SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3923 G3924 G3925 G3926 G3927         G3929G3930G3931G3932G3933

Cognate Strong's numbers: G1330, G565, G1525, G4905, G4281, G4022, G2064, G1904, G4334, G1831, G3922

Strong: G3928
παρέρχομαι  [parerchomaj]
(fut. παρελεύσομαι, aor. παρῆλθον, inf. παρελθεῖν, inf. pf. παρεληλυθέναι, part. pf. παρεληλυθώς) 1. přejít (i přen.); pominout (i přen.); zaniknout; z(a)hynout; projít (διά τινος po čem, čím; τινά kolem koho); (o čase) uplynout; vynechat, zanedbat; přestoupit (ἐντολήν příkaz), neuposlechnout (τι čeho, co) ¦¦ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς (*L 12:37) bude je obcházet a obsluhovat ¦ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν (*Mt 14:15) čas už pokročil, už je pozdě 2. přijít, přistoupit ¦¦ παρελθὼν ἀνάπεσε (*L 17:7) pojď a zasedni ke stolu [29]
Strong: G3928
Word: παρερχομαι
Pronounc: par-er'-khom-ahee
Orig: from 3844 and 2064; to come near or aside, i.e. to approach (arrive), go by (or away), (figuratively) perish or neglect, (causative) avert:--come (forth), go, pass (away, by, over), past, transgress. G3844 G2064
Use: TDNT-2:681,257 Verb
HE Strong: H935 H1980 H2308 H2498 H2559 H3318 H3426 H3615 H5437 H5493 H5674 H5710 H5927 H5956 H5975 H6452 H8133

1) to go past, pass by
1a) of persons moving forward
1a1) to pass by
1b) of time
1b1) an act continuing for a time
1c) metaph.
1c1) to pass away, perish
1c2) to pass by (pass over), that is, to neglect, omit, (transgress)
1c3) to be led by, to be carried past, be averted
2) to come near, come forward, arrive
Strong: G3928
Word: παρέρχομαι
Transliter: parerchomai
Pronounc: par-er'-khom-ahee
From G3844 and G2064; to come near or aside that is to approach (arrive) go by (or away) (figuratively) perish or neglect (causatively) avert: - come (forth) go pass (away by over) past transgress.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3928
par-erchomai < 3844 + 2064, (w. vorüber/vorbei-kommen); Vb. (31)
 
 I.) (vor)übergehen
  1) zeitl.: vergehen, verstreichen, "verfließen", (an)dauern; vorgerückt. So 2:11 Mt 14:15 Ac 27:9 1Pe 4:3
  2) von Personen: vorbeigehen, vorbeikommen. Nu 20:17 Ps 37:36 Mt 8:28 Mr 6:48 Lu 18:37
  3) übertr.: zugrundegehen, zu Ende gehen, (schadlos an einem) vorübergehen, vergehen. 2Ch 9:2 Da 7:14 Mt 24:35 26:39,42 Mr 13:30,31 14:35 Lu 16:17 2Co 5:17 Jas 1:10 2Pe 3:10* ua.
  4) (Gebote, Vorschriften) übertreten bzw. mißachten, sich nicht kümmern um..., etw. vernachlässigen. Synonym siehe: 3845 De 17:2 Lu 11:42 15:29
  5) (her)ankommen, näherkommen, hinzukommen. Lu 12:37 17:7
  6) hindurch- und darüberhinaus gehen (2,1265). Ac 16:8
Strong: G3928
(parérjomai)
de G3844 y G2064; venir cerca o al lado, i. e., acercarse (llegar), pasar junto (o alejarse), (figurativamente) perecer o descuidar, (causativo) apartar:- pasar, venir, intervenir, adelantar, pasar por alto, pasar junto, intervenir.
----
Diccionario Tuggy
παρέρχομαι
. (fut. παρελεύσομαι; 2 tiempo aoristo παρῆλθον; tiempo perfecto παρελήλυθα). Pasar, pasar delante, atravesar, dejar de ser, desaparecer, desatender, quebrantar, venir, llegar. A.T. בּוֹא , 2Cr 25:7. הָלַךְ Deu 2:27. חָדַל , Jer. 48(41):8. חָלַף , Job 9:11. חָמַק , Cnt 5:6. יָצָא , Jos 18:17. כָּלָה , Gén 41:53. מִישׁ , Job 23:12. סָבַב ni., Jos 18:14. סוּר , Éxo 3:3. Casi siempre עָבַר qal. Gén 18:3. עָבַר hi., Éxo 33:19. עָדָה , Job 28:8. עֲדָא , עֲדָה Dan 4:31. עָלָה Núm 20:19. עָלַם ni., 2Cr 9:2. עָמַד Dan 12:1. פָּסֵח , Éxo 12:23. שְׁנָא ithpa. Dan 2:9. N.T.
A) Pasar, pasar delante.
1) literal
A) De persona: Mat 8:28; Mar 6:48; Luc 18:37.
B) De tiempo: Mat 14:15; Hch 27:9; 1Pe 4:3.
2) figurativo
A) Pasar, dejar de ser, desaparecer : Mat 5:18; Mat 24:34-35; Mar 13:30-31; Luc 16:17; Luc 21:32-33; 2Co 5:17; Stg 1:10; 2Pe 3:10; T.R., Rev 21:1.
B) Desatender, quebrantar : Luc 11:42; Luc 15:29.
C) De sufrimiento. Pasar : Mat 26:39; Mat 26:42; Mar 14:35.
B) Pasar por, atravesar, venir, llegar : Luc 12:37; Luc 17:7; Hch 16:8; T.R., Hch 24:7.
----
Diccionario Vine NT
parercomai (παρέρχομαι, G3928)
, pasar por el lado (para , al lado; ercomai , venir), pasar más allá, y por ello, metafóricamente, transgredir. Se traduce «no habiéndote desobedecido jamás»; lit. y como lo traduce la vm : «sin haber nunca traspasado tu mandamiento»; cf. F. Lacueva, Nuevo Testamento Interlineal , loc. cit.; véase PASAR, A, Nº 2, etc.
Con El Significado Físico de Atravesarparercomai (παρέρχομαι, G3928)
, (de para , al lado, y Nº 1), denota: (I) , literalmente, pasar, pasar por el lado: (a) de personas (Mat 8:28 ; Mar 6:48 : «adelantárseles»; rv : «precederlos»; Luc 18:37 ; Hch 16:8 : «pasando junto»; rv : «pasando»); (b) de cosas (Mat 26:39, Mat 26:42); de tiempo (Mat 14:15 ; Mar 14:35; Hch 27:9 ; 1Pe 4:3); (II), metafóricamente: (a) pasar, perecer (Mat 5:18 ; Mat 24:34-35; Mar 13:30-31; Luc 16:17 ; Luc 21:32-33; 2Co 5:17 ; Stg 1:10 ; 2Pe 3:10); (b) pasar de lado, descuidar, pasar por alto (Luc 11:42 : «pasáis por alto»; rv : «pasáis de largo»; Luc 15:29 : «no habiéndote desobedecido»; rv : «no habiendo traspasado»). Para el significado salir afuera o venir, véase Luc 12:37 : «vendrá» (rv : «pasando»); Luc 17:7 : «pasa». En tr aparece también en Hch 24:7 , traducido «interviniendo». Véanse ADELANTAR, A, Nº 2, INTERVENIR, JUNTO, VENIR.¶

parecomai (παρέχομαι, G3928) , de para , al lado de o lejos; significa: (a) venir o ir adelante, o llegar (p.ej., Luc 12:37 ; vm : «llegándose»; rvr : «vendrá»; Luc 17:7, vm : «Ven, y siéntate», rvr , «pasa»; Hch 24:7 : «interviniendo», vm : «viniendo sobre»); (b) pasar al lado (p.ej., Luc 18:37 : «pasaba»; vm : «iba pasando»); (c) negligir (p.ej., Luc 11:42 : «pasáis por alto»; vm : «pasáis de largo»). Véase PASAR, A, Nº 2, etc.

parercomai (παρέρχομαι, G3928) , pasar. Se traduce «adelantar» en Mar 6:48. Véase PASAR, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4216)
παρέρχομαι (parerchomai): vb.; ≡ DBLHebr 6296; Strong 3928; TDNT 2.681-1. LN 15.28 pasar (Luc 18:37; Hch 17:15 v.l. NA26); 2. LN 15.86 llegar (Luc 12:37; Hch 24:7 v.l.); 3. LN 36.28 desobedecer, transgredir (Luc 11:42); 4. LN 13.93 desaparecer, cesar (Mat 24:35); 5. LN 67.85 pasar, es decir, marca un período de tiempo ya transcurrido (Mat 24:34), para otra interpretación, ver anterior
Hомер Стронга: G3928
Оригинал: παρερχομαι
Транслитерация: парерхомаи
Произношение: парэ́рхοмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3844 и G2064 - 1. проходить, миновать; перен. прейти, кончаться; 2. приходить. Словарь Дворецкого: παρ-ερχομαι (fut. παρελευσομαι, aor. 2 παρηλθον - дор. παρηλυθον, pf. παρεληλυθα; inf. aor. παρελθειν - дор. παρενθειν) 1) проходить мимо, пролетать, проноситься Пр.: (νηυς παρερχομενη Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ποτητα παρερχεται Гомер (X-IX вв. до н. э.) — проносятся птицы; παρελθοντες τεν Μυσιαν κατεβησαν εις Τρωαδα Новый Завет — миновав Мисию, они прибыли в Троаду; πρην αν το καυμα παρελθη Платон (427-347 до н. э.) — пока не спадет жара; ο παρελθων χρονος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — прошлое (время); εν τω παρελθοντι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — в прошлом, прежде; грам. ο παρεληλυθως χρονος Аристотель (384-322 до н. э.) — прошедшее время (перфект); της παρελθουσης νυκτος Платон (427-347 до н. э.) — прошлой ночью; οι παρεληλυθοτες πονοι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — минувшие бедствия; τα παρεληλυθοτα Демосфен (384-322 до н. э.) — прошлые события, былое; παρελθετω απ΄ εμου το ποτηριον τουτο Новый Завет — да минует меня чаша сия 2) проходить, кончаться Пр.: (εως αν παρελθη ο ουρανος καη η γη Новый Завет) 3) опережать, обгонять Пр.: (ποσιν τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 4) превзойти Пр.: (εν δολοισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); δυναμει Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) ; (пре)одолеть, перехитрить Пр.: (Διος νοον Гесиод (IX в. до н. э.); τεν πεπρωμενην τυχην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) ου παρελευσεαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ты (меня) не проведешь 5) перен. обходить, проходить, не обращая внимания, пренебрегать Пр.: (βωμον Διος Гомер (X-IX вв. до н. э.); θεους Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); π. τον εταιρον Платон (427-347 до н. э.)) 6) обходить, нарушать Пр.: (τον νομον Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 7) входить, вступать Пр.: (εις τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.); εισω Эсхил (525/4-456 до н. э.); νυμφικους δομους Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) εις παροιμιαν παρελθειν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — войти в пословицу 8) вторгаться, врываться Пр.: (βια εις τεν πολιν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 9) (об ораторах) выходить на трибуну, выступать Пр.: (εις τον δημον Плутарх (ок. 46-126); παρελθων ελεξε τοιαδε Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 10) приходить, достигать Пр.: (εις τεν δυναστειαν Демосфен (384-322 до н. э.)) π. επη τα πραγματα Лукиан (ок. 120-190) — достигнуть государственной власти 11) ускользать Пр.: τουτο μικρου παρηλθε με ειπειν Демосфен (384-322 до н. э.) — я чуть не упустил сказать об этом.
Numéro de Strong: G3928
Mot: παρέρχομαι  (parerchomai)
passer, disparaître, être avancé, s'éloigner, dépasser, négliger, transgresser, s'approcher, franchir, survenir ; 31
Strong: G3928
Word: παρέρχομαι
parerchomai {par-er'-khom-ahee}
源自G3844G2064;動詞
➊經過,路過(某人或某物)
➋(時間)過去不再
➌消失,隕歿
➍忽略,違背(路11:42; 1:29)
➎略過不碰(太26:39,42;可14:35)
➏經過(一個時代)(徒16:8)
➐來到(路12:37; 17:7;徒24:7)
Strong: G3928
παρέρχομαι (parérchomai) {par-er'-khom-ahee}
παρερχομαι - parerchomai de G3844 e G2064 tdnt - 2 681 257 v 1 ir por passar por 1a de pessoas indo adiante 1a1 passar por 1b do tempo 1b1 um ato que continua por um tempo 1c metaf 1c1 morrer perecer 1c2 passar por transpor isto e negligenciar omitir transgredir 1c3 ser conduzido por ser levado por ser afastado 2 chegar a adiantar-se chegar


Webster Concordance (1833)
Strong: G3928
Transliter & Pronounc: parerchomai {par-er'-khom-ahee}
Total Webster Occurrences: 38

away, 14
Matt 5:18; Matt 24:35(2); Matt 26:42; Mark 13:31(2); Luke 16:17; Luke 21:32; Luke 21:33(2); 2Cor 5:17; Jas 1:10; 2Pet 3:10; Rev 21:1

by, 3
Mark 6:48; Luke 18:37; Acts 16:8

came, 1
Acts 24:7

forth, 1
Luke 12:37

Go, 1
Luke 17:7

late, 1
Matt 14:15

let, 1
Matt 26:39

over, 1
Luke 11:42

pass, 6
Matt 5:18; Matt 8:28; Matt 24:34; Matt 26:39; Mark 13:30; Mark 14:35

past, 2
Acts 27:9; 1Pet 4:3

shall, 5
Matt 24:35; Mark 13:30; Mark 13:31; Luke 21:32; Luke 21:33

transgressed, 1
Luke 15:29

was, 1
Acts 27:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3928 - παρέρχομαι - [108 x]
Display settings Display settings
/ / 0.164 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version