Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Mark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1AnfangG746 des EvangeliumsG2098 JesuG2424 ChristiG5547, des SohnesG5207 GottesG2316;   2wieG5613 geschriebenG1125 steht inG1722 Jesaias, dem ProphetenG4396: "SieheG2400, ichG1473 sendeG649 meinenG3450 BotenG32 vorG4253 deinemG4675 AngesichtG4383 her, derG3739 deinenG4675 WegG3598 bereitenG2680 wird". 3"StimmeG5456 eines RufendenG994 inG1722 der WüsteG2048: BereitetG2090 den WegG3598 des HerrnG2962, machetG4160 geradeG2117 seineG846 SteigeG5147!"   4JohannesG2491 kamG1096 und taufteG907 inG1722 der WüsteG2048 undG2532 predigteG2784 die TaufeG908 der BußeG3341 zurG1519 VergebungG859 der SündenG266. 5UndG2532 es gingG1607 zuG4314 ihmG846 hinaus das ganzeG3956 jüdischeG2453 G2449 LandG5561 undG2532 alle Bewohner von JerusalemG2415; undG2532 sieG3956 wurdenG907 imG1722 JordanflusseG4215 G2446 vonG5259 ihmG846 getauftG907, indem sie ihreG846 SündenG266 bekanntenG1843. 6JohannesG2491 aberG1161 warG2258 bekleidetG1746 mit KamelhaarenG2574 G2359 undG2532 einem ledernenG1193 GürtelG2223 umG4012 seineG846 LendenG3751; undG2532 er aßG2068 HeuschreckenG200 undG2532 wildenG66 HonigG3192. 7UndG2532 er predigteG2784 und sagteG3004: Es kommtG2064 der stärkerG2478 ist als ichG3450, nachG3694 mirG3450, dessenG3739 ich nichtG3756 würdigG2425 binG1510, ihm gebücktG2955 den RiemenG2438 seinerG846 SandalenG5266 zu lösenG3089. 8IchG1473 zwarG3303 habeG907 euchG5209 mitG1722 WasserG5204 getauftG907, er aberG1161 wirdG907 euchG5209 mitG1722 HeiligemG40 GeisteG4151 taufenG907. 9UndG2532 es geschahG1096 inG1722 jenenG1565 TagenG2250, da kamG2064 JesusG2424 vonG575 NazarethG3478 in GaliläaG1056, undG2532 wurdeG907 vonG5259 JohannesG2491 inG1519 dem JordanG2446 getauftG907. 10UndG2532 alsbaldG2112, als er vonG575 dem WasserG5204 heraufstiegG305, sahG1492 er die HimmelG3772 sich teilenG4977 undG2532 den GeistG4151 wieG5616 eine TaubeG4058 aufG1909 ihnG846 herniederfahrenG2597. 11UndG2532 eine StimmeG5456 geschahG1096 ausG1537 den HimmelnG3772: DuG4771 bistG1488 meinG3450 geliebterG27 SohnG5207, anG1722 dirG3739 habe ich WohlgefallenG2106 gefundenG2106. 12UndG2532 alsbaldG2117 treibtG1544 der GeistG4151 ihnG846 hinaus inG1519 die WüsteG2048. 13UndG2532 er warG2258 vierzigG5062 TageG2250 G1563 inG1722 der WüsteG2048 und wurde vonG5259 dem SatanG4567 versuchtG3985; undG2532 er warG2258 unterG3326 den wilden TierenG2342, undG2532 die EngelG32 dientenG1247 ihmG846. 14NachdemG3326 aberG1161 JohannesG2491 überliefertG3860 war, kamG2064 JesusG2424 nachG1519 GaliläaG1056, predigteG2784 das EvangeliumG2098 des ReichesG932 GottesG2316  15undG2532 sprachG3004 G3754: Die ZeitG2540 ist erfülltG4137, undG2532 das ReichG932 GottesG2316 ist naheG1448 gekommen. Tut BußeG3340 undG2532 glaubetG4100 G1722 dem EvangeliumG2098. 16Als er aberG1161 amG3844 SeeG2281 von GaliläaG1056 wandelteG4043, sahG1492 er SimonG4613 undG2532 AndreasG406, SimonsG846 BruderG80, die inG1722 dem SeeG2281 ein NetzG293 hin- und herwarfenG906, dennG1063 sie warenG2258 FischerG231. 17UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 zu ihnenG846: KommetG1205 mirG3450 nachG3694, undG2532 ich werdeG4160 euchG5209 zu MenschenfischernG231 G444 machenG1096;   18undG2532 alsbaldG2112 verließenG863 sie ihreG846 NetzeG1350 und folgtenG190 ihmG846 nach. 19UndG2532 von dannenG1564 ein wenigG3641 weitergehendG4260, sahG1492 er JakobusG2385, den SohnG3588 des ZebedäusG2199, undG2532 seinenG846 BruderG80 JohannesG2491, auchG2532 sieG846 imG1722 SchiffeG4143, wie sie die NetzeG1350 ausbessertenG2675; 20undG2532 alsbaldG2112 riefG2564 er sieG846. UndG2532 sie ließenG863 ihrenG846 VaterG3962 ZebedäusG2199 inG1722 dem SchiffeG4143 mitG3326 den TagelöhnernG3411 und gingenG565 weg, ihmG846 nachG3694. 21UndG2532 sie gehenG1531 hineinG1519 nach KapernaumG2584. UndG2532 alsbaldG2112 an dem SabbathG4521 gingG1525 er inG1519 die SynagogeG4864 und lehrteG1321. 22UndG2532 sie erstauntenG1605 sehr überG1909 seineG846 LehreG1322: dennG1063 er lehrteG1321 G2258 sieG846 wieG5613 einer, der GewaltG1849 hatG2192, undG2532 nichtG3756 wieG5613 die SchriftgelehrtenG1122. 23UndG2532 es warG2258 inG1722 ihrerG846 SynagogeG4864 ein MenschG444 mitG1722 einem unreinenG169 GeisteG4151; undG2532 er schrieG349 auf 24und sprachG3004: Laß abG1436! wasG5101 haben wirG2254 mit dirG4671 zu schaffenG2532, JesuG2424, NazarenerG3479 ? Bist du gekommenG2064, unsG2248 zu verderbenG622 ? Ich kenneG1492 dichG4571, werG5101 du bistG1488: der HeiligeG40 GottesG2316. 25UndG2532 JesusG2424 bedrohteG2008 ihnG846 und sprachG3004: VerstummeG5392 undG2532 fahreG1831 ausG1537 von ihmG846! 26UndG2532 der unreineG169 GeistG4151 zerrteG4682 ihnG846 undG2532 riefG2896 mit lauterG3173 StimmeG5456 und fuhrG1831 von ihmG846 ausG1537. 27UndG2532 sie entsetztenG2284 sich alleG3956, so daßG5620 sie sichG848 untereinanderG4314 befragtenG4802 und sprachenG3004: WasG5101 istG2076 diesG3778 ? WasG5101 ist diesG5124 für eine neueG2537 LehreG1322 ? dennG3754 mitG2596 GewaltG1849 gebietetG2004 er selbstG2532 den unreinenG169 GeisternG4151, undG2532 sie gehorchenG5219 ihmG846. 28UndG1161 alsbaldG2117 gingG1831 das GerüchtG189 von ihmG846 ausG1519 in die ganzeG3650 UmgegendG4066 von GaliläaG1056. 29UndG2532 alsbaldG2112 gingenG1831 sie ausG1537 der SynagogeG4864 und kamenG2064 inG1519 das HausG3614 SimonsG4613 undG2532 Andreas'G406, mitG3326 JakobusG2385 undG2532 JohannesG2491. 30Die SchwiegermutterG3994 SimonsG4613 aberG1161 lagG2621 fieberkrankG4445 danieder; undG2532 alsbaldG2112 sagenG3004 sie ihmG846 vonG4012 ihrG846. 31UndG2532 er tratG4334 hinzu und richteteG1453 sieG846 aufG1453, indem er sieG846 bei der HandG5495 ergriffG2902; undG2532 das FieberG4446 verließG863 sieG846 alsbaldG2112, undG2532 sie dienteG1247 ihnenG846. 32Als esG1096 aberG1161 AbendG3798 geworden war, alsG3753 die SonneG2246 untergingG1416, brachtenG5342 sie alleG3956 LeidendenG2560 undG2532 BesessenenG1139 zuG4314 ihmG846 G2192; 33undG2532 die ganzeG3650 StadtG4172 warG2258 anG4314 der TürG2374 versammeltG1996. 34UndG2532 er heilteG2323 vieleG4183, die an mancherleiG4164 KrankheitenG3554 leidendG2560 warenG2192; undG2532 er triebG1544 vieleG4183 DämonenG1140 aus undG2532 erlaubteG863 den DämonenG1140 nichtG3756 zu redenG2980, weilG3754 sie ihnG846 kanntenG1492. 35UndG2532 frühmorgensG4404, als es nochG3029 sehr dunkelG1773 war, standG450 er auf und gingG1831 hinaus undG2532 gingG565 hin anG1519 einen ödenG2048 OrtG5117 und beteteG4336 daselbstG2546. 36UndG2532 SimonG4613 undG2532 die mitG3326 ihmG846 waren, gingenG2614 ihmG846 nachG2614; 37undG2532 als sie ihnG846 gefundenG2147 hatten, sagenG3004 sie zu ihmG846 G3754: AlleG3956 suchenG2212 dichG4571. 38UndG2532 er sprichtG3004 zu ihnenG846: Laßt uns anderswohin inG1519 die nächstenG2192 FleckenG2969 gehenG71, auf daßG2443 ich auchG2546 daselbst predigeG2784; dennG1063 dazuG1519 G5124 bin ich ausgegangenG1831. 39UndG2532 er predigteG2784 G2258 inG1722 ihrenG846 SynagogenG4864 inG1519 ganzG3650 GaliläaG1056 undG2532 triebG1544 die DämonenG1140 aus. 40UndG2532 es kommtG2064 ein AussätzigerG3015 zuG4314 ihmG846, bittetG3870 ihnG846 undG2532 knietG1120 vor ihmG846 niederG1120 undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846 G3754: WennG1437 du willstG2309, kannstG1410 du michG3165 reinigenG2511. 41JesusG2424 aberG1161, innerlich bewegtG4697, streckteG1614 die HandG5495 aus, rührteG680 ihnG846 an undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: Ich willG2309; sei gereinigtG2511. 42UndG2532 [während erG846 redeteG2036,] wichG565 alsbaldG2112 der AussatzG3014 vonG575 ihmG846, undG2532 er war gereinigtG2511. 43UndG2532 er bedrohteG1690 ihnG846 und schickteG1544 ihnG846 alsbaldG2112 fortG1544  44undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: SieheG3708 zu, sageG2036 niemandemG3367 etwasG3367; sondernG235 geheG5217 hin, zeigeG1166 dichG4572 dem PriesterG2409 undG2532 opfereG4374 fürG4012 deineG4675 ReinigungG2512, was MosesG3475 gebotenG4367 hat, ihnenG846 zuG1519 einem ZeugnisG3142. 45Er aberG1161 gingG1831 weg und fingG756 an, es vielG4183 kundzumachenG2784 undG2532 die SacheG3056 auszubreitenG1310, so daßG5620 erG846 nicht mehrG3371 öffentlichG5320 inG1519 die StadtG4172 gehenG1525 konnteG1410; sondernG235 er warG2258 draußenG1854 inG1722 ödenG2048 ÖrternG5117, undG2532 sie kamenG2064 von allen SeitenG3836 zuG4314 ihmG846. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.042 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version