SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5219 G5220 G5221 G5222 G5223         G5225G5226G5227G5228G5229

Strong: G5224
ὑπάρχοντα  [hyparchonta]
majetek, vlastnictví
Strong: G5224
Word: υπαρχοντα
Pronounc: hoop-ar'-khon-tah
Orig: neuter plural of present participle active of 5225 as noun; things extant or in hand, i.e. property or possessions:--goods, that which one has, things which (one) possesseth, substance, that hast. G5225
Use: Verb
HE Strong:

1) possessions, goods, wealth, property
Strong: G5224
Word: ὑπάρχοντα
Transliter: huparchonta
Pronounc: hoop-ar'-khon-tah
Neuter plural of present participle active of G5225 as noun; things extant or in hand that is property or possessions: - goods that which one has things which (one) possesseth substance that hast.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5224
huparchonta < Part.Präs.Akt. neut. Pl. von 5225 (w. d. Vorhandenseiende); Vb. (14)
 
 I.) subst.: d. Besitztümer
  1) d. Vermögensgüter, d. Besitz, d. Reichtum, Eigentum, Wohlstand. Lu 7:25 16:14 23:50 Ac 2:30 Ro 4:19 1Co 11:7 2Co 12:16* ua.
Strong: G5224
(jupárjonta)
neutro plural del presente participio activo de G5225 como sustantivo; cosas en existencia o a mano, i.e. propiedad o posesiones:- bienes, poseer, tener.
----
Diccionario Tuggy
ὑπάρχοντα
. neut. plural del participio pres. voz activa de ὑπάρχω, 5225, Como sustantivo Bienes. A.T. אוֹן , Job 18:7. יִהיֶה אֲשֶׁר , Deu 21:16. אֲשֶׁר יֶשׁ־ל ׳, Gén 39:5. אֲשֶׁר ל ׳, Gén 25:5. הוֹן , Pro 6:31. חַיִל Job 15:29. מִקְנֶה , Gén 31:18. נְכָסִים , Ecl 5:18. נִכְסִין , Esd 6:8. קִנְיָן ; Gén 34:23. רְכוּשׁ , רְכֻשׁ , Gén 12:5. רְכֻלָּה Eze 26:12. N.T. Bienes : Mat 19:21; Mat 24:47; Mat 25:14; Luc 8:3; Luc 11:21; Luc 12:15; Luc 12:33; Luc 12:44; Luc 14:33; Luc 16:1; Luc 19:8; Hch 4:32; 1Co 13:3; Heb 10:34.
----
Diccionario Vine NT
juparconta (ὑπάρχοντα, G5224)
, plural neutro del participio presente de juparco , estar en existencia. Se usa como nombre, denotando bienes, lo que se posee, y se traduce «hacienda» en la rv en Luc 8:3 ; 1Co 13:3 (rvr : «bienes» en ambos pasajes). Véanse BIEN, BIENES, A, Nº 9, POSEER, TENER.
uparconta (ὑπάρχοντα, G5224) , plural neutro del participio presente de uparco , estar en existencia. Se usa como nombre con el artículo, significando los bienes que uno tiene, y se traduce «bienes» en Mat 24:47 ; Mat 25:14; Luc 8:3 ; Luc 12:15, Luc 12:44; Luc 16:1; Luc 19:8; Heb 10:34 ; la rv traduce «bienes» también en estos pasajes, menos en Luc 8:3 , en donde traduce «hacienda». Véanse POSEER, TENER.
Hомер Стронга: G5224
Оригинал: υπαρχοντα
Транслитерация: упархонта
Произношение: ипа́рхοнда
Часть речи: Глагол
Этимология: neuter множественного числа женский род настоящее время participle active G5225 as noun - имение; прич. ср. р. мн. ч. от G225 (υπαρχω). Словарь Дворецкого: υπ-αρχω (реже med. ) 1) класть начало, начинать Пр.: η γαρ θεμις, οστις υπαρξη Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ибо таково воздаяние (тому), кто положил начало; αμυνομενοι, με υπαρχοντες Платон (427-347 до н. э.) — защищающиеся, (а) не зачинщики; υ. τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) etc. — класть начало чему-л. , быть зачинателем или зачинщиком чего-л. 2) причинять, делать Пр.: (υ. ευεργεσιας τινι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. и εις τινα Демосфен (384-322 до н. э.)) τα εις υμας υπηργμενα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — то, что сделано для вас, т. е. оказанные вам услуги; τα υπαργμενα (ион.) εξ εκεινων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — то, что совершено ими 3) оказывать услугу или милость, быть в помощь, содействовать Пр.: μεγα υ. τινι Демосфен (384-322 до н. э.) и προς τινα Плутарх (ок. 46-126) — оказывать существенную помощь кому(чему)-л. ; ατε της φυσεως υπαρχουσης Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — благодаря счастливым природным данным; τα παρα των θεων υπηργμενα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — милости богов 4) быть преданным, быть приверженцем Пр.: υ. τινη κατα τινος и προς τινα Демосфен (384-322 до н. э.) — быть на чьей-л. стороне против кого-л. 5) иметься в наличии, быть Пр.: το υπαρχον Аристотель (384-322 до н. э.) — существующее, реальность; χωρης τουτων οι χιλιοι υπηρχον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — кроме этих была (еще) тысяча (бойцов); υπαρχουσης τιμης Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — при наличии почета, т. е. пользуясь почетом, но της υπαρχουσης τιμης Демосфен (384-322 до н. э.) по существующей цене; τα αφ υμων (ετοιμα) υπαρχει Демосфен (384-322 до н. э.) — то, что (зависит) от вас, имеется налицо, т. е. за вами дело не станет; τοιαυτα αυτοις ουχ υπαρχει Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — ничего такого у них нет; δια τα υπαρχοντα αμαρτηματα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — вследствие допущенных ошибок; η υπαρχουσα ουσια Исократ (436-338 до н. э.) и τα υπαρχοντα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Исократ (436-338 до н. э.) — наличное имущество; πημονης αλις υπαρχει Эсхил (525/4-456 до н. э.) — довольно (уж) несчастий; τα υπαρχοντα τινι εγκληματα Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — выдвинутые против кого-л. обвинения; το πλεον του χωριου αυτο καρτερον υπηρχε Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — большая часть местности оказалась от природы укрепленной; υ. εγνωκοτες μοι δοκειτε Демосфен (384-322 до н. э.) — мне кажется, что вы (все это) уже знаете; τουτου υπαρχοντος или τουτων υπαρχοντων Платон (427-347 до н. э.) — поскольку дело так обстоит, т. е. исходя из этого; προς τα υπαρχοντα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — при данных обстоятельствах или средствах 6) выпадать на долю, возникать, приключаться, бывать Пр.: τοισι κλαυμαθ΄ υπαρξει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — их уделом будут слезы; ωσπερ υπηρχεν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — как пришлось; (ως) εκ των υπαρχοντων Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — в зависимости от обстоятельств, как придется; υπαρχει σε με γνωναι τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — выходит, что никто тебя не знает 7) быть присущим, свойственным Пр.: (υ. τινι, κατα и επι τινος Аристотель (384-322 до н. э.)) 8) impers. быть в распоряжении, представляться возможным Пр.: υπαρχει ημιν επικρατειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — у нас есть возможность победить; ουχ υπαρχει ειδεναι καθ΄ ο τι χωρησει Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — невозможно предвидеть, что к чему приведет 9) властвовать, распоряжаться Пр.: (εν χωριω τινι Лисий (ок. 445-380 до н. э.)).
Numéro de Strong: G5224
Mot: ὑπάρχοντα  (huparchonta)
posséder, biens; 14
Strong: G5224
Word: ὑπάρχοντα
huparchonta {hoop-ar'-khon-tah}
G5225的現在分詞主動中性複數,作名詞用;動詞分詞
➊財業,財產,財富,所有物
Strong: G5224
ὑπάρχοντα (hypárchonta) {hoop-ar'-khon-tah}
υπαρχοντα - huparchonta plural neutro do participio presente ativo de G5225 como substantivo v participio 1 possessoes mercadoria bens propriedade


Webster Concordance (1833)
Strong: G5224
Transliter & Pronounc: huparchonta {hoop-ar'-khon-tah}
Total Webster Occurrences: 14

goods, 7
Matt 24:47; Matt 25:14; Luke 11:21; Luke 16:1; Luke 19:8; 1Cor 13:3; Heb 10:34

hast, 1
Matt 19:21

hath, 2
Luke 12:44; Luke 14:33

have, 1
Luke 12:33

possessed, 1
Acts 4:32

possesseth, 1
Luke 12:15

substance, 1
Luke 8:3Display settings Display settings
/ / 0.112 s.