SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5544 G5545 G5546 G5547 G5548         G5550G5551G5552G5553G5554

Cognate Strong's numbers: G5550, G5551

Strong: G5549
χρονίζω  [chronizó]
otálet, váhat, dávat si na čas, nepřicházet [5]
Strong: G5549
Word: χρονιζω
Pronounc: khron-id'-zo
Orig: from 5550; to take time, i.e. linger:--delay, tarry. G5550
Use: Verb
HE Strong: H309 H954 H3186 H3462 H4900

1) to linger, delay, tarry
Strong: G5549
Word: χρονίζω
Transliter: chronizō
Pronounc: khron-id'-zo
From G5550; to take time that is linger: - delay tarry.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5549
chronizo < 5550; Vb. (5)
 Gräz.: (Dokumente oder Briefe) datieren.
 
 I.) sich Zeit lassen
  1) verweilen, eine Zeitlang ausbleiben; verziehen, zögern, zaudern, sich eine Zeitlang irgendwo aufhalten. De 23:22 Isa 13:22 Hab 2:3 Mt 24:48 25:5 Lu 1:21 12:45 Heb 10:37
Strong: G5549
(jronízo)
de G5550; tomar tiempo, i.e. quedarse:- tardar, demorar.
----
Diccionario Tuggy
χρονίζω
. (fut. χρονίσω y χρονιῶ; 1 tiempo aoristo ἐχρόνισα; tiempo aoristo pas ἐχρονίσθην; tiempo perfecto κεχρόνικα). Pasar mucho tiempo, tardar, demorarse, ser lento. A.T. אָחַר qal., Gén 32:5(4). אָחַר pi. Gén 34:19. בּוֹשׁ pil., Éxo 32:1. יָחַר pi., 2Sa 20:5. יָשַׁן ni., Deu 4:25. מָשַׁךְ ni., Isa 13:22. N.T., Mat 24:48; Mat 25:5; Luc 1:21; Luc 12:45; Heb 10:37.
----
Diccionario Vine NT
cronizo (χρονίζω, G5549)
, derivado de cronos , tiempo, significa pasar el tiempo, en el sentido de detenerse, de dar largas, o demorarse. El término se emplea en Mat 24:48 : «Mi señor tarda en venir» (rv : «se tarda»); Mat 25:5 : «tardándose el esposo»; Luc 1:21 : «que … se demorase» (rv : «se detuviese»); Luc 12:45 : «tarda en venir»; Heb 10:37 : «vendrá, y no tardará». Véase DEMORAR.¶

cronizo (χρονίζω, G5549) , (de cronos , tiempo), significa literalmente pasar el tiempo, esto es, dilatándolo, demorándose, tardando. Se traduce «demorase» en Luc 1:21 , de la tardanza de Zacarías en salir del santuario. Véase TARDAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5988)
χρονίζω (chronizō): vb.; ≡ Strong 5549-1. LN 67.122 llegar tarde, demorar (Heb 10:37+); 2. LN 67.82 dedicar mucho tiempo a (Mat 24:48; Mat 25:5; Luc 1:21; Luc 12:45+; Mat 24:48 v.l. TR)
Hомер Стронга: G5549
Оригинал: χρονιζω
Транслитерация: хронизо
Произношение: хрοньй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G5550 - медлить, тянуть (время), задерживаться, долго пребывать. Словарь Дворецкого: χρονιζω 1) задерживаться, пребывать (в течение долгого времени) Пр.: χ. περη Αιγυπτον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — находиться в Египте; εν τουτω χρονιστεον Аристотель (384-322 до н. э.) — на этом вопросе необходимо остановиться 2) задерживать, медлить, тянуть Пр.: ην χρονιση πρην ες οψιν ελθειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — если он промедлит со своим появлением; χρονιζομεν γαρ Эсхил (525/4-456 до н. э.) — ведь мы теряем время; κεχρονικοτες καη με υπογυιοι τη οργη οντες Аристотель (384-322 до н. э.) — те, которые умеют подавлять вспышки гнева; χρονιζεσθαι εν τινι Аристотель (384-322 до н. э.) — задерживаться в чем-л. , застаиваться; ηξει καη ου χρονιει Новый Завет — он не замедлит прийти 3) оставаться, сохраняться Пр.: (χρονιζομενη φιλια Аристотель (384-322 до н. э.)) το καλως εχον οπως χρονιζον ευ μενει βουλευτεον Эсхил (525/4-456 до н. э.) — нужно сделать так, чтобы хорошее сохранилось; επη της γης χ. Аристотель (384-322 до н. э.) — оставаться в течение известного времени на земле 4) продолжать Пр.: χρονιζει τουτο δρων Платон (427-347 до н. э.) — он продолжает делать то же 5) подрастать с течением времени Пр.: χρονισθεης απεδειξεν ηθος το προς τοκεων Эсхил (525/4-456 до н. э.) — подросши, (львенок) обнаруживает нрав (своих) родителей.
Numéro de Strong: G5549
Mot: χρονίζω  (chronizo)
tarder, rester longtemps ; 5
Strong: G5549
Word: χρονίζω
chronizo {khron-id'-zo}
源自G5550;動詞
➊繼續留下(路1:21)
➋活動或是某種狀態超出預期延宕ⓐ花時間,徘徊,不克前來,長時間離開(太24:48;來10:37)ⓑ拖延,耽擱,延遲(太24:48;路12:45)
Strong: G5549
χρονίζω (chronízō) {khron-id'-zo}
χρονιζω - chronizo de G5550 v 1 demorar atrasar prolongar permanecer muito tempo


Webster Concordance (1833)
Strong: G5549
Transliter & Pronounc: chronizo {khron-id'-zo}
Total Webster Occurrences: 6

delayeth, 2
Matt 24:48; Luke 12:45

long, 1
Luke 1:21

tarried, 1
Matt 25:5

tarry, 1
Heb 10:37

will, 1
Heb 10:37
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5549 - χρονίζω - [15 x]
Display settings Display settings