SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4516 G4517 G4518 G4519 G4520         G4522G4523G4524G4525G4526

Strong: G4521
σάββατον, ου, τό  [sabbaton]
(pl. τὰ σάββατα má též význ. sg.; dat. pl. σάββασι) 1. sobota, (židovský) sabat / šabat ¦¦ τοῖς σάββασιν v sobotu ¦ κατὰ πᾶν σάββατον každou sobotu 2. týden ¦¦ πρώτη σαββάτου n. μία / πρώτη (τῶν) σαββάτων první den v týdnu ¦ δὶς τοῦ σαββάτου dvakrát týdně [68]
Strong: G4521
Word: σαββατον
Pronounc: sab'-bat-on
Orig: of Hebrew origin H7676; the Sabbath (i.e. Shabbath), or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself); by extension, a se'nnight, i.e. the interval between two Sabbaths; likewise the plural in all the above applications:--sabbath (day), week.
Use: TDNT-7:1,989 Noun Neuter
HE Strong: H7676 H7677

1) the seventh day of each week which was a sacred festival on which the Israelites were required to abstain from all work
1a) the institution of the sabbath, the law for keeping holy every seventh day of the week
1b) a single sabbath, sabbath day
2) seven days, a week
Strong: G4521
Word: σάββατον
Transliter: sabbaton
Pronounc: sab'-bat-on
Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is Shabbath) or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself); by extension a se'nnight that is the interval between two Sabbaths; likewise the plural in all the above applications: - sabbath (day) week.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4521
sabbaton < hebr. H7676; Subst.neut. (68)
 LXX: d. Plural kann sowohl d. einzelnen Sabbattag als auch mehrere
 Sabbattage bezeichnen, darum so auch im NT! Le 23:32 Eze 46:3
 
 I.) d. Sabbat
  1) d. siebente Tag d. (jüd.) Woche; d. Ruhetag - von Gott seinem Volk Israel seit d. Auszug aus Ägypten vorgeschrieben; vgl. De 5:15 d. Gesetz bzw. d. Institution d. Sabbats; d. Tag d. Sabbats. Ex 20:8 Mt 12:5 24:20 Ac 1:12* uva.
  2) Pl.: mehrere Sabbate. 2Ch 31:3 Ac 17:2 aber auch: ein einzelner Sabbat. Ex 20:10 Mt 28:1 Lu 4:16* ua.?
 
 II.) d. Woche(ntag)
  1) Sg.: eine Woche (d.h. sieben Tage lang). Mr 16:9 Lu 18:12 1Co 16:2
  2) Pl.: der (erste) Wochentag = unser heutiger "Sonntag" - allerdings damals noch nicht als Feiertag, als solcher wurde er erst später, mit heidnischen Elementen vermischt, eingeführt. Mt 28:1 Mr 16:2 Lu 24:1 Joh 20:1,19 Ac 20:7
 
 Wortfamilie:
 
 4315 pro-sabbaton
 < 4253 + 4521; Subst.neut. (1)
 I.) vor d. Sabbat
 
 4520 sabbatismos
 < Tät. von 4521; Subst.mask. (1)
 I.) d. Sabbatruhe
 
Strong: G4521
(sábbaton)
de origen hebreo [H7676]; el sabat, o día de reposo semana de distracciones seculares (también la observancia o institución en sí misma); por extensión siete noches, i.e. el intervalo entre dos sabats; de la misma manera el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba:- día de reposo, semana.
----
Diccionario Tuggy
σάββατον
, ου, τό. caso dativo plural irregular σάββασιν. El séptimo día, sábado, día de fiesta, día de descanso. A.T. שַׁבָּת Éxo 35:2. שַׁבָּתוֹן Éxo 16:23. N.T.
A) Sábado : Mat 12:1-2; Mat 12:5; Mat 28:1; Mar 6:2; Luc 4:16; Luc 4:31; Luc 6:1; Luc 6:6-7; Luc 14:3; Luc 23:56; Jua 5:16; Jua 9:14; Jua 9:16; Jua 19:31; Hch 1:12; Hch 13:14; Hch 13:44; Hch 15:21; Col 2:16.
B) Semana : Mat 28:1; Mar 16:2; Mar 16:9; Luc 18:12; Luc 24:1; Jua 20:1; Hch 20:7; 1Co 16:2.
----
Diccionario Vine NT
sabbaton (σάββατον, G4521)
, se utiliza: (a) en el plural en la frase «el primer día de la semana» (Mat 28:1 ; Mar 16:2, Mar 16:9; Luc 24:1 ; Jua 20:1, Jua 20:19; Jua 20:7; 1Co 16:2). Literal e idiomáticamente es «uno de sábados», significando «el primer día después del sábado»; de ahí la traducción «primer día de la semana». Véase UNO, A, (5) ; (b) en singular (Luc 18:12 : «dos veces a la semana»), esto es, dos veces en los días que seguían al sábado o día de reposo. Véanse DÍA DE REPOSO.
sabbaton (σάββατον, G4521) , o sabbata ; esta última, forma plural, era forma transliterada de la palabra aramea, que erróneamente se consideró como plural; de ahí que la forma singular, sabbaton, se derivó de ella. La raíz significa cesar, desistir (hebreo sabat ; cf. el vocablo árabe sabata, interceptar, interrumpir); la doble b tiene una fuerza intensiva, implicando cesación completa o hacer cesar, probablemente lo anterior. No da la idea de relajamiento ni descanso, sino de cesación de actividad.
La observancia del séptimo día de la semana, ordenada a Israel, era una «señal» entre Dios y su pueblo terrenal, fundamentada en el hecho de que después de seis días de operaciones creativas reposó (Éxo 31:16-17, con 20:8-11). Las normativas del AT fueron desarrolladas y sistematizadas hasta tal punto que se llegó a imponer una pesada carga sobre el pueblo (que por otra parte se regocijaba por el reposo así provisto) y llegó a ser esto un refrán de lo extravagantemente absurdo. Dos tratados de la Mishna (el Sabat y el Erubin ) se ocupan enteramente de regular la observancia; igualmente sucede con las discusiones en la Gemara u opiniones rabínicas. El efecto sobre la opinión de su tiempo explica el antagonismo suscitado por las curaciones efectuadas por el Señor en día de sábado (p.ej., Mat 12:9-13 ; Jua 5:5-16), y explica el hecho de que en sábado los enfermos le fueran llevados a ser curados después de la puesta del sol (p.ej., Mar 1:32). Según las ideas rabínicas, los discípulos, al recoger espigas de trigo (Mat 12:1 ; Mar 2:23), y frotarlas en las manos (Luc 6:1), quebrantaban el sábado en dos puntos; porque arrancar era segar, y frotar era trillar. La actitud del Señor hacia el sábado fue la de librarlo de estas vejatorias acrecencias tradicionalistas, por las cuales el sábado llegaba a convertirse en un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio para un fin (Mar 2:27).
En las Epístolas, las únicas menciones directas que se hallan están en Col 2:16 : «días de reposo» (rvr77 : «sábados»), donde en realidad debería aparecer en singular (véase el primer párrafo de este artículo), donde se relaciona con las cosas que eran «sombra de lo que ha de venir» (esto es, de la era que tiene su inicio en Pentecostés), y en Heb 4:4-11 , donde se señala el sabbatismos perpetuo para los creyentes (véase REPOSO); se hallan referencias indirectas en Rom 14:5 y en Gál 4:9-11. Durante los tres primeros siglos de la era cristiana nunca se confundió el primer día de la semana con el sábado; la confusión de las instituciones judaica y cristiana se debió a un alejarse de la enseñanza apostólica.
Notas : (1) En Mat 12:1 y 11, donde se usa el plural, la rvr (al igual que la rv ,rvr77 y vm ) traduce correctamente en singular: «día de reposo» (todas las demás versiones: «sábado»); en el v. 5, la rvr es la única que tiene el singular en la primera y segunda mención; las demás versiones tienen la primera en plural (véase más arriba). En cuanto al uso u omisión del artículo, la omisión no siempre demanda la traducción «un sábado»; se halla ausente, p.ej., en Mat 12:2. (2) En Hch 16:13 : «un día de reposo» (rv : «un día de sábado») plural en el original. (3) Para Mat 28:1 , véase PASAR. (4) Para «primer día de la semana» (Hch 20:7), véase PRIMERO. (5) Para «la víspera de reposo» (Mar 15:42), véase prosabbaton ; véanse REPOSO.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4879)
σάββατον (sabbaton), ου (ou), τό (to): s.neu.; ≡ DBLHebr 8701; Strong 4521; TDNT 7.1-1. LN 67.184 sábado, el séptimo día en la semana judía, un día de descanso ceremonial, en nuestra cultura, el sábado (Mat 12:2; Mar 16:9 v.l.; Mar 16:2 v.l. NA26); 2. LN 67.177 semana, período de siete días (Luc 18:12+); 3. LN 81.28 jornada sabática (Hch 1:12+) ver 3847
Hомер Стронга: G4521
Оригинал: σαββατον
Транслитерация: савватон
Произношение: са́вватοн
Часть речи: Существительное среднего рода
Этимология: еврейского происхождения H7676 - суббота; от евр. H7676 (שַׂבָּת‎), H7677 (שַׂבָּתוֹן‎). Словарь Дворецкого: σαββατον το (евр. ) тж. pl. суббота Новый Завет, «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм
Numéro de Strong: G4521
Mot: σάββατον  (sabbaton)
jour de sabbat, le sabbat, jour de la semaine, la semaine ; 68
Strong: G4521
Word: σάββατον
sabbaton {sab'-bat-on}
源自希伯來文H7676;中性名詞
➊每週的第七天,以色列人必須放下一切工作休息,並有特別的宗教禮儀
➋七天,一週
Strong: G4521
σάββατον (sábbaton) {sab'-bat-on}
σαββατον - sabbaton de origem hebraica H7676 שבת tdnt - 7 1 989 n n 1 setimo dia de cada semana era uma festa sagrada na qual os israelitas deviam abster-se de todo trabalho 1a instituicao do sabado a lei para santificar todo o setimo dia da semana 1b sabado dia de sabado 2 sete dias uma semana


Webster Concordance (1833)
Strong: G4521
Transliter & Pronounc: sabbaton {sab'-bat-on}
Total Webster Occurrences: 68

days, 4
Matt 12:12; Luke 4:31; Luke 6:2; Luke 6:9

sabbath, 53
Matt 12:1; Matt 12:2; Matt 12:5(2); Matt 12:8; Matt 12:10; Matt 12:11; Matt 24:20; Matt 28:1; Mark 1:21; Mark 2:23; Mark 2:24; Mark 2:27(2); Mark 2:28; Mark 3:2; Mark 3:4; Mark 6:2; Mark 16:1; Luke 4:16; Luke 6:1; Luke 6:5; Luke 6:6; Luke 6:7; Luke 13:10; Luke 13:14(2); Luke 13:15; Luke 13:16; Luke 14:1; Luke 14:3; Luke 14:5; Luke 23:54; Luke 23:56; John 5:9; John 5:10; John 5:16; John 5:18; John 7:22; John 7:23(2); John 9:14; John 9:16; John 19:31(2); Acts 1:12; Acts 13:14; Acts 13:27; Acts 13:42; Acts 13:44; Acts 15:21; Acts 16:13; Acts 18:4

sabbaths, 2
Acts 17:2; Col 2:16

week, 9
Matt 28:1; Mark 16:2; Mark 16:9; Luke 18:12; Luke 24:1; John 20:1; John 20:19; Acts 20:7; 1Cor 16:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4521 - σάββατον, ου, τό - [90 x]
Display settings Display settings