SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G276 G277 G278 G279 G280         G282G283G284G285G286

Strong: G281
ἀμήν  [amén]
(hebr. אָמֵן z אָמַן „být pevný / pravdivý”; liturgická formule, sloužící také k potvrzení výroku) amen, vpravdě, skutečně ¦¦ (také:) τὸ ἀ. (*1K 14:6; *2K 1:20) ¦ ὁ ἀ. (*Zj 3:14) [128+1]
Strong: G281
Word: αμην
Pronounc: am-ane'
Orig: of Hebrew origin H543; properly, firm, i.e. (figuratively) trustworthy; adverbially, surely (often as interjection, so be it):--amen, verily.
Use: TDNT-1:335,53
HE Strong: H543 H6004

1) firm
1a) metaph. faithful
2) verily, amen
2a) at the beginning of a discourse-surely, truly, of a truth
2b) at the end-so it is, so be it, may it be fulfilled. It was a custom, which passed over from the synagogues to the Christian assemblies, that when he who had read or discoursed, had offered up solemn prayer to God, the others responded Amen, and thus made the substance of what was uttered their own.

The word "amen" is a most remarkable word. It was transliterated directly from the Hebrew into the Greek of the New Testament, then into Latin and into English and many other languages, so that it is practically a universal word. It has been called the best known word in human speech. The word is directly related--in fact, almost identical--to the Hebrew word for "believe" (amam), or faithful. Thus, it came to mean "sure" or "truly", an expression of absolute trust and confidence. (HMM)
Strong: G281
Word: ἀμήν
Transliter: amēn
Pronounc: am-ane'
Of Hebrew origin [H543]; properly firm that is (figuratively) trustworthy; adverbially surely (often as interjection so be it): - amen verily.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G281
amen < hebr. H543; Part.indekl. (152)
 LXX: meist wiedergegeben mit γενοιτο γενοιτο§.§.§. (es möge geschehen,
 es möge geschehen...) = Opt. Aor. von G1096 entspricht d. hebr. H543
 z.B. in: Nu 5:22* uva.
 
 I.) Amen
  1) am Anfang einer Aussage zur Bekräftigung einer Wahrheit: gewiß, fest; es ist treu und verläßlich; "Amen, amen, ich sage dir...". Ne 5:13 8:6 Mt 5:18,26* uva.
  2) liturgisch am Ende eines Gebets, eines Lobpreises, d. Segens oder eines Buches; als Bekräftigung für d. Gebet eines anderen: so ist es; es möge erfüllt werden...; Es wurde als Brauch von der Synagoge in die christliche Versammlung übernommen, daß am Ende einer Predigt oder eines Gebetes die Anwesenden "Amen" sagten und so dem Inhalt zustimmten als ob es ihre eigenen Worte gewesen wären. 1Ch 16:36 1Co 14:16* uva.
Strong: G281
(amén)
de origen hebreo [H543]; propiamente firme, i.e. (figurativamente) confiable, digno de confianza; adverbio ciertamente (a menudo como interjección así sea):- amén, de cierto.
----
Diccionario Tuggy
ἀμήν
. Que así sea, verdaderamente, en verdad, amén. (En la LXX a veces usado por אָמֵן que casi siempre es traducido por γένοιτο. Esta palabra ha sido usado por los cristianos desde los primeros años. Se expresa simbólicamente por el número 99: α=1 + μ=40 + η=8 + ν=50).
A) palabra litúrgica hablada:
1) Por la congregación al final de la liturgia: 1Cr 16:36; Neh 5:13; Neh 8:6; 1Co 14:16; Rev 5:14.
2) Al final de una doxología: Rom 1:25; Rom 9:5; Rom 11:36; Rom 15:33; Rom 16:27; Gál 1:5; Gál 6:18; Efe 3:21; Flp 4:20; 1Ti 1:17; 1Ti 6:16; 2Ti 4:18; Heb 13:21; para arrepentirse, irrevocable, que no se arrepiente : Rom 11:29; 1Pe 4:11; 1Pe 5:11; Jud 1:25; Rev 1:6; Rev 7:12.
B) Usado con λέγω para hacer una declaración solemne. En el N.T. usado así solamente por Jesucristo. Ciertamente, en verdad : Mat 5:18; Mat 5:26; Mat 6:2; Mat 6:5; Mat 6:16; etc. 31 veces. Mar 3:28; Mar 9:1; etc., 13 veces. Luc 4:24; Luc 12:37, etc. 6 veces. Juan siempre usa ἀμὴν ἀμὴν λέγω como אָמֵן אָמֵן , Núm 5:22; Sal 40:14(Sal 41:13); Sal 71:19(Sal 72:19); traducido en la LXX más por, Jua 1:51; Jua 3:3, etc., 25 veces.
C) ἀμήν se usa de Jesucristo en el Apocalipsis: Rev 3:14.
D) Se usa al final de casi todos los libros, (menos Hch., Stg., y 3 Jn.). No hay uniformidad de uso, pero se pueden disginguir por lo menos dos usos.
1) Para terminar una doxología o una invocación o bendición: Ro., 1 Co., Gá., 2 P., Ju. En el T.R., 2 Co., Ef., He., 1 P., Ap.
2) A manera de punto final, usado en T.R.: Mat., Mr., Lc., Jn., 1 Jn., y 2 Jn.
----
Diccionario Vine NT
amen (ἀμήν, G281)
, transliteración de una palabra hebrea, «verdad», o «cierto». Se traduce por lo general como «de cierto» en los cuatro Evangelios; en el Evangelio de Juan el Señor introduce sus solemnes pronunciamientos con la repetición de la expresión «de cierto, de cierto» en veinticinco ocasiones. Véase AMéN.

amen (ἀμήν, G281) es transliteración desde el hebreo al griego y al castellano. «Sus significados pueden verse en pasajes tales como Deu 7:9 : «Dios fiel amen »; Isa 49:7 : «Porque fiel es el Santo de Israel»; Isa 65:16 : «el Dios de verdad». Y si Dios es fiel sus testimonios y preceptos son «fieles amen » (Sal 19:7 ; Sal 11:7), como también lo son sus advertencias (Ose 5:9), y sus promesas (Isa 33:16 ; Isa 55:3). «Amén» se usa también de hombres (p.ej., Pro 25:13).

»Hay casos en los que el pueblo usaba esta palabra para expresar su asentimiento a una ley y la buena disposición de ellos de someterse a la pena que conllevaba el que esta fuera quebrantada (Deu 27:15 , cf. Neh 5:13). Se utiliza también para expresar aquí esencia en la oración de otro (1Re 1:36), donde se define como «Diga Dios también esto; o en la acción de gracias por parte de otro (1Cr 16:36), tanto por parte de un individuo (Jer 11:5), como por parte de la congregación (Sal 106:48).

»Así «amén», cuando es pronunciado por Dios, equivale a así es y así será, y cuando es dicho por hombres, «así sea».

»Una vez en el NT, «Amén» es el título de Cristo (Rev 3:14), debido a que es a través de él que se establecen los propósitos de Dios (2Co 1:20).
»Las iglesias primitivas cristianas siguieron el ejemplo de Israel asociándose de manera audible con las oraciones y acciones de gracias ofrecidas en nombre de ellos (1Co 14:16), donde el artículo «el» señala a una práctica común. Además, esta costumbre se conforma a la pauta de las cosas en los cielos (véase Rev 5:14 , etc).
»Los individuos decían también «amén» para expresar su «así sea» en respuesta al divino «así será» (Rev 22:20). Con frecuencia el que habla añade «amén» a sus propias oraciones y doxologías, como sucede en Efe 3:21 , por ejemplo.

»El Señor Jesús usaba a menudo «amén», traducido de cierto, para introducir nuevas revelaciones de la mente de Dios. En el Evangelio de Juan siempre se repite, «amén, amén», pero no en ningún otro lugar. Lucas no lo usa en absoluto, pero allí donde Mateo,Efe 16:28, y Mar 9:1, tienen «amén», Lucas dice, «en verdad»; así, al variar la traducción de lo que el Señor dijo, Lucas arroja luz sobre su significado». (De Notes on Galatians , por Hogg y Vine, pp. 26, 27.) Véase CIERTO(DE).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 297)
ἀμήν (amēn): semítico; ≡ DBLHebr 589; Strong 281; TDNT 1.335-LN 72.6 de cierto, en verdad, en fórmulas de certeza y solemnidad ""de cierto,"" transliterado, amén generalmente al principio de una declaración de veracidad (Mat 5:18), a veces repetido por énfasis o estilo (Jua 1:51), usado como el final de una sección de oración en una epístola (Rom 1:25, Rom 9:5, Rom 11:36, Rom 15:33, Rom 16:27); título de Cristo (Rev 3:14)
Hомер Стронга: G281
Оригинал: αμην
Транслитерация: амэн
Произношение: ами́н
Часть речи:
Этимология: еврейского происхождения H543 - истинно, аминь; см. евр. H543 (אָמן‎). Словарь Дворецкого: αμην adv. евр. воистину Новый Завет
Numéro de Strong: G281
Mot: ἀμήν  (amen)
en vérité 101, amen 28, divers 1 ; 130
Strong: G281
Word: ἀμήν
amen {am-ane'}
源自希伯來文H543;質詞/語助詞
➊堅決肯定所說的ⓐ阿們,願它如此,真地
➋基督是最終的阿們
Strong: G281
ἀμήν (amḗn) {am-ane'}
αμην - amen de origem hebraica H543 אמן tdnt - 1 335 53 particula indeclinavel 1 firme 1a metaf fiel 2 verdadeiramente amem 2a no comeco de um discurso - certamente verdadeiramente a respeito de uma verdade 2b no fim - assim e assim seja que assim seja feito costume que passou das sinagogas para as reunioes cristas quando a pessoa que lia ou discursava oferecia louvor solene a deus os outros respondiam amem fazendo suas as palavras do orador amem e uma palavra memoravel foi transliterada diretamente do hebraico para o grego do novo testamento e entao para o latim o ingles e muitas outras linguas por isso tornou-se uma palavra praticamente universal e tida como a palavra mais conhecida do discurso humano ela esta diretamente relacionada de fato e quase identica com a palavra hebraica para crer amam ou crente assim veio a significar certamente ou verdadeiramente uma expressao de absoluta confianca e conviccao


Webster Concordance (1833)
Strong: G281
Transliter & Pronounc: amen {am-ane'}
Total Webster Occurrences: 152

Amen, 51
Matt 6:13; Matt 28:20; Mark 16:20; Luke 24:53; John 21:25; Rom 1:25; Rom 9:5; Rom 11:36; Rom 15:33; Rom 16:20; Rom 16:24; Rom 16:27; 1Cor 14:16; 1Cor 16:24; 2Cor 1:20; 2Cor 13:14; Gal 1:5; Gal 6:18; Eph 3:21; Eph 6:24; Phil 4:20; Phil 4:23; Col 4:18; 1Thess 5:28; 2Thess 3:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; 1Tim 6:21; 2Tim 4:18; 2Tim 4:22; Titus 3:15; Phlm 1:25; Heb 13:21; Heb 13:25; 1Pet 4:11; 1Pet 5:11; 1Pet 5:14; 2Pet 3:18; 1John 5:21; 2John 1:13; Jude 1:25; Rev 1:6; Rev 1:7; Rev 1:18; Rev 3:14; Rev 5:14; Rev 7:12(2); Rev 19:4; Rev 22:20; Rev 22:21

verily, 101
Matt 5:18; Matt 5:26; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16; Matt 8:10; Matt 10:15; Matt 10:23; Matt 10:42; Matt 11:11; Matt 13:17; Matt 16:28; Matt 17:20; Matt 18:3; Matt 18:13; Matt 18:18; Matt 19:23; Matt 19:28; Matt 21:21; Matt 21:31; Matt 23:36; Matt 24:2; Matt 24:34; Matt 24:47; Matt 25:12; Matt 25:40; Matt 25:45; Matt 26:13; Matt 26:21; Matt 26:34; Mark 3:28; Mark 6:11; Mark 8:12; Mark 9:1; Mark 9:41; Mark 10:15; Mark 10:29; Mark 11:23; Mark 12:43; Mark 13:30; Mark 14:9; Mark 14:18; Mark 14:25; Mark 14:30; Luke 4:24; Luke 12:37; Luke 13:35; Luke 18:17; Luke 18:29; Luke 21:32; Luke 23:43; John 1:51(2); John 3:3(2); John 3:5(2); John 3:11(2); John 5:19(2); John 5:24(2); John 5:25(2); John 6:26(2); John 6:32(2); John 6:47(2); John 6:53(2); John 8:34(2); John 8:51(2); John 8:58(2); John 10:1(2); John 10:7(2); John 12:24(2); John 13:16(2); John 13:20(2); John 13:21(2); John 13:38(2); John 14:12(2); John 16:20(2); John 16:23(2); John 21:18(2)
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G281 - ἀμήν - [3 x]
Display settings Display settings