SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1560 G1561 G1562 G1563 G1564         G1566G1567G1568G1569G1570

Strong: G1565
ἐκεῖνος, η, ο  [ekeínos]
(zájm.; samostatně i v přívlastku) onen, ten; on ¦¦ ἐκείνης (sc. τῆς ὁδοῦ) (*L 19:4) tudy, tam (tou cestou) [243]
Strong: G1565
Word: εκεινος
Pronounc: ek-i'-nos
Orig: from 1563; that one (or (neuter) thing); often intensified by the article prefixed:--he, it, the other (same), selfsame, that (same, very), X their, X them, they, this, those. See also 3778. G1563 G3778
Use:
HE Strong: H479 H581 H1791 H1931 H1931 H1975 H1992 H1992 H2009 H2088 H3653 H6256

1) he, she it, etc.
Strong: G1565
Word: ἐκεῖνος
Transliter: ekeinos
Pronounc: ek-i'-nos
From G1563; that one (or [neuter] thing); often intensified by the article prefixed: - he it the other (same) selfsame that (same very) X their X them they this those. See also G3778.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1565
ekeinos < 1563; Demonstrativpron. (251)
 I.) jene (-er, -es, en, usw.)
  1) betont: j e n e r; von etw. entfernterem; im Ggs. zu: 3778 Mr 16:19 Lu 5:35 18:14 Joh 21:3 Jas 4:15* ua.
  2) schwächer: er, sie, es, usw. Mt 17:27 Joh 5:37,43 7:11* ua.
  3) adj. mit einem Substantiv. Mt 7:25 Lu 2:1 6:23 Ac 1:19 19:23* ua.
Strong: G1565
(ekeínos)
de G1563; ese, esa, eso (o [neutro] cosa); a menudo intensificado por el artículo prefijado:- él, aquel, ese mismo. Véase también G3778.
----
Diccionario Tuggy
ἐκεῖνος
, η, ο.
A) pronombre demostrativo Aquel, aquella, aquello.
1) absoluta
A) Objeto más lejano. opuesto a οὖτος o a persona definitida: Mat 13:11; Mar 4:11; Mar 16:19-20; Luc 18:14; Jua 2:20-21; Jua 3:30; Jua 9:9; 1Co 9:25; 2Co 8:14; Heb 12:25; Stg 4:15; 1Jn 4:17.
B) Para hacer referencia a una persona bien conocida: Jua 7:11; Jua 9:12; Jua 9:28; 1Jn 2:6; 1Jn 3:3; 1Jn 3:5; 1Jn 3:7; 1Jn 3:16; 1Jn 4:17.
2) Seguido por un relativo: Jua 13:26; Rom 14:15; Heb 11:15.
3) Refiere a la palabra ya dicha y en el castellano muchas veces se cambia a El, ella, lo, ése, ésta, eso : Mar 7:20; Mar 16:10-11; Jua 1:33; Jua 5:11; Jua 5:37; Jua 8:44; Jua 9:37; Jua 10:1; Jua 10:6; Jua 11:29; Jua 12:48; Jua 14:21; Jua 16:14; Rom 14:14; 2Ti 2:26; título 3:7.
B) adjetivo Siempre en posición predicativa (adj. artic, sust., o artic. sustantivo adj.).
1) Para diferenciar entre persona o lo ya mencionado, y otras personas o cosas: Mat 7:25; Mat 7:27; Mat 10:15; Mat 18:32; Mar 3:24-25; Luc 6:48-49; Jua 18:15; Hch 1:19; Hch 3:23; Hch 8:8; Hch 14:21; Hch 16:3.
2) De tiempo.
A) De tiempo futuro: Mat 7:22; Mat 24:19; Lc. 6.23; Luc 10:12; Luc 17:31; Luc 20:35; Jua 16:23; Hch 2:18; 2Ts 1:10; 2Ti 1:12; 2Ti 1:18; Rev 9:6.
B) Del pasado: Mat 3:1; Mat 24:38; Mar 1:9; Mar 8:1; Luc 2:1; Luc 4:2; Luc 9:36.
C) El tiempo se determina del contexto: Mat 13:1; Mat 22:46; Mar 4:35; Jua 1:39; Hch 12:1; Hch 19:23; Rev 11:13.
----
Diccionario Vine NT
ekeinos (ἐκει̂νος, G1565)
, significando aquel, implicando una situación remota en comparación con joutos , este. Se traduce «el otro» en Luc 18:14 (rv , rvr ; rvr77 : «aquel»); véanse éL, ESE, ESTE, MISMO.

alos (ἄλλως, G247)
, adverbio correspondiente al Nº 1, se traduce «de otra manera» en 1Ti 5:25. El contraste no se hace con obras que no sean buenas (para ello se precisaría del Nº 8), sino con buenas obras que no son evidentes.¶

ekeinos (ἐκει̂νος, G1565) , denota aquel, aquella persona; en contraste con joutos , este, esta. Su utilización marca una distinción especial, favorable o desfavorable. Esta forma de énfasis se debería señalar siempre. En Jua 5:21 se traduce «él mismo». Véanse éL, ESE, ESTE.

ekeinos (ἐκει̂νος, G1565) denota este, esta persona. Su uso marca una distinción especial, favorable o desfavorable. Esta forma de énfasis debiera siempre tenerse en cuenta; p.ej., Jua 2:21 : «pero él hablaba»; Jua 5:19 : «todo lo que él hace»; Jua 7:11 : «él mismo»; 2Co 10:18 , lit. «no el que se aprueba a sí mismo, él (ekeinos ) es aprobado»; 2Ti 2:13 : «él (en contraste a «nosotros») permanece fiel»; 1Jn 3:3 : «así como él es puro»; v. 5: «él apareció; v. 7: «él es justo»; v. 16: «él puso su vida»; 4:17: «como él es». Véanse ESE, ESTE, MISMO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1697)
ἐκεῖνος (ekeinos), η (ē), ο (o): prn. (efusivo); ≡ Strong 1565-1. LN 92.30 ese, esa/s, aquel/los, aquella/s, esos; pronombre para referirse a una persona u objeto que se encuentra a cierta distancia, o ausente (Mat 3:1; Mar 16:10-11, Mar 16:13 (2x), 20 v.l.), cf. οὗτος (houtos), pronombre con una referencia relativamente cercana; 2. LN 83.2 ἐκείνης (ekeinēs), allí, un lugar a cierta distancia desde una perspectiva en particular (Luc 19:4)
Hомер Стронга: G1565
Оригинал: εκεινος
Транслитерация: екеинос
Произношение: экеинοс
Часть речи:
Этимология: от G1563 - тот. Словарь Дворецкого: εκεινος εκεινη, εκεινο, эп. -поэт. тж. κεινος, дор. τηνος, эол. κηνος 1) в знач. pron. demonstr. тот Пр.: (εκεινη τη ημερα или ημερας εκεινης Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) εξ εκεινου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и απ΄ εκεινου (sc. χρονου) Лукиан (ок. 120-190) — с того времени; μετ΄ εκεινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — после того, вслед за тем; απο Ορχομενου καη των κατ΄ εκεινα χωριων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — из Орхомена и окрестных областей; ουτος ε. Геродот (ок. 484-425 до н. э.), ε. οντως и ε. αυτος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — тот самый; τοδ΄ или τουτ΄ ε. Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); — то самое, т. е. вот именно, ну вот; εκειν΄ εκεινο Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) и κεινο κεινο Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — именно это; αλλ΄ εκεινο! Лукиан (ок. 120-190) — да, вот (еще) что!; ε …, ουτος, но тж. ουτος …, ε. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — тот …, этот, первый (ранее упомянутый) …, последний 2) в знач. adj. νοδι Пр.: Ιρος ε. ησται Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вот там сидит Ир; νηες εκειναι επιπλεουσιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — вот они, корабли, уже плывут сюда 3) в знач. pron. pers. 3 л. sing. он сам(ый), он Пр.: ινα με κεινος ημιν επιτυχη Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — как бы он не застал нас; ο ηλιος καη η εκεινου φορα Аристотель (384-322 до н. э.) — солнце и его движение 4) adj. (ср. лат. ille) всем известный, славный Пр.: (Θουκυδιδης Аристофан (ок. 450-385 до н. э.))
Numéro de Strong: G1565
Mot: ἐκεῖνος  (ekeinos)
ce, cet, ces, cette, le même, là, ... ; 251
Strong: G1565
Word: ἐκεῖνος
ekeinos {ek-i'-nos}
源自G1563;代名詞
➊那個人,那東西,那個
Strong: G1565
ἐκεῖνος (ekeînos) {ek-i'-nos}
εκεινος - ekeinos de G1563 pron 1 ele ela isto etc


Webster Concordance (1833)
Strong: G1565
Transliter & Pronounc: ekeinos {ek-i'-nos}
Total Webster Occurrences: 250

by, 1
Matt 18:7

he, 36
John 1:18; John 2:21; John 3:30; John 4:25; John 5:19; John 5:35; John 5:46; John 7:11; John 8:42; John 8:44; John 9:9; John 9:11; John 9:12; John 9:25; John 9:36; John 9:37; John 13:25; John 13:26; John 13:30; John 14:21; John 14:26; John 15:26; John 16:8; John 16:13; John 16:14; John 18:17; John 18:25; John 19:21; 2Cor 10:18; 2Tim 2:13; 1John 2:6; 1John 3:3; 1John 3:5; 1John 3:7; 1John 3:16; 1John 4:17

him, 5
John 3:28; John 5:43; John 13:27; Rom 14:14; Rom 14:15

his, 6
John 5:47; John 9:28; 2Cor 8:9; 2Tim 2:26; Titus 3:7; 2Pet 1:16

it, 1
1John 5:16

money, 1
Matt 17:27

other, 1
Luke 18:14

Peter, 1
John 13:6

sake, 1
1Cor 10:28

same, 25
Matt 8:13; Matt 10:19; Matt 13:1; Matt 15:22; Matt 18:1; Matt 18:28; Matt 22:23; Matt 26:55; Mark 4:35; John 1:33; John 4:53; John 5:9; John 5:11; John 10:1; John 11:49; John 12:48; John 18:13; John 20:19; Acts 2:41; Acts 12:6; Acts 16:33; Acts 19:23; Acts 28:7; 2Cor 7:8; Rev 11:13

she, 4
Mark 16:10; John 11:29; John 20:15; John 20:16

that, 97
Matt 7:22; Matt 7:25; Matt 7:27; Matt 8:28; Matt 9:22; Matt 9:26; Matt 9:31; Matt 10:14; Matt 10:15; Matt 11:25; Matt 12:1; Matt 12:45; Matt 13:44; Matt 14:1; Matt 14:35; Matt 18:27; Matt 18:32; Matt 22:46; Matt 24:36; Matt 24:46; Matt 24:48; Matt 24:50; Matt 26:24(2); Matt 26:29; Matt 27:8; Matt 27:19; Matt 27:63; Mark 3:24; Mark 3:25; Mark 6:11; Mark 6:55; Mark 7:20; Mark 13:11; Mark 13:24; Mark 13:32; Mark 14:21(2); Mark 14:25; Luke 6:23; Luke 6:48; Luke 6:49; Luke 9:5; Luke 10:12(2); Luke 10:31; Luke 11:26; Luke 12:43; Luke 12:45; Luke 12:46; Luke 12:47; Luke 14:21; Luke 15:14; Luke 15:15; Luke 17:9; Luke 17:31; Luke 18:3; Luke 19:4; Luke 20:18; Luke 20:35; Luke 21:34; Luke 22:22; John 1:8; John 1:39; John 4:39; John 6:22; John 11:51; John 11:53; John 14:20; John 16:23; John 16:26; John 18:15; John 19:27; John 19:31; John 21:3; John 21:7; John 21:23; Acts 1:19; Acts 3:23; Acts 8:1; Acts 8:8; Acts 12:1; Acts 14:21; Acts 19:16; Acts 22:11; Eph 2:12; 2Thess 1:10; 2Tim 1:12; 2Tim 1:18; 2Tim 4:8; Heb 3:10; Heb 4:11; Heb 8:7; Heb 11:15; Jas 1:7; Jas 4:15; Rev 16:14

the, 1
Matt 14:35

their, 2
2Cor 8:14(2)

theirs, 1
2Tim 3:9

them, 8
Matt 13:11; Mark 4:11; Mark 16:13; Luke 8:32; John 10:35; 1Cor 10:11; Heb 4:2; Heb 6:7

they, 14
Mark 16:20; Luke 9:34; John 5:39; John 7:45; John 10:6; John 11:13; John 20:13; Acts 10:9; Acts 10:10; Acts 21:6; Rom 11:23; 1Cor 9:25; 1Cor 15:11; Heb 12:25

things, 1
Rom 6:21

this, 1
Matt 24:43

those, 39
Matt 3:1; Matt 21:40; Matt 22:7; Matt 22:10; Matt 24:19; Matt 24:22(2); Matt 24:29; Matt 25:7; Matt 25:19; Mark 1:9; Mark 2:20; Mark 7:15; Mark 8:1; Mark 12:7; Mark 13:17; Mark 13:19; Mark 13:24; Luke 2:1; Luke 4:2; Luke 5:35; Luke 9:36; Luke 12:37; Luke 12:38; Luke 13:4; Luke 14:24; Luke 19:27; Luke 20:1; Luke 21:23; John 8:10; Acts 2:18; Acts 7:41; Acts 9:37; Acts 16:3; Acts 16:35; Acts 20:2; Heb 8:10; Heb 10:16; Rev 9:6

very, 2
Matt 15:28; Matt 17:18

whom, 2
John 5:38; John 6:29
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1565 - ἐκεῖνος, η, ο - [541 x]
Display settings Display settings