SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G927 G928 G929 G930 G931         G933G934G935G936G937

Cognate Strong's numbers: G934, G936, G4821, G937, G935, G938

Strong: G932
βασιλεία, ας, ἡ  [basileja]
království (jako moc, důstojnost i říše; v NZ převážně v teologickém smyslu o království Božím n. Kristově), kralování, královská vláda [162]
Strong: G932
Word: βασιλεια
Pronounc: bas-il-i'-ah
Orig: from 935; properly, royalty, i.e. (abstractly) rule, or (concretely) a realm (literally or figuratively):--kingdom, + reign. G935
Use: TDNT-1:579,97 Noun Feminine
HE Strong: H1004 H4082 H4082 H4082 H4410 H4438 H4467 H4475 H7985

1) royal power, kingship, dominion, rule
1a) not to be confused with an actual kingdom but rather the right or authority to rule over a kingdom
1b) of the royal power of Jesus as the triumphant Messiah
1c) of the royal power and dignity conferred on Christians in the Messiah's kingdom
2) a kingdom, the territory subject to the rule of a king
3) used in the N.T. to refer to the reign of the Messiah
Strong: G932
Word: βασιλεία
Transliter: basileia
Pronounc: bas-il-i'-ah
From G935; properly royalty that is (abstractly) rule or (concretely) a realm (literally or figuratively): - kingdom + reign.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G932
basileia Synonyme siehe: G5992 < 935; Subst.fem. (162)
 I.) d. Königsherrschaft
  1) abstrakt: d. (messianische) Königsherrschaft, d. königliche Macht und Regierungsgewalt; d. Königtum. 1Sa 15:28 Es 3:6 Da 7:24 Ps 45:6 Lu 1:33 22:29 Joh 18:36* uva.
  2) konkret: d. Königreich als Territorium bzw. Herrschaftsgebiet;
   2a) von d. irdischen Königreichen. Es 5:3 Mt 4:8 12:25,26 24:7 Mr 3:24 6:23 Heb 11:33* ua.
   2b) besonders das (angekündigte) messianische Königreich. Isa 9:5,6 Jer 23:5,6 Da 4:3 Ps 68:33 Lu 17:21 Ro 14:17* ua.
   2c) d. zukünftige messianische Königreich d.h. d. Tausendjährige Reich. Mt 6:10 Mr 9:1 Joh 3:5 2Pe 1:11* ua.
Strong: G932
(basileía)
de G935; propiamente realeza, i.e. (abstractamente) reinar, gobernar, o (concretamente) campo, ámbito (literalmente o figurativamente):- reinar, reino.
----
Diccionario Tuggy
βασιλεία
, ας, .Reino, reinado, gobierno. A.T. מְדִינָה , Est 2:18. הַמֶּלֶךְ מְדִינוֹת , Est 1:22. מְדִינוֹת מַלְכוּת , Est 3:8. מְלוּכָה , 1Sa 10:16. מָלַךְ , 1Re 16:28(1Re 22:42). מֶלֶךְ , Núm 24:7. מַלְּכוּ , Esd 4:24. מַלְכוּת 1Sa 20:31. מַמְלָכָה , Gén 10:10. מַמְלָכוּת , Jos 13:12. בֵּית הַמֶּלֶךְ , Est 4:13. מָמְשָׁלָה , 2Cr 8:6. שָׁלְטָן מַלְכוּ , Dan 6:27(26). N.T.
A) Reino de uno que ejerce poder: Luc 1:33; Luc 19:12; Luc 19:15; Luc 22:29; Hch 1:6; 1Co 15:24; Heb 1:8; Heb 11:33; Rev 1:6; Rev 5:10; Rev 17:12; Rev 17:17-18.
B) Reino. Jurisdicción sobre el cual se reina: Mat 4:8; Mat 12:25-26; Mat 24:7; Mar 3:24; Mar 6:23; Mar 13:8; Luc 11:17-18; Luc 21:10.
C) Reino de Dios.
1) Reino τῶν οὐρανῶν se encuentra solamente en Mt.: Mat 3:2; Mat 4:17; Mat 5:3; Mat 5:10; Mat 5:19-20; Mat 7:21; Mat 8:11; Mat 13:11; Mat 13:44-45; Mat 13:52; Mat 18:3; Mat 19:23; Mat 23:13.
2) Reino Mat 13:43; Mat 26:29.
3) Reino Mat 6:33; Mat 12:28; Mat 21:31; Mat 21:43; Mar 1:15; Mar 4:11; Mar 4:26; Mar 4:30; Luc 4:43; Luc 6:20; Luc 7:28; Luc 8:1; Jua 3:3; Jua 3:5; Hch 1:3; Hch 8:12; Hch 14:22; Hch 19:8; Hch 28:31; Rom 14:17; 1Co 4:20; 1Co 6:10; 1Co 15:50; Gál 5:21; 2Ti 4:18.
4) Reino Efe 5:5.
5) Reino Mat 13:41; Col 1:13.
6) Reino Mar 11:10.
----
Diccionario Vine NT
basileia (βασιλεία, G932)
, es primariamente un nombre abstracto, que denota soberanía, poder regio, dominio, p.ej., Rev 17:18 , traducido «que reina», lit. «tiene (eco ) reino (basileia )», como también se traduce en rv (vm : «tiene el imperio»); luego, por metonimia, un nombre concreto, denotando el territorio o pueblo sobre el que reina un rey (p.ej., Mat 4:8 ; Mar 3:24). Este término se utiliza especialmente del Reino de Dios y de Cristo.

«El Reino de Dios es: (a) la esfera del gobierno de Dios (Sal 22:28 ; Sal 145:13; Dan 4:25 ; Luc 1:52 ; Rom 13:1-2). No obstante, debido a que esta tierra es la escena de una rebelión universal contra Dios (p.ej., Luc 4:5-6; 1Jn 5:19 ; Rev 11:15-18), el Reino de Dios es (b) la esfera en la cual, en cualquier momento dado, se reconoce su gobierno. Dios no ha cedido su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de afirmarla (Dan 2:44 ; Dan 7:14; 1Co 15:24-25). En el interim, buscando obediencia bien dispuesta, él dio su Ley a una nación y designó reyes para que administraran su Reino sobre dicha nación (1Cr 28:5). Israel, sin embargo, aunque declarando todavía una adhesión nominal, se unió a la rebelión general (Isa 1:2-4), y, después de que hubieran rechazado al Hijo de Dios (Jua 1:11 ; cf. Mat 21:33-43), fueron «excluidos» (véase Rom 11:15, Rom 11:20, Rom 11:25). Desde entonces Dios llama a los hombres en todos lugares, sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que se sometan voluntariamente a su gobierno. Por ello se dice del Reino ahora que es «en misterio» (Mar 4:11), esto es, no se halla dentro del campo de los poderes de observación naturales (Luc 17:20), sino que se discierne espiritualmente (Jua 3:3 ; cf. 1Co 2:14). Cuando, en el futuro escatológico, Dios afirme su gobierno de una manera universal, entonces el Reino lo será en gloria, esto es, será manifiesto para todos; cf. Mat 25:31-34 ; Flp 2:9-11; 2Ti 4:1, 2Ti 4:18.
»Así, hablando de una manera general, las referencias al reino caen en dos categorías, la primera, en la que se lo contempla como presente, e involucrando sufrimiento por parte de aquellos que entran en él (2Ts 1:5); la segunda, en la que se lo contempla como futuro y está asociado con recompensas (Mat 25:34), y gloria (Mat 13:43). Véase también Hch 14:22.
»El principio fundamental del Reino es declarado en las palabras del Señor dichas en medio de un grupo de fariseos: «el Reino de Dios está entre vosotros» (Luc 17:21); esto es, allí donde está el Rey, allí está el Reino. Así, en este tiempo presente, y por lo que a esta tierra respecta, el lugar donde el Rey se encuentra y donde se reconoce su gobierno es, primeramente, el corazón del creyente individual (Hch 4:19 ; Efe 3:17 ; 1Pe 3:15); y luego en las iglesias de Dios (1Co 12:3, 1Co 12:5, 1Co 12:11; 1Co 14:37); cf. Col 1:27 , donde en lugar de «en» se debe leer «entre».
»Y ahora, siendo que el Rey y su gobierno son objeto de rechazo, aquellos que entran en el Reino de Dios entran en conflicto con todos los que rechazan adherirse a él, así como con el deseo de comodidad, y con la aversión al sufrimiento e impopularidad, consustanciales a todos. Por otra parte, los súbditos del Reino son objeto del cuidado de Dios (Mat 6:33), y del Rey rechazado (Heb 13:5).
»La entrada al Reino de Dios es por el nuevo nacimiento (Mat 18:3 ; Jua 3:5), porque nada que el hombre pueda ser de naturaleza, o que pueda alcanzar por cualquier tipo de cultivo de sí mismo, sirve en el reino espiritual. Y como la nueva naturaleza, recibida por el nuevo nacimiento, se hace evidente en la obediencia, se dice además que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en su Reino (Mat 7:21), donde, sin embargo, el contexto muestra que la referencia es al futuro, como en 2Pe 1:10-11. Cf. también 1Co 6:9-10 ; Gál 5:21 ; Efe 5:5.
»La expresión «Reino de Dios» aparece cuatro veces en Mateo, donde el término usual es «Reino de los Cielos». Este último no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, con la excepción de 2Ti 4:18 : «su Reino celestial». Este reino es idéntico al Reino del Padre (cf. Mat 26:29 con Mar 14:25), y con el Reino del Hijo (cf. Luc 22:30). Así, hay tan solo un reino, descrito de varias maneras; del Hijo del Hombre (Mat 13:41); de Jesús (Rev 1:9); de Cristo Jesús (2Ti 4:1); «de Cristo y de Dios» (Efe 5:5); «de nuestro Señor y de su Cristo» (Rev 11:15); «de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo» (Rev 12:10); «de su amado Hijo» (Col 1:13).
»Con respecto al futuro, el Señor enseñó a sus discípulos a orar así: «Venga tu reino» (Mat 6:10), donde el verbo se halla en tiempo puntual, lo que impide la noción de un progreso y desarrollo gradual, e implicando una catástrofe repentina como se declara en 2Ts 2:8.
»Por lo que respecta al presente, el hecho de que alguien pertenezca al Reino de Dios no se evidencia en la observancia puntillosa de ordenanzas, que son externas y materiales, sino en cosas más profundas del corazón, que son espirituales y esenciales, esto es, «justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo» (Rom 14:17)» (de Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine, pp. 68-70).

»Por lo que respecta a las expresiones «el Reino de Dios» y el «Reino de los Cielos», en tanto que a menudo se emplean de una manera indistinta, no sigue de ello que en cada caso signifiquen exactamente lo mismo y que sean totalmente idénticas.

»El apóstol Pablo se refiere a menudo al Reino de Dios, no dispensacionalmente, sino en lo moral (p.ej., Rom 14:17 ; 1Co 4:20), pero nunca de este modo del Reino de los Cielos. «Dios» no es equivalente a «los cielos». él está en todas partes y por encima de todas las dispensaciones, en tanto que «los cielos» se distinguen de la tierra, hasta que el Reino venga en juicio, poder y gloria (Rev 11:15) cuando el gobierno en los cielos y sobre la tierra vendrán a quedar unificados en uno solo.
»Así, en tanto que la esfera del Reino de Dios y del Reino de los Cielos son en ocasiones idénticas, no se puede, sin embargo, utilizar ambos términos como indiscriminadamente sinónimos. En el «Reino de los Cielos» (32 veces en Mateo), el cielo está en antítesis a la tierra, y la frase se limita al reino en su aspecto terreno para el tiempo presente, y se utiliza solo dispensacionalmente y en relación con Israel. En el «Reino de Dios», en su más amplio aspecto, Dios está en antítesis a «hombre», y el término significa la completa esfera del gobierno y actuación de Dios en relación con el mundo. Tiene un sentido moral y espiritual y es el término genérico para el reino en todo tiempo. El Reino de los Cielos es siempre el Reino de Dios, pero el Reino de Dios no está limitado al Reino de los Cielos, hasta que en su forma final vengan a ser uno y lo mismo; p.ej., Rev 11:15 ; Jua 3:5 ; Rev 12:10» (Extracto).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 993)
βασιλεία (basileia), ας (as),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 4867, 4895, 4930, 4931; Strong 932; TDNT 1.579-1. LN 37.64 reinar, como rey (Luc 1:33); 2. LN 1.82 reino, área regida por un rey (Mar 6:23); 3. LN 37.65 λαμβάνω βασιλείαν (lambanō basileian), convertirse en rey (Luc 19:12, Luc 19:15; Rev 17:12+); 4. LN 37.105 διατίθεμαι βασιλείαν (diatithemai basileian), asignar un reino (Luc 22:29+); 5. LN 11.13 υἱοὶ τῆς βασιλείας (huioi tēs basileias), pueblo de Dios, literalmente, hijos del reino (Mat 8:12; Mat 13:38+)
Hомер Стронга: G932
Оригинал: βασιλεια
Транслитерация: василеиа
Произношение: васьйлеи́а
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G935 - царство, царствование, царская власть или владение. Словарь Дворецкого: βασιλεια ион. βασιληιη η 1) царская власть Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) 2) царствование Пр.: (απο της Φιλιππου βασιλειας Диодор Сицилийский, I в. до н. э.) 3) царство, королевство Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э. 4) царская корона Пр.: (εχειν βασιλειαν επη της κεφαλης Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
Numéro de Strong: G932
Mot: βασιλεία  (basileia)
royaume des cieux 31, royaume(s) 116, autorité royale 2, royauté 2 ; 160
Strong: G932
Word: βασιλεία
basileia {bas-il-i'-ah}
源自G935;陰性名詞
➊王權,王位,皇權,皇位ⓐ一般的ⓑ神的
➋(統治疆域)王國
Strong: G932
βασιλεία (basileía) {bas-il-i'-ah}
βασιλεια - basileia de G935 tdnt - 1 579 97 n f 1 poder real realeza dominio governo 1a nao confundir com um reino que existe na atualidade referencia ao direito ou autoridade para governar sobre um reino 1b do poder real de jesus como o messias triunfante 1c do poder real e da dignidade conferida aos cristaos no reino do messias 2 um reino o territorio sujeito ao governo de um rei 3 usado no n t para referir-se ao reinado do messias


Webster Concordance (1833)
Strong: G932
Transliter & Pronounc: basileia {bas-il-i'-ah}
Total Webster Occurrences: 162

kingdom, 157
Matt 3:2; Matt 4:17; Matt 4:23; Matt 5:3; Matt 5:10; Matt 5:19(2); Matt 5:20; Matt 6:10; Matt 6:13; Matt 6:33; Matt 7:21; Matt 8:11; Matt 8:12; Matt 9:35; Matt 10:7; Matt 11:11; Matt 11:12; Matt 12:25; Matt 12:26; Matt 12:28; Matt 13:11; Matt 13:19; Matt 13:24; Matt 13:31; Matt 13:33; Matt 13:38; Matt 13:41; Matt 13:43; Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47; Matt 13:52; Matt 16:19; Matt 16:28; Matt 18:1; Matt 18:3; Matt 18:4; Matt 18:23; Matt 19:12; Matt 19:14; Matt 19:23; Matt 19:24; Matt 20:1; Matt 20:21; Matt 21:31; Matt 21:43; Matt 22:2; Matt 23:13; Matt 24:7(2); Matt 24:14; Matt 25:1; Matt 25:34; Matt 26:29; Mark 1:14; Mark 1:15; Mark 3:24(2); Mark 4:11; Mark 4:26; Mark 4:30; Mark 6:23; Mark 9:1; Mark 9:47; Mark 10:14; Mark 10:15; Mark 10:23; Mark 10:24; Mark 10:25; Mark 11:10; Mark 12:34; Mark 13:8(2); Mark 14:25; Mark 15:43; Luke 1:33; Luke 4:43; Luke 6:20; Luke 7:28; Luke 8:1; Luke 8:10; Luke 9:2; Luke 9:11; Luke 9:27; Luke 9:60; Luke 9:62; Luke 10:9; Luke 10:11; Luke 11:2; Luke 11:17; Luke 11:18; Luke 11:20; Luke 12:31; Luke 12:32; Luke 13:18; Luke 13:20; Luke 13:28; Luke 13:29; Luke 14:15; Luke 16:16; Luke 17:20(2); Luke 17:21; Luke 18:16; Luke 18:17; Luke 18:24; Luke 18:25; Luke 18:29; Luke 19:11; Luke 19:12; Luke 19:15; Luke 21:10(2); Luke 21:31; Luke 22:16; Luke 22:18; Luke 22:29; Luke 22:30; Luke 23:42; Luke 23:51; John 3:3; John 3:5; John 18:36(3); Acts 1:3; Acts 1:6; Acts 8:12; Acts 14:22; Acts 19:8; Acts 20:25; Acts 28:23; Acts 28:31; Rom 14:17; 1Cor 4:20; 1Cor 6:9; 1Cor 6:10; 1Cor 15:24; 1Cor 15:50; Gal 5:21; Eph 5:5; Col 1:13; Col 4:11; 1Thess 2:12; 2Thess 1:5; 2Tim 4:1; 2Tim 4:18; Heb 1:8; Heb 12:28; Jas 2:5; 2Pet 1:11; Rev 1:9; Rev 12:10; Rev 16:10; Rev 17:12; Rev 17:17

kingdoms, 4
Matt 4:8; Luke 4:5; Heb 11:33; Rev 11:15

reigneth, 1
Rev 17:18
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G932 - βασιλεία, ας, ἡ - [257 x]
Display settings Display settings
/ / 0.111 s.