SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G21 G22 G23 G24 G25         G27G28G29G30G31

Cognate Strong's numbers: G27, G25

Strong: G26
ἀγάπη, ης, ἡ  [agapé]
1. láska (τοῦ θεοῦ Boží [např. *Ř 5:5] i k Bohu [např. *L 11:42]) 2. hod(y) / hostina lásky [116]
Strong: G26
Word: αγαπη
Pronounc: ag-ah'-pay
Orig: from 25; love, i.e. affection or benevolence; specially (plural) a love-feast:--(feast of) charity(-ably), dear, love. G25
Use: TDNT-1:21,5 Noun Feminine
HE Strong: H160

1) brotherly love, affection, good will, love, benevolence
2) love feasts
Strong: G26
Word: ἀγάπη
Transliter: agapē
Pronounc: ag-ah'-pay
From G25; love that is affection or benevolence; specifically (plural) a love feast: - (feast of) charity ([-ably]) dear love.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G26
agape vgl. auch Synonyme: 5931 < 25; Subst.fem. (116)
 Gräz.: kommt gesichert nur in von d. Bibel abhängiger Literatur vor!
 LXX: auch für sexuelle Liebe. 2Sa 1:26 Jer 2:33 Pr 5:19 So 2:4,5,7
 I) d. Liebe
  1) d. höchste Form d. Liebe (welche keine Gegenliebe sucht), Gottesliebe oder Bruderliebe; d. Wertschätzung, d. Liebeserweis, d. Liebestat. Mt 24:12 Ro 5:8 1Co 4:21 2Co 13:13 Eph 5:2 1Pe 4:8 2Jo 1:6* uva.
 II) d. Liebesmahl
  1) ein besonderes Mahl das d. ersten Christen regelmäßig gemeinsam (vor oder nach d. Versammlung?) feierten; vgl. Ac 2:46 20:11 1Co 11:21 11:33 Jude 1:12
Strong: G26
(agápe)
de G25; amor, i.e. afecto o benevolencia; específicamente (plural) festín de amor:- ágape, amado, amor.
----
Diccionario Tuggy
ἀγάπη
, ης, . Amor. El sustantivo del cual ἀγαπάω es el verbo. Por mucho tiempo no se conocía ningún ejemplo de esta palabra fuera de los escritos bíblicos. Ya ese no es el caso.
A) Del amor humano.
1) Sin indicar el objeto del amor: Rom 12:9. Rom 13:10; 1Co 8:1. 1Co 13:3; 2Co 8:8; 2Co 8:24; Col 3:12-14; 1Ts 1:3.
2) Con preposiciones: Rom 14:15; 1Co 4:21; Gál 5:13; Efe 4:15; Flp 1:15-16; Flm 1:7; Flm 1:9.
3) Atributos del amor: Rom 12:9; 2Co 6:6; Gál 5:22-23; Col 1:8; 1Pe 4:8.
4) Indicando el objeto del amor.
A) Hacia otro ser humano: Efe 1:15; Col 1:4; 1Ts 3:12; 2Ts 1:3.
B) Hacia Dios o Cristo: Luc 11:42; (pero en muchos casos tales genitivos pueden ser tanto subjetivos como objetivos), Jua 5:42; 2Ts 3:5; Heb 6:10; 1Jn 2:5, 1Jn 2:15; 1Jn 3:17; 1Jn 4:12; 1Jn 5:3.
B) Del amor de Dios y de Cristo.
1) Hacia los hombres: Jua 15:9; Rom 5:8; 1Jn 3:1; 1Jn 4:9.
2) El uno hacia el otro: Jua 15:10; Jua 17:26; Col 1:13.
C) En el plural (αἱ ἀγάπαι) Agapes, comidas fraternales de los primeros cristianos: Jud 1:12. Es probable que ταῖς ἀπάταις en 2Pe 2:13 deba ser ταῖς ἀγάπαις.
----
Diccionario Vine NT
agape (ἀγάπη, G26)
, amor. Se usa en plural en Jud 1:12 , significando «fiestas de amor»; en el pasaje correspondiente en 2Pe 2:13 , los mss. más genuinos tienen la palabra apate , «errores» (rv , rvr , rvr77 ); «engaños» (vm ). Véase AMOR.
agape (ἀγάπη, G26) , cuyo significado ya ha quedado señalado en relación con A, Nº 1, se traduce siempre como «amor» en la rvr , excepto en Jud 1:12 , donde se halla en plural, y se vierte como «agapes ». En cambio, en la rv se traduce en varios pasajes como «caridad» (p.ej., Rom 13:10 ; 1Co 8:1 ,1Co 13:1, 1Co 14:1; Flm 1:5 ; Rev 2:19). En Jud 1:19 , la rv traduce «convites». Véase agape , y Nota (2) abajo.
Notas : (1) En las dos afirmaciones en 1Jn 4:8 y 16, «Dios es amor», se usan ambas para dar mandamiento a que los creyentes ejerciten el amor. En tanto que el primer pasaje introduce una declaración del modo en que el amor de Dios se ha manifestado (vv. 9, 10) , el segundo introduce una afirmación de la identificación de los creyentes con Dios en carácter, y el resultado después en el tribunal de Cristo (v. 17); identificación esta representada idealmente en la frase «como él es, así somos nosotros en este mundo».
(2) Con respecto a su utilización en plural en Jud 1:12 , y en algunos manuscritos en 2Pe 2:13 , se puede señalar lo siguiente. Estos «convites» (rv ) o «ágapes» surgieron a partir de las comidas en común de las iglesias primitivas (cf. 1Co 11:21). Pueden haber tenido su origen en las comidas privadas de las familias judías, con la adición de la observancia de la Cena del Señor. Había, sin embargo, comidas en común similares entre las fraternidades paganas. El mal que tuvo que tratarse en Corinto (1 Corintios 5) se vio agudizado por la presencia de personas inmorales, que degradaban las fiestas en banquetes desenfrenados, tal como se menciona en 2 Pedro y en Jud. En tiempos posteriores, el ágape fue separado de la Cena del Señor.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 27)
ἀγάπη (agapē), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 173; Strong 26; TDNT 1.21-1. LN 25.43 amor (cristiano) (Rom 5:8); 2. LN 23.28 Cena de la Comunión, comida fraternal (Jud 1:12+)
Hомер Стронга: G26
Оригинал: αγαπη
Транслитерация: агапэ
Произношение: ага́пи
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G25 - любовь;
LXX: H160 (אַהֲבָה‎).
Синонимы: G5373 (φιλια); Словарь Дворецкого: αγαπη (αγα) η 1) любовь Новый Завет 2) pl. агапы, братские трапезы (у христиан ранних веков) Новый Завет
Numéro de Strong: G26
Mot: ἀγάπη  (agape)
amour 60, charité 55, affection 2, agapes 1; 118
Strong: G26
Word: ἀγάπη
agape {ag-ah'-pay}
源自G25;陰性名詞
➊重視,喜歡,愛上ⓐ人的愛:①沒有指出愛的對象②明顯指出對象ⓑ神與基督的愛:①對人②神與基督之間
➋愛筵
Strong: G26
ἀγάπη (agápē) {ag-ah'-pay}
αγαπη - agape de G25 tdnt 1 21 5 n f 1 amor fraterno de irmao afeicao boa vontade amor benevolencia 2 banquetes de amor


Webster Concordance (1833)
Strong: G26
Transliter & Pronounc: agape {ag-ah'-pay}
Total Webster Occurrences: 116

beloved, 1
Col 1:13

charity, 28
1Cor 8:1; 1Cor 13:1; 1Cor 13:2; 1Cor 13:3; 1Cor 13:4(3); 1Cor 13:8; 1Cor 13:13(2); 1Cor 14:1; 1Cor 16:14; Col 3:14; 1Thess 3:6; 2Thess 1:3; 1Tim 1:5; 1Tim 2:15; 1Tim 4:12; 2Tim 2:22; 2Tim 3:10; Titus 2:2; 1Pet 4:8(2); 1Pet 5:14; 2Pet 1:7; 3John 1:6; Jude 1:12; Rev 2:19

love, 86
Matt 24:12; Luke 11:42; John 5:42; John 13:35; John 15:9; John 15:10(2); John 15:13; John 17:26; Rom 5:5; Rom 5:8; Rom 8:35; Rom 8:39; Rom 12:9; Rom 13:10(2); Rom 14:15; Rom 15:30; 1Cor 4:21; 1Cor 16:24; 2Cor 2:4; 2Cor 2:8; 2Cor 5:14; 2Cor 6:6; 2Cor 8:7; 2Cor 8:8; 2Cor 8:24; 2Cor 13:11; 2Cor 13:14; Gal 5:6; Gal 5:13; Gal 5:22; Eph 1:4; Eph 1:15; Eph 2:4; Eph 3:17; Eph 3:19; Eph 4:2; Eph 4:15; Eph 4:16; Eph 5:2; Eph 6:23; Phil 1:9; Phil 1:17; Phil 2:1; Phil 2:2; Col 1:4; Col 1:8; Col 2:2; 1Thess 1:3; 1Thess 3:12; 1Thess 5:8; 1Thess 5:13; 2Thess 2:10; 2Thess 3:5; 1Tim 1:14; 1Tim 6:11; 2Tim 1:7; 2Tim 1:13; Phlm 1:5; Phlm 1:7; Heb 6:10; Heb 10:24; 1John 2:5; 1John 2:15; 1John 3:1; 1John 3:16; 1John 3:17; 1John 4:7; 1John 4:8; 1John 4:9; 1John 4:10; 1John 4:12; 1John 4:16(3); 1John 4:17; 1John 4:18(3); 1John 5:3; 2John 1:3; 2John 1:6; Jude 1:2; Jude 1:21; Rev 2:4

love’s, 1
Phlm 1:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G26 - ἀγάπη, ης, ἡ - [14 x]
Display settings Display settings