SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G235 G236 G237 G238 G239         G241G242G243G244G245

Strong: G240
ἀλλήλων  [allélón]
(gen. pl.), (dat. -οις, ak. -ους) (zájm. vzájemnosti) navzájem, vzájemně; se, si ¦¦ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους říkali si navzájem ¦ ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις (*J 13:35) budete-li mít vzájemnou lásku [100]
Strong: G240
Word: αλληλων
Pronounc: al-lay'-lone
Orig: Genitive plural from 243 reduplicated; one another:--each other, mutual, one another, (the other), (them-, your-)selves, (selves) together (sometimes with 3326 or 4314). G243 G3326 G4314
Use:
HE Strong:

1) one another, reciprocally, mutually
Strong: G240
Word: ἀλλήλων
Transliter: allēlōn
Pronounc: al-lay'-lone
Genitive plural from G243 reduplicated;
one another. (Sometimes with G3326 or G4314.): - each other mutual one another (the other) (them- your-) selves (selves) together [sometimes with G3326 or G4314].
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G240
allelon < Gen. Pl. von 243 (verdoppelt); Endung (100)
 
 I.) -einander
  1) gegenseitig, wechselseitig, im Verhältnis zueinander. Mt 25:32* uva.
Strong: G240
(alélon)
Genitivo plural de G243 reduplicación; uno a otro, unos a otros:- común, mutuo.
----
Diccionario Tuggy
ἀλλήλων
. gen. del pronombre recíproco (dat. ἀλλήλοις, αις, οις; acu. ἀλλήλους, ας, α). Unos a otros, mutuamente : Mat 24:10; Mat 25:32; Mar 4:41; Mar 8:16; Mar 9:50; Jua 5:44; Jua 6:43; Jua 11:56; Jua 13:22; Jua 13:34; Jua 13:35; Jua 16:19; Hch 15:39; Hch 19:38; Rom 2:15; Rom 12:5; Rom 12:10; Rom 13:8; Rom 15:5; 1Co 12:25; Gál 5:15; Gál 5:17; Gál 6:2; Efe 4:25; Col 3:13; 1Ts 4:9; Stg 4:11; Stg 5:9; 1Jn 3:11; 2Jn 1:5.
----
Diccionario Vine NT
alelon (ἀλλήλων, G240)
, pronombre recíproco en genitivo plural, significa de, o desde, uno a otro (p.ej., Mat 25:32 ; Jua 13:22 ; Hch 15:39 ; Hch 19:38; 1Co 7:5 ; Gál 5:17); el acusativo alelous denota «el uno al otro» (p.ej., Hch 7:26 ; 2Ts 1:3 ; Efe 4:32 ; Col 3:13 ; 1Ts 5:15 : «unos a otros»); el dativo alelois denota «uno a otro» (p.ej., Luc 7:32). Véanse MUTUO, VOSOTROS, etc.
alelon (ἀλλήλων, G240) , usado en el caso acusativo en Flp 2:3 : «demás»; también se traduce «demás» en 2Ts 1:3. Véanse ENTRE, MUTUO, OTRO, UNO, VOSOTROS.
allelon (ἀλλήλων, G240) , se traduce «común», en el sentido de compartido, en Rom 1:12. La rv coincide con la rvr ; en la rvr77 se vierte así: «cada uno por la fe del otro»; la vm traduce casi exactamente como lo anterior. Véase OTRO, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 253)
ἀλλήλων (allēlōn), dat. οις (ois), acu. ους (ous): prn. (recíproco); ≡ Strong 240-LN 92.26 unos a otros, unos de otros; unos con otros; pronombre que indica reciprocidad entre dos personas o grupos (Jua 13:34-35; Rom 12:10, Rom 12:16; 1Co 12:25; Efe 4:2, Efe 4:32; Heb 10:24; Stg 4:11; Stg 5:9, Stg 5:16)
Hомер Стронга: G240
Оригинал: αλληλων
Транслитерация: аллэлон
Произношение: алли́лон
Часть речи:
Этимология: gen. множественного числа от G243 reduplicated - друг друга, друг о друге, друг (к, ко) другу, друг (на, за, от) друга, один другому (ого), друг (с, пред) другом, один для другого, взаимно. Словарь Дворецкого: αλληλων дор. αλλαλων (λα) (только dual. n gen. , dat. и acc. pl. ) взаимно, между собой, друг друга Пр.: εριδαινετον αλληλοιιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (оба) они спорят между собой; υποεικειν τι αλληλοισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — уступить в чем-л. друг другу; παραβαλοντες παρ΄ αλληλους σκεψωμεθα, ει τι διοισουσιν αλληλων Платон (427-347 до н. э.) — сравним (их) друг с другом и посмотрим, отличаются ли они в чем-л. между собой.
Numéro de Strong: G240
Mot: ἀλλήλων  (allelon)
les uns les autres, se, eux, uns, divers ; 100
Strong: G240
Word: ἀλλήλων
allelon {al-lay'-lone}
一般作複數,源自G243的重複;互相代名詞
➊彼此,相互地
Strong: G240
ἀλλήλων (allḗlōn) {al-lay'-lone}
αλληλων - allelon gen plural de G243 reduplicado pron pl reciproco 1 um ao outro reciprocamente mutualmente


Webster Concordance (1833)
Strong: G240
Transliter & Pronounc: allelon {al-lay'-lone}
Total Webster Occurrences: 110

another, 74
Matt 24:10(2); Matt 25:32; Mark 4:41; Mark 9:50; Luke 2:15; Luke 6:11; Luke 7:32; Luke 8:25; Luke 12:1; Luke 24:17; Luke 24:32; John 4:33; John 5:44; John 13:22; John 13:34(2); John 13:35; John 15:12; John 15:17; Acts 2:7; Acts 7:26; Acts 19:38; Acts 21:6; Rom 1:27; Rom 2:15; Rom 12:5; Rom 12:10(2); Rom 12:16; Rom 13:8; Rom 14:13; Rom 14:19; Rom 15:5; Rom 15:7; Rom 15:14; Rom 16:16; 1Cor 11:33; 1Cor 12:25; 1Cor 16:20; 2Cor 13:12; Gal 5:13; Gal 5:15(2); Gal 5:26(2); Eph 4:2; Eph 4:25; Eph 4:32; Eph 5:21; Col 3:9; Col 3:13; 1Thess 3:12; 1Thess 4:9; 1Thess 4:18; Titus 3:3; Heb 10:24; Jas 4:11; Jas 5:9; Jas 5:16(2); 1Pet 1:22; 1Pet 4:9; 1Pet 5:5; 1Pet 5:14; 1John 1:7; 1John 3:11; 1John 3:23; 1John 4:7; 1John 4:11; 1John 4:12; 2John 1:5; Rev 6:4; Rev 11:10

another’s, 2
John 13:14; Gal 6:2

each, 1
Phil 2:3

mutual, 1
Rom 1:12

one, 9
Matt 25:32; Mark 4:41; Mark 9:50; Luke 2:15; Rom 14:19; Rom 15:5; Gal 5:15; 1Thess 3:12; Jas 5:16

other, 4
Acts 15:39; 1Cor 7:5; Gal 5:17; 2Thess 1:3

others, 1
Phil 2:3

themselves, 12
Mark 8:16; Mark 9:34; Mark 15:31; Luke 4:36; John 6:52; John 11:56; John 16:17; John 19:24; Acts 4:15; Acts 26:31; Acts 28:4; Acts 28:25

together, 3
Luke 23:12; Luke 24:14; 1Thess 5:11

yourselves, 3
John 6:43; John 16:19; 1Thess 5:15Display settings Display settings
/ / 0.101 s.