SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4093 G4094 G4095 G4096 G4097         G4099G4100G4101G4102G4103

Cognate Strong's numbers: G3895, G4045, G1601, G3900, G2667, G4431, G4430

Strong: G4098
πίπτω  [piptó]
(fut. πεσοῦμαι, aor. ἔπεσα i ἔπεσον, inf. πεσεῖν, pf. πέπτωκα, 2. sg. πέπτωκες, 3. pl. πέπτωκαν) padnout (εἰς n. ἐπὶ τὴν γῆν / ἐπὶ τῆς γῆς na zem; παρὰ / πρὸς / εἰς / ἐπὶ τοὺς ποδάς k nohám), spadnout, zřítit se (i přen.); upadnout; připadnout; propadnout (ὑπὸ κρίσιν soudu) [90]
Strong: G4098
Word: πιπτω
Pronounc: pip'-to
Orig: a reduplicated and contracted form of peto pet'-o; (which occurs only as an alternate in certain tenses); probably akin to 4072 through the idea of alighting; to fall (literally or figuratively):--fail, fall (down), light on. G4072
Use: TDNT-6:161,846 Verb
HE Strong: H776 H1288 H2026 H3381 H3766 H3782 H4191 H4191 H4600 H5034 H5062 H5221 H5307 H6297 H6556 H6743 H6915 H7257 H7290 H7843 H8213 H8552

1) to descend from a higher place to a lower
1a) to fall (either from or upon)
1a1) to be thrust down
1b) metaph. to fall under judgment, came under condemnation
2) to descend from an erect to a prostrate position
2a) to fall down
2a1) to be prostrated, fall prostrate
2a2) of those overcome by terror or astonishment or grief or under the attack of an evil spirit or of falling dead suddenly
2a3) the dismemberment of a corpse by decay
2a4) to prostrate one's self
2a5) used of suppliants and persons rendering homage or worship to one
2a6) to fall out, fall from i.e. shall perish or be lost
2a7) to fall down, fall into ruin: of buildings, walls etc.
2b) to be cast down from a state of prosperity
2b1) to fall from a state of uprightness
2b2) to perish, i.e come to an end, disappear, cease
2b2a) of virtues
2b3) to lose authority, no longer have force
2b3a) of sayings, precepts, etc.
2b4) to be removed from power by death
2b5) to fail of participating in, miss a share in
Strong: G4098
Word: πίπτω πέτω
Transliter: piptō petō
Pronounc: pip'-to pet'-o
The first is a reduplicated and contracted form of the second (which occurs only as an alternate in certain tenses); probably akin to G4072 through the idea of alighting; to fall (literally of figuratively): - fail fall (down) light on.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4098
pi-pto < Präsensreduplikation πι + πετω aus Urspr. von 4072
 (fliegen --> fallen; lat.: auf jmdn. losgehen); Vb. (90)
 Gräz. Pf.: bezahlt.
 I.) fallen
  1) eigtl.: von einem höheren zu einem tieferliegenden Platz herabfallen, herunterfallen. Mt 15:27 Ac 20:9 Re 6:13 8:10* ua.
  2) von einer aufrechter Position aus hingestreckt zu Boden fallen: (hin)stürzen, niederfallen; fallen (entweder auf oder von etw.); zusammenfallen. Job 1:19 Am 9:11 Mt 17:15 Lu 5:12 Heb 11:30* ua.
  3) bildl. übertr.: aus einer Stellung d. Segens fallen; unter Gericht, Verurteilung oder Verdammnis fallen; hinfällig werden; zugrunde gehen. Ru 3:18 2Sa 22:39 Job 14:10 Pr 11:28 24:16 Lu 16:17 Ac 13:11 Ro 14:4 Jas 5:12 Re 2:5 7:16* ua.
  4) wie LXX, als t.t. für d. "Fall" von Königen und Reichen. 1Sa 3:38 Isa 21:9 Eze 29:5 30:6 Re 14:8 17:10
 In: Lu 6:49 haben d. besten Hss.: συμ-πιπτω (sumpipto)
 < 4862 + 4098
 I.) zusammenfallen
 Wortfamilie:
 377 ana-pipto
 < 303 + 4098 (w. [sich entspannt] zurück-fallen [lassen]); Vb. (11)
 I.) sich niederlassen
 496 anti-pipto
 < 473 + 4098 (sich dagegen-fallen [lassen]); Vb. (1)
 I.) widerstreben
 634 apo-pipto
 < 575 + 4098; Vb. (1)
 I.) abfallen
 1601 ek-pipto
 < 1537 + 4098; Vb. (14)
 I.) herausfallen
 1706 em-pipto
 < 1722 + 4098; Vb. (7)
 I.) in/unter etw. fallen
  
 1968 epi-pipto
 < 1909 + 4098; Vb. (11)
 I.) fallen auf ...
 
 2667 kata-pipto
 < 2596 + 4098, (w. nieder-fallen); Vb. (3)
 I.) hinfallen
  
 3895 para-pipto
 < 3844 + 4098 (w. [zur Seite] daneben-fallen); Vb. (1)
 I.) auf d. Seite fallen
  
 3900 para-ptoma
 < 3844 + Abl. von 3895, (w. d. Daneben-Fall); Subst.neut. (23)
 I.) d. Fehltritt
 
 4045 peri-pipto
 < 4012 + 4098; Vb. (3)
 I.) hineinfallen unter ...
  
 4363 pros-pipto
 < 4314 + 4098; Vb. (8)
 I.) hinfallen zu...
 
 1356 dio-petes
 < 2203 + 4098, (w. von Zeus [vom Himmel]-gefallen); Adj. (1)
 I.) vom Himmel gefallen
  
 4312 pro-petes
 < 4253 + 4098, (w. vor[nüber]-fallend); Adj. (2)
 I.) voreilig
  
 4417 ptaio
 < 4098; Vb. (5)
 I.) intr.: straucheln
 
 679 a-ptaistos
 < 1 (priv.) + Abl. 4417; Adj. (1)
 I.) ohne Straucheln
 
 4430 ptoma
 < Erg. von 4098; Subst.neut. (7)
 I.) d. Gefallene
  
 4431 ptosis
 < Tät. von 4098; Subst.fem. (2)
 I.) d. Fallen
  
Strong: G4098
(pípto)
forma reduplicación y contracción de πέτω péto; (que ocurre solo como alternado en ciertos tiempos); probablemente afín a G4072 mediante la idea de aligerar; caer (literalmente o figurativamente):- perecer, postrar, frustrar, caer, derrumbar.
----
Diccionario Tuggy
πίπτω
.(imperf. ἔπιπτον; tiempo futuro πεσοῦμαι; 2 tiempo aoristo ἔπεσον y ἔπεσα; tiempo perfecto πέπτωκα). Caer, caerse, caer de rodillas, postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse, morir. A.T. בָּרַךְ , 2Cr 6:13. יָרַר , Éxo 9:19. כָּרַע , 2Cr 7:3. כָּשַׁל , Isa 28:13. מוּט qal., Pro 25:26. מוּט ni., Sal 139:11(Sal 140:10). מוּת , 1Sa 2:33. מָעַךְ pu., Eze 23:3. נָבֵל , Isa 34:4. נָגַף ni., Lev 26:17. נָכָה hoph., Jer 18:21. Muchísimas veces נָפל qal., Gén 17:3. נָפל hi., Est 3:7. נָפל pil. Eze 28:23. מפֵּלָה Isa 25:2. מַפֵּלֶת , Pro 29:16. נְפַל , Dan 2:46. פֶּגֶר , Amó 8:3. פֶּרֶץ , Amó 9:11. צָלֵחַ , 1Sa 18:10. קָדַד , 2Cr 29:30. רָבַץ , Éxo 23:5. רָדַם ni., Dan 10:9. שָׁחַת ni., Jer 18:4. שָׁפֵל , Isa 2:17. תָּמַם , Deu 2:16. τὰ πεπτωκόταאֶרֶץ הֲרִיסוּת , Isa 49:19. N.T. Caer, caerse, caer de rodillas, postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse, morir, agobiar, molestar : Mat 2:11; Mat 4:9; Mat 10:29; Mat 13:4-5; Mat 13:7-8; Mat 15:14; Mat 15:27; Mat 17:15; Mat 18:26; Mat 21:44; Mat 24:29; Mar 4:4-5; Mar 4:7-8; Mar 5:22; Mar 9:20; Mar 13:25; Mar 14:35; Luc 5:12; Luc 8:5; Luc 8:7-8; Luc 8:14; Luc 8:41; Luc 10:18; Luc 14:5; Luc 16:17; Luc 16:21; Luc 17:16; Luc 20:18; Luc 21:24; Luc 23:30; Jua 11:32; Jua 12:24; Jua 18:6; Hch 1:26; Hch 5:5; Hch 5:10; Hch 9:4; Hch 10:25; Hch 13:11; Hch 15:16; Hch 20:9; Hch 22:7; Rom 11:11; Rom 14:4; 1Co 10:8; 1Co 10:12; 1Co 13:8; 1Co 14:25; Heb 3:17; Heb 4:11; Heb 11:30; Stg 5:12; Rev 1:17; Rev 2:5; Rev 5:14; Rev 6:13; Rev 6:16; Rev 7:11; Rev 8:10; Rev 9:1; Rev 11:16; Rev 14:8; Rev 17:10; Rev 18:2; Rev 19:4; Rev 22:8.
----
Diccionario Vine NT
pipto (πίπτω, G4098)
, caer, prostrar. Se traduce «derrumbó» en Rev 11:13. Véanse CAER, FRUSTRAR, POSTRAR.¶
pipto (πίπτω, G4098) , caer. Se usa de la ley de Dios en sus menores detalles, en el sentido de que vaya a perder su autoridad o dejar de tener fuerza (Luc 16:17). En 1Co 13:8 , se usa del amor: «nunca deja de ser» (en el tr se halla el verbo ekpipto , caer afuera). Véase CAER, A, Nº 1 y Nº 3.
pipto (πίπτω, G4098) , véase CAER, A, Nº 1, se traduce con el verbo «postrarse» en Mat 2:11 ; Mat 4:9; Mat 17:6; Mat 18:26, Mat 18:29; Mat 26:39; Mar 5:22; Mar 14:35; Luc 5:12 ; Luc 8:41; Luc 16:17; Luc 17:16; Jua 11:32 ; Hch 10:25 ; 1Co 14:25 ; Rev 4:10 ; Rev 5:8, Rev 5:14; Rev 7:11; Rev 11:16; Rev 19:4, Rev 19:10; Rev 22:8.
pipto (πίπτω, G4098) , caer. Se usa: (a) de descenso, de caer de, p.ej., Mat 10:29 ; Mat 13:4; (b) de una suerte (Hch 1:26); (c) de caer en condenación (Stg 5:12 ; cf. Rev 18:2); (d) de personas en acto de postrarse, p.ej., Mat 17:6 ; Jua 1 8:6; Rev 1:17 ; en homenaje y adoración, p.ej., Mat 2:11 ; Mar 5:22; Rev 5:14 ; Rev 19:4; (e) de cosas, cayendo en ruina, p.ej., Mat 7:25 ; Luc 16:17 ; Heb 11:30 ; (f) de caer en juicio sobre personas, como el calor del sol (Rev 7:16); de oscuridad y tinieblas (Hch 13:11 ; algunos mss. tienen epipito) ; (g) de personas, al caer moral o espiritualmente (Rom 14:4 ; 1Co 10:8, 1Co 10:12 ; Rev 2:5 ; algunos mss. tienen aquí el Nº 3). Véanse FRUSTRAR, POSTRAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4406)
πίπτω (piptō): vb.; ≡ DBLHebr 5877; Strong 4098; TDNT 6.161-1. LN 15.118 caer 248 (Hch 20:9); 2. LN 15.119 derrumbarse (Heb 11:30); 3. LN 17.22 postrarse frente a, inclinarse (Mat 2:11); 4. LN 20.60 ser destruido, sufrir la destrucción (Rev 11:13); 5. LN 23.105 morir, caer con una muerte violenta (1Co 10:8); 6. LN 68.49 cesar, detener, con la implicación de fracaso (1Co 13:8), para otra interpretación, ver siguiente; 7. LN 75.7 volverse inadecuado (1Co 13:8), para otra interpretación, ver anterior; 8. LN 13.122 ocurrir repentinamente (Hch 13:11); 9. LN 13.59 empeorar, cambiar para peor (Rev 2:5); 10. LN 13.97 llegar a un fin, cesar en un determinado cargo (Rev 17:10); 11. LN 90.71 sufrir, ser acosado por algo difícil o malo (Stg 5:12), nota: ver el índice de LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G4098
Оригинал: πιπτω
Транслитерация: пипто
Произношение: пьй́пто, пэ́то
Часть речи: Глагол
Этимология: a reduplicated и contracted формы peto pet'-o, (which occurs only as альтернативной in certain tenses), вероятно похоже на G4072 through the idea женский род alighting - падать, упасть, падать ниц или навзничь, выпадать (о жребии), разваливаться, разрушаться, пропадать, исчезать. Словарь Дворецкого: πιπτω (fut. πεσουμαι - эп. -ион. πεσεομαι, aor. 2 επεσον - эп. πεσον и эол. -дор. επετον, pf. πεπτωκα - поздн. πεπτηκα; part. πεπτεως, πεπτηως и πεπτως, ωτος) 1) падать Пр.: (πεδιω Гомер (X-IX вв. до н. э.); επη γa_` Софокл (ок. 496-406 до н. э.); επη τεν γην Платон (427-347 до н. э.); επη της γης и εις τεν γην Новый Завет; προς ουδας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); απ΄ ουρανου Эсхил (525/4-456 до н. э.); εις βοθυνον, εκ του ουρανου, απο της τραπεζης Новый Завет) πεσεν υπτιος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — он упал навзничь; πεσε πρηνης Гомер (X-IX вв. до н. э.) и επη προσωπον Новый Завет — он упал ниц; π. υπο αξοσι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — падать под колеса; υπνος επη βλεφαροισιν επιπτεν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — сон спустился на вежды; π. χαμαι Платон (427-347 до н. э.) Новый Завет и π. χαμαζε Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — падать на землю, (о словах) пропадать без пользы; π. μετα ποσση γυναικος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — рождаться на свет; π. ες ποντον Гесиод (IX в. до н. э.) — (о созвездии) погружаться в море; υπνω Эсхил (525/4-456 до н. э.) и εις υπνον πεσειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — погрузиться в сон; π. αμφη γονυ τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — пасть к чьим-л. коленям 2) бросаться, устремляться, кидаться Пр.: (ενη νηεσσι Гомер (X-IX вв. до н. э.); επ΄ αλληλοισι Гесиод (IX в. до н. э.)) π. περη ξιφει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — броситься на (свой) меч; Βορεαο πεσοντος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — при поднявшемся северном ветре 3) падать мертвым Пр.: π. δορι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — пасть сраженным копьем; π. υπο τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — пасть от чьей-л. руки; οι πεπτωκοτες Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — павшие, убитые; το Περσων ανθος οιχεται πεσον Эсхил (525/4-456 до н. э.) — погиб цвет персов; αβουλια πεσειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — погибнуть от (собственного) неблагоразумия 4) валиться, рушиться Пр.: (οικια επεσε Новый Завет) σταντες ες ορθον καη πεσοντες υστερον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — воспрянув, а затем пав (снова); τα σκληρ΄ αγαν φρονηματα πιπτει μαλιστα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — слишком непреклонные души особенно скоро надламываются 5) утихать, умолкать Пр.: (ανεμος πεσε Гомер (X-IX вв. до н. э.)) πεπτωκε κομπασματα Эсхил (525/4-456 до н. э.) — умолкла похвальба 6) выпадать из (чего-л.), т. е. лишаться Пр.: εκ θυμου π. τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — лишаться чьей-л. благосклонности; π. εξ ελπιδων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) и ταις ελπισι π. Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — утрачивать надежды 7) ускользать Пр.: (εξ αρκυων Эсхил (525/4-456 до н. э.); εξω των κακων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 8) впадать Пр.: (εις οργην Лисий (ок. 445-380 до н. э.); της απειθειας Новый Завет) εις νοσον π. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — заболеть; εις ερον του μαθειν π. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — загореться любопытством; εν μεσοις αρκυστατοις π. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — попасть глубоко в западню; π. ες δακρυα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — залиться слезами 9) выпадать (на долю), складываться, случаться, оказываться Пр.: ο κληρος πιπτει τινι или παρα τινα Платон (427-347 до н. э.) и επι τινα Новый Завет — жребий выпадает кому-л. , падает на кого-л. ; ευ πιπτουσιν κυβοι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — кости выпадают хорошо, т. е. обстоятельства складываются благоприятно; τα ευ πεσοντα Эсхил (525/4-456 до н. э.) — удачи; προς τα πεπτωκοτα Платон (427-347 до н. э.) — смотря по сложившимся обстоятельствам; εν αλαθεια π. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) — оказываться верным; ωτακουστειν, οκη πεσεεται τα πρηγματα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — напряженно выжидать, как сложатся дела 10) совпадать, приходиться Пр.: (ταυτα εις τεν προτεραν επεσεν Ολυμπιαδα Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) 11) подпадать, относиться Пр.: (εις γενη ταυτα, υπο παραγγελιαν ουδεμιαν Аристотель (384-322 до н. э.)) 12) ошибаться Пр.: τουτου εχομενος, ηγουμαι ουκ αν ποτε πεσειν Платон (427-347 до н. э.) — полагаю, что, придерживаясь этого, я никогда не ошибусь 13) пропадать, исчезать Пр.: (ευκοπωτερον εστι τον ουρανον καη τεν γην παρελθειν η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν Новый Завет)
Numéro de Strong: G4098
Mot: πίπτω πέτω  (pipto)
se prosterner, tomber, se jeter, s'écrouler, frapper, s'emparer; 90
Strong: G4098
Word: πίπτω πέτω
pipto {pip'-to}
由peto {pet'-o}的重覆拼法加縮寫而來,(只用在某些時態中)可能近似於G4072取其伏下,棲息的概念;動詞
➊(由高處)跌落,落下ⓐ落下,掉下ⓑ(原先直立)倒下,落成碎片:①(人)倒在地上,猛然倒下②趴倒在地上,以表虔心,謙卑③(東西)掉下,跌得粉碎,倒塌
➋(地位或狀態)降低,被毀ⓐ實質上的ⓑ道德上的ⓒ落在審判之下(雅5:12)
Strong: G4098
πίπτω (píptō) {pip'-to}
πιπτω - pipto forma reduplicada e contraida de πετω peto que ocorre apenas como um substituto em tempos determinados provavelmente semelhante a G4072 pela ideia de desmontar de um cavalo tdnt - 6 161 846 v 1 descender de um lugar mais alto para um mais baixo 1a cair de algum lugar ou sobre 1a1 ser empurrado 1b metaf ser submetido a julgamento ser declarado culpado 2 descender de uma posicao ereta para uma posicao prostrada 2a cair 2a1 estar prostrado cair prostrado 2a2 daqueles dominados pelo terror ou espanto ou sofrimento ou sob o ataque de um mal espirito ou que se deparam com morte repentina 2a3 desmembramento de um cadaver pela decomposicao 2a4 prostrar-se 2a5 usado de suplicantes e pessoas rendendo homenagens ou adoracao a alguem 2a6 decair cair de i e perecer ou estar perdido 2a7 decair cair em ruina de construcao paredes etc 2b perder um estado de prosperidade vir abaixo 2b1 cair de um estado de retidao 2b2 perecer i e chegar ao fim desaparecer cessar 2b2a de virtudes 2b3 perder a autoridade nao ter mais forca 2b3a de ditos preceitos etc 2b4 ser destituido de poder pela morte 2b5 falhar em participar em perder a porcao em


Webster Concordance (1833)
Strong: G4098
Transliter & Pronounc: pipto {pip'-to}
Total Webster Occurrences: 92

down, 18
Matt 2:11; Matt 4:9; Matt 18:26; Matt 18:29; Luke 8:41; Luke 17:16; John 11:32; Acts 5:5; Acts 5:10; Acts 10:25; Acts 15:16; 1Cor 14:25; Heb 11:30; Rev 4:10; Rev 5:8; Rev 5:14; Rev 19:4; Rev 22:8

fail, 1
Luke 16:17

fall, 20
Matt 10:29; Matt 15:14; Matt 15:27; Matt 21:44(2); Matt 24:29; Luke 6:39; Luke 10:18; Luke 20:18(2); Luke 21:24; Luke 23:30; John 12:24; Acts 27:34; Rom 11:11; 1Cor 10:12; Heb 4:11; Jas 5:12; Rev 6:16; Rev 9:1

fallen, 5
Rev 14:8(2); Rev 17:10; Rev 18:2(2)

falleth, 3
Matt 17:15; Luke 11:17; Rom 14:4

fell, 42
Matt 7:25; Matt 7:27; Matt 13:4; Matt 13:5; Matt 13:7; Matt 13:8; Matt 17:6; Matt 26:39; Mark 4:4; Mark 4:5; Mark 4:7; Mark 4:8; Mark 5:22; Mark 9:20; Mark 14:35; Luke 5:12; Luke 6:49; Luke 8:5; Luke 8:6; Luke 8:7; Luke 8:8; Luke 8:14; Luke 13:4; Luke 16:21; John 18:6; Acts 1:26; Acts 9:4; Acts 20:9; Acts 22:7; Rom 11:22; 1Cor 10:8; Heb 3:17; Rev 1:17; Rev 6:13; Rev 7:11; Rev 8:10(2); Rev 11:11; Rev 11:13; Rev 11:16; Rev 16:19; Rev 19:10

light, 1
Rev 7:16

shall, 2
Acts 27:34; Rev 7:16
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4098 - πίπτω - [290 x]
Display settings Display settings