SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1158 G1159 G1160 G1161 G1162         G1164G1165G1166G1167G1168

Strong: G1163
δεῖ  [deí]
(neos.; konj. δέῃ, inf. δεῖν, part. δέον, impf. ἔδει) je třeba, je nutné (obvykle ak. s inf.) ¦¦ οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν; (*L 24:26) copak to (vše) nemusel Kristus / Mesiáš vytrpět? ¦ δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν (*J 3:7) musíte se znovu narodit ¦ οὕτως δεῖ γενέσθαι (*Mt 26:54) tak se musí stát ¦ οὐ δεῖ není dovoleno, nesmí se ¦ δέον ἐστίν = δεῖ ¦ τὰ μὴ δέοντα (= ἃ οὐ δεῖ) co se nepatří [101]
Strong: G1163
Word: δει
Pronounc: die
Orig: 3d person singular active present of 1210; also deon deh-on'; neuter active participle of the same; both used impersonally; it is (was, etc.) necessary (as binding):--behoved, be meet, must (needs), (be) need(-ful), ought, should. G1210
Use: TDNT-2:21,140 Verb
HE Strong: H3899 H6595 H7607

1) it is necessary, there is need of, it behooves, is right and proper
1a) necessity lying in the nature of the case
1b) necessity brought on by circumstances or by the conduct of others toward us.
1c) necessity in reference to what is required to attain some end
1d) a necessity of law and command, of duty, equity
1e) necessity established by the counsel and decree of God, especially by that purpose of his which relates to the salvation of men by the intervention of Christ and which is disclosed in the Old Testament prophecies
1e1) concerning what Christ was destined finally to undergo, his sufferings, death, resurrection, ascension

For Synonyms see entry G5829 & G5940
Strong: G1163
Word: δεῖ
Transliter: dei
Pronounc: die deh-on'
Third person singular active present of G1210; also δεόν deon which is neuter active participle of the same; both used impersonally;
it is (was etc.) necessary (as binding): - behoved be meet must (needs) (be) need (-ful) ought should.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1163
dei Synonyme siehe: G5829 < unpers. Präs.Akt. vom Urspr. von 1189; unpersönl. Vb. (101)
 Gräz.: vom unpersönlichen Zwang irgenwelcher Art, sei es Staatsgewalt,
 Zauber, Götter, menschlicher Wille oder einfach d. Schicksal. In LXX und
 NT aber tritt an die Stelle all dessen der Wille eines persönlichen Gottes
 d. hinter jeder Art von Notwendigkeit steht.
 I.) (man) muß...
  1) es muß sein; es ist notwendig, daß...; es ist nötig...: es geziemt sich...; man soll(te)...:
   1a) von d. Notwendigkeit d. in d. Natur einer Sache liegt; von d. Notwendigkeit d. sich durch Umstände oder durch d. Verhalten anderer uns gegenüber ergibt. Mt 26:35* ua.
   1b) von d. Notwendigkeit dessen was geschehen muß oder geschehen musste. Mt 18:33 Lu 15:32* ua.
   1c) von d. Notwendigkeit aufgrund von Gesetz, Pflicht, Zwang oder Sitte. Mt 23:23 26:54* ua.
   1d) d. Notwendigkeit ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen (2,343). Pr 30:8 Lu 12:12 19:5 Ac 9:6 1Co 11:19
   1e) von d. Notwendigkeit d. sich durch Gottes Bestimmung und Plan ergibt. Da 2:28,29,45 Mt 17:10 Lu 4:43* ua.
Strong: G1163
(dei)
tercera persona singular presente activode G1210; también δεüí deón; neutro participio activo de lo mismo; ambas usadas impersonal; es (fue, etc.) necesario (como obligatorio):- conveniente, convenir, deber, necesario, necesidad, preciso.
----
Diccionario Tuggy
δεῖ
.(sub. δέῃ; modo infinitivo δεῖν; participio δέον; tiempo imperfecto ἔδει). Verbo impersonal de δέω. Es necesario, se debe, es menester, se necesita, se tiene la obligación de, es propio, conviene.
A) impers.
1) Conveniente, es propio, se debe : Mat 23:23; Mat 26:54; Luc 13:16; Hch 5:29; Hch 16:30; Hch 19:36; Hch 25:24; Rom 8:26; 1Ti 5:13; 2Ti 2:6; 2Ti 2:24; título 1:11; 1Pe 1:6.
2) Lo que ha sucedido, es debido o necesario: Luc 15:32; Luc 22:7; Luc 24:26; Jua 4:4; Hch 1:16; Hch 17:3.
3) Lo que no ha sucedido, debía de haber sucedido: Mat 18:33; Mat 23:23; Hch 24:19; Hch 27:21; 2Co 2:3.
B) Lo obligatorio de los designios divino: Mat 17:10; Mat 24:6; Mat 26:54; Mar 9:11; Mar 13:7; Mar 13:10; Luc 4:43; Luc 21:9; Jua 3:14; Jua 3:30; Jua 9:4; Jua 10:16; Jua 20:9; Hch 1:16; Hch 3:21; Hch 4:12; Rom 1:27; 1Co 15:53; 2Co 5:10; Rev 1:1; Rev 4:1; Rev 22:6.
C) Lo obligatorio de la ley o la costumbre: Mat 23:23; Luc 11:42; Luc 13:14; Luc 22:7; Jua 4:20; Jua 4:24; Hch 15:5; Textus Receptus Hch 18:21; Hch 25:10.
D) Lo obligatorio del deber, o lo razonable: Mat 18:33; Luc 2:49; Luc 15:32; Luc 18:1; Hch 5:29; 1Ts 4:1; título 1:11.
E) Lo obligatorio, resultado de una situación: Mat 26:35; Mar 14:31; Jua 4:4; Hch 14:22; Hch 27:21; 2Co 11:30.
F) Lo obligatorio para lograr ciertos resultados: Luc 12:12; Luc 19:5; Hch 9:6; 1Co 11:19.
----
Diccionario Vine NT
dei (δει̂, G1163)
, «ser necesario». Se traduce con el verbo conveniente en Hch 27:21 ; Rom 8:26 ; 1Ts 4:1 ; Tit 1:11. Véase NECESARIO, etc.
dei (δει̂, G1163) denota «es necesario», «se tiene que». Se traduce con el verbo deber en Mat 18:33 ; Mat 25:27; Mar 13:14; Luc 12:12 ; Luc 13:14, Luc 13:16; Jua 4:20 ; Jua 10:16; Hch 9:6 ; Hch 16:30; Hch 20:35; Hch 24:19; Hch 25:10, Hch 25:24; Hch 26:9 (aquí toma el lugar de nombre en la traducción); Rom 1:27 ; Rom 12:3; 1Co 8:2 ; 2Co 2:3 ; Efe 6:20 ; Col 4:4, Col 4:6; 2Ts 3:7 ; 1Ti 3:15 ; 1Ti 5:13; 2Ti 2:6, 2Ti 2:24 ; 2Pe 3:11 ; Rev 1:1 ; Rev 11:5; Rev 13:10; Rev 20:3; Rev 22:6. Véanse CONVENIENTE, CONVENIR, NECESARIO, PRECISO.

dei (δει̂, G1163) , verbo impersonal que significa es necesario, es preciso, se debe. Se encuentra con la mayor frecuencia en los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, y se utiliza: (a) de una necesidad debido a la naturaleza misma del caso (p.ej., Jua 3:30 : «es necesario»; 2Ti 2:6 : «debe»); (b) de una necesidad impuesta por las circunstancias (p.ej., Mat 26:35 : «sea necesario»; Jua 4:4 : «era necesario»; Hch 27:21 , habría sido … conveniente»; vm : «debíais»; 2Co 1:30 : «es necesario»); en el caso de Cristo, por causa de la voluntad del Padre (p.ej., Luc 2:49 ; Luc 19:5); (c) por la necesidad en cuanto a lo que se precisa para poder conseguir un resultado (p.ej., Luc 12:12 : «debáis»; Jua 3:7 : «es necesario»; Hch 9:6 : «debes»; 1Co 11:19 : «es preciso»; Heb 9:26 : «hubiera sido necesario»); (d) de una necesidad impuesta por ley, por el deber, por la equidad (p.ej., Mat 18:33 : «debías»; Mat 23:23 : «era necesario»; Luc 15:32 : «era necesario»; Hch 15:5 : «es necesario»; Rom 1:27 : «debida», de una retribución demandada por la ley de Dios; véase también Rom 8:26 ; Rom 12:3; 1Co 8:2); (e) de la necesidad que surge del determinado consejo y de la voluntad de Dios, «es necesario» p.ej., Mat 17:10 ; Mat 24:6; Mat 26:54; 1Co 15:53), especialmente con respecto a la salvación de los hombres mediante la muerte, resurrección y ascensión de Cristo (p.ej., Jua 3:14 ; Hch 3:21 ; Hch 4:12). Véanse CONVENIR, DEBER, PRECISO.

dei (δει̂, G1163) , es un verbo impersonal, «es necesario», y se traduce «es preciso» en 1Co 11:19 ; 1Co 15:25; Tit 1:11. Véase NECESARIObajo NECESIDAD, NECESARIO, etc.; véanse también CONVENIENTE, CONVENIR, DEBER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1256)
δεῖ (dei): vb.; ≡ Strong 1163; TDNT 2.21- 1. LN 71.34 (en forma impersonal) es necesario, es un deber, es necesario, tener que, a menudo con la implicación de inevitabilidad, frecuentemente en el plan de Dios (Hch 19:36; Jua 12:34; Luc 24:26); nótese que en la forma imperfecta, en un discurso directo e indirecto podría haber sólo necesidad lógica o geográfica (Jua 4:4; Hch 27:21); 2. LN 71.21 debiera, (uno debiera, con implicancia de necesidad) (Mat 23:23), nota: es posible que los términos en estos versículos tengan el sentido de una u otra entrada
Hомер Стронга: G1163
Оригинал: δει
Транслитерация: деи
Произношение: ди
Часть речи: Глагол
Этимология: третье лицо единственного числа active настоящее время G1210 - надлежать, быть необходимым (необходимо), быть должным (должно), быть нужным (нужно);
Синонимы: G3784 (οφειλω). Словарь Дворецкого: δει impers. к δεω II 1189
Numéro de Strong: G1163
Mot: δεῖ  (dei)
devoir, falloir, travailler ; 105
Strong: G1163
Word: δεῖ
dei {die}
G1210的第三人稱現在式主動態;動詞
➊必須,一定ⓐ因著環境與內心的執意ⓑ因著法律與風俗習慣所然ⓒ因著某種情況而生出的決心ⓓ因著要達成某種結果
➋合宜,妥當,理當
同義字見G5829
Strong: G1163
δεῖ (deî) {die}
δει - dei terceira pessoa do singular presente ativo de G1210 tdnt - 2 21 140 v 1 e necessario ha necessidade de convem e correto e proprio 1a necessidade encontrada na natureza do caso 1b necessidade provocada pelas circunstancias ou pela conduta de outros em relacao a nos 1c necessidade com referencia ao que e requerido para atingir algum fim 1d uma necessidade de lei e mandamento de dever justica 1e necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de deus especialmente por aquele proposito seu que se relaciona com a salvacao dos homens pela intervencao de cristo e que e revelado nas profecias do antigo testamento 1e1 relativo ao que cristo teve que finalmente sofrer seus sofrimentos morte ressurreicao ascensao sinonimos ver verbete G5829 e G5940


Webster Concordance (1833)
Strong: G1163
Transliter & Pronounc: dei {die}
Total Webster Occurrences: 105

be, 1
2Tim 2:6

due, 1
Rom 1:27

for, 1
Luke 24:46

must, 60
Matt 16:21; Matt 17:10; Matt 24:6; Matt 26:54; Mark 8:31; Mark 9:11; Mark 13:7; Mark 13:10; Luke 2:49; Luke 4:43; Luke 9:22; Luke 13:33; Luke 17:25; Luke 19:5; Luke 21:9; Luke 22:7; Luke 22:37; Luke 24:7; Luke 24:44; John 3:7; John 3:14; John 3:30; John 4:24; John 9:4; John 10:16; John 12:34; John 20:9; Acts 1:16; Acts 1:22; Acts 3:21; Acts 4:12; Acts 9:6; Acts 9:16; Acts 14:22; Acts 16:30; Acts 18:21; Acts 19:21; Acts 21:22; Acts 23:11; Acts 27:24; Acts 27:26; 1Cor 11:19; 1Cor 15:25; 1Cor 15:53; 2Cor 5:10; 1Tim 3:2; 1Tim 3:7; 2Tim 2:24; Titus 1:7; Titus 1:11; Heb 9:26; Heb 11:6; Rev 1:1; Rev 4:1; Rev 10:11; Rev 11:5; Rev 13:10; Rev 17:10; Rev 20:3; Rev 22:6

need, 1
1Pet 1:6

needful, 2
Acts 15:5; Acts 17:3

needs, 2
John 4:4; 2Cor 11:30

ought, 28
Matt 23:23; Mark 13:14; Luke 12:12; Luke 13:14; Luke 13:16; Luke 18:1; Luke 24:26; John 4:20; Acts 5:29; Acts 19:36; Acts 20:35; Acts 24:19; Acts 25:10; Acts 25:24; Acts 26:9; Rom 8:26; Rom 12:3; 1Cor 8:2; 2Cor 2:3; Eph 6:20; Col 4:4; Col 4:6; 1Thess 4:1; 2Thess 3:7; 1Tim 5:13; Titus 1:11; Heb 2:1; 2Pet 3:11

oughtest, 3
Matt 25:27; Acts 10:6; 1Tim 3:15

right, 1
Luke 15:32

should, 3
Matt 26:35; Mark 14:31; Acts 27:21

Shouldest, 1
Matt 18:33

ye, 1
Luke 11:42Display settings Display settings
/ / 0.209 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version