SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2551 G2552 G2553 G2554 G2555         G2557G2558G2559G2560G2561

Cognate Strong's numbers: G172, G420, G2549, G2554, G2555, G1573, G2557, G2550

Strong: G2556
κακός, ή, όν  [kakos]
zlý, špatný; nebezpečný ¦¦ τὸ κακόν zlo; neřest; utrpení [50]
Strong: G2556
Word: κακος
Pronounc: kak-os'
Orig: apparently a primary word; worthless (intrinsically, such; whereas 4190 properly refers to effects), i.e. (subjectively) depraved, or (objectively) injurious:--bad, evil, harm, ill, noisome, wicked. G4190
Use: TDNT-3:469,391 Adjective
HE Strong: H200 H205 H457 H1980 H2154 H3887 H4066 H4639 H4682 H4846 H5766 H5999 H6862 H7379 H7451 H7489 H7562 H7701

1) of a bad nature
1a) not such as it ought to be
2) of a mode of thinking, feeling, acting
2a) base, wrong, wicked
3) troublesome, injurious, pernicious, destructive, baneful

For Synonyms see entry G5908
Strong: G2556
Word: κακός
Transliter: kakos
Pronounc: kak-os'
Apparently a primary word;
worthless (intrinsically such; whereas G4190 properly refers to effects) that is (subjectively) depraved or (objectively) injurious: - bad evil harm ill noisome wicked.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2556
kakos Synonyme siehe: G5929 < aus d. W. kenko- (quälen; trocken; ahdt.: Hunger); Adj. (51)
 Gräz. subst.: d. Böse(wicht); d. Feigling.
 I.) übel
  1) im sittlich-moralischen Sinn: von schlechter Art bzw. Qualität (d.h. nicht so wie es sein sollte): untauglich, untüchtig, unbrauchbar; schlecht, schlimm, böse, nichtsnutzig - im Ggs. zu: 18 und 2570 Mt 24:48 Mr 7:21 Ro 13:3 2Co 5:10 Col 3:5 Re 2:2* ua.
  2) vom Zustand: böse, schädlich, gefährlich, zerstörerisch, unheilvoll, schlimm, verderblich. Pr 1:33 16:9 Lu 16:25 Ac 16:28 28:5 Tit 1:12 Jas 3:8 Re 16:2
  3) subst.: d. Böse, Verbrechen, schlechte Taten, Sünden. Ps 34:15 Pr 16:12 Mt 27:23 Joh 18:23 Ro 1:30* ua.
 Wortfamilie:
 2560 kakos
 < 2556 (w. auf üble/schlechte Art und Weise); Adv. (16)
 I.) übel
 
 172 a-kakos
 < 1 (priv.) + 2556; Adj. (2)
 I.) ohne Übel
 II.) arglos
 
 420 anexi-kakos
 < 430 + 2556; Adj. (1)
 I.) Übel geduldig ertragend
 
 2550 kakoetheia
 < abstrakte Eigenschaft einer Abl. von 2556 + 2239; Subst.fem. (1)
 I.) d. Niederträchtigkeit
 
 2551 kakologeo
 < Abl. von 2556 + 3056; Vb. (4)
 I.) übles sagen über jmd.
 
 2557 kakourgos
 < 2556 + Urspr. von 2041, (w. übles-wirkend); Adj. (4)
 I.) subst.: d. Verbrecher
 2558 kakoucheo
 < 2556 + 2192, (w. [sich gegen jmd.] übel-verhalten); Vb. (2)
 I.) jmd. übel behandeln
 
 4778 sug-kakoucheomai
 < 4862 + 2558; Vb. (1)
 I.) Pass.: zusammen übel behandelt werden
 
 2555 kako-poios
 < 2556 + 4160; Adj. (5)
 I.) subst.: d. Übeltäter
 2554 kakopoieo
 < 2555; Vb. (4)
 I.) intr.: ein Übeltäter sein
 
 2549 kakia
 < 2556; Subst.fem. (11)
 I.) Übelhaftigkeit
 2559 kakoo
 < 2556 (w. jmd. übel-machen/mit Üblem versehen); Vb. (6)
 I.) jmd. übel behandeln
 1573 eg-kakeo
 < 1722 + 2556 (w. in-übler [Verfassung] sein); Vb. (6)
 I.) ermatten
 
 2561 kakosis
 < Tät. von 2559 (w. d. üble Behandlung); Subst.fem. (1)
 I.) d. Mißhandlung
Strong: G2556
(kakós)
aparentemente palabra primaria; indigno, inválido, sin valor (intrínsecamente, tal; en tanto que G4190 propiamente se refiere a efectos), i.e. (subjectivamente) depravado, u (objectivamente) injurioso:- pestilente, daño, mal, malo.
----
Diccionario Tuggy
κακός
, ή, όν.Todo lo negativo. Malvado, malo, mal, daño, maligno, sórdido, repugnante, innoble. A.T. אִוֶּלֶת , Pro 14:24. אָוֶן , Pro 6:18. אֱלִיל , Job 13:4. זִמָּה , Pro 10:23. לוּץ , Pro 9:7. מָדוֹן , Pro 16:28. מַעֲשֶׂה , Isa 57:12. מַצָּה , Pro 13:10. מְרֹרָה Job 13:26. עָמָל , Job 16:2 צַר , Job 6:23. צָרָה , Pro 24:10. רִיב , Pro 18:6. רָעַע hi., Pro 17:4. Muchas veces רַע , Gén 44:34. La mayoría de las veces רָעָה , Deu 31:17. רֶשַׁע , Pro 16:12. שׁוֹד , Job 5:21. עַוְלָה , Job 22:23. רַע Pro 4:27. הָלַךְ , Pro 6:11. N.T. Malvado, malo, mal, daño, maligno, repugnante : Mat 21:41; Mat 24:48; Mat 27:23; Mar 7:21; Mar 15:14; Luc 16:25; Luc 23:22; Jua 18:23; Jua 18:30; Hch 9:13; Hch 16:28; Hch 23:9; Hch 28:5; Rom 1:30; Rom 2:9; Rom 3:8; Rom 7:19; Rom 7:21; Rom 12:17; Rom 12:21; Rom 13:3-4; Rom 13:10; Rom 14:20; Rom 16:19; 1Co 10:6; 1Co 13:5; 1Co 15:33; 2Co 13:7; Flp 3:2; Col 3:5; 1Ts 5:15; 1Ti 6:10; 2Ti 4:14; título 1:12; Heb 5:14; Stg 1:13; Stg 3:8; 1Pe 3:9-12; 3Jn 1:11; Rev 2:2; Rev 16:2.
----
Diccionario Vine NT
kakos (κακός, G2556)
, indica la ausencia, en una persona o cosa, de aquellas cualidades de las que debería estar poseída. Significa malo en carácter: (a) moralmente, tanto en pensamiento, sentimiento o actuación, p.ej.,Mar 7:21 : «pensamientos»; 1Co 15:33 : «conversaciones» (rvr77 : «malas compañías»); Col 3:5 : «deseos»; 1Ti 6:10 : «todos los males»; 1Pe 3:9 : «mal por mal»; (b) en el sentido de lo que es pernicioso o dañino, p.ej., la lengua como «un mal que no puede ser refrenado» (Stg 3:8); «malas bestias» (Tit 1:12); «mal» (Hch 16:28). Es lo opuesto a agathos , bueno. Véanse DAÑO, MAL, A, Nº 1, MALIGNO.
kakos (κακός, G2556) , significa todo aquello que es de carácter malo, deleznable, en distinción, siempre que tal distinción es observable, a poneros (véase Nº 2), que indica aquello que es malo en su influencia y efecto, maligno. Kakos es el término más inclusivo, y frecuentemente cubre el significado de poneros . Kakos es antitético a kalos , bueno aconsejable, bueno en carácter, y a agathos , benéfico, útil, bueno en acto; por ello, denota aquello que es inútil, incapaz, malo; poneros es esencialmente antitético a crestos , amable, gracioso, servicial; por ello, denota lo destructivo, perjudicial, malo. Como evidencia de que poneros y kakos tienen mucho en común, aunque sigu en sin ser intercambiables, cada uno de estos dos términos se usa de pensamientos (cf. Mat 15:19 con Mar 7:21); de habla (Mat 5:11 con 1Pe 3:10); de acciones (2Ti 4:18 con 1Ts 5:15); del hombre (Mat 18:32 con 24:48).

La utilización de kakos se puede clasificar, a grandes rasgos, como sigue: (a) de lo que es moralmente o éticamente malo, tanto si se trata de personas (p.ej., Mat 21:41 ; Mat 24:48; Flp 3:2; Rev 2:2), o cualidades, emociones, pasiones, actos (p.ej., Mar 7:21; Jua 18:23, Jua 18:30; Rom 1:30 ; Rom 3:8; Rom 7:19, Rom 7:21; Rom 13:4; Rom 14:20; Rom 16:19; 1Co 13:5 ; 2Co 13:7 ; 1Ts 5:15 ; 1Ti 6:10 ; 2Ti 4:14 ; 1Pe 3:9, 1Pe 3:12); (b) de lo que es perjudicial, destructivo, dañino, pernicioso (p.ej., Luc 16:25 ; Hch 16:28 ; Hch 28:5; Tit 1:12 ; Stg 3:8 ; Rev 16:2 , donde kakos y poneros vienen en este orden: «maligna y pestilente»). Véanse DAÑO, MALIGNO, MALO.
kakos (κακός, G2556) , malo. Se traduce «maligna» en Rev 16:2 , de una úlcera, acompañando al término poneros , «pestilente» (Véase Nº 2). Véase MAL, A, Nº 1, etc.

kakos (κακός, G2556) , malo. Se traduce «daño» en Hch 28:5 ; véanse MALO, MAL.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2805)
κακός (kakos), ή (ē), όν (on): adj.; ≡ DBLHebr 8273, 8288; Strong 2556; TDNT 3.469-1. LN 88.106 malo (immoral), perverso, malo (Mat 21:41); 2. LN 65.26 malo, relativo a lo difícil o severo (Luc 16:25); 3. LN 20.18 dañado, efectos nocivos (Hch 28:5); 4. LN 72.22 incorrecto, error (Jua 18:23)
Hомер Стронга: G2556
Оригинал: κακος
Транслитерация: какос
Произношение: какόс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: вероятно базовое слово - злой, плохой, вредный;
LXX: H7451 (רַע‎).
Синонимы: G4190 (πονηρος), G5337 (φαυλος); G2556 (κακος) является антонимом к G18 (αγαΘος), G4190 (πονηρος) описывает человека, который активно участвует в злых делах и преуспевает во зле, G5337 (φαυλος) указывает на непригодность; Словарь Дворецкого: κακος 3 (compar. κακιων, χειρων, ησσων, поздн. κακιοτερος; superl. κακιστος, χειριστος и ηκιστος) 1) плохой, неопрятный, изношенный Пр.: (ειματα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) плохой, дурной, негодный, нерадивый Пр.: (νομηες Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) плохой, неискусный, неумелый Пр.: (ηνιοχος Гомер (X-IX вв. до н. э.); ιατρος Эсхил (525/4-456 до н. э.); κυβερνητης Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) κ. δ΄ αιδοιος αλητης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — жалок застенчивый нищий, т. е. плохо нищему, который стыдится просить подаяния; ει με εγω κ. γνωμην εφυν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — если я не ошибаюсь; λεγειν συ δεινος, μανθανειν δ΄ εγω κ. σου Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — говорить ты горазд, но я-то не гожусь в твои ученики; κ. προς αιχμην Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — слабый в бою (досл. в отношении копья), лишенный боевого духа 4) робкий, малодушный, трусливый Пр.: εαν υμας ορωσιν αθυμουντας, παντες κακοη εσονται Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если они увидят вас оробевшими, все (они и сами) струсят 5) простого происхождения, незнатный Пр.: ου τινα τιεσκον ανθρωπων, ου κακον ουδε μεν εσθλον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Антиной и другие) не уважали никого из людей - ни простолюдина, ни знатного 6) злой, порочный, подлый, преступный Пр.: (η κακε βουλε τω βουλευσαντι κακιστη, sc. εστιν Плутарх (ок. 46-126)) ω κακιστε! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — ах ты, негодяй!; κ. κακ (= καη εκ) κακων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — преступный отпрыск преступных родителей 7) редко (тж. κ. ειδος Гомер) некрасивый, безобразный Гомер (X-IX вв. до н. э.) 8) злой, злобный, враждебный, неприязненный Пр.: (λογοι Софокл (ок. 496-406 до н. э.); προς τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 9) гибельный, губительный, роковой Пр.: (μοιρα, πολεμος Гомер (X-IX вв. до н. э.); τυχη Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.)) 10) мучительный, убийственный Пр.: (νοσος Гомер (X-IX вв. до н. э.); αλγη Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 11) зловещий Пр.: (ορνις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); ονειρατα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 12) несчастный, ужасный Пр.: αγγελος κακων επων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — приносящий страшные вести 13) позорный, бесславный Пр.: (δοξα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); φατις Софокл (ок. 496-406 до н. э.))
Numéro de Strong: G2556
Mot: κακός  (kakos)
misérable, méchant, mal, mauvais, maux, malin ; 51
Strong: G2556
Word: κακός
kakos {kak-os'}
字根型;形容詞
➊不好的,邪惡的
➋有害的,危險的
Strong: G2556
κακός (kakós) {kak-os'}
κακος - kakos aparentemente uma palavra primaria tdnt - 3 469 391 adj 1 de uma natureza perversa 1a nao como deveria ser 2 no modo de pensar sentir e agir 2a baixo errado perverso 3 desagradavel injurioso pernicioso destrutivo venenoso sinonimos ver verbete G5908


Webster Concordance (1833)
Strong: G2556
Transliter & Pronounc: kakos {kak-os'}
Total Webster Occurrences: 51

bad, 1
2Cor 5:10

evil, 43
Matt 24:48; Matt 27:23; Mark 7:21; Mark 15:14; Luke 23:22; John 18:23; Acts 9:13; Acts 23:9; Rom 2:9; Rom 3:8; Rom 7:19; Rom 7:21; Rom 9:11; Rom 12:17(2); Rom 12:21(2); Rom 13:3; Rom 13:4(2); Rom 14:20; Rom 16:19; 1Cor 10:6; 1Cor 13:5; 1Cor 15:33; 2Cor 13:7; Phil 3:2; Col 3:5; 1Thess 5:15(2); 1Tim 6:10; 2Tim 4:14; Titus 1:12; Heb 5:14; Jas 1:13; Jas 3:8; 1Pet 3:9(2); 1Pet 3:10; 1Pet 3:11; 1Pet 3:12; 3John 1:11; Rev 2:2

foul, 1
Rev 16:2

harm, 2
Acts 16:28; Acts 28:5

ill, 1
Rom 13:10

men, 1
Matt 21:41

things, 2
Luke 16:25; Rom 1:30
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2556 - κακός, ή, όν - [270 x]
Display settings Display settings
/ / 0.329 s.