SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2642 G2643 G2644 G2645 G2646         G2648G2649G2650G2651G2652

Cognate Strong's numbers: G3089, G3083, G179, G630, G1956, G360, G3085, G2646, G359, G3086, G1955, G3084, G629, G487

Strong: G2647
καταλύω  [katalyó]
(fut. καταλύσω, aor. κατέλυσα, pas. κατελύθην, fut. pas. καταλυθήσομαι) 1. uvolnit; zničit; zrušit, zneplatnit 2. vypřáhnout (tažné zvíře); udělat zastávku, zastavit se, zdržet se; odpočinout si, přenocovat [17]
Strong: G2647
Word: καταλυω
Pronounc: kat-al-oo'-o
Orig: from 2596 and 3089; to loosen down (disintegrate), i.e. (by implication) to demolish (literally or figuratively); specially (compare 2646) to halt for the night:--destroy, dissolve, be guest, lodge, come to nought, overthrow, throw down. G2596 G3089 G2646
Use: TDNT-4:338,543 Verb
HE Strong: H1413 H1730 H2583 H2883 H3427 H3885 H5422 H5642 H5674 H6622 H7257 H7673 H7901 H7931

1) to dissolve, disunite
1a) (what has been joined together), to destroy, demolish
1b) metaph. to overthrow i.e. render vain, deprive of success, bring to naught
1b1) to subvert, overthrow
1b1a) of institutions, forms of government, laws, etc., to deprive of force, annul, abrogate, discard
1c) of travellers, to halt on a journey, to put up, lodge (the figurative expression originating in the circumstance that, to put up for the night, the straps and packs of the beasts of burden are unbound and taken off; or, more correctly from the fact that the traveller's garments, tied up when he is on the journey, are unloosed at it end)
Strong: G2647
Word: καταλύω
Transliter: kataluō
Pronounc: kat-al-oo'-o
From G2596 and G3089; to loosen down (disintegrate) that is (by implication) to demolish (literally or figuratively); specifically (compare G2646) to halt for the night: - destroy dissolve be guest lodge come to nought overthrow throw down.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2647
kata-luo < 2596 (perf. oder örtl.) + 3089, (w. herab-lösen); Vb. (17)
 Gräz.: losbinden, (Pferde) ausspannen; intr.: sich versöhnen.
 
 I.) auflösen
  1) tr. (perf. Gebrauch von κατα-):
   1a) etw. (völlig) auflösen, auseinandernehmen, loslösen, ablösen. Mt 24:2 Mr 13:2 Lu 21:6
   1b) etw. zerstören, demolieren, abbrechen, niederreißen. Mt 26:61 27:40 Mr 14:58 15:29 Ac 6:14 Ro 14:20 2Co 5:1 Ga 2:18
   1c) übertr.: etw. zu nichte machen, d. Erfolg vereiteln, zu nichts bringen, annulieren, abschaffen, außer Kraft und Geltung setzen. Mt 5:17 Ac 5:38,39
  2) intr.: (von Reisenden) haltmachen, ablegen, einkehren, rasten (eigtl. w.: herab-lösen [d. Geschirrs d. Pferde, Ausspannen d. Pferde für die Zeit d. Rastens oder Übernachtens]). Ge 19:2 24:23,25 Lu 9:12 19:7
Strong: G2647
(katalúo)
de G2596 y G3089; soltar (desintegrar), i.e. (por implicación) demoler (literalmente o figurativamente); específicamente [Compare G2646] detenerse por la noche:- abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer, posar.
----
Diccionario Tuggy
καταλύω
.(fut. καταλύσω; tiempo futuro voz pasiva καταλυθήσομαι; 1 tiempo aoristo κατέλυσα; 1 tiempo aoristo voz pasiva κατελύθην). intransitivo Destruir, derribar, detener, abolir, poner fin a. Voz pasiva acabarse, terminarse. intrans. Buscar alojamiento, hospedarse. A.T. גָּדַד hithpo., Jer 5:7. דּוֹד Eze 16:8. חָנָה , Gén 26:17. טָבַע hoph., Jer. 45(38):22. יָשַׁב qal. Núm 25:1. יָשַׁב ni., Eze 26:17. לוּן , לִין , Gén 19:2. מָלוֹן , Gén 43:21. סְתַר , Esd 5:12. עָבַר , Jer. 28(51):43. פָּטַר , 2Cr 23:8. רָבַץ , Sof 2:7. שָׁבַת qal., Lam 5:15. שָׁבַת hi., Rut 4:14. שָׁכַב , Jos 2:1. N.T.
A) intransitivo Destruir, derribar, detener, abolir, poner fin a. Voz pasiva Acabarse, terminarse : Mat 5:17; Mat 24:2; Mat 26:61; Mat 27:40; Mar 13:2; Mar 14:58; Mar 15:29; Luc 21:6; Hch 5:38-39; Hch 6:14; Rom 14:20; 2Co 5:1; Gál 2:18.
B) intrans. Buscar alojamiento, hospedarse : Luc 9:12; Luc 19:7.
----
Diccionario Vine NT
kataluo (καταλύω, G2647)
, tiene como uno de sus significados desatar (kata , abajo; luo , soltar), desyugar, en el caso de caballos, etc., y de ahí, intransitivamente, ocupar las propias estancias, alojarse, posar; traducido con este último verbo en Luc 19:7. Véase ALOJAR, y también, en su primer sentido, ABROGAR, DERRIBAR, DESHACER, DESTRUIR, DESVANECER.

kataluo (καταλύω, G2647) , se traduce con el verbo deshacer en 2Co 5:1. Véase DESTRUIR, etc.

kataluo (καταλύω, G2647) , soltar abajo. Significa derribar en Mat 24:2 ; Mat 26:61; Mat 27:40, y en los pasajes paralelos, de las piedras del templo. Véanse ABROGAR, ALOJAR, DESHACER, DESTRUIR, DESVANECER, POSAR.

kataluo (καταλύω, G2647) , (kata , abajo, intensivo, y luo ; véase ABRIR, A, Nº 6) destruir totalmente, derrumbar completamente. Se traduce «abrogar» en Mat 5:17. Véanse ABROGAR, ALOJAR, DERRIBAR, DESHACER, DESTRUIR, DESVANECER, POSAR.

kataluo (καταλύω, G2647) , (kata , abajo, intensivo, y el Nº 5), destruir totalmente, derribar totalmente. Se traduce «abrogar», de la Ley (Mat 5:17 , dos veces); con el verbo derribar, del templo (Mat 24:2 ; Mat 26:61; Mat 27:40; Mar 13:2; Mar 14:58; Mar 15:29), y con el verbo destruir (Luc 21:6); en Hch 6:14 , de Jerusalén; en Gál 2:18 , de la Ley como medio de justificación; en Rom 14:20 , del daño producido al bienestar espiritual de alguien (en el v. 15 se usa apollumi , Nº 1, en el mismo sentido); en Hch 5:38 y 39 del fracaso de los propósitos; en 2Co 5:1 , de la muerte del cuerpo. Véanse ABROGAR, ALOJAR, DERRIBAR, DESHACER, DESVANECER, POSAR.
kataluo (καταλύω, G2647) , en uno de sus significados significa desatar (kata , abajo; luo , desligar), sacar el yugo, como a los caballos, etc., y de ahí que intransitivamente signifique ocupar el alojamiento, alojarse (Luc 9:12 : «alojen»); y «posar» (Luc 19:7). Véanse ABROGAR, DERRIBAR, DESHACER, DESTRUIR, DESVANECER, POSAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2907)
καταλύω (katalyō): vb.; ≡ Strong 2647; TDNT 4.338-1. LN 20.54 demoler, destruir completamente (Luc 21:6; Luc 23:2 v.l. NA26); 2. LN 20.55 destruir, las obras o los esfuerzos de otro (Rom 14:20); 3. LN 13.100 poner fin a (Hch 5:38); 4. LN 76.23 invalidar, abolir algo que está en vigencia (Mat 5:17); 5. LN 34.61 ser un invitado, ser alojado con hospitalidad (Luc 9:12; Luc 19:7+)
Hомер Стронга: G2647
Оригинал: καταλυω
Транслитерация: каталуо
Произношение: катали́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2596 и G3089 - 1. перех. разрушать, сносить, сокрушать, ниспровергать, свергать, упразднять, отменять; 2. неперех. останавливаться (для отдыха), ночевать;
LXX: H3885 (לון‎), H7673 (שׂבת‎). Словарь Дворецкого: κατα-λυω (pass. : fut. καταλυθησομαι, pf. καταλελυμαι) 1) развязывать, распрягать Пр.: (ιππους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) отвязывать, т. е. снимать Пр.: (το σωμα, sc. του ανακρεμαμενου Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 3) сносить, разрушать Пр.: (πολιων καρηνα Гомер (X-IX вв. до н. э.); πολιν, τειχη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); ναον Новый Завет) 4) ломать, сокрушать Пр.: (Διος τεν δυναμιν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); το κρατος της βουλης Плутарх (ок. 46-126)) 5) ниспровергать, подрывать Пр.: (τεν δημοκρατιαν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); το πληθος Лисий (ок. 445-380 до н. э.); τεν πολιτειαν Демосфен (384-322 до н. э.)) ει με εξει τα επιτηδεια η στρατια, καταλυσεται η αρχη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если армия не будет иметь продовольствия, власть (полководца) падет 6) свергать Пр.: (τυραννον Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)) ; смещать Пр.: (τινα της αρχης Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) καταλυθηναι της αρχης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — лишиться власти 7) распускать Пр.: (τεν βουλην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); των πολεων τα βουλευτηρια Лисий (ок. 445-380 до н. э.); το ναυτικον Демосфен (384-322 до н. э.)) 8) упразднять, отменять Пр.: (τους νομους Полибий (ок. 200-120 до н. э.); νομον Новый Завет) 9) выводить из строя Пр.: (τον ιππεα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 10) тж. med. кончать, прекращать, оканчивать Пр.: (τον πολεμον Лисий (ок. 445-380 до н. э.); στασιν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); το πλειν Демосфен (384-322 до н. э.); τον βιον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); τεν φυλακην Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); τον λογον Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. ; ασκησιν υπο γηρως Плутарх (ок. 46-126)) κ. τεν ειρηνην Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — нарушать мир; εν τω καταλυειν Аристотель (384-322 до н. э.) — в конце, при окончании; κ. πολεμον τινι или προς τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) — прекращать войну с кем-л. ; καταλυεσθαι τας εχθρας Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — прекращать взаимные раздоры; καταλελυμενης της ηλικιας Аристотель (384-322 до н. э.) — на склоне жизни 11) тж. med. заключать мир Пр.: (τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 12) (ср. 1) останавливаться (для отдыха), искать убежища, находить пристанище Пр.: (παρα τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и παρα τινι Демосфен (384-322 до н. э.); Μεγαροι Платон (427-347 до н. э.); εις πανδοχειον Плутарх (ок. 46-126)) θανατω καταλυσασθαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — найти себе отдых в могиле.
Numéro de Strong: G2647
Mot: καταλύω  (kataluo)
abolir, renverser, détruire, se loger ; 17
Strong: G2647
Word: καταλύω
kataluo {kat-al-oo'-o}
源自G2596G3089;動詞
➊(從建築物)拆下,拿開(石頭)
➋毀壞,拆毀,拆散ⓐ建築物ⓑ喻意
➌終止ⓐ廢棄,使之無效ⓑ破壞(徒5:38,39)
➍中止(正在做的事)卸下動物的韁,休息,投宿(太6:28)
Strong: G2647
καταλύω (katalýō) {kat-al-oo'-o}
καταλυω - kataluo de G2596 e G3089 tdnt - 4 338 543 v 1 dissolver desunir 1a o que tem estado junto destruir demolir 1b meta derrubar i e tornar inutil privar de sucesso levar a nada 1b1 subverter derrubar 1b1a de instituicoes formas de governo leis etc privar de forca aniquilar abrogar descartar 1c de viajantes fazer parada numa viagem alojar-se abrigar-se expressao figurativa que se origina na circunstancia de que ao alojar-se a noite as correias sao soltas e os fardos dos animais de carga sao descarregados ou mais precisamente do fato que as vestimentas dos viajantes atadas durante a viagem sao soltas na sua extremidade


Webster Concordance (1833)
Strong: G2647
Transliter & Pronounc: kataluo {kat-al-oo'-o}
Total Webster Occurrences: 20

destroy, 6
Matt 5:17(2); Matt 26:61; Mark 14:58; Acts 6:14; Rom 14:20

destroyed, 1
Gal 2:18

destroyest, 2
Matt 27:40; Mark 15:29

dissolved, 1
2Cor 5:1

down, 3
Matt 24:2; Mark 13:2; Luke 21:6

guest, 1
Luke 19:7

lodge, 1
Luke 9:12

nothing, 1
Acts 5:38

overthrow, 1
Acts 5:39

shall, 3
Matt 24:2; Mark 13:2; Luke 21:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2647 - καταλύω - [39 x]
Display settings Display settings