:3; Rom 7:14; Rom 8:9; Rom 8:24; Rom 8:34; Rom 10:1; Rom 10:8; Rom 10:12; Rom 11:6; Rom 11:23; Rom 13:1; Rom 13:4(2); Rom 14:4; Rom 14:17; Rom 14:23; Rom 16:5; 1Cor 1:18(2); 1Cor 1:25(2); 1Cor 3:5; 1Cor 3:7; 1Cor 3:11; 1Cor 3:13; 1Cor 3:17; 1Cor 3:19; 1Cor 4:3; 1Cor 4:4; 1Cor 4:17; 1Cor 6:7; 1Cor 6:16; 1Cor 6:17; 1Cor 6:18; 1Cor 6:19; 1Cor 7:8; 1Cor 7:9; 1Cor 7:19(2); 1Cor 7:22(2); 1Cor 7:39; 1Cor 7:40; 1Cor 9:3; 1Cor 9:16; 1Cor 9:18; 1Cor 10:19(2); 1Cor 10:28; 1Cor 11:3; 1Cor 11:5; 1Cor 11:7; 1Cor 11:8; 1Cor 11:14; 1Cor 11:15; 1Cor 11:20; 1Cor 11:24; 1Cor 11:25; 1Cor 12:6; 1Cor 12:12; 1Cor 12:14; 1Cor 12:15; 1Cor 12:16; 1Cor 14:14; 1Cor 14:25; 1Cor 14:33; 1Cor 14:35; 1Cor 15:12; 1Cor 15:13; 1Cor 15:44(2); 1Cor 15:58; 1Cor 16:15; 2Cor 1:12; 2Cor 2:3; 2Cor 3:17; 2Cor 4:3(2); 2Cor 4:4; 2Cor 7:15; 2Cor 9:1; 2Cor 10:18; 2Cor 11:10; 2Cor 13:5; Gal 1:7; Gal 1:11; Gal 3:12; Gal 3:16; Gal 3:20(2); Gal 4:1; Gal 4:2; Gal 4:24; Gal 4:25; Gal 4:26(2); Gal 5:3; Gal 5:22; Gal 5:23; Eph 1:14; Eph 1:18; Eph 1:23; Eph 2:14; Eph 3:13; Eph 4:10; Eph 4:15; Eph 4:21; Eph 5:5; Eph 5:10; Eph 5:12; Eph 5:13; Eph 5:18; Eph 5:23(2); Eph 5:32; Eph 6:1; Eph 6:2; Eph 6:9; Phil 1:7; Phil 1:8; Phil 1:28; Phil 2:13; Col 1:7; Col 1:15; Col 1:17; Col 1:18(2); Col 1:27; Col 2:10; Col 3:5; Col 3:14; Col 3:20; Col 3:25; Col 4:9; 1Thess 2:13; 1Thess 4:3; 2Thess 1:3; 2Thess 2:4; 2Thess 2:9; 2Thess 3:3; 2Thess 3:17; 1Tim 1:5; 1Tim 1:20; 1Tim 3:15; 1Tim 3:16; 1Tim 4:8; 1Tim 4:10; 1Tim 5:4; 1Tim 5:8; 1Tim 6:6; 1Tim 6:10; 2Tim 1:6; 2Tim 1:12; 2Tim 2:17; 2Tim 4:11(2); Titus 1:6; Titus 1:13; Heb 2:6; Heb 5:13; Heb 7:15; Heb 8:6; Heb 9:15; Heb 11:1; Heb 11:6; Jas 1:17; Jas 1:23; Jas 1:27; Jas 2:17; Jas 2:19; Jas 2:20; Jas 2:26(2); Jas 3:5; Jas 3:17; Jas 4:4; Jas 4:12; Jas 4:14; Jas 4:16; Jas 4:17; Jas 5:11; 1Pet 1:25; 1Pet 2:15; 1Pet 3:4; 1Pet 3:22; 2Pet 1:9; 2Pet 1:17; 2Pet 3:4; 1John 1:5(3); 1John 1:7; 1John 1:8; 1John 1:9; 1John 1:10; 1John 2:2; 1John 2:4(2); 1John 2:7; 1John 2:8; 1John 2:9; 1John 2:10; 1John 2:11; 1John 2:15; 1John 2:16(2); 1John 2:18(2); 1John 2:21; 1John 2:22(3); 1John 2:25; 1John 2:27(2); 1John 2:29; 1John 3:2; 1John 3:3; 1John 3:4; 1John 3:5; 1John 3:7(2); 1John 3:8; 1John 3:10; 1John 3:11; 1John 3:15; 1John 3:20; 1John 3:23; 1John 4:2; 1John 4:3(3); 1John 4:4; 1John 4:6; 1John 4:7; 1John 4:8; 1John 4:10; 1John 4:12; 1John 4:15; 1John 4:16; 1John 4:17; 1John 4:18; 1John 4:20; 1John 5:1; 1John 5:3; 1John 5:4; 1John 5:5(2); 1John 5:6(3); 1John 5:9(2); 1John 5:11(2); 1John 5:14; 1John 5:16; 1John 5:17(2); 1John 5:20; 2John 1:6(2); 2John 1:7; 3John 1:11; 3John 1:12; Rev 2:7; Rev 5:2; Rev 5:12; Rev 5:13; Rev 9:19; Rev 13:10; Rev 13:18(2); Rev 14:12; Rev 17:8(3); Rev 17:10; Rev 17:11(3); Rev 17:14; Rev 17:18; Rev 19:8; Rev 19:10; Rev 20:2; Rev 20:12; Rev 20:14; Rev 21:16; Rev 22:10

it, 15
Mark 9:21; Mark 10:24; Luke 22:64; John 10:34; John 13:25; Acts 10:4; Acts 21:22; Rom 11:6; 1Cor 10:16(2); 1Cor 11:13; 1Cor 14:15; 1Cor 14:26; 2Cor 12:13; Eph 4:9

know, 1
Acts 28:22

mean, 1
Mark 9:10

meaneth, 2
Matt 9:13; Matt 12:7

must, 1
2Pet 1:14

one, 1
Rom 3:12

ought, 1
Acts 19:36

owneth, 1
Acts 21:11

pleased, 1
Acts 12:3

profiteth, 1
1Tim 4:8

remaineth, 1
1Cor 7:29

show, 1
Col 2:23

sitteth, 1
Col 3:1

soweth, 1
John 4:37

supplieth, 1
2Cor 9:12

tempted, 1
Jas 1:13

there, 5
Acts 4:12; Acts 19:35; 1Cor 6:5; Eph 6:9; Heb 4:13

they, 2
Mark 7:15; 1Cor 7:14

was, 29
Matt 16:20; Mark 2:1; Mark 5:14; Mark 6:55; Mark 10:47; Luke 7:4; Luke 19:3; Luke 23:6; John 2:17; John 5:13; John 5:15; John 6:24; John 11:57; John 12:9; John 20:14; John 21:4; John 21:7; John 21:12; Acts 9:26; Acts 9:38; Acts 12:9; Acts 19:34; Acts 22:29; Acts 23:27; Acts 23:34; Acts 26:26; Rom 4:21; Rev 16:21; Rev 21:1

were, 3
Mark 14:35; Acts 23:6; 1Cor 7:14

would, 1
John 6:64Display settings Display settings