SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4329 G4330 G4331 G4332 G4333         G4335G4336G4337G4338G4339

Cognate Strong's numbers: G1330, G565, G1525, G4905, G4281, G4022, G2064, G1904, G1831, G3928, G3922

Strong: G4334
προσέρχομαι  [proserchomaj]
(fut. προσελεύσομαι, aor. προσῆλθον i προσῆλθα, pf. προσελήλυθα) přistoupit (τινί / πρός τινα ke komu), přijít, přiblížit se (τινί ke komu, k čemu); souhlasit (τινί s čím), držet se (τινί čeho) [86]
Strong: G4334
Word: προσερχομαι
Pronounc: pros-er'-khom-ahee
Orig: from 4314 and 2064 (including its alternate); to approach, i.e. (literally) come near, visit, or (figuratively) worship, assent to:--(as soon as he) come (unto), come thereunto, consent, draw near, go (near, to, unto). G4314 G2064
Use: TDNT-2:683,257 Verb
HE Strong: H935 H1481 H1980 H3259 H5027 H5066 H5674 H6030 H6293 H7126 H7284 H7725

1) to come to, approach
2) draw near to
3) to assent to
Strong: G4334
Word: προσέρχομαι
Transliter: proserchomai
Pronounc: pros-er'-khom-ahee
From G4314 and G2064 (including its alternate); to approach that is (literally) come near visit or (figuratively) worship assent to: - (as soon as he) come (unto) come thereunto consent draw near go (near to unto).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4334
pros-erchomai < 4314 + 2064, (w. hinzu-kommen); Vb. (86)
 I.) hinkommen
  1) hinzutreten; sich nahen, sich (hin)wenden zu...; (hin)gehen zu...; Mt 5:1 Joh 12:21 Ac 7:31 ua.
  2) zum gleichen Ergebnis kommen: zustimmen, in etw. einstimmen, übereinstimmen mit...; sich etw. zuwenden bzw. einer Sache beipflichten. 1Ti 6:3
  3) übertr.: sich Gott nahen. Ex 34:32 Le 21:17 De 21:5 Jos 14:6 Heb 4:16 7:25 10:1,22 11:6 1Pe 2:4
Strong: G4334
(prosérjomai)
de G4314 y G2064 (incluído sus alternado); acercarse, abordar, i.e. (literalmente) acercarse, visitar, o (figurativamente) adorar, asentir a:- ir, llegar, acercar, conformar, presentar, venir.
----
Diccionario Tuggy
προσέρχομαι
. (imperf. προσηρχόμην; tiempo futuro προσελεύσομαι; 2 tiempo aoristo προσῆλθον; tiempo perfecto προσελήλυθα). Venir o ir hacia, acercarse a. A.T. אָנָה pu., Sal. 90(91):10. בּוֹא , Lev 21:23. גּוּר , Éxo 12:48. הָלַךְ ; Jos 5:13. יָעַד ni., Núm 10:4. נָבַט hi., Sal 33:6(Sal 34:5). נָגַשׁ qal., Gén 29:10. נָגַשׁ ni., Éxo 34:32. עָבַר , Gén 33:14. פָּגַע , Jer 7:16. קָרַב , Éxo 16:9. קָרַב , Éxo 22:7(8). קָרוֹב , Est 1:14. קְרֵב , Dan 3:8. רְגַשׁ aph., Dan 6:7(6). שׁוּב , Gén 42:24. N.T.
A) literal Venir o ir hacia : Mat 4:11; Mat 5:1; Mat 8:2; Mat 8:5; Mat 9:14; Mat 18:21; Mat 24:1; Mar 6:35; Mar 14:45; Luc 9:12; Luc 9:42; Luc 23:52; Jua 12:21; Hch 7:31; Hch 8:29; Hch 9:1; Hch 18:2; Heb 12:18; Heb 12:22.
B) figurativo Acercarse a : Heb 4:16; Heb 7:25; Heb 10:1; Heb 10:22; Heb 11:6; 1Pe 2:4.
C) Juntarse con, estar de acuerdo con : Hch 10:28; 1Ti 6:3; προσέταξα. Ver προστάσσω, 4367. προσετέθην. Ver προστίθημι, 4369.
----
Diccionario Vine NT
prosercomai (προσέρχομαι, G4334)
denota venir o ir cerca de (pros , cerca a) (p.ej., Mat 4:3 ; Heb 10:1). Como «adelantar», se traduce así en Hch 20:5. Véase ACERCAR, A, Nº 5.

prosercomai (προσέρχομαι, G4334) denota ir o venir cerca (pros , cerca a), y se traduce como «acercar» en Mat 9:20 ; Mat 13:10, Mat 13:36; Mat 14:15; Mat 15:1, Mat 15:12, Mat 15:23, Mat 15:30; etc., muchas veces con el sentido de reunirse. Véanse ADELANTAR, CONFORMAR, IR, LLEGAR, PRESENTAR, SALIR, VENIR.

prosercomai (προσέρχομαι, G4334) , venir a. Significa consentir. En 1Ti 6:3 se traduce como «conforma». Véase VENIR, etc.
prosercomai (προσέρχομαι, G4334) (pros , cerca de) denota venir o ir cerca de (p.ej., Mat 27:58 ; Hch 18:2 ; Hch 23:14); véanse ACERCAR(SE), LLEGAR, etc.
prosercomai (προσέρχομαι, G4334) , denota venir o ir cerca de (pros , cerca de), p.ej., Mat 4:3 ; Mat 14:15. Se traduce: «salió a escuchar» en Hch 12:13 , de Rode, al llamar Pedro a la puerta, tras su liberación. Véanse ACERCAR, ADELANTAR, CONFORMAR, IR, LLEGAR, VENIR.

prosercomai (προσέρχομαι, G4334) , denota venir o ir cerca a (pros , cercano a), traduciéndose con el verbo «acercarse» (p.ej., Mat 9:20 ; Heb 11:6). Se traduce con el verbo venir en varios pasajes, como p.ej., Mat 4:3, Mat 4:11; Mat 5:1; Mat 8:2, Mat 8:5, Mat 8:19, Mat 8:25, etc. Véanse ACERCAR, ADELANTAR, CONFORMAR, IR, LLEGAR, SALIR.

prosercomai (προσέρχομαι, G4334) , véase ACERCAR, A, Nº 5, se traduce «llegaron» (Mat 14:12); Mat 25:20, Mat 25:22, Mat 25:24 : «llegando»; Mat 28:2 : «llegando»; Luc 13:31 : «llegaron»; Luc 20:27 : «llegando». Véase también VENIR, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4665)
προσέρχομαι (proserchomai): vb.; ≡ DBLHebr 5602, 7928; Strong 4334; TDNT 2.683-1. LN 15.77 aproximarse, acercarse (Jua 12:21; Mar 6:33 v.l.); 2. LN 34.23 procurar asociarse con, juntarse con (Hch 10:28); 3. LN 31.19 estar de acuerdo con, extensión figurativa de la primera entrada (1Ti 6:3)
Hомер Стронга: G4334
Оригинал: προσερχομαι
Транслитерация: просерхомаи
Произношение: прοсэ́рхοмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4314 и G2064 (including its alternate) - подходить, приходить, приступать, приближаться. Словарь Дворецкого: προσ-ερχομαι (impf. προσερχομην, fut. προσελευσομαι, aor. προσηλθον, pf. προσεληλυθα; в атт. обычно impf. προσηειν, fut. προσειμι) 1) приходить, подходить (к кому-л.), приближаться Пр.: (τινι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) etc. и προς τινα Демосфен (384-322 до н. э.) etc. ; δομοις Эсхил (525/4-456 до н. э.) и δωμα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 2) обращаться (к кому-л.), выступать (с речью) Пр.: (τω δημω, εις τον δημον Демосфен (384-322 до н. э.) и προς τον δημον Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.) 3) приступать, посвящать себя Пр.: (προς τεν πολιν Демосфен (384-322 до н. э.), τη πολιτεια Плутарх (ок. 46-126)) μοναρχια π. Плутарх (ок. 46-126) — стать монархом 4) устремляться, нападать Пр.: (προς τους ιππεας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 5) присоединяться, примыкать Пр.: (τινι Лисий (ок. 445-380 до н. э.); τοις λογοις τινος Новый Завет) προσελθοντος ποσου Аристотель (384-322 до н. э.) — с количественным приростом 6) (о доходах) поступать Пр.: ουχ ικανα ην α προσηλθε τη πολει Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — доходы государства были недостаточны 7) вступать в связь Пр.: (γυναικι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)). - см. тж. προσειμι II
Numéro de Strong: G4334
Mot: προσέρχομαι  (proserchomai)
s'approcher, venir, aborder, s'adresser à, s'avancer, se rendre, entrer, se lier, aller trouver, s'attacher, ... ; 86
Strong: G4334
Word: προσέρχομαι
proserchomai {pros-er'-khom-ahee}
源自G4314G2064(包括它的替代型);動詞
➊前來,接近
Strong: G4334
προσέρχομαι (prosérchomai) {pros-er'-khom-ahee}
προσερχομαι - proserchomai de G4314 e G2064 inclue seu substituto tdnt - 2 683 257 v 1 vir a aproximar-se 2 chegar perto de 3 concordar com


Webster Concordance (1833)
Strong: G4334
Transliter & Pronounc: proserchomai {pros-er'-khom-ahee}
Total Webster Occurrences: 88

agreeth, 1
1Tim 6:3

are, 1
Heb 12:18

came, 61
Matt 4:3; Matt 4:11; Matt 5:1; Matt 8:5; Matt 8:19; Matt 8:25; Matt 9:14; Matt 9:20; Matt 9:28; Matt 13:10; Matt 13:27; Matt 13:36; Matt 14:12; Matt 14:15; Matt 15:1; Matt 15:12; Matt 15:23; Matt 15:30; Matt 16:1; Matt 17:7; Matt 17:14; Matt 17:19; Matt 17:24; Matt 18:1; Matt 18:21; Matt 19:3; Matt 19:16; Matt 20:20; Matt 21:14; Matt 21:23; Matt 21:28; Matt 21:30; Matt 22:23; Matt 24:1; Matt 24:3; Matt 25:20; Matt 25:22; Matt 25:24; Matt 26:7; Matt 26:17; Matt 26:49; Matt 26:50; Matt 26:60(2); Matt 26:69; Matt 28:2; Matt 28:9; Matt 28:18; Mark 1:31; Mark 6:35; Mark 12:28; Luke 7:14; Luke 8:44; Luke 9:12; Luke 13:31; Luke 20:27; John 12:21; Acts 12:13; Acts 18:2; Acts 22:27; Acts 28:9

come, 5
Acts 24:23; Heb 4:16; Heb 7:25; Heb 12:18; Heb 12:22

cometh, 1
Heb 11:6

coming, 3
Luke 9:42; Luke 23:36; 1Pet 2:4

goeth, 1
Mark 14:45

him, 2
Mark 10:2; Luke 8:24

near, 3
Acts 7:31; Acts 8:29; Heb 10:22

they, 1
Matt 26:73

to, 2
Acts 10:28; Acts 23:14

us, 1
Heb 4:16

was, 1
Luke 9:42

went, 5
Matt 27:58; Luke 10:34; Luke 23:52; Acts 9:1; Acts 22:26
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4334 - προσέρχομαι - [79 x]
Display settings Display settings