SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G309 G310 G311 G312 G313         G315G316G317G318G319

Strong: G314
ἀναγινώσκω  [anaginóskó]
(fut. ἀναγνήσομαι, aor. ἀνέγνων, inf. ἀναγνῶναι, part. ἀναγνούς, inf. aor. pas. ἀναγνωσθῆναι) číst, předčítat [32]
Strong: G314
Word: αναγινωσκω
Pronounc: an-ag-in-oce'-ko
Orig: from 303 and 1097; to know again, i.e. (by extension) to read:--read. G303 G1097
Use: TDNT-1:343,55 Verb
HE Strong: H1540 H7121

1) to distinguish between, to recognise, to know accurately, to acknowledge
2) to read
Strong: G314
Word: ἀναγινώσκω
Transliter: anaginōskō
Pronounc: an-ag-in-oce'-ko
From G303 and G1097; to know again that is (by extension) to read: - read.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G314
ana-ginosko < 303 (kausativ) + 1097 (w. [jmdn. durch Lesen
 etw.]-kennen[lernen lassen]); Vb. (33)
 Gräz.: etw. laut (vor)lesen; etw. verständlich machen;
 etw. genau kennen.
 
 I.) lesen
  1) selbst (in) etw. lesen. Mt 12:5 Joh 19:20 Ac 8:32 2Co 3:2* ua.
 
 II.) vorlesen
  1) etw. vorlesen (damit es verstanden wird) - z.B. d. Schrift im (Synagogen)Gottesdienst; Schriftstücke (öffentlich) verlesen. Lu 4:16 Ac 13:27 15:21 2Co 3:15 Col 4:16 1Th 5:27
Strong: G314
(anaginósko)
de G303 y G1097; aprender de nuevo, i.e. (por extensión) leer:- leer.
----
Diccionario Tuggy
ἀναγινώσκω
.(2 tiempo aoristo ἀνέγνων; 2 tiempo aoristo modo infinitivo ἀναγνῶναι; 2 tiempo aoristo ptc. ἀναγνούς; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἀνεγνώσθην). Leer, leer en voz alta en público. A.T. גָּלָה , Jer. 39(32):14. La mayoría de las veces קָרָא qal., Éxo 24:7. קָרָא ni., Neh 13:1. קְרָא . Dan 5:7. N.T.
A) Leer : Mat 12:3; Mat 12:5; Mat 19:4; Mat 21:16; Mat 21:42; Mat 22:31-32; Mat 24:15; Mar 2:25; Mar 12:10; Mar 12:26; Mar 13:14; Luc 6:3; Luc 10:26; Jua 19:20; Hch 8:28; Hch 8:30; Hch 8:32; Hch 23:34; 2Co 1:13; 2Co 3:2; Efe 3:4; Rev 1:3.
B) Leer en voz alta en público : Luc 4:16; Hch 13:27; Hch 15:21; 2Co 3:15; Col 4:16; 1Ts 5:27.
----
Diccionario Vine NT
anaginosko (ἀναγινώσκω, G314)
, primariamente, conocer con certeza, conocer de nuevo, reconocer (ana , de nuevo; ginosko , conocer). Se usa de leer caracteres escritos (p.ej., Mat 12:3, Mat 12:5; Mat 21:16; Mat 24:15); de la lectura privada de las Escrituras (Hch 8:28, Hch 8:30, Hch 8:32) ; de la lectura pública de las Escrituras (Luc 4:16 ; Hch 13:27 ; Hch 15:21; 2Co 3:15 ; Col 4:16 , tres veces; 1Ts 5:27 ; Rev 1:3). En 2Co 1:13 hay un juego de palabras premeditado; primeramente: «porque no os escribimos otras cosas de las que leéis (anaginosko )» significa que no hay ningún significado escondido ni misterioso en sus Epístolas; cualesquiera dudas que hubieran podido suscitarse y salir a este respecto, lo que él quiere decir es lo que dice; luego sigue el similar verbo, epiginosko , reconocer, traducido «entender» en la rvr : «o también entendéis; y espero que hasta el fin las entenderéis». Esta paronomasia no puede ser reproducida en castellano. De forma similar, en 3:2 se ponen en este orden el verbo ginosko , conocer, y anaginosko , leer, y se aplican metafóricamente a la iglesia en Corin to como constituyendo una epístola, un mensaje al mundo, escrito por el apóstol y sus compañeros de misión, mediante su ministerio del evangelio y el consiguiente cambio en las vidas de los convertidos, siendo sus vidas «leídas y conocidas por todos los hombres». Para otros casos de paronomasia véase, p.ej., Rom 12:3 (froneo, juperfroneo, sofroneo )1Co 2:13-14 (sunkrino, anakrino ), 2Ts 3:11 (ergazomai y periergazomai ), 1Co 7:31 (craomai y katacraomai ); 1Co 11:31 (diakrino y krino ), 1Co 12:2 (ago y apago ) y Flp 3:2-3 (katatome y peritome ).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 336)
ἀναγινώσκω (anaginōskō): vb.; ≡ DBLHebr 7924; Strong 314; TDNT 1.343-LN 33.68 leer, normalmente, leer en voz alta, lectura pública (Mat 12:3; Mar 12:10; Luc 4:16; Jua 19:20; Hch 8:28; Hch 15:21; 2Co 3:2, 2Co 3:15; Efe 3:4; Col 4:16; 1Ts 5:27; Rev 1:3)
Hомер Стронга: G314
Оригинал: αναγινωσκω
Транслитерация: анагиноско
Произношение: анагьйно́ско
Часть речи: Глагол
Этимология: от G303 и G1097 - читать. Словарь Дворецкого: ανα-γιγνωσκω ион. и поздн. αναγινωσκω 1) (aor. 2 ανεγνων) быть хорошо знакомым, хорошо знать Пр.: (τινα и τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 2) (вновь) узнавать, признавать знакомым Пр.: (τινα и τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 3) читать Пр.: (ποιηματα Платон (427-347 до н. э.)) αναγνωσεται υμιν (ο γραμματευς) το ψηφισμα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — секретарь огласит вам постановление; οι αναγιωσκοντες Плутарх (ок. 46-126) — читатели 4) (aor. 1 ανεγνωσα) увещевать, уговаривать, убеждать Пр.: (τινα ποιειν τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) αναγνωσθηναι τινι и υπο τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — поддаться чьим-л. уверениям или последовать чьему-л. совету; υπο τινος αναγνωσθεης χρημασι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — подкупленный кем-л.
Numéro de Strong: G314
Mot: ἀναγινώσκω  (anaginosko)
lire 33; 33
Strong: G314
Word: ἀναγινώσκω
anaginosko {an-ag-in-oce'-ko}
源自G303G1097;動詞
➊閱讀ⓐ泛指閱讀ⓑ朗讀(讓大眾聽見)
Strong: G314
ἀναγινώσκω (anaginṓskō) {an-ag-in-oce'-ko}
αναγινωσκω - anaginosko de G303 e G1097 tdnt - 1 343 55 v 1 distinguir entre reconhecer conhecer acuradamente admitir 2 ler


Webster Concordance (1833)
Strong: G314
Transliter & Pronounc: anaginosko {an-ag-in-oce'-ko}
Total Webster Occurrences: 42

read, 27
Matt 12:3; Matt 12:5; Matt 19:4; Matt 21:16; Matt 21:42; Matt 22:31; Mark 2:25; Mark 12:10; Mark 12:26; Luke 4:16; Luke 6:3; John 19:20; Acts 8:28; Acts 8:32; Acts 13:27; Acts 15:21; Acts 15:31; Acts 23:34; 2Cor 1:13; 2Cor 3:2; 2Cor 3:15; Eph 3:4; Col 4:16(3); 1Thess 5:27; Rev 5:4

readest, 1
Acts 8:30

readeth, 3
Matt 24:15; Mark 13:14; Rev 1:3

reading, 1
Acts 8:30

thou, 1
Luke 10:26

ye, 9
Matt 12:3; Matt 12:5; Matt 19:4; Matt 21:42; Matt 22:31; Mark 12:10; Mark 12:26; Luke 6:3; Col 4:16
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G314 - ἀναγινώσκω - [47 x]
Display settings Display settings