SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2142 G2143 G2144 G2145 G2146         G2148G2149G2150G2151G2152

Strong: G2147
εὑρίσκω  [heuriskó]
(impf. εὕρισκον i ηὕ-, fut. εὑρήσω, aor. εὗρον, med. εὑράμην, pf. εὕρηκα, aor. pas. εὑρέθην, fut. pas. εὑρεθήσομαι) 1. najít, objevit; shledat, poznat 2. získat, dosáhnout 3. (med.) získat (pro sebe) 4. (pas.) být nalezen, být shledán; nacházet se; ukázat se [176]
Strong: G2147
Word: ευρισκω
Pronounc: hyoo-ris'-ko
Orig: a prolonged form of a primary heuro hyoo'-ro, which (together with another cognate form) heureo hyoo-reh'-o is used for it in all the tenses except the present and imperfect to find (literally or figuratively):--find, get, obtain, perceive, see.
Use: TDNT-2:769,* Verb
HE Strong: H8 H559 H935 H1234 H1245 H1869 H3498 H4422 H4672 H5375 H5381 H6329 H7200 H7912 H8104

1) to come upon, hit upon, to meet with
1a) after searching, to find a thing sought
1b) without previous search, to find (by chance), to fall in with
1c) those who come or return to a place
2) to find by enquiry, thought, examination, scrutiny, observation, to find out by practice and experience
2a) to see, learn, discover, understand
2b) to be found i.e. to be seen, be present
2c) to be discovered, recognised, detected, to show one's self out, of one's character or state as found out by others (men, God, or both)
2d) to get knowledge of, come to know, God
3) to find out for one's self, to acquire, get, obtain, procure
Strong: G2147
Word: εὑρίσκω
Transliter: heuriskō
Pronounc: hyoo-ris'-ko
A prolonged form of a primary word εὕρω heurō; which (together with another cognate form εὑρέω heureō) is used for it in all the tenses except the present and imperfect; to find (literally or figuratively): - find get obtain perceive see.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2147
heurisko < ?; viell. von 2095 und ρις (Nase), (w. gute-Spürnase;
 etw. aufspüren, ein scharfes Gespür haben); Vb. (178)
 I.) finden
  1) jmdn. oder etw. (nach vorheriger Suche) auffinden, vorfinden, antreffen, begegnen, ausfindig machen. 1Ki 1:3 Mt 12:43 Mr 1:37 uva.
  2) jmdn. oder etw. zufällig (ohne d. man vorher gesucht hat) finden, auf etw. stoßen, etw. (an)treffen oder erlangen. 1Sa 10:2 Mt 8:10 Lu 4:17 Joh 12:14* uva.
  3) übertr.: etw. (durch Beobachtung oder mehr zufällig) herausfinden, entdecken, verstehen, einsehen, wahrnehmen. Isa 55:6 Lu 19:48 Joh 18:38 Ga 2:17* ua.
  4) etw. für sich erlangen bzw. (heraus)finden. Ge 19:19 Ps 132:5 Mt 10:39 11:29 16:25 Lu 1:30 Ac 7:46 2Ti 1:18
 Wortfamilie:
 0429 an-eurisko
 < 303 + 2147; Vb. (2)
 I.) auffinden
 
 2182 eph-euretes
 < Abl. von 1909 + 2147; Subst.mask. (1)
 I.) d. Erfinder
 
Strong: G2147
(jeurísko)
forma prolongada de un primario εὕñω jéuro; que (junto con otra forma cognada) εὑñέω jeuréo se usa por ella en todos los tiempos excepto el presente y el imperfecto; hallar (literalmente o figurativamente):- obtener, ver, encontrar, hallar.
----
Diccionario Tuggy
εὑρίσκω
.(imperf. εὕρισκον; tiempo futuro εὑρήσω; 2 tiempo aoristo εὗρον; tiempo perfecto εὕρηκα; 1 tiempo aoristo voz pasiva εὑρέηθν; tiempo futuro voz pasiva εὑρεθήσομαι). Encontrar, hallar, descubrir, obtener, lograr, recibir, reconocer. A.T. אָמַרַ ni. Dan 8:26. כּוֹא qal., 2Cr 30:25. כּוֹא hoph., 2Re 12:10. בָּקַע ni., Isa 59:5. בָּקַשׁ pi.; Rut 3:1. דָּרַן hi., Isa 48:17. יָתַר ni., 1Re 15:18. מָלַט pi., 2Re 23:18. Muchas veces מָצָא qal., Isa 41:12. Muchas veces מָצָא ni., Isa 51:3. מָצָא hi., Job 37:13. נָשָׂא , Est 2:17. נָשַׂג hi., Jer. 49(42):16. עֲבֵד Dan 6:23(22). פּוּק hi., Pro 12:2. רָאָה qal., Jue 18:9. רָאָה ni., Jue 6:12. שְׁכַח aph., Esd 4:15. שְׁכַח ithpe. Esd 6:2. שָׁמַר , Pro 2:20. N.T.
A) Encontrar, hallar.
1) Descubrir sin hablar específicamente de buscar, aunque se puede deducir: Mat 7:14; Mat 8:10; Mat 12:44; Mat 13:44; Mat 17:27; Mat 18:28; Mat 20:6; Mat 21:2; Mat 24:46; Mat 26:40; Mat 26:43; Mat 27:32; Mar 11:2; Mar 13:36; Mar 14:16; Mar 14:37; Mar 14:40; Luc 2:12; Luc 4:17; Luc 7:9; Luc 7:10; Luc 8:35; Luc 9:36; Luc 11:25; Luc 12:37; Luc 12:43; Luc 17:18; Luc 19:30; Luc 19:32; Luc 22:13; Luc 23:4; Luc 23:22; Luc 24:2-3; Jua 1:41; Jua 1:43; Jua 1:45; Jua 2:14; Jua 5:14; Jua 9:35; Jua 10:9; Jua 12:14; Hch 5:10; Hch 5:23; Hch 7:11; Hch 8:40; Hch 9:2; Hch 10:27; Hch 13:6; Hch 17:23; Hch 18:2; Hch 19:1; Hch 27:6; Hch 28:14; 2Co 2:13; 2Co 9:4; 2Co 11:12; 2Co 12:20; Flp 3:9; Heb 11:5; 1Pe 2:22; Rev 12:8; Rev 14:5; Rev 16:20; Rev 18:21; Rev 18:22; Rev 18:24.
2) Después de buscar: Mat 2:8; Mat 7:7-8; Mat 12:43; Mat 13:45-46; Mat 18:12-13; Mat 26:59-60; Mar 1:36-37; Mar 14:55; Luc 2:44-46; Luc 5:18-19; Luc 11:9-10; Luc 11:24; Luc 13:6-7; Jua 6:24-25; Jua 7:34; Jua 7:36; Hch 5:21-22; Hch 11:25-26; 2Ti 1:17; Rev 9:6; Rev 20:12-15.
B) figurativo Encontrar, hallar, descubrir, reconocer. De descubrir intelectualmente después de observar, reflexionar, investigar, etc.: Mat 1:18; Luc 6:7; Luc 19:48; Luc 23:2; Jua 18:38; Jua 19:4; Jua 19:6; Hch 4:21; Hch 5:39; Hch 13:28; Hch 17:27; Hch 19:19; Hch 23:9; Hch 23:29; Hch 24:20; Hch 27:28; Rom 7:10; Rom 7:21; Rom 10:20; 1Co 4:2; 2Co 5:3; Gál 2:17; Flp 2:7; 1Pe 1:7; 2Pe 3:14; Rev 2:2; Rev 3:2; Rev 5:4.
C) Lograr, recibir : Mat 10:39; Mat 11:29; Mat 16:25; Luc 1:30; Hch 7:46; 2Ti 1:18; Heb 4:16; Heb 9:12; Heb 12:17.
----
Diccionario Vine NT
eurisko (εὑρίσκω, G2147)
, hallar, encontrar. Se traduce con el verbo hallar en la mayor parte de los pasajes; véase ENCONTRAR, A, Nº 1; véanse también OBTENER, PROVEER.

jeurisko (εὑρίσκω, G2147) , encontrar. Se traduce «proveer» en Hch 7:46 (rv : «hallar»). Véase ENCONTRAR, A, Nº 1, etc.
jeurisko (εὑρίσκω, G2147) denota: (a) encontrar, ya por una búsqueda previa (p.ej., Mat 7:7 : «hallaréis», v. 8: «halla»), o sin ella (p.ej., Mat 27:32 : «hallaron»); en la voz pasiva, de la desaparición de Enoc (Heb 11:5 : «no fue hallado»); de montes (Rev 16:20 : «no fueron hallados»); de Babilonia y sus ocupantes (Rev 18:21 : «será hallada», v. 22: «se hallará»); (b) metafóricamente, hallar como resultado de una búsqueda, o aprender, descubrir (p.ej., Luc 19:48 : «no hallaban»; Jua 18:38 : «no hallo»; Jua 19:4 : «ningún delito hallo», v. 6: «no hallo»; Hch 4:21 : «no hallando»; Hch 13:28 : «sin hallar»; Rom 7:10 : «hallé»; Gál 2:17 : «somos hallados», indicando en este último pasaje «la sorpresa del judío» que se enteraba por vez primera que ante Dios no tenía ninguna superioridad moral sobre los gentiles, a los que motejaba despreciativamente de «pecadores», en tanto que se consideraba «justo» a sí mismo; 1Pe 1:7 : «sea hallada»; Rev 5:4 : «no se había hallado»); (c) en la voz media, hallar para sí mismo, ganar, procurar (Mat 10:39 : «halla»; Mat 11:29 : «hallaréis descanso»; Luc 1:30 : «has hallado»; Hch 7:46 : «halló»; 2Ti 1:18 : «que halle»). Se traduce con el verbo encontrar en Mat 18:13 : «encuentra»; Luc 9:12 : «encuentren»; Luc 15:4 : «hasta encontrarla»; v. 5: «la encuentra»; v. 6: «he encontrado»; v. 8: «hasta encontrarla»; v. 9: «cuando la encuentra»; «he encontrado»; Hch 8:40 : «se encontró en Azoto»; Rev 20:11 : «se encontró». Véanse HALLAR, OBTENER, PROVEER.

jeurisko (εὑρίσκω, G2147) , denota encontrar; en la voz media, encontrar para uno mismo, procurar, conseguir, obtener, con la sugerencia de llevar a cabo el fin que se tenía a la vista. Se traduce en Heb 9:12 «habiendo obtenido eterna redención»; véanse ENCONTRAR, B, Nº 1, HALLAR, PROVEER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2351)
εὑρίσκομαι (heuriskomai), εὑρίσκω (heuriskō): vb.; ≡ DBLHebr 5162; Strong 2147; TDNT 2.769-1. LN 27.27 descubrir, conocer la ubicación de algo (Mat 13:44; Rom 7:18 v.l.); 2. LN 27.1 aprender algo que se desconocía (Luc 19:48; Hch 17:27; Hch 19:19); 3. LN 13.17 lograr con la implicación de descubrimiento (Heb 9:12; Heb 12:17); 4. LN 90.70 comenzar a experimentar (Mat 11:29); 5. LN 13.7 (dep.) ser hallado (Hch 5:39; Rom 7:10)
Hомер Стронга: G2147
Оригинал: ευρισκω
Транслитерация: еуриско
Произношение: эврьй́ско
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма первичного heuro hyoo'-ro, which (together with another cognate form heureo hyoo-reh'-o) is used для it in all the tenses except the настоящее время и imperfect - находить, обнаруживать; ср. з. (при)обретать. Словарь Дворецкого: ευρισκω (fut. ευρησω, aor. 2 ευρον и ηυρον, pf. ευρηκα; pass. fut. ευρεθησομαι, aor. ευρεθην, pf. ηυρημαι) тж. med. 1) находить, обнаруживать Пр.: (θησαυρον Аристотель (384-322 до н. э.); χρυσουν δακτυλιον Лукиан (ок. 120-190)) ευρεν Κρονιδην Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Фетида) разыскала Кронида 2) находить, получать, снискивать, (при)обретать Пр.: (δοξαν, med. κλεος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); med. τιμωριην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); med. ωφελιαν τινα απο τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.); ατελειαν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); med. Демосфен (384-322 до н. э.); χαριν παρα τινι Новый Завет) κακον ευρε и ευρετο Гомер (X-IX вв. до н. э.) — его постигло несчастье; δικην ευρε Плутарх (ок. 46-126) — ему было предъявлено обвинение; τα εργα τους λογους ευρισκεται Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — дела находят себе выражение в словах; δεινα ευρειν παθη προς τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — тяжело пострадать по чьей-л. вине; ευρεσθαι τι παρα τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — добиться чего-л. от кого-л. 3) находить, открывать, придумывать, изыскивать Пр.: (μηχος τι Гомер (X-IX вв. до н. э.); οδον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); εξ αμηχανων πορους Эсхил (525/4-456 до н. э.); πηματων αρηξιν Софокл (ок. 496-406 до н. э.); το φαρμακον τινος Платон (427-347 до н. э.)) 4) изобретать Пр.: (τον βαρβιτον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); οχηματα Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.) 5) находить, обнаруживать, считать Пр.: (τους θεους κακους Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) ; pass. обнаруживаться, оказываться Пр.: ην ευρεθη λεγων σοη ταυτα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — если окажется, что он говорит то же самое, что и ты; αδικουσα ημων ουδεν ησσον ηυρεθη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — оказалось, что она виновата не менее, чем мы 6) задумывать, замышлять Пр.: (φονον τινι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 7) (о товаре) приносить (ту или иную) выручку, т. е. продаваться (за известную цену) Пр.: ευ. πολλον (sc. χρυσιον) Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — продаваться за большие деньги; αποδιδοσθαι του ευροντος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) или του ευρισκοντος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — продаваться за любую цену.
Numéro de Strong: G2147
Mot: εὑρίσκω  (heurisko)
trouver, voir, retrouver, conserver, rencontrer, savoir, effet, résultat, avoir sujet, découvrir, obtenir, paraître ; 178
Strong: G2147
Word: εὑρίσκω
heurisko {hyoo-ris'-ko}
基礎字heuro {hyoo'-ro}的擴張型,(和同出於heureo {hyoo-reh'-o}的另一型)
用在除了現在式和過去不完成式外之所有時態中;動詞
➊發現,找到ⓐ刻意尋找ⓑ無意間發現,偶遇
➋經詢問,思考,試驗,檢視,觀察而發現
➌給自己找到,獲取,得到(達到某種狀況)
Strong: G2147
εὑρίσκω (heurískō) {hyoo-ris'-ko}
ευρισκω - heurisko forma prolongada de uma palavra primaria ευρω heuro que junto com outra forma cognata ευρεω heureo hyoo-reh -o e usada em todos os tempos exceto no presente e imperfeito tdnt - 2 769 * v 1 descobrir encontrar por acaso encontrar-se com 1a depois de procurar achar o que se buscava 1b sem procura previa achar por acaso encontrar 1c aqueles que vem ou retornam para um lugar 2 achar pela averiguacao reflexao exame escrutinio observacao descobrir pela pratica e experiencia 2a ver aprender descobrir entender 2b ser achado i e ser visto estar presente 2c ser descoberto reconhecido detectado revelar-se do carater ou estado de alguem de como e percebido por outros homens deus ou ambos 2d obter conhecimento de vir a conhecer deus 3 descobrir por si mesmo adquirir conseguir obter procurar


Webster Concordance (1833)
Strong: G2147
Transliter & Pronounc: heurisko {hyoo-ris'-ko}
Total Webster Occurrences: 194

are, 1
Luke 17:18

could, 2
Luke 5:19; Luke 19:48

find, 42
Matt 7:7; Matt 7:14; Matt 10:39; Matt 11:29; Matt 16:25; Matt 17:27; Matt 21:2; Matt 22:9; Matt 24:46; Mark 11:2; Mark 11:13; Mark 13:36; Luke 2:12; Luke 5:19; Luke 6:7; Luke 11:9; Luke 12:37; Luke 12:38; Luke 12:43; Luke 13:7; Luke 18:8; Luke 19:30; Luke 19:48; Luke 23:4; John 7:34; John 7:35; John 7:36; John 10:9; John 18:38; John 19:4; John 19:6; John 21:6; Acts 7:46; Acts 23:9; Rom 7:18; Rom 7:21; 2Cor 9:4; 2Cor 12:20; 2Tim 1:18; Heb 4:16; Rev 9:6; Rev 18:14

findeth, 15
Matt 7:8; Matt 10:39; Matt 12:43; Matt 12:44; Matt 18:13; Matt 26:40; Mark 14:37; Luke 11:10; Luke 11:25; Luke 15:4; Luke 15:8; John 1:41; John 1:43; John 1:45; John 5:14

finding, 4
Luke 11:24; Acts 4:21; Acts 19:1; Acts 21:2

found, 110
Matt 1:18; Matt 2:8; Matt 8:10; Matt 13:44; Matt 13:46; Matt 18:28; Matt 20:6; Matt 21:19; Matt 22:10; Matt 26:43; Matt 26:60; Matt 27:32; Mark 1:37; Mark 7:30; Mark 11:4; Mark 11:13; Mark 14:16; Mark 14:40; Mark 14:55; Luke 1:30; Luke 2:45; Luke 2:46; Luke 4:17; Luke 7:9; Luke 7:10; Luke 8:35; Luke 9:36; Luke 13:6; Luke 15:5; Luke 15:6; Luke 15:9(2); Luke 15:24; Luke 15:32; Luke 17:18; Luke 19:32; Luke 22:13; Luke 22:45; Luke 23:2; Luke 23:14; Luke 23:22; Luke 24:2; Luke 24:3; Luke 24:23; Luke 24:24; Luke 24:33; John 1:41; John 1:45; John 2:14; John 6:25; John 9:35; John 11:17; John 12:14; Acts 5:10; Acts 5:22; Acts 5:23(2); Acts 5:39; Acts 7:11; Acts 7:46; Acts 8:40; Acts 9:2; Acts 9:33; Acts 10:27; Acts 11:26; Acts 13:6; Acts 13:22; Acts 13:28; Acts 17:6; Acts 17:23; Acts 18:2; Acts 19:19; Acts 24:5; Acts 24:12; Acts 24:18; Acts 24:20; Acts 27:6; Acts 27:28(2); Acts 28:14; Rom 4:1; Rom 7:10; Rom 10:20; 1Cor 4:2; 1Cor 15:15; 2Cor 2:13; 2Cor 5:3; 2Cor 11:12; 2Cor 12:20; Gal 2:17; Phil 2:8; Phil 3:9; 2Tim 1:17; Heb 11:5; Heb 12:17; 1Pet 1:7; 1Pet 2:22; 2Pet 3:14; 2John 1:4; Rev 2:2; Rev 3:2; Rev 5:4; Rev 12:8; Rev 14:5; Rev 16:20; Rev 18:21; Rev 18:22; Rev 18:24; Rev 20:11; Rev 20:15

get, 1
Luke 9:12

have, 2
Matt 8:10; Rev 3:2

him, 2
Acts 12:19; Acts 17:27

obtained, 1
Heb 9:12

perceived, 1
Acts 23:29

saw, 1
Matt 2:11

shall, 6
John 7:34; John 7:35; John 7:36; 2Cor 5:3; 2Cor 12:20; Rev 9:6

they, 1
Matt 26:60

was, 3
Heb 11:5; Rev 12:8; Rev 20:15

we, 1
Gal 2:17

were, 1
Rev 16:20
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2147 - εὑρίσκω - [419 x]
Display settings Display settings
/ / 0.323 s.