SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3629 G3630 G3631 G3632 G3633         G3635G3636G3637G3638G3639

Strong: G3634
οἷος, α, ον  [ojos]
(ve vztažných větách) jaký ¦¦ ὁ αὐτὸς ... οἷος stejný ... jaký ¦ οὐχ οἷον δὲ ὅτι (*Ř 9:6) ale není tomu tak, že [14]
Strong: G3634
Word: οιος
Pronounc: hoy'-os
Orig: probably akin to 3588, 3739, and 3745; such or what sort of (as a correlation or exclamation); especially the neuter (adverbially) with negative, not so:--so (as), such as, what (manner of), which. G3745 G3588 G3739
Use: pron
HE Strong:

1) what sort of, what manner of, such as
Strong: G3634
Word: οἷος
Transliter: oios
Pronounc: hoy'-os
Probably akin to G3588 G3739 and G3745; such or what sort of (as a correlation or exclamation); especially the neuter (adverb) with the negative not so: - so (as) such as what (manner of) which.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3634
hoios < 3739; Relativpron. (15)
 
 I.) derart...
  1) welcher Art und Weise...; wie beschaffen...; so wie...; Mt 24:21 Mr 9:3 13:19 1Co 15:48 Php 1:30 1Th 1:5 2Ti 3:11* ua.
  2) elliptisch: "Aber es ist nicht so als ob..."; oder: "Aber es ist keineswegs so...(sondern im Gegenteil)...". Ro 9:6
Strong: G3634
(oíos)
probablemente afín a G3588, G3739 y G3745; tal o cual suerte de (como correlativamente o exclamación); específicamente el neutro (edv.) con negativa no así:- como οἴω oío . Véase G5342.
----
Diccionario Tuggy
οἷος
, α, ον. adjetivo y pronombre relativo Como, tal como, así como, que. A.T. אֲשֶׁר , 1Re 18:13. כָּמֹנִי ; Neh 6:11. אֲשֶׁר כָּמֹנִי ; Gén 44:15. כָּמֹנִי , Neh 6:11. N.T., Mat 24:21; Mar 9:3; Mar 13:19; Textus Receptus Luc 9:55; Rom 9:6; 1Co 15:47-48; 2Co 10:11; 2Co 12:20; Flp 1:30; 1Ts 1:5; 2Ti 3:11; Rev 16:18.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3888)
οἷος (hoios), α (a), ον (on): prn. (relativo); ≡ Strong 3634-1. LN 64.1 como, como por ejemplo, relativo a cosas similares (Mat 24:21; Mar 9:3; Mar 13:19; Rom 9:6; 1Co 15:48; 2Co 12:20; Flp 1:30; 1Ts 1:5; Rev 16:18+); 2. LN 58.30 qué clase (2Co 10:11; 2Ti 3:11+; Jua 5:4 v.l. NA26)
----
(Swanson 3889)
οἱοσδηποτοῦν (hoiosdēpotoun): adv.-no importa qué (Jua 5:4 v.l. NA26); no se encuentra en LN
Hомер Стронга: G3634
Оригинал: οιος
Транслитерация: оиос
Произношение: иοс
Часть речи:
Этимология: вероятно похоже на G3588, G3739, и G3745 - какой, такой (как), что за. Словарь Дворецкого: οιος эол. οιος G3 1) какой (relat. ) или такой (какой или который), такой (как) Пр.: (θεαμα τοιουτον, οιον καη στυγουντ΄ εποικτισαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) οι. δ΄ αστηρ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — такой, как звезда; προς ανδρας τολμηρους, οιους (acc. по — аттракции, вм. οιοι) καη Αθηναιους Лисий (ок. 445-380 до н. э.) по отношению к таким отважным людям, как афиняне; οι΄ αγορευεις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — как ты говоришь; οι΄ μ΄ εοργας Гомер (X-IX вв. до н. э.) — то, что ты мне сделал 2) (в восклицаниях) такой!, какой!, что за! Пр.: (οιον το πυρ! Эсхил (525/4-456 до н. э.); οιον ανδρα λεγεις εν κινδυνω ειναι! Платон (427-347 до н. э.)) 3) (= οτι τοιος) ибо такой Пр.: οιου ανδρος εστερημενος ειην Платон (427-347 до н. э.) — (я заплакал), ибо лишился такого человека; εμακαριζον τεν μητερα, οιων τεκνων εκυρησε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (аргивянки) прославляли мать (Клеобиса и Битона) за то, что у нее такие дети 4) такой, подобный, могущий сравниться Пр.: ουδεν οιον εστ΄ ακουσαι των επων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — лучше всего послушать (самое) изречение (оракула); ουδεν οιον το αυτον ερωταν Платон (427-347 до н. э.) — нет ничего важнее самовопрошения 5) (для усиления superl. ) весьма, особенно Пр.: (χωριον οιον χαλεπωτατον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); ανερ οιος κρατιστος Аристотель (384-322 до н. э.)) 6) (cum inf. ) могущий, подходящий, способный Пр.: οι. εκεινος εην τελεσαι εργον τε επος τε Гомер (X-IX вв. до н. э.) — каким умелым он был в деле и в слове; οι. βουλευεμεν ηδε μαχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — дельный в совете и брани; οι. παρρησιαζεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — умеющий говорить откровенно; ωρα οια το πεδιον αρδειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — время для орошения полей; οι. οικουρος μονον Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — годный только для охраны дома; (часто — с τε) λεγειν οιος τε καγω Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) и я умею говорить; με οιον τε ειναι ταυτα εμοι κωλυσαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — у меня нет возможности помешать этому; (иногда без inf. ) ως οιον τ΄ ην Платон (427-347 до н. э.) — насколько было возможно; ουχ οιον τε εστιν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — невозможно; καλος ως οιον τε μαλιστα Платон (427-347 до н. э.) — прекрасный насколько только возможно - см. тж. οιον.
Numéro de Strong: G3634
Mot: οἷος  (hoios)
tel que, pareil, ainsi, ... ; 15
Strong: G3634
Word: οἷος
hoios {hoy'-os}
可能近似於G3588,3739,與G3745;關係代名詞
➊那一種,那一種方式,如……
Strong: G3634
οἷος (hoîos) {hoy'-os}
οιος - hoios provavelmente semelhante a G3588 G3739 e G3745 pron 1 de tal tipo de tal modo tal como


Webster Concordance (1833)
Strong: G3634
Transliter & Pronounc: hoios {hoy'-os}
Total Webster Occurrences: 14

as, 9
Matt 24:21; Mark 9:3; Mark 13:19; Rom 9:6; 1Cor 15:48; 2Cor 10:11; 2Cor 12:20(2); Rev 16:18

manner, 1
Luke 9:55

men, 1
1Thess 1:5

what, 1
2Tim 3:11

which, 2
Phil 1:30; 2Tim 3:11
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3634 - οἷος, α, ον - [8 x]
Display settings Display settings
/ / 0.142 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version