SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4556 G4557 G4558 G4559 G4560         G4562G4563G4564G4565G4566

Cognate Strong's numbers: G4560, G4559

Strong: G4561
σάρξ, σαρκός, ἡ  [sarks]
1. maso; tělo ¦¦ τῇ σαρκὶ ἄπειμι (*Ko 2:5) tělem / tělesně jsem nepřítomen 2. (více či méně přen.) tělo (hmotná stránka člověka); lidská bytost, člověk; tělesnost, přirozenost, přirozená stránka člověka; pomíjivost; hříšnost; sídlo hříšné žádostivosti ¦¦ πᾶσα σάρξ (každý) člověk ¦ κατὰ σαρκά tělesně, co do tělesného původu; lidsky, podle lidských měřítek [147]
Strong: G4561
Word: σαρξ
Pronounc: sarx
Orig: probably from the base of 4563; flesh (as stripped of the skin), i.e. (strictly) the meat of an animal (as food), or (by extension) the body (as opposed to the soul (or spirit), or as the symbol of what is external, or as the means of kindred), or (by implication) human nature (with its frailties (physically or morally) and passions), or (specially), a human being (as such):--carnal(-ly, + -ly minded), flesh(-ly). G4563
Use: TDNT-7:98,1000 Noun Feminine
HE Strong: H1320 H3894 H7607

1) flesh (the soft substance of the living body, which covers the bones and is permeated with blood) of both man and beasts
2) the body
2a) the body of a man
2b) used of natural or physical origin, generation or relationship
2b1) born of natural generation
2c) the sensuous nature of man, "the animal nature"
2c1) without any suggestion of depravity
2c2) the animal nature with cravings which incite to sin
2c3) the physical nature of man as subject to suffering
3) a living creature (because possessed of a body of flesh) whether man or beast
4) the flesh, denotes mere human nature, the earthly nature of man apart from divine influence, and therefore prone to sin and opposed to God
Strong: G4561
Word: σάρξ
Transliter: sarx
Pronounc: sarx
Probably from the base of G4563; flesh (as stripped of the skin) that is (strictly) the meat of an animal (as food) or (by extension) the body (as opposed to the soul (or spirit) or as the symbol of what is external or as the means of kindred or (by implication) human nature (with its frailties (physically or morally) and passions) or (specifically) a human being (as such): - carnal (-ly + -ly minded) flesh ([-ly]).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4561
sarx < ig.: d. was d. Knochen umfasst bzw. verhüllt; Subst.fem. (147)
 I.) d. Fleisch
  1) d. fleischerne Substanz von lebenden Körpern (Mensch und Tier) welche d. Knochen umhüllt und von Blut durchflossen wird. 2Ki 9:36 Lu 24:39 Joh 6:51 Ro 2:28 1Co 15:39 Eph 2:11 Jas 5:3 2Pe 2:10* ua.
  2) d. Körper bzw. Leib selbst; d. materielle Teil d. Menschen im Ggs. zum immateriellen Teil. Ec 2:3 Mt 19:5 Eph 2:14 Heb 12:9* ua.
  3) d. Fleisch als d. menschliche, irdische und gefallene Natur losgelöst vom Einfluß Gottes daher Gott entgegengesetzt und d. Sünde unterworfen d.h. ihr willenlos ausgeliefert deshalb auch Sitz aller sündigen Begierden. Mt 26:41 Ro 6:19 7:25 8:4 13:14 Eph 2:3* ua.
  4) d. physische Natur d. Menschen die d. Leiden ausgesetzt ist. 1Co 7:28 Col 1:22 Heb 12:9* ua.
  5) als Hebräismus: eine lebendige Kreatur sei es Mensch oder Tier. Ge 2:24 Rich 9:2 Ps 56:5 Isa 58:7 Mt 24:22 Joh 1:14 Ro 11:14* ua.
Strong: G4561
(sárx)
probablemente de la base de G4563; carne (como despojada de la piel), i.e. (estrictamente) la carne de un animal (como alimento), o (por extensión) el cuerpo (como opuesto al alma [o espíritu], o como símbolo de lo que es externo, o como el medio del parentesco), o (por implicación) naturaleza humana (con sus debilidades [fís. o moralmente] y pasiones), o (específicamente) un ser humano (como tal):- carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre.
----
Diccionario Tuggy
σάρξ
, σαρκός, . Carne, cuerpo físico, ser humano. A.T. Casi siempre בָּשָׁר , Sal. 15(16):9. בְּשַׂר Dan 2:11. לְחוּם , Sof 1:17. שְׁאֵר , Sal. 72(73):26. N.T.
A) Carne. Parte muscular que cubre los huesos: Luc 24:39; Jua 6:51-56; Rom 2:28; 1Co 15:39; 2Co 12:7; Gál 6:13; Efe 2:11; Rev 17:16; Rev 19:18; Rev 19:21.
B) Carne, cuerpo físico : Mat 19:5-6; Mar 10:8; Hch 2:26; Hch 2:31; 1Co 5:5; 1Co 6:16; 2Co 7:1; 2Co 7:5; Gál 4:13-14; Efe 2:14; Efe 5:29; Efe 5:31; Col 2:1; Col 2:5; 1Ti 3:16; Heb 9:10; Heb 9:13; Heb 10:20; 1Pe 3:18; 1Pe 3:21; 1Pe 4:1. 1Pe 4:6; 1Jn 4:2; 2Jn 1:7.
C) Carne. El ser humano: Mat 16:17; Mat 24:22; Mar 13:20; Luc 3:6; Jua 1:14; Jua 17:2; Hch 2:17; Rom 3:20; 1Co 1:29; 1Co 15:50; Gál 1:16; Gál 2:16; Efe 6:12; 1Pe 1:24.
D) Carne, naturaleza humana, humanidad, de descendencia humana : Jua 1:13; Rom 1:3; Rom 4:1; Rom 9:3; Rom 9:5; Rom 9:8; Rom 11:14; 1Co 10:18; Gál 4:23; Gál 4:29; Efe 2:11; Heb 2:14; Heb 5:7; Heb 12:9.
E) Carne. Las limitaciones físicas, humanas, existencia en el cuerpo: 1Co 7:28; 2Co 4:11; 2Co 10:3; Gál 2:20; Flp 1:22; Flp 1:24; Col 1:22; Col 1:24; 1Pe 4:2.
F) Carne. Vida humana según se percibe exteriormente: Jua 8:15; 1Co 1:26; 2Co 5:16; 2Co 11:18; Gál 6:12; Efe 6:5; Flp 3:3-4; Col 3:22; Flm 1:16.G) Carne, naturaleza pecaminosa humana. La carne como instrumento de pecado: Mat 26:41; Mar 14:38; Jua 3:6; Rom 6:19; Rom 7:5; Rom 7:18; Rom 7:25; Rom 8:3; Rom 8:4-5; Rom 8:8-9; Rom 8:12-13; Rom 13:14; 2Co 1:17; 2Co 10:2; Gál 3:3; Gál 5:13; Gál 5:16-17; Gál 5:19; Gál 5:24; Gál 6:8; Efe 2:3; Col 2:11; Col 2:13; Col 2:18; Col 2:23; 2Pe 2:10; 2Pe 2:18; 1Jn 2:16; Jud 1:23.
----
Diccionario Vine NT
sarx (σάρξ, G4561)
, carne, se traduce «cuerpo» en 2Co 7:5 ; Gál 4:13-14; Col 2:5. Véase CARNE, etc.
sarx (σάρξ, G4561) tiene un campo más amplio de aplicación en el NT que en el AT. Sus usos en el NT se pueden analizar como sigue: «(a) la sustancia del cuerpo, tanto si es de bestias como de hombres (1Co 15:39); (b) el cuerpo humano (2Co 10:3 a; Gál 2:20 ; Flp 1:22); (c) por siné cdoque , de la humanidad santa del Señor Jesús, en la totalidad de todo lo que es esencial a lo humano, esto es, espíritu, alma, y cuerpo (Jua 1:14 ; 1Ti 3:16 ; 1Jn 4:2 ; 2Jn 1:7); en Heb 5:7 : «los días de su carne», esto es, su vida transcurrida en la tierra en distinción a su vida actual en resurrección; (e) por sinecdoqu e, de la persona completa (Jua 6:51-57 ; 2Co 7:5 ; Stg 5:3); (f) el elemento más débil de la naturaleza humana (Mat 26:41 ; Rom 5:19 ; Rom 8:3 a); (g) el estado irregenerado de los hombres (Rom 7:5 ; Rom 8:8-9); (h) el asiento del pecado en el hombre (no es lo mismo que el cuerpo; 2Pe 2:18 ; 1Jn 2:16); (i) el elemento inferior y temporal en el cristiano (Gál 3:3 ; Gál 6:8), y en las ordenanzas religiosas (Heb 9:10); (j) los logros naturales de los hombres (1Co 1:26 ; 2Co 10:2-3 b); (k) las circunstancias (1Co 7:28); lo externo de la vida (2Co 7:1 ; Efe 6:5 ; Heb 9:13); (1) por metonimia, lo externo y aparente, en contraste al espíritu, a lo interno y real (Jua 6:63 ; 2Co 5:16); (m) relación natural, consanguínea (1Co 10:18 ; Gál 4:23), o marital (Mat 19:5)». (De Notes on Galatians , por Hogg y Vine, pp. 111-112.)
En Mat 26:41 ; Rom 8:4, Rom 8:13; 1Co 5:5 ; Gál 6:8 (no se trata aquí del Espíritu Santo), la carne es contrastada con el espíritu; en Rom 2:28-29, con el corazón y con el espíritu; en Rom 7:25 , con la mente; cf. Col 2:1, Col 2:5. En Efe 2:3 se yuxtapone con la mente, y en 2 Corintios 7:1 con el espíritu.
Nota : En Col 2:18 el nombre sarx se usa en la frase «por su propia mente carnal» (lit., «por la mente de su carne», véase (h) más arriba), en tanto que la mente debiera ser dominada por el Espíritu. Véanse CUERPO, HUMANO, NADIE, TERRENAL.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4922)
σάρξ (sarx), σαρκός (sarkos),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 1414; Strong 4561; TDNT 7.98-1. LN 8.63 carne, masa corporal de humanos y animales (Rev 19:18; Efe 5:30 v.l.); 2. LN 8.4 cuerpo físico (1Ti 3:16); 3. LN 9.11 gente, ser humano físico (Jua 1:14; 1Pe 1:24); 4. LN 9.12 naturaleza física humana (Heb 12:9); 5. LN 10.1 nación, grupo étnico (Rom 11:14); 6. LN 26.7 naturaleza humana, la naturaleza sicológica del hombre (1Co 1:26; Gál 5:19; Gál 6:8); 7. LN 58.10 naturaleza física, como resultado de su desarrollo físico (Gál 4:23); 8. LN 23.90 vida física (Heb 5:7); 9. LN 9.14 σὰρξ καὶ αἷμα (sarx kai haima), ser humano (Mat 16:17; Gál 1:16); 10. LN 9.15 κοινωνέω αἵματος καὶ σαρκός (koinōneō haimatos kai sarkos), ser una persona (Heb 2:14+); 11. LN 88.279 tener relaciones homosexuales (Jud 1:7+), ver 599; 12. LN 22.20 problema (2Co 12:7+), ver 5022; 13. LN 25.29 deseo sexual (Jua 1:13+), ver 2525
Hомер Стронга: G4561
Оригинал: σαρξ
Транслитерация: саркс
Произношение: са́ркс
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: вероятно от основы G4563 - плоть (1. мясо; 2. тело, труп; 3. человеческая греховная природа). Словарь Дворецкого: σαρξ σαρκος η Пр.: ( Гомер преимущ. pl. с dat. σαρκεσσι) 1) мясо, плоть Пр.: (σαρκες τε καη οστεα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) тело Пр.: σαρκα ηβωσαν φερειν (v. l. φυειν) Эсхил (525/4-456 до н. э.) — иметь молодое тело, т. е. быть молодым годами.
Numéro de Strong: G4561
Mot: σάρξ  (sarx)
chair, chairs, personne, nul, race, corps, charnelles ; 151
Strong: G4561
Word: σάρξ
sarx {sarx}
可能源自G4563的字根;陰性名詞
➊(覆蓋身體的)肉體
➋身體ⓐ人的肉身ⓑ指活在世界上的一些身體的局限ⓒ行動與表達的媒介ⓒ人類感官的天性,「獸性」
➌有血肉之軀的生物
➍人的本性,地上的後代
➎外在的生命
Strong: G4561
σάρξ (sárx) {sarx}
σαρξ - sarx provavelmente da mesma raiz de G4563 tdnt - 7 98 1000 n f 1 carne substancia terna do corpo vivo que cobre os ossos e e permeada com sangue tanto de seres humanos como de animais 2 corpo 2a corpo de uma pessoa 2b usado da origem natural ou fisica geracao ou afinidade 2b1 nascido por geracao natural 2c natureza sensual do homem a natureza animal 2c1 sem nenhuma sugestao de depravacao 2c2 natureza animal com desejo ardente que incita a pecar 2c3 natureza fisica das pessoas sujeita ao sofrimento 3 criatura viva por possuir um corpo de carne seja ser humano ou animal 4 a carne denotando simplesmente a natureza humana a natureza terrena dos seres humanos separada da influencia divina e por esta razao inclinada ao pecado e oposta a deus


Webster Concordance (1833)
Strong: G4561
Transliter & Pronounc: sarx {sarx}
Total Webster Occurrences: 151

carnal, 2
Rom 8:7; Heb 9:10

carnally, 1
Rom 8:6

flesh, 147
Matt 16:17; Matt 19:5; Matt 19:6; Matt 24:22; Matt 26:41; Mark 10:8(2); Mark 13:20; Mark 14:38; Luke 3:6; Luke 24:39; John 1:13; John 1:14; John 3:6(2); John 6:51; John 6:52; John 6:53; John 6:54; John 6:55; John 6:56; John 6:63; John 8:15; John 17:2; Acts 2:17; Acts 2:26; Acts 2:30; Acts 2:31; Rom 1:3; Rom 2:28; Rom 3:20; Rom 4:1; Rom 6:19; Rom 7:5; Rom 7:18; Rom 7:25; Rom 8:1; Rom 8:3(3); Rom 8:4; Rom 8:5(2); Rom 8:8; Rom 8:9; Rom 8:12(2); Rom 8:13; Rom 9:3; Rom 9:5; Rom 9:8; Rom 11:14; Rom 13:14; 1Cor 1:26; 1Cor 1:29; 1Cor 5:5; 1Cor 6:16; 1Cor 7:28; 1Cor 10:18; 1Cor 15:39(4); 1Cor 15:50; 2Cor 1:17; 2Cor 4:11; 2Cor 5:16(2); 2Cor 7:1; 2Cor 7:5; 2Cor 10:2; 2Cor 10:3(2); 2Cor 11:18; 2Cor 12:7; Gal 1:16; Gal 2:16; Gal 2:20; Gal 3:3; Gal 4:13; Gal 4:14; Gal 4:23; Gal 4:29; Gal 5:13; Gal 5:16; Gal 5:17(2); Gal 5:19; Gal 5:24; Gal 6:8(2); Gal 6:12; Gal 6:13; Eph 2:3(2); Eph 2:11(2); Eph 2:15; Eph 5:29; Eph 5:30; Eph 5:31; Eph 6:5; Eph 6:12; Phil 1:22; Phil 1:24; Phil 3:3; Phil 3:4(2); Col 1:22; Col 1:24; Col 2:1; Col 2:5; Col 2:11; Col 2:13; Col 2:23; Col 3:22; 1Tim 3:16; Phlm 1:16; Heb 2:14; Heb 5:7; Heb 9:13; Heb 10:20; Heb 12:9; Jas 5:3; 1Pet 1:24; 1Pet 3:18; 1Pet 3:21; 1Pet 4:1(2); 1Pet 4:2; 1Pet 4:6; 2Pet 2:10; 2Pet 2:18; 1John 2:16; 1John 4:2; 1John 4:3; 2John 1:7; Jude 1:7; Jude 1:8; Jude 1:23; Rev 17:16; Rev 19:18(5); Rev 19:21

fleshly, 1
Col 2:18
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4561 - σάρξ, σαρκός, ἡ - [147 x]
Display settings Display settings
/ / 0.331 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version