SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3951 G3952 G3953 G3954 G3955         G3957G3958G3959G3960G3961

Strong: G3956
πᾶς, πᾶσα, πᾶν  [pás]
, gen. παντός, πάσης, παντός 1. (bez členu) každý; (pl.) všichni (je zdůrazněn plný počet) ¦¦ πᾶν δένδρον každý strom ¦ πάντα všechno (obecně n. absolutně) ¦ διὰ παντός stále, vždy, neustále ¦ πρὸ πάντων především, zvláště ¦ εἰς πάντα / ἐν πᾶσι / κατὰ πάντα v každém ohledu ¦ οὐκ ... πᾶσα σάρξ žádné tělo (= žádný člověk, nikdo) 2. (se členem n. určeným subst.) celý; (pl.) všichni (je zdůrazněna jednota) ¦¦ πᾶσα ἡ Ἰουδαία celé Judsko ¦ πᾶσα Ἱεροσόλυμα celý Jeruzalém ¦ πᾶσαι αἱ γενεαί všechna pokolení (která byla jmenována) ¦ τὸν πάντα χρόνον (*Sk 20:18) celou dobu ¦ διὰ παντὸς τοῦ ζῆν (*Žd 2:15) po celý život ¦ οἱ πάντες ἄνδρες všichni muži (dohromady) ¦ τὰ πάντα všechno, vesmír ¦ πᾶς ὁ ἀκούων každý, kdo slyší ¦ (i bez členu:) πᾶσα οἰκοδομή (*Ef 2:21) celá stavba [1242+1]
Strong: G3956
Word: πας
Pronounc: pas
Orig: including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole:--all (manner of, means), alway(-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no(-thing), X thoroughly, whatsoever, whole, whosoever.
Use: TDNT-5:886,795 Adjective
HE Strong: H3605 H3617 H3632 H3632 H7706 H8548 H8548

1) individually
1a) each, every, any, all, the whole, everyone, all things, everything
2) collectively
2a) some of all types

..." the whole world has gone after him" Did all the world go after Christ? "then went all Judea, and were baptized of him in Jordan." Was all Judea, or all Jerusalem, baptized in Jordan? "Ye are of God, little children", and the whole world lieth in the wicked one". Does the whole world there mean everybody? The words "world" and "all" are used in some seven or eight senses in Scripture, and it is very rarely the "all" means all persons, taken individually. The words are generally used to signify that Christ has redeemed some of all sorts --some Jews, some Gentiles, some rich, some poor, and has not restricted His redemption to either Jew or Gentile ... (C.H. Spurgeon from a sermon on Particular Redemption)
Strong: G3956
Word: πᾶς
Transliter: pas
Pronounc: pas
Including all the forms of declension; apparently a primary word;
all any6
every the whole: - all (manner of means) alway (-s) any (one) X daily + ever every (one way) as many as + no (-thing) X throughly whatsoever whole whosoever.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3956
pas Synonyme siehe: G5903 < aus d. W. kvant- (vgl. lat. quantus: Wie groß ?; Wie viel ?);
 Adj. (1244) Aufstellung nach: (2,1274-1278)
 
 I.) adjektivisch:
  1) Mit einem Substantiv in der Einzahl ohne Artikel:
   1a) zur Hervorhebung der einzelnen Teile des Substantivs: jeder (beliebige) - z.B.: jedes (beliebige) Gesetz. Mt 3:10 Ro 2:9 2Ti 3:16 Heb 3:4 Re 7:1* uva.
   1b) alles was seiner Art nach zum Substantiv gehört (durch hebr. Einfluß): jede (Art von), all (-e, -es) - z.B.: (zusammenfassend) jede (Art von Gesetz), alles (Fleisch). Mt 3:15 24:22 Lu 3:6 Ro 3:20 11:26 1Co 1:29 2Co 1:4 Col 1:15,23 1Pe 2:13* uva.
   1c) vor (geographischen) Eigennamen: ganz. Mt 2:3 Ac 2:36 Ro 11:26 Eph 2:21* ?
 
  2) Mit einem Substantiv in der Einzahl mit Artikel:
   2a) πασ + Artikel + Substantiv (= prädikativ): ganz - z.B.: d. ganze Gesetz (d.h. d. Summe seiner einzelnen Teile). Ac 12:11 Ro 8:22 1Co 13:2 2Co 1:4 Eph 4:16 Php 1:3* uva.
   2b) Artikel + πασ + Substantiv (= attributiv): gesamt - z.B.: d. gesamte Gesetz d.h. alles was seiner Art nach Gesetz ist in seinen einzelnen Teilen als Ganzes gesehen. Ac 20:18 Ga 5:14
   2c) Artikel + Substantiv + πας (legt besondere Betonung auf das Substantiv!): all (-e, -es), im ganzen Umfang - z.B.: das Gesetz in seinem ganzen Umfang. Mt 18:32 Lu 9:13 Joh 5:22 16:13 1Co 15:7 Re 13:12
 
  3) Mit einem Substantiv in der Mehrzahl:
   3a) πασ + Substantiv ohne Artikel: all (-e, -es) - z.B.: alle (Arten von) Gesetze. Ro 5:12,18 12:17,18 Ga 6:6 Heb 1:6
   3b) πασ + Artikel + Substantiv: all (-e, -es) - z.B.: alle Gesetze d.h. d. Summe aller Gesetze und nicht nur einzelne Teile davon. Mt 1:17 Col 2:13 1Ti 6:10* ua.
   3c) Artikel + πασ + Substantiv (= attributiv): gesamt - z.B.: d. Gesamtzahl der Männer, d.h. alle die ihrer Art nach Männer sind als Ganzes gesehen. Ac 19:7 21:21 27:37 Ro 16:15 Ga 1:2
 
 II.) substantivisch:
  1) πασ ohne Artikel, mit Substantiv ohne Artikel:
   1a) πασ§, παν mit Präposition: jeder, (-e, -es). 1Co 1:5 Eph 5:24 Php 4:6* ua.
   1b) παντεσ§, πασαι: alle, im umassenden Sinn. Mt 10:22 Joh 13:10 Ro 5:12 10:16* ua.
   1c) παντα: alles (im absoluten Sinn). Lu 10:22 Joh 1:3* ua.
   1d) als Akkusativ der Beziehung: in jeder Beziehung oder Hinsicht. Ac 20:35 1Co 9:25 10:33 Tit 2:9 Heb 13:4,18 1Pe 4:11* ua.
 
  2) Artikel + πασ (mit oder ohne Substantiv):
   2a) οι παντες (betont die Gesamtheit im Kontrast zu einem Teil): alle, sämtliche, im ganzen, in Summe, gesamt - z.B.: alle Gesetze d.h. d. Summe aller Gesetze und nicht nur einzelne Teile davon. Ac 19:7 20:18 27:37
   2b) τα παντα: d. Gesamtheit des Geschaffenen, d. Inbegriff aller Dinge, d. All; alles. Ro 11:36 Ga 3:22 Col 1:17 1Ti 6:13* ua.
 
  3) δια παντοσ - bezeichnet Ausdehnung, von dem was beständig eine (gewisse) Zeit hindurch getan wird: während, immer, beständig, bis ans Ende hindurch, im Verlauf von...; - Synonyme siehe: 5884 Mt 18:10 Lu 24:53 Ac 2:25 Ro 11:10 2Th 3:16 He 2:15 9:6 13:15* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 537 ha-pas
 < 1 (cop.) + 3956 (w.: alles zusammen, in eins zusammengefaßt); Adj. (34)
 I.) Mit einem Substantiv m i t Artikel: ganz
 II.) adj. ohne Substantiv: alle, alles
 
 3837 pantachou
 < Ortsadverb einer Abl. von 3956; Adv. (7)
 I.) überall
 3837A pantache
 < Ortsadverb einer Abl. von 3956; Adv. (1)
 I.) allenthalben
 3836 pantachothen
 < 3837 (Antwort auf d. Frage: Woher?); Adv. (1)
 I.) von überall her
 
 3839 pante
 < 3956; Adv. (1)
 I.) auf jede Art und Weise
  
 3840 pantothen
 < 3956 (Antwort auf d. Frage: Woher?), (w. von allem her); Adv. (3)
 I.) von allen Seiten her
 
 3842 panto-te
 < 3956 + 3753, (Antwort auf d. Frage: Wann?); Adv. (42)
 I.) immer
 
 3843 pantos
 < 3956; Adv. (8)
 I.) durchaus
 
 1275 dia-pantos
 < 1223 + Gen. von 3956, (w. ganz-hindurch); Adv. (7)
 I.) fortwährend
  
Strong: G3956
(pás)
incluído todas las formas de declinación; aparentemente palabra primaria; todo, cualquiera, cada uno, el todo:- siglo, todo, clase, cosa, manera.
----
Diccionario Tuggy
πᾶς
, πᾶσα, πᾶν. gen. παντός, πάσης, παντός. Sin artículo: cada, cada uno, toda clase de, todo, pleno, sumo, absoluto. Con artículo: todo, entero, completo, todo aquel que, todo el mundo. διὰ παντός = siempre, continuamente. κατὰ πάντα = en todo, en todo sentido. A.T. Muchísimas veces כֹּל , Gén 1:21. כָֹּל־אִישׁ Éxo 35:23. כֹּל אִישׁ , Éxo 36:1. כָּלִיל , Isa 2:18. כָּל־אִישׁ , Gén 45:1. כָּל־הָאֲנָשִׁים , Éxo 4:19. כֹּל Jos 1:16. שַׁדַּי ; Job 8:3. כָּלִיל , Deu 33:10. לָנֶצַח Isa 57:16. עַד , Lev 11:42. עֵקֶב , Sal. 118(119):33. תָּמִיד Éxo 25:30. תָּמִיד , Dan 12:11. כָּלָה , Éxo 11:1. כָּלִיל , 1Sa 7:9. N.T.
A) adjetivo usado con un sustantivo
1) En el singular sin artículo.
A) Dando énfasis al miembro individual de la clase del sustantivo Cada, toda. Con negativo. Ninguno(A) : Mat 3:10; Mat 13:19; Mat 15:13; Mat 24:22; Mar 13:20; Luc 1:37; Luc 3:5-6; Luc 3:9; Luc 4:37; Luc 11:4; Jua 1:9; Jua 2:10; Hch 2:43; Hch 3:23; Hch 5:42; Hch 10:14; Hch 17:17; Hch 17:26; Hch 18:4; Rom 2:9; Rom 3:4; Rom 3:20; 1Co 1:29; 1Co 15:24; 2Co 4:2; Gál 5:3; Efe 4:29; Efe 5:5; Flp 4:21; Col 1:15; Col 1:23; Col 1:28; 2Ts 2:4; 2Ti 3:16; Heb 3:4; Heb 7:7; Heb 12:11; Stg 1:19; 2Pe 1:20; 1Jn 2:21; 1Jn 3:15; Rev 1:7; Rev 5:13; Rev 21:27.
B) Habla de la clase entera del sustantivo Toda clase de, todo : Mat 4:23; Mat 23:27; Mat 28:18; Hch 2:5; Hch 7:22; Hch 13:10; Rom 1:18; Rom 1:29; Rom 7:8; 1Co 1:5; 1Co 6:18; 2Co 7:1; 2Co 9:8; 2Co 10:5; Efe 1:3; Efe 1:8; Efe 1:21; Flp 1:9; 2Ts 2:17; título 1:16; título 3:1; Heb 13:21; Stg 1:17; 1Pe 2:1; Rev 8:7.
C) Cualquier, todo : Mat 12:31; Mat 18:19; Mat 19:3; 2Co 1:4; Efe 4:14.
D) Pleno, sumo, completo, absoluto : Hch 4:29; Hch 5:23; Hch 17:11; Hch 23:1; Hch 24:3; 2Co 9:8; 2Co 12:12; Efe 4:2; Efe 6:18; Flp 1:20; Flp 2:29; Col 1:11; 1Ti 2:2; 1Ti 2:11; título 2:15; Stg 1:2; 2Pe 1:5; Jud 1:3.
E) Ante nombres geográficos, más que otra cosa. Entero, completo : Mat 2:3; Hch 2:36; Hch 17:26; Rom 11:26; Efe 2:21.
2) En el plural sin artículo. Todo, cada, cada, uno : Hch 22:15; Rom 5:12; Rom 5:18; Rom 12:17-18; 1Co 7:7; 1Co 15:19; 2Co 3:2; Flp 4:5; 1Ts 2:15; 1Ti 2:1; 1Ti 4:10; título 2:11; Heb 1:6.
3) Con sustantivo con su artículo. El πᾶς no se encuentra entre el sustantivo y su artículo cuando el sustantivo se considera en sus partes individuales y no en su totalidad. En el español es difícil hacer sobresalir esto. Ver Mr. 4:1 con πᾶς ὄχλος en singular y el verbo ἦσαν en plural
A) sustantivo en singular Todo, cada : Mat 3:5; Mat 8:32; Mat 13:2; Mat 18:32; Mar 2:13; Mar 4:1; Mar 16:15; Luc 1:10; Luc 2:10; Luc 4:25; Luc 9:13; Jua 5:22; Jua 16:13; Hch 5:21; Hch 15:12; Rom 3:19; Rom 4:16; Rom 8:22; Rom 9:17; 1Co 13:2; 2Co 1:4; Efe 3:19; Efe 4:16; Flp 1:3; Col 1:6; Col 1:19; Col 2:19; 1Ts 3:7; Heb 9:19; 1Pe 5:7; Rev 13:12.
B) Con artículo con participio en el sing., o con ὃς o ὅστις, etc. Todo aquel que, cualquiera que, todo lo que : Mat 5:22; Mat 7:8; Mat 10:32; Mat 15:17; Mat 18:34; Mar 7:18; Luc 6:47; Luc 12:8; Luc 14:11; Luc 18:14; Jua 3:8; Jua 3:15-16; Jua 4:13; Jua 6:37; Jua 8:34; Jua 17:2; Hch 2:21; Hch 10:43; Hch 13:39; Rom 2:1; Rom 10:4; Rom 10:13; Rom 14:23; 1Co 9:25; 1Co 10:25; Gál 3:10; Gál 3:13; Efe 5:14; 2Ti 2:19; Heb 5:13; 1Jn 2:23; 1Jn 5:4; 2Jn 1:9; Rev 22:18.
C) Con sustantivo o participio en el plural con su artículo. Todos : Mat 1:17; Mat 2:4; Mat 4:24; Mat 11:13; Mat 21:12; Mat 25:7; Mat 26:1; Mat 26:56; Mar 6:33; Luc 1:48; Luc 1:66; Luc 2:19; Luc 2:51; Luc 6:26; Luc 9:7; Luc 12:44; Luc 13:17; Luc 24:14; Jua 18:4; Jua 18:20; Hch 1:18; Hch 2:14; Hch 4:16; Hch 8:40; Hch 10:12; Hch 10:33; Hch 14:16; Hch 16:26; Hch 20:32; Hch 28:30; Rom 1:5; Rom 4:11; Rom 15:11; Rom 16:16; 1Co 1:2; 1Co 12:26; 1Co 13:2-3; 1Co 16:20; 2Co 8:18; Efe 3:21; Efe 4:10; Efe 6:24; Col 2:13; 1Ts 1:7; 1Ts 5:26; 2Ts 1:10; 1Ti 6:10; 2Ti 3:12; 2Ti 4:8; 2Ti 4:21; Heb 4:4; Heb 5:9; Heb 9:21; Heb 13:24; Stg 1:8; 2Jn 1:1; Rev 1:7; Rev 7:11; Rev 8:3; Rev 18:24.
D) Con expresiones preposicionales. Todos : Mat 5:15; Luc 5:9; Jua 5:28; Hch 2:39; Hch 4:24; Hch 5:17; Hch 14:15; Hch 16:32; Rom 9:6; 2Ti 1:15; título 3:15; 1Pe 5:14.
4) πᾶς y πάντες se encuentran en posición atributiva (entre el artículo y el sust.), cuando el sustantivo se considera en su totalidad y no en sus partes individuales.
A) singular Todo, entero, completo : Hch 20:18; Gál 5:14.
B) plural La totalidad de, todos : Hch 19:7; Hch 21:21; Hch 27:37; Rom 16:15.
5) Usado con pronombres.
A) Con pronombre personal. Todos : Mat 12:15; Mat 23:8; Mat 26:31; Luc 9:48; Jua 1:16; Hch 2:32; Hch 4:10; Hch 4:33; Hch 19:17; Hch 20:25; Hch 20:36; Hch 22:3; Hch 26:14; Hch 28:2; Rom 1:8; Rom 4:16; Rom 8:32; 1Co 15:10; 2Co 3:18; 2Co 5:10; 2Co 7:15; Gál 3:28; Efe 2:3; Flp 1:4; Flp 1:8; 1Ts 1:2; 2Ts 3:16; título 3:15; Heb 13:25.
B) Con pronombre demostrativo. Todos : Mat 4:9; Mat 6:32; Mat 13:34; Mat 24:8; Luc 7:18; Luc 12:30; Hch 1:14; Hch 7:50; Hch 17:7; Hch 24:8; Rom 8:37; 1Co 12:11; Col 3:14; 1Ts 4:6; Heb 11:13; Heb 11:39; 2Pe 3:11.
C) Con ὅσα y ὅσοι. Todo(s): Mat 7:12; Mat 13:46; Mat 18:25; Mat 21:22; Mar 11:24; Mar 12:44; Luc 18:12; Luc 18:22; Jua 10:8; Jua 10:41.
B) Como sustantivo
1) sin artículo.
A) En sentido absoluto. Toda persona : Luc 16:16.
B) Con prep. διὰ παντός = Siempre. ἐν παντί = En todo. κατὰ πάντα = En todo, en todo sentido : 1Co 1:5; 2Co 4:8; 2Co 7:5; 2Co 7:11; 2Co 7:16; 2Co 8:7; 2Co 9:8; 2Co 9:11; 2Co 11:6; Efe 5:24; Flp 4:6; 1Ts 5:18.
C) πάντες, πᾶσαι. Todos, todo el mundo : Mat 10:22; Mat 14:20; Mat 15:37; Mat 21:26; Mat 22:27; Mat 26:27; Mar 1:37; Mar 5:20; Mar 12:22; Mar 12:43; Luc 1:63; Jua 13:10; Rom 5:12; Rom 10:16.
D) πάντα = Todas las cosas, todo : Mat 11:27; Mat 18:26; Mat 22:4; Mar 4:34; Luc 1:3; Luc 10:22; Luc 16:26; Jua 1:3; Jua 3:35; Jua 21:17; Rom 8:28; 1Co 2:10; 1Co 3:21; 1Co 10:33; 1Co 11:2; 1Co 15:27-28; 1Co 16:14; 2Co 6:10; Gál 4:1; Efe 1:22; Flp 2:14; 1Ts 5:21; 1Ti 2:1; 1Ti 3:11; 2Ti 2:7; 2Ti 2:10; 2Ti 4:5; título 1:15; título 2:9–10; Heb 13:4; Heb 13:18; Stg 5:12; 1Pe 4:8; 1Pe 4:11; 1Jn 2:27; 1Jn 2:3 Jn. 2; Rev 21:5.
2) Con artículo.
A) οἱ παντες = Todos (en totalidad): Mar 14:64; Rom 11:32; 1Co 9:22; 1Co 10:17; 2Co 5:14; Efe 4:13; Flp 2:21.
B) τὰ πάντα = Todas las cosas, el universo entero, todos : Mar 4:11; Hch 17:25; Rom 8:32; Rom 11:36; 1Co 8:6; 1Co 15:28; 2Co 4:15; Gál 3:22; Efe 1:10; Efe 3:9; Efe 4:10; Flp 3:8; Flp 3:21; Col 1:16-17; Col 1:20; Col 3:8; 1Ti 6:13; Heb 1:3; Heb 2:10; Rev 4:11.
----
Diccionario Vine NT
pas (πα̂ς, G3956)
se traduce «ante todo» en 1Pe 3:15 ; 1Pe 4:8; en la mayor parte de los casos en que aparece (1291 veces) se traduce como «todo». Véanse CONTINUAMENTE, NINGUNO, SIEMPRE, TODO.
pas (πα̂ς, G3956) significa: (1) con nombres sin el artículo: (a) cada uno de la clase denotados por el nombre relacionado con pas , p.ej., Mat 3:10 : «todo árbol»; Mar 9:49 : «todos (los sacrificios)» (vm : «cada uno»); véanse también Jua 2:10 ; Hch 2:43 ; Rom 2:9 ; Efe 1:21 : «todo»; Efe 3:15 : «toda»; 2Ts 2:4 : «todas»; 2Ti 3:16 : «toda»; (b) cada uno y todo, de todo tipo, «toda» (Mat 4:23); «especialmente con nombres denotando virtudes o vicios, emociones, condición, indicando cada modo en el que se manifiesta a sí misma una cualidad; o cualquier objeto al que pertenezca la idea de la que el nombre es vehículo» (Grimm-Thayer). Esta palabra se traduce casi siempre como «todo/a». Como «cada» se traduce en la rvr solo en Hch 17:17 y Rom 12:3. Véanse ALGUNO, COSAS, CUAL, TODO, etc.
pas (πα̂ς, G3956) , se traduce en Mat 5:11 y Efe 4:19 como «toda clase». Véase TODO, etc.
pas (πα̂ς, G3956) , significa radicalmente «todo». Empleado sin el artículo significa «cada», cada tipo de variedad. Así aparece en el texto de la Versión Revisada Inglesa en Efe 3:15 : «every family» [cada familia], y en el margen de la misma Versión Inglesa en Hch 2:36 : «every house» [cada casa]; o puede significar el grado más elevado, el máximo de lo que se trata, como «con todo denuedo» (Hch 4:29). Delante de nombres propios de países, ciudades y naciones, y delante de términos colectivos, como «Israel», significa bien «todo» o «la totalidad» (p.ej., Mat 2:3 ; Hch 2:36). Empleado con el artículo, significa la totalidad de un objeto. En plural significa la totalidad de las personas o cosas a que, se hace referencia. Empleado sin un nombre viene virtualmente a ser un pronombre, significando «todos» o «cualquiera». En plural con un nombre significa «todos». El neutro singular denota «todo» o «cualquier cosa». Una forma del plural neutro (panta ) significa totalmente, juntamente, de todas maneras, en todas las cosas (Hch 20:35). El plural neutro sin el artículo significa todas las cosas diversamente (p.ej., Jua 1:3 ; 1Co 2:10); si precede el artículo denota todas las cosas, como constituyendo una totalidad (p.ej., Rom 11:36 ; 1Co 8:6 ; Efe 3:9). Véanse CADA, CUALQUIERA, QUIENQUIERA, y también ALGUNO, ANTE, CLASE, CONTINUAMENTE, NADA, NADIE, NINGUNO, SIEMPRE, SOBRE, SUMO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4246)
πᾶς (pas), πᾶσα (pasa), πᾶν (pan) gen. masc. sing. παντός (pantos): adj.; ≡ DBLHebr 3972; Strong 3956; TDNT 5.886-1. LN 59.23 todos, todo, cada, entero (Mat 8:32; Mat 24:34; Mat 26:56; Luc 4:5; 1Co 3:21; Gál 5:14; Jua 8:2 v.l.; Mk 16: Final más breve v.l.); 2. LN 59.24 cualquier, uno de la totalidad (Mat 18:19; Mat 19:3); 3. LN 78.44 total, completo (Hch 4:29; 1Ti 4:9; Tit 2:15); 4. LN 63.2 todo, con el artículo definido, el enfoque está en la totalidad (Mat 18:32; Rom 9:17; Mar 16:15 v.l.); 5. LN 58.28 todo tipo de (Mat 4:23; 1Co 6:18) nota: ver el índice de LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G3956
Оригинал: πας
Транслитерация: пас
Произношение: пас
Часть речи: Прилагательное
Этимология: including all the forms женский род declension - 1. всякий, каждый; 2. весь, целый. Словарь Дворецкого: πας πασα, παν, gen. παντος, πασης, παντος (gen. pl. παντων, πασων - эп. πασαων, ион. πασεων, - παντων, dat. pl. πασι - эп. παντεσσι, - πασαις, πασι) 1) (тж. πας τις Лисий (ок. 445-380 до н. э.) etc. ) всякий, каждый Пр.: (νυν πασι χαιρω, νυν με πας ασπαζεται Гомер (X-IX вв. до н. э.); πας Ελληνων Софокл (ок. 496-406 до н. э.); πας ανθρωπος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) κτηνεα παντα τρισχιλια Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — три тысячи голов скота всякого рода; ο αριθμος πας Платон (427-347 до н. э.) — каждое число (ср. 2) 2) весь, целый Пр.: (πας χαλκω λαμπε Гомер (X-IX вв. до н. э.); πασα γη Лисий (ок. 445-380 до н. э.); πασαν αληθειην καταλεξον Гомер (X-IX вв. до н. э.)) λογος λελεκται πας Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — речь (моя) сказана вся, т. е. я кончил; παν κρατος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — вся полнота могущества; κεινος, η πασα βλαβη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — он (т. е. Одиссей), воплощение всяческого преступления; πασα αναγκη Платон (427-347 до н. э.) — совершенно неизбежно; ο πας αριθμος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — общее число, сумма (ср. 1); ολος καη πας Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — целиком и полностью; τριακοντα τας πασας ημερας Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — в течение целых тридцати дней; το παν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), ες το παν Эсхил (525/4-456 до н. э.) и τω παντι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — целиком, совершенно; δια παντος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — все время или вполне, совершенно; το παν Лукиан (ок. 120-190) — всегда; εις το παν (χρονου) Эсхил (525/4-456 до н. э.) — навсегда; παν ποιειν Платон (427-347 до н. э.) (πραττειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) — делать все возможное; παντος μαλλον Платон (427-347 до н. э.) — более всего или прежде всего; ες παν κακου αφικνεισθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — дойти до крайней нищеты; εν παντη αθυμιας ειναι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — прийти в крайнее отчаяние; παντα и τα παντα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — во всех отношениях, полностью или постоянно Лукиан (ок. 120-190); παντα γιγνεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — принимать всевозможные формы; παντα ειναι τινι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть кому-л. важнее всего; τα πολλα παντα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — почти всегда, в большинстве случаев 3) pl. все Пр.: (παντες τε θεοη πασαι τε θεαιναι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) Σαμιων παντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — все самосцы; αμα παντες Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — все целиком, все сразу; πασιν τινα ελεγχιστον θεμεναι βροτοισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — страшно опозорить кого-л. в глазах всех смертных; παντες ανθρωποι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — все люди (вообще); οι παντες (или παντες οι) ανθρωποι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — все (из упомянутых); πασι τουτοις ενοχος Исократ (436-338 до н. э.) — находящийся в таких же точно условиях; δια πασων см. δια 1, 2.
Numéro de Strong: G3956
Mot: πᾶς  (pas)
tout, en tout, toute, de toute, de toute sorte, quiconque, toutes choses, ...1243
Strong: G3956
Word: πᾶς
pas {pas}
包括所有詞形變化;形容詞
➊(重點在個體)每一個,任何
➋(整體中的一個)每一個,任何一個
➌(最高程度的)所有
➍整體,全部
➎每一種,各種
Strong: G3956
πᾶς (pâs) {pas}
πας - pas que inclue todas as formas de declinacao tdnt - 5 886 795 adj 1 individualmente 1a cada todo algum tudo o todo qualquer um todas as coisas qualquer coisa 2 coletivamente 2a algo de todos os tipos todos o seguiam todos seguiam a cristo entao saiam a ter com ele jerusalem e toda a judeia foi toda a judeia ou toda a jerusalem batizada no jordao filhinhos vos sois de deus o mundo inteiro jaz no maligno o mundo inteiro aqui significa todos as palavras mundo e todo sao usadas em varios sentidos na escritura e raramente a palavra todos significa todas as pessoas tomadas individualmente as palavras sao geralmente usadas para significar que cristo redimiu alguns de todas as classes alguns judeus alguns gentis alguns ricos alguns pobres e nao restringiu sua redencao a judeus ou gentios c h spurgeon de um sermao sobre a redencao particular


Webster Concordance (1833)
Strong: G3956
Transliter & Pronounc: pas {pas}
Total Webster Occurrences: 1245

all, 794
Matt 1:17; Matt 2:3; Matt 2:4; Matt 2:16(2); Matt 3:5(2); Matt 3:15; Matt 4:8; Matt 4:9; Matt 4:23(2); Matt 4:24; Matt 5:15; Matt 5:18; Matt 6:29; Matt 6:32; Matt 6:33; Matt 8:16; Matt 9:35; Matt 10:22; Matt 10:30; Matt 11:13; Matt 11:28; Matt 12:15; Matt 12:23; Matt 13:32; Matt 13:34; Matt 13:44; Matt 13:46; Matt 13:51; Matt 13:56(2); Matt 14:20; Matt 14:35; Matt 15:37; Matt 18:25; Matt 18:26; Matt 18:29; Matt 18:31; Matt 18:32; Matt 18:34; Matt 19:11; Matt 19:20; Matt 19:27; Matt 21:10; Matt 21:26; Matt 22:10; Matt 22:27; Matt 22:28; Matt 23:3; Matt 23:5; Matt 23:8; Matt 23:27; Matt 23:35; Matt 23:36; Matt 24:2; Matt 24:6; Matt 24:8; Matt 24:9; Matt 24:14; Matt 24:30; Matt 24:33; Matt 24:34; Matt 24:47; Matt 25:5; Matt 25:7; Matt 25:31; Matt 25:32; Matt 26:1; Matt 26:27; Matt 26:31; Matt 26:33; Matt 26:35; Matt 26:56; Matt 26:70; Matt 27:1; Matt 27:22; Matt 27:25; Matt 27:45; Matt 28:18; Matt 28:19; Mark 1:5(2); Mark 1:27; Mark 1:32; Mark 1:37; Mark 2:12(2); Mark 2:13; Mark 3:28; Mark 4:13; Mark 4:31; Mark 4:32; Mark 5:12; Mark 5:20; Mark 5:26; Mark 5:33; Mark 6:33; Mark 6:39; Mark 6:41; Mark 6:42; Mark 6:50; Mark 7:3; Mark 7:14; Mark 7:19; Mark 7:23; Mark 9:15; Mark 9:35(2); Mark 10:20; Mark 10:28; Mark 10:44; Mark 11:17; Mark 11:18; Mark 12:22; Mark 12:28; Mark 12:29; Mark 12:33; Mark 12:43; Mark 12:44(2); Mark 13:4; Mark 13:10; Mark 13:13; Mark 13:30; Mark 13:37; Mark 14:23; Mark 14:29; Mark 14:31; Mark 14:50; Mark 14:53; Mark 14:64; Luke 1:6; Luke 1:48; Luke 1:63; Luke 1:65(2); Luke 1:66; Luke 1:71; Luke 1:75; Luke 2:1; Luke 2:3; Luke 2:10; Luke 2:18; Luke 2:19; Luke 2:31; Luke 2:38; Luke 2:47; Luke 2:51; Luke 3:3; Luke 3:6; Luke 3:19; Luke 3:20; Luke 4:5; Luke 4:7; Luke 4:13; Luke 4:15; Luke 4:22; Luke 4:25; Luke 4:36; Luke 4:40; Luke 5:9; Luke 6:10; Luke 6:17; Luke 6:19; Luke 6:26; Luke 7:1; Luke 7:17; Luke 7:18; Luke 7:29; Luke 7:35; Luke 8:40; Luke 8:45; Luke 8:47; Luke 8:52; Luke 8:54; Luke 9:1; Luke 9:7; Luke 9:13; Luke 9:17; Luke 9:23; Luke 9:43(2); Luke 9:48; Luke 10:19; Luke 11:50; Luke 12:7; Luke 12:18; Luke 12:27; Luke 12:30; Luke 12:31; Luke 12:41; Luke 12:44; Luke 13:2; Luke 13:3; Luke 13:4; Luke 13:5; Luke 13:17(3); Luke 13:27; Luke 13:28; Luke 14:18; Luke 14:29; Luke 14:33; Luke 15:1; Luke 15:14; Luke 15:31; Luke 16:14; Luke 16:26; Luke 17:10; Luke 18:12; Luke 18:21; Luke 18:22; Luke 18:28; Luke 18:43; Luke 19:37; Luke 20:6; Luke 20:32; Luke 20:38; Luke 20:45; Luke 21:3; Luke 21:15; Luke 21:17; Luke 21:24; Luke 21:29; Luke 21:32; Luke 21:35; Luke 21:36; Luke 21:38; Luke 22:70; Luke 23:48; Luke 23:49; Luke 24:9(2); Luke 24:14; Luke 24:19; Luke 24:21; Luke 24:25; Luke 24:27(2); Luke 24:47; John 1:7; John 1:16; John 2:15; John 2:24; John 3:26; John 3:31(2); John 4:39; John 5:22; John 5:23; John 5:28; John 6:37; John 6:39; John 6:45; John 7:21; John 8:2; John 10:8; John 10:29; John 11:48; John 12:32; John 13:10; John 13:11; John 13:18; John 13:35; John 15:21; John 16:13; John 17:2; John 17:10; John 17:21; John 18:40; Acts 1:1; Acts 1:8; Acts 1:14; Acts 1:18; Acts 1:19; Acts 1:21; Acts 1:24; Acts 2:7(2); Acts 2:12; Acts 2:17; Acts 2:32; Acts 2:36; Acts 2:39; Acts 2:44; Acts 2:45; Acts 3:9; Acts 3:11; Acts 3:16; Acts 3:18; Acts 3:21; Acts 3:24; Acts 3:25; Acts 4:10(2); Acts 4:21; Acts 4:24; Acts 4:29; Acts 4:33; Acts 5:5; Acts 5:20; Acts 5:21; Acts 5:23; Acts 5:34; Acts 5:36; Acts 5:37; Acts 7:10; Acts 7:14; Acts 7:22; Acts 7:50; Acts 8:1; Acts 8:10; Acts 8:27; Acts 8:40; Acts 9:14; Acts 9:21; Acts 9:26; Acts 9:32; Acts 9:35; Acts 9:39; Acts 9:40; Acts 10:2; Acts 10:33; Acts 10:36; Acts 10:38; Acts 10:41; Acts 10:43; Acts 10:44; Acts 11:14; Acts 11:23; Acts 12:11; Acts 13:10(3); Acts 13:22; Acts 13:24; Acts 13:39; Acts 14:16; Acts 15:3; Acts 15:12; Acts 15:17(2); Acts 15:18; Acts 16:26; Acts 16:32; Acts 16:33; Acts 17:7; Acts 17:11; Acts 17:21; Acts 17:25; Acts 17:26(2); Acts 17:30; Acts 17:31; Acts 18:2; Acts 18:17; Acts 18:23; Acts 19:7; Acts 19:10; Acts 19:17(2); Acts 19:19; Acts 19:26; Acts 19:34; Acts 20:18; Acts 20:19; Acts 20:25; Acts 20:26; Acts 20:27; Acts 20:28; Acts 20:32; Acts 20:36; Acts 20:37; Acts 21:5; Acts 21:18; Acts 21:20; Acts 21:21; Acts 21:24; Acts 21:27; Acts 21:28; Acts 22:3; Acts 22:5; Acts 22:12; Acts 22:15; Acts 23:1; Acts 24:3; Acts 24:5; Acts 24:8; Acts 25:24(2); Acts 26:3; Acts 26:4; Acts 26:14; Acts 26:20; Acts 26:29; Acts 27:20; Acts 27:24; Acts 27:35; Acts 27:36; Acts 27:37; Acts 27:44; Acts 28:30; Acts 28:31; Rom 1:5; Rom 1:7; Rom 1:8; Rom 1:18; Rom 1:29; Rom 3:9; Rom 3:12; Rom 3:19; Rom 3:22(2); Rom 3:23; Rom 4:11; Rom 4:16(2); Rom 5:12(2); Rom 5:18(2); Rom 8:32; Rom 8:37; Rom 9:5; Rom 9:6; Rom 9:7; Rom 9:17; Rom 10:12(2); Rom 10:16; Rom 10:18; Rom 11:26; Rom 11:32(2); Rom 12:4; Rom 12:17; Rom 12:18; Rom 13:7; Rom 14:10; Rom 15:11; Rom 15:13; Rom 15:14; Rom 15:33; Rom 16:4; Rom 16:15; Rom 16:19; Rom 16:24; Rom 16:26; 1Cor 1:2; 1Cor 1:5(2); 1Cor 1:10; 1Cor 3:22; 1Cor 7:7; 1Cor 7:17; 1Cor 8:1; 1Cor 9:19(2); 1Cor 9:22; 1Cor 9:24; 1Cor 10:1(2); 1Cor 10:2; 1Cor 10:3; 1Cor 10:4; 1Cor 10:11; 1Cor 10:17; 1Cor 10:31; 1Cor 10:33(2); 1Cor 12:6(2); 1Cor 12:11; 1Cor 12:12; 1Cor 12:13(2); 1Cor 12:19; 1Cor 12:26(2); 1Cor 12:29(4); 1Cor 12:30(3); 1Cor 13:2(3); 1Cor 13:3; 1Cor 14:5; 1Cor 14:18; 1Cor 14:23; 1Cor 14:24(3); 1Cor 14:31(3); 1Cor 14:33; 1Cor 15:7; 1Cor 15:8; 1Cor 15:10; 1Cor 15:19; 1Cor 15:22(2); 1Cor 15:24(2); 1Cor 15:25; 1Cor 15:28(2); 1Cor 15:39; 1Cor 15:51(2); 1Cor 16:14; 1Cor 16:20; 1Cor 16:24; 2Cor 1:1; 2Cor 1:3; 2Cor 1:4; 2Cor 2:3(2); 2Cor 2:5; 2Cor 3:2; 2Cor 3:18; 2Cor 5:10; 2Cor 5:14(2); 2Cor 5:15; 2Cor 6:4; 2Cor 7:1; 2Cor 7:4; 2Cor 7:11; 2Cor 7:13; 2Cor 7:15; 2Cor 7:16; 2Cor 8:7; 2Cor 8:18; 2Cor 9:8(3); 2Cor 9:11; 2Cor 9:13; 2Cor 10:6; 2Cor 11:9; 2Cor 11:28; 2Cor 12:12; 2Cor 13:2; 2Cor 13:13; 2Cor 13:14; Gal 1:2; Gal 2:14; Gal 3:8; Gal 3:22; Gal 3:26; Gal 3:28; Gal 4:1; Gal 4:26; Gal 5:14; Gal 6:6; Gal 6:10; Eph 1:3; Eph 1:8; Eph 1:15; Eph 1:21; Eph 1:22(2); Eph 1:23(2); Eph 2:3; Eph 2:21; Eph 3:8; Eph 3:9; Eph 3:18; Eph 3:19; Eph 3:20; Eph 3:21; Eph 4:2; Eph 4:6(4); Eph 4:10; Eph 4:13; Eph 4:19; Eph 4:31(2); Eph 5:3; Eph 5:9; Eph 6:16(2); Eph 6:18(3); Eph 6:24; Phil 1:1; Phil 1:4; Phil 1:7(2); Phil 1:8; Phil 1:9; Phil 1:13; Phil 1:20; Phil 1:25; Phil 2:17; Phil 2:21; Phil 2:26; Phil 2:29; Phil 4:5; Phil 4:7; Phil 4:18; Phil 4:19; Phil 4:22; Phil 4:23; Col 1:4; Col 1:6; Col 1:9; Col 1:10; Col 1:11(2); Col 1:15; Col 1:18; Col 1:19; Col 1:28; Col 2:2; Col 2:3; Col 2:9; Col 2:10; Col 2:13; Col 2:19; Col 2:22; Col 3:11(2); Col 3:14; Col 3:16; Col 3:17; Col 4:7; Col 4:12; 1Thess 1:2; 1Thess 1:7; 1Thess 2:15; 1Thess 3:7; 1Thess 3:9; 1Thess 3:12; 1Thess 3:13; 1Thess 4:6; 1Thess 4:10; 1Thess 5:5; 1Thess 5:14; 1Thess 5:15; 1Thess 5:22; 1Thess 5:26; 1Thess 5:27; 2Thess 1:3; 2Thess 1:4; 2Thess 1:10; 2Thess 1:11; 2Thess 2:4; 2Thess 2:9; 2Thess 2:10; 2Thess 2:12; 2Thess 3:2; 2Thess 3:16(2); 2Thess 3:18; 1Tim 1:15; 1Tim 1:16; 1Tim 2:1(2); 1Tim 2:2(2); 1Tim 2:4; 1Tim 2:6; 1Tim 2:11; 1Tim 3:4; 1Tim 4:9; 1Tim 4:10; 1Tim 4:15; 1Tim 5:2; 1Tim 5:20; 1Tim 6:1; 1Tim 6:10; 2Tim 1:15; 2Tim 2:24; 2Tim 3:9; 2Tim 3:11; 2Tim 3:12; 2Tim 3:16; 2Tim 3:17; 2Tim 4:2; 2Tim 4:16; 2Tim 4:17; 2Tim 4:21; Titus 2:9; Titus 2:10; Titus 2:11; Titus 2:14; Titus 2:15; Titus 3:2(2); Titus 3:15(2); Phlm 1:5; Heb 1:6; Heb 1:11; Heb 1:14; Heb 2:8; Heb 2:11; Heb 2:15; Heb 3:16; Heb 4:4; Heb 5:9; Heb 7:2; Heb 8:11; Heb 9:19(2); Heb 9:21; Heb 11:13; Heb 11:39; Heb 12:8; Heb 12:14; Heb 12:23; Heb 13:4; Heb 13:24(2); Heb 13:25; Jas 1:2; Jas 1:5; Jas 1:8; Jas 1:21; Jas 2:10; Jas 4:16; 1Pet 1:15; 1Pet 1:24(2); 1Pet 2:1(3); 1Pet 2:17; 1Pet 2:18; 1Pet 3:8; 1Pet 5:5; 1Pet 5:7; 1Pet 5:10; 1Pet 5:14; 2Pet 1:5; 2Pet 3:9; 2Pet 3:11; 2Pet 3:16; 1John 1:7; 1John 1:9; 1John 2:16; 1John 2:19; 1John 5:17; 2John 1:1; 3John 1:12; Jude 1:3; Jude 1:15(4); Rev 1:7; Rev 2:23; Rev 5:6; Rev 5:13; Rev 7:4; Rev 7:9; Rev 7:11; Rev 7:17; Rev 8:3; Rev 8:7; Rev 11:6; Rev 12:5; Rev 13:7; Rev 13:8; Rev 13:12; Rev 13:16; Rev 14:8; Rev 15:4; Rev 18:3; Rev 18:12; Rev 18:17; Rev 18:19; Rev 18:23; Rev 18:24; Rev 19:17; Rev 19:18; Rev 19:21; Rev 21:4; Rev 21:8; Rev 22:21

always, 6
Matt 18:10; Matt 28:20; Luke 21:36; Acts 2:25; Eph 6:18; 2Thess 3:16

any, 9
Matt 13:19; Matt 18:19; 2Cor 1:4; Heb 4:12; Heb 7:7; Rev 7:1; Rev 7:16; Rev 9:4(2)

as, 2
John 17:2; Acts 5:11

daily, 2
Acts 5:42; Acts 17:17

ever, 1
Jude 1:25

every, 119
Matt 3:10; Matt 4:4; Matt 7:17; Matt 7:19; Matt 9:35(2); Matt 12:25(2); Matt 12:36; Matt 13:47; Matt 13:52; Matt 15:13; Matt 18:16; Matt 19:3; Matt 19:29; Mark 9:49; Mark 16:15; Luke 2:23; Luke 3:5(2); Luke 3:9; Luke 4:4; Luke 4:37; Luke 5:17; Luke 10:1; Luke 11:17; John 2:10; John 15:2(2); Acts 2:5; Acts 2:43; Acts 3:23; Acts 10:35; Acts 13:27; Acts 15:21; Acts 15:36; Acts 18:4; Acts 26:11; Rom 2:9; Rom 3:2; Rom 3:4; Rom 3:19; Rom 13:1; Rom 14:5; Rom 14:11(2); 1Cor 1:2; 1Cor 4:17; 1Cor 6:18; 1Cor 11:3; 1Cor 11:4; 1Cor 11:5; 1Cor 15:30; 2Cor 2:14; 2Cor 4:2; 2Cor 8:7; 2Cor 9:8; 2Cor 10:5(2); 2Cor 13:1; Gal 5:3; Eph 1:21; Eph 4:14; Eph 4:16; Phil 1:3; Phil 1:4; Phil 1:18; Phil 2:9; Phil 2:10; Phil 2:11; Phil 4:21; Col 1:10; Col 1:23; Col 1:28(3); 1Thess 1:8; 2Thess 2:17; 2Thess 3:6; 2Thess 3:17; 1Tim 2:8; 1Tim 4:4; 1Tim 5:10; 2Tim 2:21; 2Tim 4:18; Titus 1:16; Titus 3:1; Phlm 1:6; Heb 2:2; Heb 3:4; Heb 5:1; Heb 6:16; Heb 8:3; Heb 9:19; Heb 10:11; Heb 12:1; Heb 12:6; Heb 13:21; Jas 1:17(2); Jas 1:19; Jas 3:7; Jas 3:16; 1Pet 2:13; 1John 4:1; 1John 4:2; 1John 4:3; Rev 1:7; Rev 5:9; Rev 5:13; Rev 6:14; Rev 6:15(2); Rev 14:6; Rev 16:3; Rev 16:20; Rev 18:2(2); Rev 18:17

For, 1
Rom 10:13

man, 12
Luke 6:30; Luke 16:16; John 1:9; John 6:45; Rom 2:10; Rom 12:3; 1Cor 8:7; 1Cor 9:25; Heb 2:9; 1Pet 3:15; 1John 3:3; Rev 22:18

manner, 5
Matt 5:11; Matt 10:1(2); Luke 11:42; Acts 10:12

men, 1
Luke 3:15

more, 1
Rev 22:3

no, 12
Matt 24:22; Mark 13:20; Rom 3:20; 1Cor 1:29; Gal 2:16; Eph 4:29; Eph 5:5; Heb 12:11; 2Pet 1:20; 1John 2:21; 1John 3:15; Rev 18:22

nothing, 2
Luke 1:37; Acts 11:8

of, 5
Matt 12:31; Rom 7:8; Rev 18:12(2); Rev 21:19

one, 26
Matt 7:8; Matt 7:21; Matt 7:26; Matt 25:29; Mark 7:14; Mark 9:49; Luke 6:40; Luke 11:4; Luke 11:10; Luke 18:14; Luke 19:26; John 3:8; John 3:20; John 6:40; John 18:37; Acts 28:2; Rom 1:16; Rom 10:4; 1Cor 16:16; Gal 3:10; Gal 3:13; 2Tim 2:19; Heb 5:13; 1John 2:29; 1John 4:7; 1John 5:1

one’s, 1
Acts 16:26

points, 1
Heb 4:15

side, 2
2Cor 4:8; 2Cor 7:5

them, 4
Matt 21:12; Luke 4:20; Acts 4:16; 2Tim 4:8

these, 1
Col 3:8

they, 3
Matt 26:52; Luke 4:28; Acts 5:17

thing, 9
Matt 8:33; Mark 7:18; Acts 10:14; 1Cor 1:5; 2Cor 9:11; Eph 5:24; Phil 4:6; 1Thess 5:18; Rev 21:27

things, 163
Matt 7:12; Matt 11:27; Matt 13:41; Matt 13:51; Matt 17:11; Matt 19:26; Matt 21:22; Matt 22:4; Matt 23:20; Matt 28:20; Mark 4:11; Mark 4:34; Mark 6:30; Mark 7:37; Mark 9:12; Mark 9:23; Mark 10:27; Mark 11:11; Mark 11:24; Mark 13:23; Mark 14:36; Luke 1:3; Luke 2:20; Luke 9:43; Luke 10:22; Luke 11:41; Luke 14:17; Luke 18:31; Luke 21:22; Luke 24:44; John 1:3; John 3:35; John 4:25; John 4:29; John 4:45; John 5:20; John 10:41; John 13:3; John 14:26(2); John 15:15; John 16:15; John 16:30; John 17:7; John 18:4; John 19:28; John 21:17; Acts 3:21; Acts 3:22; Acts 10:33; Acts 10:39; Acts 13:39; Acts 14:15; Acts 17:22; Acts 17:24; Acts 17:25; Acts 20:35; Acts 22:10; Acts 24:14; Acts 26:2; Rom 8:28; Rom 8:32; Rom 11:36; Rom 14:2; Rom 14:20; 1Cor 2:10; 1Cor 2:15; 1Cor 3:21; 1Cor 4:13; 1Cor 6:12(3); 1Cor 8:6(2); 1Cor 9:12; 1Cor 9:22; 1Cor 9:25; 1Cor 10:23(4); 1Cor 11:2; 1Cor 11:12; 1Cor 13:7(4); 1Cor 14:26; 1Cor 14:40; 1Cor 15:27(3); 1Cor 15:28(2); 1Cor 16:14; 2Cor 2:9; 2Cor 4:15; 2Cor 5:17; 2Cor 5:18; 2Cor 6:10; 2Cor 7:14; 2Cor 11:6; 2Cor 12:19; Gal 3:10; Eph 1:10; Eph 1:11; Eph 3:9; Eph 4:10; Eph 4:15; Eph 5:13; Eph 5:20; Eph 6:21; Phil 2:14; Phil 3:8(2); Phil 3:21; Phil 4:12; Phil 4:13; Col 1:16(2); Col 1:17(2); Col 1:20; Col 3:20; Col 3:22; Col 4:9; 1Thess 5:21; 1Tim 3:11; 1Tim 4:8; 1Tim 6:13; 1Tim 6:17; 2Tim 2:7; 2Tim 2:10; 2Tim 4:5; Titus 1:15; Titus 2:7; Titus 2:10; Heb 1:2; Heb 1:3; Heb 2:8(2); Heb 2:10(2); Heb 2:17; Heb 3:4; Heb 4:13; Heb 8:5; Heb 9:22; Heb 13:18; Jas 5:12; 1Pet 4:7; 1Pet 4:8; 1Pet 4:11; 2Pet 1:3; 2Pet 3:4; 1John 2:20; 1John 2:27; 1John 3:20; 3John 1:2; Rev 4:11; Rev 18:14; Rev 21:5; Rev 21:7

thoroughly, 1
2Cor 11:6

whatever, 8
Matt 15:17; Rom 14:23; 1Cor 10:25; 1Cor 10:27; Eph 5:13; Col 3:17; Col 3:23; Rev 18:22

where, 1
Phil 4:12

whoever, 37
Matt 5:22; Matt 5:28; Matt 7:24; Matt 10:32; Luke 6:47; Luke 12:8; Luke 12:10; Luke 14:11; Luke 14:33; Luke 16:18(2); Luke 20:18; John 3:15; John 3:16; John 4:13; John 8:34; John 11:26; John 12:46; John 16:2; John 19:12; Acts 2:21; Acts 10:43; Rom 2:1; Rom 9:33; Rom 10:11; 1John 2:23; 1John 3:4; 1John 3:6(2); 1John 3:9; 1John 3:10; 1John 3:15; 1John 5:1; 1John 5:4; 1John 5:18; 2John 1:9; Rev 22:15

whole, 12
Matt 8:32; Matt 8:34; Matt 13:2; Mark 4:1; Luke 1:10; Luke 6:19; Luke 21:35; Acts 6:5; Acts 13:44; Rom 8:22; Eph 3:15; Eph 4:16

whomever, 1
Luke 12:48

ye, 3
Mark 14:27; Rom 15:11; Rev 19:5
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3956 - πᾶς, πᾶσα, πᾶν - [4076 x]
Display settings Display settings