SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1092 G1093 G1094 G1095 G1096         G1098G1099G1100G1101G1102

Cognate Strong's numbers: G1110, G1106, G4268, G1922, G4774, G4267, G1107, G1921, G1108, G176, G2607

Strong: G1097
γινώσκω  [ginóskó]
(fut. γνώσομαι, aor. ἔγνων, imp. γνῶθι, 3. sg. γνώτω, konj. 3. sg. γνῷ n. γνοῖ, inf. aor. γνῶναι, part. γνούς, pf. ἔγνωκα, 3. pl. ἔγνωκαν, pas. ἔγνωσμαι, plpf. ἐγνώκειν, aor. pas. ἐγνώσθην, fut. pas. γνωσθήσομαι) 1. poznat, dovědět se, seznámit se (τινά s kým) 2. rozumět, chápat, vnímat; pozorovat, tušit 3. vědět, znát; umět ¦¦ Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; (*Sk 21:37) umíš řecky? 4. (podle hebr. יָדַע (tělesně) poznávat, mít intimní styk 5. uznat 6. (o Bohu) vyvolit si, zamilovat si 7. (pas.) být poznán, dát se poznat ¦¦ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς (*L 24:35) jak se jim dal poznat / jak ho poznali [222]
Strong: G1097
Word: γινωσκω
Pronounc: ghin-oce'-ko
Orig: a prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as follow, with others not thus clearly expressed):--allow, be aware (of), feel, (have) know(-ledge), perceived, be resolved, can speak, be sure, understand.
Use: TDNT-1:689,119 Verb
HE Strong: H559 H995 H2372 H3045 H3259 H3289 H3615 H3947 H4672 H5046 H5234 H7200 H8085 H8505

1) to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel
1a) to become known
2) to know, understand, perceive, have knowledge of
2a) to understand
2b) to know
3) Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman
4) to become acquainted with, to know

For Synonyms see entry G5825
Strong: G1097
Word: γινώσκω
Transliter: ginōskō
Pronounc: ghin-oce'-ko
A prolonged form of a primary verb; to "know" (absolutely) in a great variety of applications and with many implications (as shown at left with others not thus clearly expressed): - allow be aware (of) feel (have) known (-ledge) perceive be resolved can speak be sure understand.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1097
ginosko Synonyme siehe: G5825 < redupliziert aus d. W. gno- (kennen; nhdt.: kund); wurzelverwandt
 mit Urspr. von 1096 + Endung -σκω (für d. Eintreten einer
 Tätigkeit); daher: etwas durchs Sehen bemerken und kennenlernen
 und es dann schließlich, wenn es einem vertraut ist, erfahren. Vb. (223)
 Gräz.: urteilen, beschließen.
 I.) kennen
  1) etw. oder jmdn. kennenlernen oder (an etw.) erkennen. Isa 26:11 1Sa 2:10 Ps 48:3 Mt 12:7 13:11 Ro 1:21 1Co 13:9 uva.
  2) etw. verstehen; etw. erkennen oder wissen, von etw. Kenntnis haben, etw. begreifen oder einsehen. Job 19:29 Ps 95:10 Mt 21:45 24:32 ua.
  3) etwas erfahren, (be)merken, wahrnehmen. 1Sa 21:2 1Ch 21:2 1Ki 1:11 Mt 9:30 Joh 4:1 5:6 12:9 Ac 9:24 21:34 24:11 Col 4:8 1Th 3:5 ua.
  4) etwas wissen weil man es erkannt hat. Ge 4:9 Nu 16:5 Ps 44:22 Mt 24:50 Ac 19:15 Ro 2:18 2Co 5:21 2Ti 2:19 Heb 13:23 ua.
  5) als jüd. Redewendung für sexuellen Verkehr zwischen Mann und Frau: d. Beischlaf. Ge 4:1,17 Rich 11:39 21:12 1Sa 1:19 Mt 1:25 Lu 1:34
  6) jmdn. anerkennen, achten; jmdn. (nicht) kennen wollen. Ho 12:1 Am 3:2 Mt 7:23 Joh 1:10 1Co 8:3 Ga 4:9 1Co 16:18 ?
 Wortfamilie:
 314 ana-ginosko
 < 303 + 1097, (w. [etw. durch Lesen]neu-kennen[lernen]); Vb. (33)
 I.) lesen
  
 320 anagnosis
 < Tät. von 314; Subst.fem. (3)
 I.) d. Vorlesen
 
 1231 dia-ginosko
 < 1223 (perf.) + 1097, (w. etw. vollends-kennen, entscheiden); Vb. (2)
 I.) richterlich entscheiden
 
 1233 diagnosis
 < 1231; vgl.: "Diagnose"; Subst.fem. (1)
 I.) d. richterliche Entscheidung
 
 1921 epi-ginosko
 < 1909 (perf./dir.) + 1097, (vollständig-[er]kennen); Vb. (42)
 I.) erkennen
 
 1922 epignosis
 < 1921; Subst.fem. (20)
 I.) d. Erkenntnis
 
 2607 kata-ginosko
 < 2596 + 1097, (w. ver-urteilen); Vb. (3)
 I.) beschuldigen
 
 176 a-katagnostos
 < 1 (priv.) + Abl. 2607; Adj. (1)
 I.) unbeschuldbar
 
 4267 pro-ginosko
 < 4253 + 1097, (w. vor[her]-kennen/beschließen); Vb. (5)
 I.) vorherkennen
 
 4268 prognosis
 < Tät. von 4267; Subst.fem. (2)
 I.) d. Vorkenntnis
 
 1108 gnosis
 < Tät. 1097; Subst.fem. (29)
 I.) d. Kenntnis
 
 56 a-gnosia
 < 1 (priv.) + 1108; Subst.fem. (2)
 I.) d. Unkenntnis
 
 1109 gnostes
 < 1097; Subst.mask. (1)
 I.) d. Kenner
 
 1110 gnostos
 < 1097; Adj. (15)
  I.) bekannt
 
 57 a-gnostos
 < 1 (priv.) + 1110; Adj. (1)
 I.) unbekannt
 
 1106 gnome
 < Erg. 1097; Subst.fem. (9)
 I.) d. Einsicht
 
 4774 sug-gnome
 < 4862 + 1097, (w. etw. mit-erkennen); Subst.fem. (1)
 I.) d. Zugeständnis
 
 50 agnoeo
 < 1 (priv.) + Abl. vom Urspr. von 1097; Vb. (22)
 I.) unwissend sein
  
 51 agnoema
 < Erg. von 50; Subst.neut. (1)
 I.) d. Vergehen aus Unwissenheit
  
 52 agnoia
 < abstrakte Eigenschaft von 50; Subst.fem. (4)
 I.) d. Unwissenheit
Strong: G1097
(ginósko)
prolongado de un verbo primario «conocer, saber» (absolutamente) en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicación (como sigue, con otros no claramente expresados de este modo):- notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar (al conocimiento), cerciorar, comprender, conocer, conocimiento.
----
Diccionario Tuggy
γινώσκω
. Antes de Aristóteles, γιγνώσκω. (fut. γνώσομαι; tiempo futuro voz pasiva γνωσθήσομαι; 2 tiempo aoristo ἔγνων; 2 tiempo aoristo imperativo, γνώθι; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐγνώσθην; tiempo perfecto ἔγνωκα). Aprender a conocer, conocer, darse cuenta, comprender, entender, reconocer. A.T. אָמַר , Jue 6:29. בִּין qal.; Isa 40:21. בִּין hi., Job 9:11. בִּין hithpal., Jer. 37(30):24. חָזָה Isa 26:11. Muchísimas veces יָדַע qal., Gén 3:5. יָדַע ni., Éxo 25:22. יָדַע hi., Núm 16:5. יָדַע ho., Lev 4:28. יָדַע hith., Núm 12:6. דַּעַת Gén 2:17. יְדַע , Esd 4:15. דֵּעָה , Isa 11:9. יָעַד ni., Éxo 29:42. יָעַץ ni., Isa 45:21. כָּלָה , Dan 12:7. לָקַח , 1Sa 17:18. מָצָא , Jue 14:18. נָגַד hi. Isa 48:6. נָכַר hi., Deu 33:9. רָאָה Gén 39:23. שָׁמַע , Neh 4:9(15). תָּכַן qal., Pro 24:12. תָּכַן pi., Isa 40:13. N.T.
A) Conocer, saber.
1) Absol.: Mar 6:38; 1Co 13:9; 1Co 13:12.
2) Con ac. de cosa: Mat 13:11; T.R., Mar 4:11; Luc 1:18; Luc 8:10; Luc 12:47; Luc 19:42; Jua 8:32; Hch 1:7; Rom 7:7; 2Co 2:4.
3) Con persona como objeto: Jua 14:7; Jua 17:3; Jua 17:25; Rom 1:21; 2Co 5:16; Gál 4:9; 1Jn 2:3-4; 1Jn 2:13-14; 1Jn 3:1; 1Jn 3:6; 1Jn 4:2; 1Jn 4:6. 1Jn 4:7-8; 1Jn 5:20.
4) Seguido por ὅτι : Mat 25:24; Jua 6:69; Jua 7:26; Jua 8:52; Jua 14:20; Jua 14:31; Jua 17:7-8; Jua 17:25; Jua 19:4.
5) Después de ὅθεν o ἐν τούτῳ : Jua 13:35; 1Jn 2:3; 1Jn 2:5; 1Jn 2:18; 1Jn 3:24; 1Jn 4:13; 1Jn 5:2.
6) Seguido por pregunta indirecta: Mat 12:7; Luc 19:15; Jua 7:51.
B) Saber, darse cuenta.
1) absol.: Mat 9:30; Mar 9:30; Mar 15:45.
2) Con acu. por objeto: Mar 5:43; Luc 24:18; Hch 21:34; Hch 22:30; Col 4:8; 1Ts 3:5.
3) Seguido por ὅτι : Mat 21:45; Mat 24:32; Mar 12:12; Mar 13:28-29; Luc 21:30-31; Jua 4:1; Jua 5:6; Jua 12:9; T.R., Hch 24:11.
4) En voz pasiva Saberse., llegar al conocimiento de : Mat 10:26; Luc 8:17; Luc 12:2; Hch 9:24.
C) Comprender.
1) absol.: Mt. 24:39.
2) Con objeto en acu.: Mar 4:13; Luc 18:34; Jua 3:10; Jua 7:49; Jua 8:43; Jua 12:16; Hch 8:30; Rom 7:1; 1Co 2:8; 1Co 2:11; 1Co 2:14; Heb 3:10.
3) Seguido por ὅτι : Mat 21:45; Mat 24:32; Mar 12:12; Mar 13:28-29; Luc 21:30-31; Jua 4:53; Jua 8:27-28; 2Co 13:6; Stg 2:20.
4) Seguido por pregunta indirecta: Jua 10:6; Jua 13:12; Jua 13:28.
D) Reconocer : Mat 7:23; Jua 1:10; 1Co 8:3; Gál 4:9.
E) Eufemismo para indicar relaciones sexuales : Mat 1:25; Luc 1:34.
----
Diccionario Vine NT
ginosko (γινώσκω, G1097)
, significa estar tomando conocimiento, conocer, reconocer, etc. Se traduce con el verbo reconocer en Mar 6:33, donde aparece en algunos mss. en lugar de Nº 2, que aparece en tr y otros textos: «le reconocieron» (rv : «conocieron»); Luc 21:35 : «le habían reconocido» (rv : «había sido conocido»); Jua 7:26 : «habrán reconocido» (rv : «habrán entendido»); Gál 2:9 : «reconociendo» (rv : «como vieron»); Rev 3:9 : «reconozcan» (rv : «sepan»); en rv , Jua 8:43 : «reconocéis» (rvr : «entendéis»); 1Ts 3:5 : «he enviado a reconocer» (rvr : «informarme»). Véase CONOCER, A, Nº 1, y también CERCIORAR, ENTENDER, INFORMAR, LLEGAR, NOTAR, SABER, SENTIR.

ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer. Se traduce «informado» en Mar 15:45 (rv : «enterado»); 1Ts 3:5 : «informarme» (rv : «a reconocer»). Véase CONOCER, A, Nº 1.

ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer por experiencia y observación. Se traduce «notar» en Hch 23:6. Véase CONOCER, A, Nº 1.
ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer por experiencia y observación. Se traduce sentir en Mar 5:29 : «sintió en el cuerpo que estaba sana» (vm : «conoció»). Véase CONOCER, A, Nº 1.
Nota : Para peinao : «sintió hambre» (Mar 2:25; rv : «tuvo hambre»), véase HAMBRE, B, y también PADECER, TENER HAMBRE.
ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer, venir a conocer. Se traduce con el verbo entender en Mat 16:8 : «entendiéndolo»; Mat 21:45 : «entendieron»; Mat 24:39 : «entendieron»; Mat 26:10 : «entendiéndolo»; Mar 4:13 : «entenderéis»; Mar 8:17 : «entendiéndolo»; Mar 12:12 : «entendían»; Luc 18:34 : «entendían»; Jua 4:1 : «entendió»; v. 53: «entendió«; 6:15, «entendiendo»; 8:27: «entendieron»; v. 43: «entendéis»; 10:6: «entendieron»; 12:16: «entendieron»; 13:7: «entenderás»; v. 28: «entendió»; 19:4: «entendáis». Fuera de los Evangelios, se traduce con el verbo entender en Hch 8:30 ; Hch 21:34; Rom 7:15 ; Rom 11:34; 1Co 2:14 ; 1Co 14:9; 2Pe 1:20. Véase CONOCER, A, Nº 1.
ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer, saber. Se traduce con el verbo saber en numerosos pasajes, como (p.ej., Mat 6:3 : «no sepa»; Mat 9:30 : «lo sepa»; Mat 10:26 : «haya de saberse»; Mat 12:15 : «sabiéndolo»). Véase CONOCER, A, Nº 1, y también CERCIORAR, ENTENDER, INFORMAR, LLEGAR, NOTAR, RECONOCER, SENTIR.
ginosko (γινώσκω, G1097) , significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer, entender, o entender totalmente (p.ej., Mar 13:28-29; Jua 13:12 ; Jua 15:18; Jua 21:17; 2Co 8:9 ; Heb 10:34 ; 1Jn 2:5 ; 1Jn 4:2, 1Jn 4:6, dos veces, 7,13; 1Jn 5:2, 1Jn 5:20); en sus tiempos pretéritos significa con frecuencia saber o conocer en el sentido de entender, de darse cuenta, y el tiempo aoristo o puntual indica, generalmente, determinación, precisión (Mat 13:11 ; Mar 7:24; Jua 7:26 ; en 10:38 «para que conozcáis», tiempo aoristo, «y entendáis» tiempo presente; 19:4; Hch 1:7 ; Hch 17:19; Rom 1:21 ; 1Co 2:11 b,14; 2Co 2:4 ; Efe 3:19 ; Efe 6:22; Flp 2:19; Flp 3:10; 1Ts 3:5 ; 2Ti 2:19 ; Stg 2:20 ; 1Jn 2:13-14 (dos veces); 1Jn 3:6; 1Jn 4:8; 2Jn 1:1 ; Rev 2:24 ; Rev 3:3, Rev 3:9). En la voz pasiva, significa con frecuencia venir a conocer (p.ej., Mat 10:26 ; Flp 4:5). En el sentido de un entendimiento completo y absoluto de parte de Dios, se usa del Hijo así como del Padre (p.ej., Luc 16:15 ; Jua 10:15 ; 1Co 3:20). En Luc 12:46 : «que no sabe».

En el NT, ginosko indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido; a este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación, p.ej., especialmente del conocimiento de Dios (1Co 8:3 : «si alguno ama a Dios, es conocido por él»); Gál 4:9 : «siendo conocidos de Dios»; aquí el conocer sugiere aprobación y tiene el significado de «ser aprobado»; lo mismo en 2Ti 2:19 ; cf. Jua 10:14, Jua 10:27; Gén 18:19 ; Nah 1:7 ; la relación implicada puede involucrar disciplina correctora (Amó 3:2). La misma idea de aprec io así como de conocimiento subyace a las varias afirmaciones con respecto al conocimiento de Dios y su verdad por parte de los creyentes (p.ej., Jua 8:32 ; Jua 14:20, Jua 14:31; Jua 17:3; Gál 4:9 a; 1Jn 2:3, 1Jn 2:13-14; 1Jn 4:6, 1Jn 4:8, 1Jn 4:16; 1Jn 5:20); tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Ni tampoco está este conocimiento marcado por su finalidad (véase, p.ej., 2Pe 3:18 ; Ose 6:3).
Este verbo se usa para expresar el pensamiento de relación o unión, como entre hombre y mujer (Mat 1:25 ; Luc 1:34).

Véanse también CERCIORAR, ENTENDER, INFORMAR, LLEGAR, NOTAR, RECONOCER, SABER, SENTIR.
ginosko (γινώσκω, G1097) , conocer, venir a conocer. Se halla en algunos textos en Hch 24:11 , traducido en la rvr : «tú puedes cerciorarte». Véase Nº 2. Véase CONOCER, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1182)
γινώσκω (ginōskō): vb.; ≡ DBLHebr 3359; Strong 1097; TDNT 1.689-1. LN 28.1 saber, reconocer, tener conocimiento de (Rom 1:21); 2. LN 27.2 aprender, adquirir información, obtener el saber por medios propios (Mar 6:38); 3. LN 27.18 estar familiarizado con, aprender para saber, a través de la experiencia personal (Jua 17:3; 1Jn 2:3); 4. LN 32.16 entender, llegar a saber, percibir (Rom 7:7); 5. LN 31.27 reconocer, indicar que uno sabe algo (1Co 8:3); 6. LN 23.61 tener relaciones sexuales (Mat 1:25; Luc 1:34); 7. LN 28.74 hacer algo en secreto (Mat 6:3+), ver también ἀριστερά (aristera), ᾶς (as),(hē), entre 753-754
Hомер Стронга: G1097
Оригинал: γινωσκω
Транслитерация: гиноско
Произношение: гьйно́ско
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма первичного глагола - 1. знать; 2. познавать, узнавать; перен. вступать в половые отношения; 3. замечать, осознавать; 4. понимать, уразумевать; 5. признавать;
Синонимы: G1492 (ειδω), G1987 (επισταμαι); G1097 (γινωσκω) говорит о знании на опыте, G1492 (ειδω) говорит о полном познании, а G1987 (επισταμαι) говорит о знании фактов или навыков. Словарь Дворецкого: γινωσκω дор. -ион. и поздн. = γιγνωσκω 1) узнавать, познавать, знакомиться (τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)): γνωθι σεαυτον Аристотель (384-322 до н. э.) познай самого себя; ειδεναι τοτ᾽ οιομεθα εκαστον, οταν τι εστι γνωμεν Аристотель (384-322 до н. э.) знаем мы, по нашему мнению, (лишь) то, сущность чего мы познали; 2) (об уже знакомом) узнавать, опознавать: γιγνωσκω τρυφαλειη Гомер (X-IX вв. до н. э.) узнать по щиту; την φωνην γνους αυτου Платон (427-347 до н. э.) узнав его голос; γιγνωσκω αλληλων Гомер (X-IX вв. до н. э.) узнать друг друга; 3) осознавать, замечать; понимать, знать: ορνιθας γνωναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) знать птиц, т. е. быть сведущим в птицегадании; γιγνωσκω σε Софокл (ок. 496-406 до н. э.) я понимаю тебя, т. е. вижу твои намерения; οτε εγνων ηττημενος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) когда я увидел, что побежден; εγνως αν … Софокл (ок. 496-406 до н. э.) ты понял бы …; Ιολην ελεξας …; Εγνως Софокл (ок. 496-406 до н. э.) ты имел в виду Иолу? — Ты угадал; ινα γνω τρεφειν την γλωσσαν ησυχωεραν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) чтобы он умел быть сдержаннее в своих речах; παθων εγνω погов. Гесиод (IX в. до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) он научился на горьком опыте; πας ο γιγνωσκων Платон (427-347 до н. э.) всякий разумный человек; 4) полагать, считать; судить (περι τινος Фукидид (460-396 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)): ταυτα γιγνωσκω Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) быть того же мнения; γιγνωσκω ταυτα Демосфен (384-322 до н. э.) или ουτω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) держаться следующего взгляда; ταναντια τινι γιγνωσκω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) придерживаться мнения противоположного чьему-л. ; 5) решать, определять, постановлять (συ δ᾽ αυτος ηδη γνωθι τινα πεμπειν δοκει Эсхил (525/4-456 до н. э.)): κρισις υπο τινος εγνωσμενη Исократ (436-338 до н. э.) вынесенное кем-л. решение; την πολιν εγνωκοτος αυτου κολαζειν Фукидид (460-396 до н. э.) когда он решил наказать город; εγνωσμενον εστι Лукиан (ок. 120-190) решено; 6) принимать во внимание, учитывать (γνοντες τουτον εκεινον ειναι τον καιρον, εν ω … Фукидид (460-396 до н. э.)); 7) вступать в половые отношения, познавать (γυναικα Плутарх (ок. 46-126); ανδρα Новый Завет); 8) признавать виновным, осуждать: ψηφω πολεως γνωσθεισαι Эсхил (525/4-456 до н. э.) подвергшиеся публичному осуждению; 9) делать известным, прославлять (ταν ολβιαν Κορινθον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)).
Numéro de Strong: G1097
Mot: γινώσκω  (ginosko)
connaître, savoir, comprendre, se douter, apercevoir, sentir, s'assurer de, ... ; 223
Strong: G1097
Word: γινώσκω
ginosko {ghin-oce'-ko}
一個基本動詞的擴張型;動詞
➊知道,認識,熟悉
➋學習,發現
➌理解,明白
➍察覺,注意
➎發生性行為
➏知悉,認識
➐承認
Strong: G1097
γινώσκω (ginṓskō) {ghin-oce'-ko}
γινωσκω - ginosko forma prolongada de um verbo primario tdnt - 1 689 119 v 1 chegar a saber vir a conhecer obter conhecimento de perceber sentir 1a tornar-se conhecido 2 conhecer entender perceber ter conhecimento de 2a entender 2b saber 3 expressao idiomatica judaica para relacao sexual entre homem e mulher 4 tornar-se conhecido de conhecer sinonimos ver verbete G5825


Webster Concordance (1833)
Strong: G1097
Transliter & Pronounc: ginosko {ghin-oce'-ko}
Total Webster Occurrences: 246

aware, 1
Luke 12:46

can, 1
Matt 16:3

Did, 1
Rom 10:19

Do, 1
John 7:26

felt, 1
Mark 5:29

had, 1
Rom 7:7

hast, 1
Luke 24:18

hath, 1
John 17:25

have, 5
John 8:55; John 16:3; Rom 3:17; Heb 3:10; Rev 2:24

is, 2
Matt 24:50; Luke 12:46

knew, 29
Matt 1:25; Matt 7:23; Matt 12:15; Matt 24:39; Matt 25:24; Mark 6:38; Mark 8:17; Mark 12:12; Mark 15:10; Mark 15:45; Luke 2:43; Luke 9:11; Luke 12:47; Luke 12:48; John 1:10; John 2:24; John 2:25; John 4:1; John 4:53; John 5:6; John 11:57; John 12:9; John 13:28; John 16:19; Rom 1:21; 1Cor 1:21; 1Cor 2:8; 2Cor 5:21; 1John 3:1

knewest, 1
Luke 19:44

know, 91
Matt 6:3; Matt 9:30; Matt 13:11; Matt 24:32; Matt 24:33; Matt 24:43; Mark 4:11; Mark 4:13; Mark 5:43; Mark 7:24; Mark 9:30; Mark 13:28; Mark 13:29; Luke 1:18; Luke 1:34; Luke 8:10; Luke 12:39; Luke 19:15; Luke 21:20; Luke 21:30; Luke 21:31; John 5:42; John 7:17; John 7:26; John 7:49; John 8:28; John 8:32; John 8:52; John 10:14; John 10:15; John 10:27; John 10:38; John 13:7; John 13:35; John 14:7; John 14:17; John 14:20; John 14:31; John 15:18; John 17:3; John 17:23; John 19:4; Acts 1:7; Acts 2:36; Acts 17:19; Acts 17:20; Acts 19:15; Acts 20:34; Acts 21:24; Acts 21:34; Acts 22:14; Rom 7:1; Rom 10:19; 1Cor 2:14; 1Cor 4:19; 1Cor 8:2; 1Cor 13:9; 1Cor 13:12; 2Cor 2:4; 2Cor 2:9; 2Cor 5:16; 2Cor 8:9; 2Cor 13:6; Eph 3:19; Eph 5:5; Eph 6:22; Phil 2:19; Phil 2:22; Phil 3:10; Col 4:8; 1Thess 3:5; 2Tim 3:1; Heb 8:11; Jas 2:20; Jas 5:20; 1John 2:3(2); 1John 2:4; 1John 2:5; 1John 2:18; 1John 2:29; 1John 3:19; 1John 3:24; 1John 4:2; 1John 4:6; 1John 4:13; 1John 5:2; 1John 5:20; Rev 2:23; Rev 3:3; Rev 3:9

knowest, 4
John 3:10; John 21:17; Rom 2:18; 2Tim 1:18

knoweth, 16
Luke 10:22; Luke 16:15; John 7:27; John 7:51; John 10:15; John 14:17; Acts 19:35; 1Cor 3:20; 1Cor 8:2; 2Tim 2:19; 1John 3:1; 1John 3:20; 1John 4:6; 1John 4:7; 1John 4:8; Rev 2:17

knowing, 5
Rom 6:6; Heb 10:34; Jas 1:3; 2Pet 1:20; 2Pet 3:3

knowledge, 1
Acts 17:13

known, 45
Matt 10:26; Matt 12:7; Matt 12:33; Luke 6:44; Luke 7:39; Luke 8:17; Luke 12:2; Luke 19:42; Luke 24:18; Luke 24:35; John 8:55; John 10:14; John 14:7(2); John 14:9; John 16:3; John 17:7; John 17:8; John 17:25(3); Acts 9:24; Acts 22:30; Acts 23:28; Rom 3:17; Rom 7:7; Rom 11:34; 1Cor 2:8; 1Cor 2:16; 1Cor 8:3; 1Cor 14:7; 1Cor 14:9; 2Cor 3:2; 2Cor 5:16; Gal 4:9(2); Phil 4:5; Heb 3:10; 1John 2:13(2); 1John 2:14; 1John 3:6; 1John 4:16; 2John 1:1; Rev 2:24

let, 4
Matt 6:3; Acts 2:36; Phil 4:5; Jas 5:20

of, 1
Matt 24:50

perceive, 2
Luke 8:46; 1John 3:16

perceived, 7
Matt 16:8; Matt 21:45; Matt 22:18; Luke 20:19; John 6:15; Acts 23:6; Gal 2:9

resolved, 1
Luke 16:4

shall, 4
Matt 10:26; Luke 8:17; Luke 12:2; John 13:35

shalt, 1
Rev 3:3

speak, 1
Acts 21:37

sure, 2
Luke 10:11; John 6:69

they, 1
Luke 18:34

thou, 3
John 1:48; John 14:9; Acts 8:30

understand, 4
John 8:43; Acts 24:11; Rom 7:15; Phil 1:12

understood, 4
Matt 26:10; John 8:27; John 10:6; John 12:16

ye, 4
John 8:43; John 13:12; Gal 3:7; Heb 13:23
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1097 - γινώσκω - [551 x]
Display settings Display settings
0.116 s.