SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5114 G5115 G5116 G5117 G5118         G5120G5121G5122G5123G5124

Strong: G5119
τότε  [tote]
(adv., pův. korelat. k πότε a ὅτε) tehdy (v minulosti i v budoucnosti), v té době; potom, pak ¦¦ ἀπό τότε od té doby ¦ τότε ἐπληρώθη (*Mt 2:17) tehdy se splnilo ¦ ὁ τότε κόσμος (*2P 3:6) tehdejší svět ¦ πρῶτον ... καὶ τότε (*Mt 5:24) nejprve ... a / teprve pak ¦ ὅτε (n. ὅταν + konj.) ... τότε když ..., tak / tehdy / potom [160]
Strong: G5119
Word: τοτε
Pronounc: tot'-eh
Orig: from (the neuter of) 3588 and 3753; the when, i.e. at the time that (of the past or future, also in consecution):--that time, then. G3753 G3588
Use: Adverb
HE Strong:

1) then
2) at that time
Strong: G5119
Word: τότε
Transliter: tote
Pronounc: tot'-eh
From (the neuter of) G3588 and G3753; the when that is at the time that (of the past or future also in consecution): - that time then.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5119
to-te < 3588 + 3753; Adv. (159)
 
 I.) dann
  1) von vergangenen Ereignissen: damals, zu jener Zeit. Mt 2:17 ua. subst.: d. damalige (Welt). 2Pe 3:6
  2) von zukünftigen Ereignissen: (als)dann. Mt 24,23; 1Kor 13,12; ua.
 II.) darauf
  2) von zeitlich nachfolgenden Ereignissen: (als)dann, daraufhin. Mt 2:7 3:5 4:1 Lu 11:26 ua.
  
Strong: G5119
(tóte)
de (el neutro de) G3588 y G3753; cuando, i.e. al tiempo que (del pasado o futuro, también en consecución):- de entonces, entonces, en otro tiempo.
----
Diccionario Tuggy
τότε
. adv. En aquel tiempo, antaño, entonces, luego, inmediatamente después, en seguida. A.T. אֱדַיִן , Dan 2:15. בֵּאדַיִן , Dan 2:14. Casi siempre אָז , Sal 2:5. מֵאָז Isa 45:21. אָחַר , Lev 22:7. אַךְ , Deu 28:29. בָּזֶה , Est 2:13. בָּעֵת הַהִיא , Isa 20:2. ו ׳, Sal. 77(78):34. בְּכֵן , Ecl 8:10. לְמַעַן , Job 19:29. רַק , Deu 28:13. N.T. En aquel tiempo, entonces, luego, inmediatamente después, en seguida : Mat 2:7; Mat 2:17; Mat 4:17; Mat 13:26; Mat 13:43; Mat 16:21; Mat 25:31; Mat 27:9; Mat 27:16; Mar 13:14; Mar 13:21; Mar 13:26; Luc 5:35; Luc 6:42; Luc 11:24; Luc 14:21; Luc 16:16; Luc 21:27; Luc 24:45; Jua 7:10; Jua 8:28; Jua 11:14; Jua 12:16; Jua 13:27; Jua 19:1; Jua 19:16; Jua 20:8; Hch 1:12; Hch 4:8; Hch 17:14; Hch 28:1; 1Co 4:5; 1Co 13:12; 1Co 15:28; 1Co 15:54; 2Co 12:10; Gál 4:8; Gál 4:29; Gál 6:4; Col 3:4; 1Ts 5:3; 2Ts 2:8; Heb 12:26; 2Pe 3:6.
----
Diccionario Vine NT
tote (τότε, G5119)
, adverbio demostrativo de tiempo, denotando en aquel entonces. Se utiliza: (a) de eventos concurrentes (p.ej., Mat 2:17 ; Gál 4:8 : «en otro tiempo»; v. 29: «entonces»; 2Pe 3:6 : «de entonces»); (b) de eventos consecuentes, entonces (p.ej., Mat 2:7 : «entonces»; Luc 11:26 : «entonces»; Luc 16:16 : «entonces»; Jua 11:14 : «entonces»; Hch 17:14 : «inmediatamente»); (c) de cosas futuras (p.ej., Mat 7:23 : «entonces»; Mat 24:30, dos veces; ocho veces en el cap. 25; 1Co 4:5 ; Gál 6:4 ; 1Ts 5:3 ; 2Ts 2:8). Aparece 90 veces en Mateo, más que en todo el resto del NT. Véanse NUNCA, OTRO, TIEMPO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5538)
τότε (tote): adv.; ≡ Strong 5119-LN 67.47 entonces, cuando, en aquel tiempo (Mat 24:23; Heb 9:17 v.l.)
Hомер Стронга: G5119
Оригинал: τοτε
Транслитерация: тоте
Произношение: тόтэ
Часть речи: Наречие
Этимология: от (the neuter of) G3588 и G3753 - тогда, в то временя. Словарь Дворецкого: τοτε дор. τοκα adv. 1) в то время, тогда Пр.: καη τ. καη νυν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — и тогда, и ныне; εκ τ. Плутарх (ок. 46-126) — с того времени, с тех пор; οι τ. (ανθρωποι) Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — люди того времени; εν τω τ. (χρονω) Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — в то время; εις τ. (τον χρονον) Платон (427-347 до н. э.) — до того времени, до тех пор; τη τοθ΄ ημερα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — в тот день; τοτ΄ αρα τ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.), τ. δε τ. Демосфен (384-322 до н. э.) — тогда-то, тогда именно; οταν …, τ. — когда …, тогда 2) раньше, прежде Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) Пр.: νυν τε καη τοτ΄ εννεπω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — говорю теперь, как (сказал) и прежде 3) тогда, в таком (этом) случае Пр.: (ως ποτε τις ερεει, τ. μοι χανοι χθων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) καη τ. Демосфен (384-322 до н. э.) — даже в этом случае; η τ. η τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — в том или в другом случае, рано или поздно.
Numéro de Strong: G5119
Mot: τότε  (tote)
alors, et, dès ce moment, puis, dès lors, ensuite, là-dessus, lorsque, sur quoi, ensuite ; 159
Strong: G5119
Word: τότε
tote {tot'-eh}
源自G3588的中性與G3753;副詞
➊在那時候ⓐ(過去)那時ⓑ(將來)屆時(太13:43;林後13:12)
➋(引介接下來的事件)然後
Strong: G5119
τότε (tóte) {tot'-eh}
τοτε - tote do neutro de G3588 e G3753 adv 1 entao 2 naquele tempo


Webster Concordance (1833)
Strong: G5119
Transliter & Pronounc: tote {tot'-eh}
Total Webster Occurrences: 159

(then, 1
Matt 9:6

and, 2
Luke 14:9; Acts 13:3

collections, 1
1Cor 16:2

food, 1
Acts 27:21

forth, 1
Matt 16:21

sop, 1
John 13:27

still, 1
John 11:6

then, 147
Matt 2:7; Matt 2:16; Matt 2:17; Matt 3:5; Matt 3:13; Matt 3:15; Matt 4:1; Matt 4:5; Matt 4:10; Matt 4:11; Matt 5:24; Matt 7:5; Matt 7:23; Matt 8:26; Matt 9:14; Matt 9:15; Matt 9:29; Matt 9:37; Matt 11:20; Matt 12:13; Matt 12:22; Matt 12:29; Matt 12:38; Matt 12:44; Matt 12:45; Matt 13:26; Matt 13:36; Matt 13:43; Matt 15:1; Matt 15:12; Matt 15:28; Matt 16:12; Matt 16:20; Matt 16:24; Matt 16:27; Matt 17:13; Matt 17:19; Matt 18:21; Matt 18:32; Matt 19:13; Matt 19:27; Matt 20:20; Matt 21:1; Matt 22:8; Matt 22:13; Matt 22:15; Matt 22:21; Matt 23:1; Matt 24:9; Matt 24:10; Matt 24:14; Matt 24:16; Matt 24:21; Matt 24:23; Matt 24:30(2); Matt 24:40; Matt 25:1; Matt 25:7; Matt 25:31; Matt 25:34; Matt 25:37; Matt 25:41; Matt 25:44; Matt 25:45; Matt 26:3; Matt 26:14; Matt 26:31; Matt 26:36; Matt 26:38; Matt 26:45; Matt 26:50; Matt 26:52; Matt 26:56; Matt 26:65; Matt 26:67; Matt 26:74; Matt 27:3; Matt 27:9; Matt 27:13; Matt 27:16; Matt 27:26; Matt 27:27; Matt 27:38; Matt 27:58; Matt 28:10; Mark 2:20; Mark 3:27; Mark 13:14; Mark 13:21; Mark 13:26; Mark 13:27; Luke 5:35; Luke 6:42; Luke 11:26; Luke 13:26; Luke 14:10; Luke 14:21; Luke 21:10; Luke 21:20; Luke 21:21; Luke 21:27; Luke 23:30; Luke 24:45; John 2:10; John 7:10; John 8:28; John 11:14; John 12:16; John 19:1; John 19:16; John 20:8; Acts 1:12; Acts 4:8; Acts 5:26; Acts 6:11; Acts 7:4; Acts 8:17; Acts 10:46; Acts 10:48; Acts 13:12; Acts 15:22; Acts 17:14; Acts 21:26; Acts 21:33; Acts 23:3; Acts 25:12; Acts 26:1; Acts 27:32; Acts 28:1; Rom 6:21; 1Cor 4:5; 1Cor 13:10; 1Cor 13:12(2); 1Cor 15:28; 1Cor 15:54; 2Cor 12:10; Gal 4:8; Gal 4:29; Gal 6:4; Col 3:4; 1Thess 5:3; 2Thess 2:8; Heb 10:7; Heb 10:9; Heb 12:26

time, 3
Matt 4:17; Matt 26:16; Luke 16:16

was, 1
2Pet 3:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5119 - τότε - [164 x]
Display settings Display settings
/ / 0.298 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version