Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 25. chapter - Matthew - chapter 25

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1AlsdannG5119 wird das ReichG932 der HimmelG3772 gleichG3666 geworden seinG3666 zehnG1176 JungfrauenG3933, welcheG3748 ihreG846 LampenG2985 nahmenG2983 undG2532 ausgingenG1831, dem BräutigamG3566 entgegenG529 G1519.   2FünfG4002 aberG1161 vonG1537 ihnenG846 warenG2258 klugG5429 undG2532 fünfG4002 törichtG3474. 3DieG3748, welche törichtG3474 waren, nahmenG2983 ihreG846 G1438 LampenG2985 und nahmenG2983 keinG3756 ÖlG1637 mitG3326 sichG1438; 4die KlugenG5429 aberG1161 nahmenG2983 ÖlG1637 inG1722 ihrenG846 GefäßenG30 mitG3326 ihrenG846 LampenG2985. 5Als aberG1161 der BräutigamG3566 verzogG5549, wurden sie alleG3956 schläfrigG3573 undG2532 schliefenG2518 ein. 6Um MitternachtG3319 G3571 aberG1161 entstandG1096 ein GeschreiG2906: SieheG2400, der BräutigamG3566 G2064! gehetG1831 aus, ihmG846 entgegenG1519 G529! 7DaG5119 standenG1453 alleG3956 jeneG1565 JungfrauenG3933 auf undG2532 schmücktenG2885 ihreG846 LampenG2985. 8Die TörichtenG3474 aberG1161 sprachenG2036 zu den KlugenG5429: GebetG1325 unsG2254 vonG1537 euremG5216 ÖlG1637, dennG3754 unsereG2257 LampenG2985 erlöschenG4570. 9Die KlugenG5429 aberG1161 antwortetenG611 undG2532 sagten:G3756 NichtG3379 also, damit es nichtG3004 etwa für unsG2254 undG2532 euchG5213 nichtG3756 ausreicheG714 ;G1161 gehetG4198 lieberG3123 hin zu denG4314 VerkäufernG4453 undG2532 kaufetG59 für euch selbstG1438. 10Als sie aberG1161 hingingenG565 zu kaufenG59, kamG2064 der BräutigamG3566, undG2532 die bereitG2092 waren, gingenG1525 mitG3326 ihmG846 einG1525 zurG1519 HochzeitG1062; undG2532 die TürG2374 ward verschlossenG2808. 11SpäterG5305 aberG1161 kommenG2064 auchG2532 die übrigenG3062 JungfrauenG3933 und sagenG3004: HerrG2962, HerrG2962, tueG455 unsG2254 aufG455! 12Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, ich kenneG1492 euchG5209 nichtG3756. 13SoG3767 wachetG1127 nun, dennG3754 ihr wissetG1492 wederG3756 den TagG2250 nochG3761 die StundeG5610. 14DennG1063 gleichwieG5618 ein MenschG444, der außer LandesG589 reisteG589, seine eigenenG2398 KnechteG1401 riefG2564 undG2532 ihnenG846 seineG846 HabeG5224 übergabG3860: 15undG2532 einemG3303 gabG1325 er fünfG4002 TalenteG5007, einem anderenG3739 zweiG1417, einem anderenG3739 einsG1520, einem jedenG1538 nachG2596 seiner eigenenG2398 FähigkeitG1411; undG2532 alsbaldG2112 reisteG589 er außer LandesG589. 16Der die fünfG4002 TalenteG5007 empfangenG2983 hatte, gingG4198 aberG1161 hin undG2532 handelteG2038 mitG1722 denselbenG846 undG2532 gewannG4160 andereG243 fünfG4002 TalenteG5007. 17DesgleichenG5615 auch derG3588 die zweiG1417 empfangenG2983 hatte, auchG2532 er gewannG2770 andereG243 zweiG1417. 18Der aberG1161 das eineG1520 empfangenG2983 hatte, gingG565 hin, grubG3736 inG1722 die ErdeG1093 undG2532 verbargG613 das GeldG694 seinesG846 HerrnG2962. 19NachG3326 langerG4183 ZeitG5550 aberG1161 kommtG2064 der HerrG2962 jenerG1565 KnechteG1401 undG2532 hältG4868 RechnungG3056 mitG3326 ihnenG846. 20UndG2532 es tratG4334 herzuG4334, der die fünfG4002 TalenteG5007 empfangenG2983 hatte, undG2532 brachteG4374 andereG243 fünfG4002 TalenteG5007 undG2532 sagteG3004: HerrG2962, fünfG4002 TalenteG5007 hast du mirG3427 übergebenG3860; sieheG2396, andereG243 fünfG4002 TalenteG5007 habe ich zuG1909 denselbenG846 gewonnenG2770. 21SeinG846 HerrG2962 sprachG5346 zu ihmG846: WohlG2095, du guterG18 undG2532 treuerG4103 KnechtG1401! überG1909 wenigesG3641 warstG2258 du treuG4103, überG1909 vielesG4183 werde ich dichG4571 setzenG2525; geheG1525 ein inG1519 die FreudeG5479 deinesG4675 HerrnG2962. 22Es tratG4334 aberG1161 auchG2532 herzu, der die zweiG1417 TalenteG5007 empfangenG2983 hatte, undG2532 sprachG2036: HerrG2962, zweiG1417 TalenteG5007 hast du mirG3427 übergebenG3860; sieheG2396, andereG243 zweiG1417 TalenteG5007 habeG2770 ich zuG1909 denselbenG846 gewonnenG2770. 23SeinG846 HerrG2962 sprachG5346 zu ihmG846: WohlG2095, du guterG18 undG2532 treuerG4103 KnechtG1401! überG1909 wenigesG3641 warstG2258 du treuG4103, überG1909 vielesG4183 werdeG2525 ich dichG4571 setzenG2525; geheG1525 ein inG1519 die FreudeG5479 deinesG4675 HerrnG2962. 24Es tratG4334 aberG1161 auchG2532 herzu, der das eineG1520 TalentG5007 empfangenG2983 hatte, undG2532 sprachG2036: HerrG2962, ich kannteG1097 dichG4571, daßG3754 du ein harterG4642 MannG444 bistG1488: du erntestG2325, woG3699 du nichtG3756 gesätG4687, undG2532 sammelstG4863, woG3606 du nichtG3756 ausgestreutG1287 hastG4687; 25undG2532 ich fürchteteG5399 mich undG2532 gingG565 hin undG2532 verbargG2928 deinG4675 TalentG5007 inG1722 der ErdeG1093; sieheG2396, da hastG2192 du das DeineG4674. 26SeinG846 HerrG2962 aberG1161 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: BöserG4190 undG2532 faulerG3636 KnechtG1401! du wußtestG1492, daßG3754 ich ernteG2325, woG3699 ich nichtG3756 gesätG4687, undG2532 sammleG4863, woG3606 ich nichtG3756 ausgestreutG1287 habeG1287 ? 27So solltestG1163 duG4571 nunG3767 meinG3450 GeldG694 den WechslernG5133 gegebenG906 haben, undG2532 wenn ichG1473 kamG2064, hätteG302 ichG1473 das MeineG1699 mitG4862 ZinsenG5110 erhaltenG2865. 28NehmetG142 nunG3767 das TalentG5007 vonG575 ihmG846 undG2532 gebetG1325 es dem, der die zehnG1176 TalenteG5007 hatG2192; 29dennG1063 jedemG3956, der da hatG2192, wird gegebenG1325 werden, undG2532 er wird ÜberflußG4052 haben; vonG575 demG846 aberG1161, der nichtG3361 hatG2192, von dem wird selbstG2532 wasG3739 er hatG2192 weggenommenG142 werden. 30UndG2532 den unnützenG888 KnechtG1401 werfetG1544 hinaus inG1519 die äußereG1857 FinsternisG4655: daG1563 wird seinG2071 das WeinenG2805 undG2532 das ZähneknirschenG3599 G1030. 31WennG3752 aberG1161 der SohnG5207 des MenschenG444 kommenG2064 wird inG1722 seinerG846 HerrlichkeitG1391, undG2532 alleG3956 EngelG40 G32 mitG3326 ihmG846, dannG5119 wird er aufG1909 seinemG846 ThroneG2362 der HerrlichkeitG1391 sitzenG2523; 32undG2532 vorG1715 ihmG846 werden versammeltG4863 werden alleG3956 NationenG1484, undG2532 er wird sieG846 voneinanderG575 G240 scheidenG873, gleichwieG5618 der HirtG4166 die SchafeG4263 vonG575 den BöckenG2056 scheidetG873. 33UndG2532 er wirdG2476 die SchafeG4263 zuG1537 seinerG846 RechtenG1188 stellenG2476 G3303, die BöckeG2055 G1537 aberG1161 zurG1537 LinkenG2176. 34DannG5119 wird der KönigG935 zu denen zuG1537 seinerG846 RechtenG1188 sagenG2046: KommetG1205 her, GesegneteG2127 meinesG3450 VatersG3962, ererbetG2816 das ReichG932, das euchG5213 bereitetG2090 ist vonG575 GrundlegungG2602 der WeltG2889 an; 35dennG1063 mich hungerteG3983, undG2532 ihr gabetG1325 mirG3427 zu essenG5315; mich dürsteteG1372, undG2532 ihr tränktetG4222 michG3165; ich warG2252 FremdlingG3581, undG2532 ihr nahmetG4863 michG3165 aufG4863; 36nacktG1131, undG2532 ihr bekleidetetG4016 michG3165; ich war krankG770, undG2532 ihr besuchtetG1980 michG3165; ich warG2252 imG1722 GefängnisG5438, undG2532 ihr kametG2064 zuG4314 mirG3165. 37AlsdannG5119 werden die GerechtenG1342 ihmG846 antwortenG611 undG2532 sagenG3004: HerrG2962, wannG4219 sahenG1492 wir dichG4571 hungrigG3983, undG2532 speistenG5142 dich? oderG2228 durstigG1372 undG2532 tränktenG4222 dich? 38wannG4219 aberG1161 sahenG1492 wir dichG4571 als FremdlingG3581, undG2532 nahmenG4863 dich aufG4863 ? oderG2228 nacktG1131 undG2532 bekleidetenG4016 dich? 39wannG4219 aberG1161 sahenG1492 wir dichG4571 krankG772 oderG2228 imG1722 GefängnisG5438, undG2532 kamenG2064 zuG4314 dirG4571 ? 40UndG2532 der KönigG935 wird antwortenG611 undG2532 zu ihnenG846 sagenG2046: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, insofernG1909 G3745 ihr es einemG1520 der geringstenG1646 dieserG5130 meinerG3450 BrüderG80 getanG4160 habt, habt ihr es mirG1698 getanG4160. 41DannG5119 wird er auchG2532 zu denen zurG1537 LinkenG2176 sagenG2046: GehetG4198 vonG575 mirG1700, VerfluchteG2672, inG1519 das ewigeG166 FeuerG4442, das bereitetG2090 ist dem TeufelG1228 undG2532 seinenG846 EngelnG32; 42dennG1063 mich hungerteG3983, undG2532 ihr gabetG1325 mirG3427 nichtG3756 zu essenG5315; mich dürsteteG1372, undG2532 ihr tränktetG4222 michG3165 nichtG3756; 43ich warG2252 FremdlingG3581, undG2532 ihr nahmetG4863 michG3165 nichtG3756 aufG4863; nacktG1131, undG2532 ihr bekleidetetG4016 michG3165 nichtG3756; krankG772 undG2532 imG1722 GefängnisG5438, undG2532 ihr besuchtetG1980 michG3165 nichtG3756. 44DannG5119 werdenG611 auchG2532 sie antwortenG611 G846 undG2532 sagenG3004: HerrG2962, wannG4219 sahenG1492 wir dichG4571 hungrigG3983 oderG2228 durstigG1372 oderG2228 als FremdlingG3581 oderG2228 nacktG1131 oderG2228 krankG772 oderG2228 imG1722 GefängnisG5438, undG2532 habenG1247 dirG4671 nichtG3756 gedientG1247 ? 45DannG5119 wirdG611 er ihnenG846 antwortenG611 und sagenG3004: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, insofernG1909 G3745 ihr es einemG1520 dieserG5130 GeringstenG1646 nichtG3756 getanG4160 habt, habtG4160 ihr es auch mirG1698 nichtG3761 getanG4160. 46UndG2532 dieseG3778 werden hingehenG565 inG1519 die ewigeG166 PeinG2851, die GerechtenG1342 aberG1161 inG1519 das ewigeG166 LebenG2222. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!