SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3502 G3503 G3504 G3505 G3506         G3508G3509G3510G3511G3512

Strong: G3507
νεφέλη, ης, ἡ  [nefelé]
mrak, oblak ¦¦ ἐγένετο ν. objevil se oblak [25]
Strong: G3507
Word: νεφελη
Pronounc: nef-el'-ay
Orig: from 3509; properly, cloudiness, i.e. (concretely) a cloud:--cloud. G3509
Use: TDNT-4:902,628 Noun Feminine
HE Strong: H1 H343 H3990 H5387 H5688 H6051 H7834

1) a cloud
1a) used of the cloud which led the Israelites in the wilderness

For Synonyms see entry G5866
Strong: G3507
Word: νεφέλη
Transliter: nephelē
Pronounc: nef-el'-ay
From G3509; properly cloudiness that is (concretely) a cloud: - cloud.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3507
nephe-le Synonyme siehe: G5866 < 3509; Subst.fem. (26)
 I.) d. Wolke
  1) d. (einzelnen) Regenwolken; d. Dunstwolken; von d. Herrlichkeitswolke welche d. Israeliten in d. Wüste begleitete. Ex 14:19,20 Ps 105:39 Da 7:13 Mt 17:5 Ac 1:9 1Co 10:1,2 1Th 4:17 Jude 12 Re 1:7 11:12* ua.
 In: 2Pe 2,17 haben die besten Hss.: ο-μιχλη (homichle)
 < 1 (proth.) + W. von 3432 mit Endung -λη, (w. "Harn des Himmels");
 I.) d. Nebelwolke
  1) d. feuchte Nebel(fetzen), Dunst oder Wolke - nicht so dicht wie 3507 und 3509.
Strong: G3507
(neféle)
de G3509; propiamente nublado, i.e. (concretamente) nube:- nube.
----
Diccionario Tuggy
νεφέλη
, ης, . Nube, niebla. A.T. אֵד , Job 36:27. מַאֲפֵל , Jos 24:7. נָשִׂיא , Sal. 134(135):7. עָב , 1Re 18:45. עֲבֹת , Eze 31:10. Muchas veces עָנָן , Éxo 13:21. עֲנָן , Dan 7:13. Varias veces שַׁחַק , Sal 35:6(Sal 36:5). N.T. Nube. Mat 17:5; Mat 24:30; Mat 26:64; Mar 9:7; Mar 13:26; Mar 14:62; Luc 9:34-35; Luc 12:54; Luc 21:27; Hch 1:9; 1Co 10:1; 1Ts 4:17; Textus Receptus 2Pe 2:17; Jud 1:12; Rev 1:7; Rev 10:1; Rev 11:12; Rev 14:14-16.
----
Diccionario Vine NT
nefele (νεφέλη, G3507)
, nube con una forma definida, o masas de nubes con una forma definida. Se usa, además de para denotar las nubes físicas, (a) de la nube en el monte de la transfiguración (Mat 17:5); (b) de la nube que cubrió a Israel en el Mar Rojo (1Co 10:1-2); (c) de nubes vistas en las visiones apocalípticas (Rev 1:7 ; Rev 10:1; Rev 11:12; Rev 14:14-16); (d) metafóricamente en 2Pe 2:17 , de los obreros de maldad que allí se mencionan (tr ), aunque en los mss. más comúnmente aceptados aparece Nº 1, «brumas» o «neblinas» (rvr77 y vm , respectivamente).
En 1Ts 4:17 , las nubes a que se hace referencia en relación con el arrebatamiento de los santos son probablemente las nubes naturales, como también en el caso de aquellas que tienen relación con la Segunda Venida de Cristo a la tierra. Véase Mat 24:30 ; Mat 26:64, y pasajes paralelos. Lo mismo en la ascensión (Hch 1:9).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3749)
νεφέλη (nephelē), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 6265, 6727; Strong 3507; TDNT 4.902-LN 1.34 nube (Mat 26:64; Mar 9:7; Mar 13:26; Mar 14:62; Luc 12:54; Hch 1:9; 1Co 10:1; 1Ts 4:17; Jud 1:12; Rev 1:7; Rev 14:14)
Hомер Стронга: G3507
Оригинал: νεφελη
Транслитерация: нефелэ
Произношение: нэфэ́ли
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G3509 - облако. Словарь Дворецкого: νεφελη η Нефела (первая жена Атаманта, мать Фрикса и Геллы) Лукиан (ок. 120-190)
Numéro de Strong: G3507
Mot: νεφέλη  (nephele)
nuée 25, nuage 1 ; 26
Strong: G3507
Word: νεφέλη
nephele {nef-el'-ay}
源自G3509;陰性名詞
➊雲
同義詞見G5866
Strong: G3507
νεφέλη (nephélē) {nef-el'-ay}
νεφελη - nephele de G3509 tdnt - 4 902 628 n f 1 nuvem 1a usado da nuvem que conduziu os israelitas no deserto sinonimos ver verbete G5866


Webster Concordance (1833)
Strong: G3507
Transliter & Pronounc: nephele {nef-el'-ay}
Total Webster Occurrences: 26

cloud, 18
Matt 17:5(2); Mark 9:7(2); Luke 9:34(2); Luke 9:35; Luke 12:54; Luke 21:27; Acts 1:9; 1Cor 10:1; 1Cor 10:2; Rev 10:1; Rev 11:12; Rev 14:14(2); Rev 14:15; Rev 14:16

clouds, 8
Matt 24:30; Matt 26:64; Mark 13:26; Mark 14:62; 1Thess 4:17; 2Pet 2:17; Jude 1:12; Rev 1:7
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3507 - νεφέλη, ης, ἡ - [105 x]
Display settings Display settings
0.11 s.