SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1515 G1516 G1517 G1518 G1519         G1521G1522G1523G1524G1525

Strong: G1520
εἷς, μία, ἕν,  [hejs, mia, hen]
gen. ἑνός, μιᾶς, ἑνός 1. (čísl.) jeden; první ¦¦ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων (*Mk 16:2) prvního dne v týdnu 2. jediný, samotný; jeden a týž 3. (ve funkci neurč. zájm. n. skoro neurčitého členu) nějaký, kdosi, jeden ¦¦ εἷς ... εἷς jeden ... druhý ¦ εἷς τις = τις ¦ εἷς τὸν ἕνα jeden druhého, navzájem ¦ καθ' εἷς / καθ' ἕνα po jednom, jednotlivě ¦ εἷς κατὰ εἷς jeden po druhém ¦ ἀπὸ μιᾶς (*L 14:18) jeden po druhém, všichni [345]
Strong: G1520
Word: εις
Pronounc: hice
Orig: (including the neuter (etc.) hen); a primary numeral; one:--a(-n, -ny, certain), + abundantly, man, one (another), only, other, some. See also 1527, 3367, 3391, 3762. G1527 G3367 G3391 G3762
Use: TDNT-2:434,214
HE Strong:

1) one
Strong: G1520
Word: εἷς
Transliter: heis
Pronounc: hice
(Including the neuter [etc.] ἕν hen); a primary numeral; one: - a (-n -ny certain) + abundantly man one (another) only other some. See also G1527 G3367 G3391 G3762.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1520
heis < ig. sems (einmal); Zahlwort (346)
 
 I.) e i n (-e, -er, -es)
  1) eins (im Ggs. zu anderen Teilen oder im Ggs. zur Mehrheit). Mt 25:15 Ro 5:12,15 1Co 10:8 Eph 2:14* uva.
  2) einer und derselbe. Ge 11:1 Joh 11:52 20:7* ua.
  3) e i n einziger (d.h. andere ausschließend); nur e i n s. Mt 21:24 Mr 8:14 Lu 10:42 18:19* ua.
  4) allein. De 6:4 Mt 23:10 Mr 2:7 10:18 12:29 Lu 18:19*?
  5) irgendeiner. Ge 22:13 Mt 8:19 16:14 19:6 Lu 22:50 Joh 11:49* ua.
  6) als Hebräismus: distributiv. Ex 17:12 Mt 28:1 Mr 4:8 14:19 16:2 Eph 5:33 1Th 5:11* ua.
  7) als Ordinalzahl (wie im hebr.), = 4413 Nu 1:1 Ezr 10:17 Mt 28:1 Mr 16:2 1Co 16:2 Tit 3:10 Re 9:12* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 1775 henotes
 < abstrakte Eigenschaft von 1520; Subst.fem. (2)
 I.) d. Einheit
 
 1527 heis kath heis
 < 1520 + 2596 + 1520; Redewendung (2)
 I.) distributiv: einer nach dem andern.
 
 3391 mia
 < irreguläres fem. von 1520
Strong: G1520
(jeis)
(incluído el neutro [etc.] ἔí jen); numeral primario; uno:- (una) cosa, uno. Véase también G1527, G3367, G3391, G3762.
----
Diccionario Tuggy
εἷς
, μία, ἕν. adjetivo Número. Uno, una, un.
A) literal
1) En contraste a las partes de las que se compone el total: Mat 19:5; Jua 10:30; Jua 17:11; Jua 17:21-23; Rom 12:5; 1Co 3:8; 1Co 6:16; 1Co 12:12; 1Co 12:20; Gál 3:28; Efe 2:14; Efe 2:15; 1Jn 5:8.
2) Con el gen. partitivo o con ἐκ : Mat 5:19; Mat 6:29; Mat 18:6; Mat 18:12; Mat 22:35; Mat 26:21; Mar 9:42; Mar 14:10; Mar 14:18; Luc 12:27; Luc 17:2; Jua 1:40; Jua 6:8; Jua 19:34; Hch 11:28.
3) En contraste con más que uno: Mat 5:41; Mat 20:12; Mat 25:15; Mat 25:24; Hch 28:13; Rom 5:12; 2Pe 3:8.
4) Con un negativo: Mat 5:18; Mat 5:36; Mat 10:29; Mar 8:14; Luc 11:46; Luc 12:6. 2Pe 3:8.
B) Enfático.
1) Solamente uno: Mat 19:17; Mat 21:24; Mat 23:8-9; Mat 23:15; Mat 27:14; Mar 8:14; Mar 10:21; Mar 12:6; Mar 12:32; Luc 10:42; Luc 18:22; Jua 9:25; Hch 4:32; Rom 3:10; Rom 3:12; 1Co 8:4; 1Co 9:24; 2Co 5:14; Gál 3:20; Gál 5:14; Flp 3:13; 1Ti 3:2; 1Ti 3:12; 1Ti 5:9; título 1:6; Stg 2:19; Stg 4:12; 2Pe 3:8.
2) Uno y el mismo: Luc 12:52; Jua 11:52; Jua 20:7; Hch 17:26; Rom 3:30; Rom 9:10; Rom 15:6; 1Co 10:17; 1Co 12:9; 1Co 12:11; 1Co 12:13; Efe 4:5-6; Flp 1:27; Flp 2:2; Rev 9:13; Rev 18:8.
3) Unicamente: Mat 23:10; Mar 2:7; Mar 10:18; Luc 18:19.
C) Un, donde εἷς es casi como τὶς o el artí. indef.
1) Algún, un : Mat 8:19; Mat 16:14; Mat 18:24; Mat 18:28; Mat 19:16; Mat 21:19; Mat 26:69; Mar 10:17; Mar 12:42; Luc 5:12; Luc 5:17; Luc 15:19; Luc 24:18; Rev 8:13; Rev 18:21; Rev 19:17.
2)εἷς τὶς = Cierto : Textus Receptus Mar 14:51; Luc 22:50; Jua 11:49.
D) Uso especial. μία τοῦ(τῶν) σαββάτου (ψων) = El primer día de la semana : Mat 28:1; Mar 16:2; Luc 24:1; Jua 20:1; Jua 20:19; Hch 20:7; 1Co 16:2.
E) Combinaciones especiales.
1) εἷς ἕτερος o ἄλλος = El uno …. el otro : Mat 6:24; Luc 7:41; Luc 16:13; Luc 17:34-35; Luc 18:10; Rev 17:10.
2)εἷςεἷς = Unoel otro : Mat 20:21; Mat 24:40-41; Mat 27:38; Jua 20:12; Gál 4:22.
3)εἷςεἷςεἷς = Unootro, y un tercero.: Mat 17:4.
4)εἷς ἕκαστος = Cada uno en particular : Efe 4:16.
5)καθ ἕνα (πάντες) (ἕκαστος) = Uno por uno, cada uno, uno tras otro : Mar 14:19; Jua 8:9; Jua 21:25; Hch 21:19; Rom 12:5; 1Co 14:31; Efe 5:33; Rev 4:8; Rev 21:21.
----
Diccionario Vine NT
jeis (εἱ̂ς, G1520)
, uno. Se traduce ocasionalmente como «otro» cuando se expresa el segundo de un par (Mat 17:4 ; Mat 20:21; Mat 24:40-41; Mat 27:38; Mar 9:5; Jua 20:12 ; Gál 4:22 ; 1Ts 5:11). Véase UNO, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1651)
εἷς (heis), μία (mia), ἕν (hen) gen. ἑνός (henos), μιᾶς (mias), ἑνός (henos): número; ≡ Strong 1520 & 1527 & 3391; TDNT 2.434-1. LN 60.10 uno, una (cosa), (Mat 5:41; Rom 12:5; Luc 12:25 v.l. NA26); 2. LN 92.22 un, uno en particular; referencia a una persona indefinida (Luc 22:50); 3. LN 63.4 uno, todo, lo que es una unidad (Mat 19:6; Mar 10:8; Hch 19:34; Gál 3:20b; Efe 2:14); 4. LN 61.2 ἀπὸ μιᾶς (apo mias), o εἷς καθʼ εἷς (heis kath' heis), uno a uno (Luc 14:18+; Jua 8:9 v.l. (2x))
Hомер Стронга: G1520
Оригинал: εις
Транслитерация: еис
Произношение: ис
Часть речи:
Этимология: (including the neuter [etc. ] hen) - один, единый. Словарь Дворецкого: εις (эп. тж. εεις), μια (эп. тж. ια), εν, gen. ενος, μιας (эп. тж. ιης), ενος 1) один, единый Пр.: εις οιος Гомер (X-IX вв. до н. э.) и εις μουνος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — один единственный; πλεν εις τις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — за исключением кого-то одного; εις ουδεις Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), тж. εις ου Эсхил (525/4-456 до н. э.) и εις μη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — ни один, решительно никто; ουχ εις Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); — не один; εις εκαστος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); — каждый в отдельности; καθ΄ ενα (καθ΄ εν) Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.); — поодиночке, по одному, но тж. вместе, воедино; καθ΄ εν ξυμπαντες Платон (427-347 до н. э.) — все сразу; καθ΄ εν γενεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — объединиться; ες μιαν (βουλην) Гомер (X-IX вв. до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.); — единодушно; το εν επη πολλων Плутарх (ок. 46-126), Аристотель (384-322 до н. э.); — единство во множестве; εν καθ΄ αυτο Аристотель (384-322 до н. э.) — абсолютное единство; εν κατα συμβεβηκος Аристотель (384-322 до н. э.) — относительное единство; εις προς ενα Демосфен (384-322 до н. э.) и εν προς εν Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.); — ее поставляя одно с другим, т. е. при сравнительном рассмотрении; εις μεν …εις (или ετερος) δε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.); — один …, другой же, для усиления superl. что ни на есть (εις αριστος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.)); εις αυτων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — один из них; τα ενα Аристотель (384-322 до н. э.) — единства 2) некий, какой-то, какой-л. Пр.: ενη τω τροπω Платон (427-347 до н. э.) каким-л. — способом; εις ο πρωτος Демосфен (384-322 до н. э.) — первый попавшийся, любой 3) (= πρωτος) первый Пр.: (εν καη εικοστον ετος Лисий (ок. 445-380 до н. э.))
Numéro de Strong: G1520
Mot: εἷς  (heis)
un, un seul, une, ... ; 271
Strong: G1520
Word: εἷς
heis {hice}
(包括中性等詞性的hen);數字
➊一,一個,有一,有些,第一
Strong: G1520
εἷς (heîs) {hice}
εις - heis incluindo o neutro [etc ] hen tdnt - 2 434 214 numeral 1 um


Webster Concordance (1833)
Strong: G1520
Transliter & Pronounc: heis {hice}
Total Webster Occurrences: 272

a, 6
Matt 27:14; Matt 27:15; Mark 14:51; John 6:9; Jas 4:13; Rev 18:21

an, 2
Rev 8:13; Rev 19:17

another, 2
Matt 27:38; 1Thess 5:11

any, 1
Acts 4:32

certain, 2
Matt 8:19; Matt 9:18

each, 2
Acts 2:3; Rev 4:8

every, 1
Rev 22:2

itself, 1
John 20:7

man, 2
Acts 2:6; Col 4:6

man’s, 1
Rom 5:17

of, 3
Mark 6:15; Rev 21:9; Rev 21:21

one, 225
Matt 5:18; Matt 5:29; Matt 5:30; Matt 5:41; Matt 6:24(2); Matt 6:27; Matt 6:29; Matt 10:29; Matt 10:42; Matt 12:11; Matt 13:46; Matt 16:14; Matt 18:5; Matt 18:6; Matt 18:10; Matt 18:12; Matt 18:14; Matt 18:16; Matt 18:24; Matt 18:28; Matt 19:16; Matt 19:17; Matt 20:13; Matt 20:21; Matt 21:24; Matt 22:35; Matt 23:8; Matt 23:9; Matt 23:10; Matt 23:15; Matt 24:40; Matt 25:15; Matt 25:18; Matt 25:24; Matt 25:40; Matt 25:45; Matt 26:14; Matt 26:21; Matt 26:47; Matt 26:51; Matt 27:38; Matt 27:48; Mark 5:22; Mark 8:14; Mark 8:28; Mark 9:17; Mark 9:37; Mark 9:42; Mark 10:17; Mark 10:18; Mark 10:37; Mark 11:29; Mark 12:6; Mark 12:28; Mark 12:29; Mark 12:32; Mark 13:1; Mark 14:10; Mark 14:18; Mark 14:20; Mark 14:43; Mark 15:6; Mark 15:27; Mark 15:36; Luke 4:40; Luke 5:3; Luke 7:41; Luke 9:8; Luke 11:46; Luke 12:6; Luke 12:25; Luke 12:27; Luke 12:52; Luke 15:4; Luke 15:7; Luke 15:10; Luke 15:19; Luke 15:26; Luke 16:5; Luke 16:13(2); Luke 17:2; Luke 17:15; Luke 17:34; Luke 17:36; Luke 18:10; Luke 18:19; Luke 18:22; Luke 20:3; Luke 22:47; Luke 22:50; Luke 23:17; Luke 23:39; John 1:40; John 6:8; John 6:22; John 6:70; John 6:71; John 7:21; John 7:50; John 8:41; John 10:16; John 10:30; John 11:49; John 11:50; John 11:52; John 12:2; John 12:4; John 13:21; John 13:23; John 17:11; John 17:21(2); John 17:22(2); John 17:23; John 18:14; John 18:22; John 18:26; John 18:39; John 19:34; John 20:12; John 20:24; John 21:25; Acts 1:22; Acts 11:28; Acts 17:26; Acts 17:27; Acts 20:31; Acts 21:26; Acts 23:6; Acts 23:17; Acts 28:25; Rom 3:10; Rom 3:12; Rom 3:30; Rom 5:12; Rom 5:15(2); Rom 5:16(2); Rom 5:17(2); Rom 5:18(2); Rom 5:19(2); Rom 9:10; Rom 12:4; Rom 12:5(2); Rom 15:6; 1Cor 3:8; 1Cor 4:6(2); 1Cor 6:5; 1Cor 6:16; 1Cor 6:17; 1Cor 8:4; 1Cor 8:6(2); 1Cor 9:24; 1Cor 10:17(3); 1Cor 11:5; 1Cor 12:11; 1Cor 12:12(3); 1Cor 12:13(3); 1Cor 12:14; 1Cor 12:18; 1Cor 12:19; 1Cor 12:20; 1Cor 12:26(2); 1Cor 14:27; 1Cor 14:31; 2Cor 5:14; 2Cor 11:2; Gal 3:16; Gal 3:20(2); Gal 3:28; Gal 4:22; Gal 5:14; Eph 2:14; Eph 2:15; Eph 2:16; Eph 2:18; Eph 4:4(2); Eph 4:5(2); Eph 4:6; Eph 4:7; Eph 5:33; Phil 1:27; Phil 2:2; Col 3:15; 1Thess 2:11; 1Thess 5:11; 2Thess 1:3; 1Tim 2:5(2); 1Tim 5:9; Heb 2:11; Heb 11:12; Jas 2:10; Jas 2:19; Jas 4:12; 2Pet 3:8; 1John 5:7; 1John 5:8; Rev 5:5; Rev 6:1; Rev 7:13; Rev 15:7; Rev 17:1; Rev 17:10; Rev 21:21

only, 1
Mark 2:7

other, 6
Matt 20:21; Matt 24:40; Mark 10:37; Mark 15:27; John 20:12; Gal 4:22

part, 1
Eph 4:16

particularly, 1
Acts 21:19

some, 6
Mark 4:8(3); Mark 4:20(3)

them, 2
Mark 14:47; Luke 24:18

thing, 5
Mark 10:21; Luke 10:42; John 1:3; John 9:25; Phil 3:13

to, 1
Luke 15:15

which, 1
Acts 1:24Display settings Display settings