SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3190 G3191 G3192 G3193 G3194         G3196G3197G3198G3199G3200

Strong: G3195
μέλλω  [melló]
(impf. ἔμελλον i ἤμελλον, fut. μελλήσω) 1. (s inf. préz., aor. n. fut.) chystat se, hodlat, chtít, mít v úmyslu, zamýšlet, (slouží také k vyjádření budoucího času) ¦¦ ἐσήμανεν ... λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι (*Sk 11:28) předpověděl ... že nastane velký hlad ¦ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι (*Sk 28:6) čekali, že oteče ¦ ἤμελλεν τελευτᾶν (*L 7:2) byl blízko smrti / umíral ¦ τὸ μέλλον budoucnost ¦ μέλλων, ουσα, ον budoucí 2. muset, mít povinnost; mít (co dělat apod.) ¦¦ Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι (*Mt 11:14) Eliáš, který má přijít 3. zdráhat se, otálet, váhat ¦¦ τί μέλλεις; (*Sk 22:16) co (ještě) váháš? [109]
Strong: G3195
Word: μελλω
Pronounc: mel'-lo
Orig: a strengthened form of 3199 (through the idea of expectation); to intend, i.e. be about to be, do, or suffer something (of persons or things, especially events; in the sense of purpose, duty, necessity, probability, possibility, or hesitation):--about, after that, be (almost), (that which is, things, + which was for) to come, intend, was to (be), mean, mind, be at the point, (be) ready, + return, shall (begin), (which, that) should (after, afterwards, hereafter) tarry, which was for, will, would, be yet. G3199
Use: Verb
HE Strong: H314 H2656 H6264

1) to be about
1a) to be on the point of doing or suffering something
1b) to intend, have in mind, think to
Strong: G3195
Word: μέλλω
Transliter: mellō
Pronounc: mel'-lo
A strengthened form of G3199 (through the idea of expectation); to intend that is be about to be do or suffer something (of persons or things especially events; in the sense of purpose duty6
necessity probability6
possibility or hesitation): - about after that be (almost) (that which is things + which was for) to come intend was to (be) mean mind be at the point (be) ready + return shall (begin) (which that) should (after afterwards hereafter) tarry which was for will would be yet.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3195
mello < aus d. W. mel- (ziehen; lat.: Schlepptau); Vb. (110)
 
 I.) mit Inf.: im Begriff stehen
  1) Inf.Präs.: im Begriff stehen, sich anschicken, eben dabeisein... (d.h. anfangen); etw. vorhaben, wollen, im Sinn haben, beabsichtigen, etw. zu tun gedenken; es muß bzw. soll... (d.h. das was gewiß oder notwendigerweise eintreten wird). Mt 11:14 17:12 Lu 7:2 10:1* ua.
  2) Inf.Aor.: sich anschicken; (unausbleiblich und sicher) sollen oder müssen. Ac 12:6 Ro 8:18 Ga 3:23 Re 3:2,16 12:4
  3) Inf.Fut. μελλειν εσεσψαι: wird bestimmt sein bzw. eintreten...; Ac 11:28 24:15 27:10
 
 II.) mit Ptz.: zukünftig
  1) künftig; subst.: d. Zukünfige, d. Zukunft. Mt 12:32 Heb 6:5* ua.
 
 III.) τι μελλεις: zaudern
  1) zögern, Bedenken haben. Ac 22:16
Strong: G3195
(mélo)
forma reforzada de G3199 (mediante la idea de expectación); intentar, i.e. estar a punto de ser, hacer o sufrir algo (de personas o cosas, específicamente hechos; en el sentido de propósito, deber, necesidad, probabilidad, posibilidad, o vacilación):- ir a, cosa, detener, a punto, querer, venidero, venir.
----
Diccionario Tuggy
μέλλω
.(imperf. ἔμελλον y ἤμελλον; tiempo futuro μελλήσω; 1 tiempo aoristo ἐμέλλησα).
A) participio sin modo infinitivo Venidero, futuro : עַד , Isa 9:5(6). Mat 3:7; Mat 12:32; Luc 13:9; Hch 24:25; Rom 5:14; Rom 8:38; 1Co 3:22; Efe 1:21; Col 2:17; 1Ti 4:8; 1Ti 6:19; Heb 2:5; Heb 6:5; Heb 13:14.
B) Ante un modo infinitivo tiempo futuro
1) Con el tiempo futuro modo infinitivo Por cierto sucederá : Hch 11:28; Hch 24:15; Hch 27:10.
2) Con el tiempo aoristo del modo infinitivo Estar a punto de : Hch 12:6; Rom 8:18; Gál 3:23; Rev 3:2; Rev 3:16; Rev 12:4.
3) Con el pres. modo infinitivo
A) Estar a punto de : Mar 13:4; Luc 7:2; Luc 19:4; Luc 21:7; Jua 4:47; Jua 6:6; Hch 3:3; Hch 5:35; Hch 16:27; Hch 18:14; Hch 21:27; Hch 22:26; Hch 23:27; 1Pe 5:1; Rev 10:7.
B) Forma perifrástica para el fut.: Mat 11:14; Luc 22:23; Luc 24:21; Hch 13:34; Hch 28:6; 1Ti 1:16; 2Ti 4:1; Heb 10:27.
C) Intentar una acción: Mat 2:13; Luc 10:1; Jua 6:15; Jua 6:71; Jua 7:35; Jua 12:4; Jua 14:22; Hch 17:31; Hch 20:3; Hch 23:15; Hch 26:2; Hch 27:30; Heb 8:5; 2Pe 1:12.
D) Acción que sigue un decreto divino. Tener que, es preciso que : Mat 16:27; Mat 17:12; Mat 17:22; Mat 20:22; Mar 10:32; Luc 9:31; Luc 9:44; Jua 7:39; Jua 11:51; Jua 12:33; Jua 18:32; Hch 20:38; Hch 26:22; Rom 4:24; Rom 8:13; 1Ts 3:4; Heb 1:14; Heb 11:8; Rev 1:19; Rev 12:5.
C) Forma conjugada sin modo infinitivo Esperar, demorar : Hch 22:16.
----
Diccionario Vine NT
melo (μέλλω, G3195)
, estar a punto de, listo a. Se traduce «siempre estaré listo» en 1Pe 1:12 (lba), donde el futuro indica que el apóstol estará preparado, como en el pasado y en el presente, a recordar a sus lectores las verdades que conocen (trtiene ouk ameleso : «no dejaré de», lit: «no seré negligente». Field, en Notes on the Translation of the NT . (Notas acerca de la traducción del NT), sugiere que la verdadera lectura es meleso , el futuro de melo , ser cuidado, u objeto de solicitud; en Rev 3:2 : «que están para morir». Véanse COMENZAR, IR(A), VENIR, VENIDERO.
melo (μέλλω, G3195) , estar a punto de. Se usa de propósito, certidumbre, obligación o necesidad. Se traduce como «que había de» en pasajes como Mat 11:14 ; Mar 10:32; Luc 19:4 ; Luc 22:23; Luc 24:21; Jua 6:6 ; Jua 7:39 , etc. Véase ESTAR A PUNTO, etc.
melo (μέλλω, G3195) , significa: (a) de intención, estar a punto de llevar algo a cabo (p.ej., Hch 3:3 : «que iban a entrar en el templo»; Hch 18:14 : «al comenzar». lit., «iba a»; Hch 20:3 : «para cuando», lit., «habiendo de»; Heb 8:5 : «cuando iba a»); (b) de certidumbre, obligación o necesidad, estar cierto de la actuación (p.ej., Jua 6:71 : «le iba a entregar»). En Jua 4:47 se traduce «estaba a punto» de morir, donde se usa con apothnesko . Este verbo siempre tiene una implicación de inminencia; Véase ESTAR A PUNTO, etc.
melo (μέλλω, G3195) , estar a punto de. Se traduce «¿Por qué te detienes?», en Hch 22:16. Véanse ESTAR A PUNTO, IR(A) , etc.
melo (μέλλω, G3195) , estar a punto (de ser o hacer). Se emplea de propósito, certidumbre, obligación o necesidad. Se traduce con el verbo venir en los siguientes pasajes: Mat 3:7 : «ira venidera»; Mat 12:32 «venidero»; Luc 3:7 : «ira venidera»; Hch 24:25 : «venidero»; Rom 8:18 : «gloria venidera»; 1Co 3:22 : «por venir»; Efe 1:21 : «el mundo venidero»; Col 2:17 : «que ha de venir»; 1Ti 4:8 : «venidera»; 1Ti 6:19 : «por venir»; Heb 2:5 : «el mundo venidero»; Heb 6:5 : «el siglo venidero»; Heb 9:11 y 10:1 (tr ): «los bienes venideros»; 11:20: «cosas venideras». Con este sentido de inminencia se traduce frecuentemente con frases como «haber de», «ir a», «estar para», «estar a punto» (p.ej., Mat 11:14 ; Luc 9:31 ; Luc 21:7; Jua 4:47 , etc.); véanse COMENZAR, DETENER(SE), ESTAR, ESTAR A PUNTO, HABER, IR, PARA, PUNTO, QUERER.
32. mello (μέλλω, G3195) , estar a punto (de hacer algo), implicando con frecuencia la necesidad; y por ello, la certidumbre, de aquello que va a tener lugar. Se traduce frecuentemente «venir». Con el verbo ir se traduce en Luc 9:31 : «que iba Jesús a cumplir en Jerusalén» (lba : «que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén»). Véase ESTAR A PUNTO, etc.

melo (μέλλω, G3195) , estar a punto de hacer algo, indicándose con ello meramente la formación de un designio. Se traduce «queriendo» en Hch 20:13 ; «que queréis» (Hch 23:15); «que querían» (Hch 27:30); véase ESTAR A PUNTO, y también COMENZAR, DETENER(SE), ESTAR, HABER, IR, PARA, PUNTO, VENIDERO, VENIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3516)
μέλλω (mellō): vb.; ≡ Strong 3195-1. LN 67.62 estar por, suceder en un momento de tiempo en el futuro (Mat 20:22); 2. LN 71.36 deber ser, ser inevitable (Mat 17:12); 3. LN 67.121 esperar, extender el tiempo, implicando falta de decisión (Hch 22:16); 4. LN 67.135 τὸ μέλλον (to mellon), futuro (Luc 13:9; 1Ti 6:19+)
Hомер Стронга: G3195
Оригинал: μελλω
Транслитерация: мелло
Произношение: мэ́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: a strengthened формы G3199 (through the idea женский род expectation) - намереваться, собираться, хотеть, предстоять, надлежать, должно быть. Словарь Дворецкого: μελλω (атт. impf. ημελλον, fut. μελλησω, aor. εμελλησα - атт. ημελλησα) 1) намереваться, собираться, быть готовым Пр.: ως αρ΄ εμελλον θησεμεναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вот так решили они устроить; τοιανδε παλην μελλει Ορεστης αψειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — в этот бой Орест намерен вступить; ο τι μελλετε, ευθυς πραττετε Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — то, что вы собираетесь (делать), делайте сейчас же 2) предстоять, надлежать, быть необходимым (неизбежным, должным, очевидным) Пр.: α ου τελεεσθαι εμελλον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — то, чему не суждено было сбыться; οπερ μελλω παθειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — то, что мне предстоит вынести; ο μελλων (sc. χρονος) Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), Эсхил (525/4-456 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — предстоящее, будущее; η μελλουσα πολις Платон (427-347 до н. э.) — будущий город; περη τριποδος εμελλον θευσεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — они должны были состязаться из-за треножника; εμελλε Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — так и должно было случиться; μελλεις δε συ ιδμεναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ты, очевидно, знаешь (это); ει δ΄ ουτω τουτ΄ εστιν, εμοη μελλει φιλον ειναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — если это так обстоит, стало быть так мне угодно; πως γαρ (или τι δ΄) ου μελλει ; Платон (427-347 до н. э.) — почему же бы не так?; εμελλε τελευταν Новый Завет — он был при смерти (см. тж. μελλον) 3) медлить, колебаться, тянуть, откладывать Пр.: τι μελλεις ; Эсхил (525/4-456 до н. э.), Новый Завет — чего ты медлишь?; με μελλωμεν …, ως με μελλοιτο τα δεοντα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — не станем медлить …, чтобы не затянулись нужные дела.
Numéro de Strong: G3195
Mot: μέλλω  (mello)
chercher à, choses à venir, ce qui va, sur le point, être près, ce qui doit, ... ; 110
Strong: G3195
Word: μέλλω
mello {mel'-lo}
G3199的加強型(期待);動詞
➊將要,將會
➋註定,無從避免
➌將來,未來
➍延遲(徒22:16)
Strong: G3195
μέλλω (méllō) {mel'-lo}
μελλω - mello forma consolidada de G3199 da ideia de expectacao v 1 estar prestes a 1a estar a ponto de fazer ou sofrer algo 1b intentar ter em mente pensar


Webster Concordance (1833)
Strong: G3195
Transliter & Pronounc: mello {mel'-lo}
Total Webster Occurrences: 110

about, 5
Acts 3:3; Acts 18:14; Acts 20:3; Heb 8:5; Rev 10:4

afterwards, 1
Gal 3:23

almost, 1
Acts 21:27

are, 1
Rev 3:2

be, 8
Matt 17:22; Luke 9:44; Acts 11:28; Acts 21:37; Acts 24:15; Acts 27:10; Rom 4:24; Jas 2:12

begin, 1
Rev 10:7

come, 18
Matt 3:7; Matt 12:32; Luke 3:7; Acts 24:25; Rom 5:14; Rom 8:38; 1Cor 3:22; Eph 1:21; Col 2:17; 1Tim 4:8; 1Tim 6:19; Heb 2:5; Heb 6:5; Heb 9:11; Heb 10:1; Heb 11:20; Heb 13:14; Rev 3:10

doest, 1
Acts 22:26

intend, 1
Acts 5:35

intending, 2
Acts 20:13(2)

later, 1
Heb 11:8

meaning, 1
Acts 27:2

on, 1
Acts 27:33

point, 1
John 4:47

ready, 3
Luke 7:2; Acts 20:7; Rev 12:4

shall, 18
Matt 16:27; Matt 17:12; Matt 20:22; Matt 24:6; Mark 13:4; Luke 21:7; Luke 21:36; Acts 23:3; Acts 26:2; Rom 8:13; Rom 8:18; 2Tim 4:1; Heb 1:14; Heb 10:27; 1Pet 5:1; Rev 1:19; Rev 2:10; Rev 17:8

shalt, 1
Rev 2:10

should, 19
Mark 10:32; Luke 9:31; Luke 19:11; Luke 22:23; Luke 24:21; John 7:39; John 11:51; John 12:33; John 18:32; Acts 19:27; Acts 20:38; Acts 23:27; Acts 26:22; Acts 26:23; Acts 28:6; 1Thess 3:4; 1Tim 1:16; 2Pet 2:6; Rev 6:11

that, 1
Luke 13:9

thou, 1
Acts 22:16

to, 4
John 6:71; John 12:4; Acts 13:34; Acts 22:29

wait, 1
Acts 23:30

was, 3
Matt 11:14; Luke 19:4; Rev 12:5

will, 5
Matt 2:13; John 7:35(2); Acts 17:31; Rev 3:16

wilt, 1
John 14:22

would, 9
Luke 10:1; John 6:6; John 6:15; Acts 12:6; Acts 16:27; Acts 23:15; Acts 23:20; Acts 25:4; Acts 27:30

yet, 1
Rev 8:13
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3195 - μέλλω - [14 x]
Display settings Display settings