SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5338 G5339 G5340 G5341 G5342         G5344G5345G5346G5347G5348

Strong: G5343
φεύγω  [feugó]
(fut. φεύξομαι, aor. ἔφυγον, inf. φυγεῖν) 1. utéci (τι n. ἀπό τινος před čím; ἀπὸ τοῦ μνημείου od hrobu), (u)prchnout (i přen.) 2. uniknout, vyhnout se (τι n. ἀπό τινος čemu) 3. zmizet, ztratit se [29]
Strong: G5343
Word: φευγω
Pronounc: fyoo'-go
Orig: apparently a primary verb; to run away (literally or figuratively); by implication, to shun; by analogy, to vanish:--escape, flee (away).
Use: Verb
HE Strong: H1272 H5074 H5080 H5127 H5264 H5307 H6207 H8300

1) to flee away, seek safety by flight
2) metaph. to flee (to shun or avoid by flight) something abhorrent, esp. vices
3) to be saved by flight, to escape safely out of danger
4) poetically, to flee away, vanish
Strong: G5343
Word: φεύγω
Transliter: pheugō
Pronounc: fyoo'-go
Apparently a primary verb; to run away (literally or figuratively); by implication to shun; by analogy to vanish: - escape flee (away).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5343
pheugo < aus d. W. bheug- (ai.: gebogen; lat.: fliehen; ahdt.: biegen); Vb. (29)
 Gräz.: verbannt sein, verbannt werden.
 
 I.) fliehen
  1) fliehen und dadurch in Sicherheit kommen, (aus) einer Gefahr entrinnen, entfliehen, entkommen, flüchten. Ex 4:3 Mt 3:7 8:33 Lu 3:7 Heb 11:34 Jas 4:7 Re 9:6* ua.
  2) aufs Moralische übertr.: etw. fliehen, (ver)meiden, (verab)scheuen (besonders Schlechtigkeiten und Sünde); sich durch "fortlaufen" vor etw. schützen, sich von etw. fernhalten, zurückhalten, zurückziehen. 1Co 6:18 10:14 1Ti 6:11 2Ti 2:22 entschwinden, sich verflüchtigen. Jos 8:5 Ps 68:2 Re 16:20 20:11
 
 Wortfamilie:
 
 668 apo-pheugo
 < 575 + 5343, (w. weg-fliehen); Vb. (3)
 I.) entrinnen
 
 1309 dia-pheugo
 < 1223 + 5343, (w. durch-Fliehen [entkommen]); Vb. (1)
 I.) entwischen
 
 1628 ek-pheugo
 < 1537 + 5343, (w. heraus-fliehen); Vb. (7)
 I.) entfliehen
 
 2703 kata-pheugo
 < 2596 + 5343, (w. hinab-fliehen [in ein Versteck]); Vb. (2)
 I.) Zuflucht nehmen
 
 5437 phuge
 < 5343; Subst.fem. (2)
 I.) d. Flucht
Strong: G5343
(feugo)
aparentemente verbo primario; huir, fugarse (literalmente o figurativamente); por implicación esquivar; por analogía desterrar:- escapar, evitar, huir.
----
Diccionario Tuggy
φεύγω
.(fut. φεύξομαι; 2 tiempo aoristo ἔφυγον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐφεύχθην 2 tiempo perfecto πέφευγα; tiempo perfecto voz pasiva πέφυγμαι). Huir, escapar, evitar, huir de. A.T. בָּרַה , Jon 1:3. בָּרִחַ , Isa 27:1. נָדַד , Sal 30:12(Sal 31:11). נָדַח ni., Isa 16:3. נָדַח hoph., Isa 13:14. La mayoría de las veces. נוּס qal., Sal 67:2(Sal 68:1). נוּס hi., Jue 7:21. מְנוּסָה Lev 26:36. נִיס , Jer. 31(48):44. נָסַס qal. Isa 10:18. נָפַל , Jer. 44(37):13. עָרַק , Job 30:3. שָׂרִיד , Abd 1:14. N.T.
A) Huir, escapar : Mat 2:13; Mat 8:33; Mat 10:23; Mat 26:56; Mar 5:14; Mar 13:14; Mar 14:50; Mar 14:52; Mar 16:8; Luc 8:34; Luc 21:21; Jua 10:5; Jua 10:12; Hch 7:29; Hch 27:30; Heb 11:34; T.R., Heb 12:25; Stg 4:7; Rev 12:6.
B) Evitar, huir de : 1Co 6:18; 1Co 10:14; 1Ti 6:11; 2Ti 2:22.
C) Desaparecer, desvanecerse : Rev 16:20; Rev 20:11.
----
Diccionario Vine NT
feugo (φεύγω, G5343)
, huir de o afuera (lat., fugio ; castellano, fugitivo, etc). Además de su significado literal, se usa metafóricamente: (a) transitivamente, de huir de la fornicación (1Co 6:18); de la idolatría (1Co 10:14); de malas doctrinas, cuestiones, contiendas de palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, y del amor al dinero (1Ti 6:11); de las pasiones juveniles (2Ti 2:22); (b) intransitivamente, de la huida de la materia física (Rev 16:20 ; Rev 20:11); de la muerte (Rev 9:6). Véanse ESCAPAR, EVITAR.

feugo (φεύγω, G5343) : véanse ESCAPAR, Nº 1, y HUIR.
1. feugo (φεύγω, G5343) , huir de, escapar fuera de (Latín, fugio; castellano, huir; en catalán, fugir ). Se traduce con el verbo escapar en Mat 23:33 ; Heb 12:25. Véase HUIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5771)
φεύγω (pheugō): vb.; ≡ DBLHebr 5674; Strong 5343-1. LN 15.61 huir, escapar (Mat 24:16; Heb 12:25 v.l. NA26); 2. LN 21.14 escapar, evitar el peligro (Heb 11:34); 3. LN 13.95 desaparecer rápidamente (Rev 16:20), para otra interpretación, ver última entrada; 4. LN 13.161 evitar, eludir (1Co 6:18; 2Ti 2:22); 5. LN 24.6 hacerse invisible (Rev 16:20)
Hомер Стронга: G5343
Оригинал: φευγω
Транслитерация: феуго
Произношение: фэв́го
Часть речи: Глагол
Этимология: вероятно первичного глагола - бежать, убегать, избегать. Словарь Дворецкого: φευγω (fut. φευξομαι и φευξουμαι, aor. 2 εφυγον, pf. πεφευγα; part. pf. pass. со знач. act. πεφυγμενος) 1) бежать, убегать Пр.: (εκ πολεμοιο Гомер (X-IX вв. до н. э.); απο των τειχων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); ενθενδε εκεισε φ. Платон (427-347 до н. э.)) φ. υπο τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — бежать от кого-л. , быть обращенным в бегство кем-л. ; φ. φυγας αισχρας Платон (427-347 до н. э.) — позорно бежать; φ. φυγη τι Платон (427-347 до н. э.) — бежать во всю прыть от чего-л. ; φ. πατριδα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), εκ της πατριδος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и τεν εαυτου Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — бежать из отечества, быть в изгнании (см. 4) 2) избегать, ускользать Пр.: (εκ τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) и τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) πολεμον πεφευγοτες ηδε θαλασσαν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ускользнувшие от опасностей войны и моря: ος φευγων προφυγη κακον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — тот, кому удалось бы избежать несчастья; ξενικοισι νομαιοισι χρασθαι φ. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — чуждаться иноземных обычаев; ξυγγενεσθαι τινη φ. Платон (427-347 до н. э.) — сторониться кого-л. ; φ. κοινωνειν τινι περι τι Платон (427-347 до н. э.) — уклоняться от беседы с кем-л. о чем-л. 3) выскальзывать, выпадать Пр.: (εκ χειρων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ποιον σε επος φυγεν ερκος οδοντων ; Гомер (X-IX вв. до н. э.) — что за слово выскользнуло из твоих уст? (досл. за ограду твоих зубов?) 4) бежать из отечества, отправляться в изгнание Гомер (X-IX вв. до н. э.) Пр.: φυγεειν εξ ΄Αθηνεων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — быть изгнанным из Афин; οι φευγοντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — изгнанники; φ. υπο του δημου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — быть приговоренным к изгнанию всенародным голосованием; φ. εν αειφυγια или φ. αειφυγιαν Платон (427-347 до н. э.) — находиться в вечном изгнании 5) юр. быть привлекаемым к ответственности Пр.: ο φευγων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — обвиняемый, ответчик; φευγων τε καη διωκων Платон (427-347 до н. э.) — ответчик и истец; φ. γραφην или δικην Платон (427-347 до н. э.) — быть привлеченным к судебной ответственности; φ. τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.) и φ. επι τινι Демосфен (384-322 до н. э.) — быть обвиняемым в чем-л. 6) искупать изгнанием Пр.: (φονον τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.))
Numéro de Strong: G5343
Mot: φεύγω  (pheugo)
fuir, s'enfuir, échapper, prendre la fuite, se sauver ; 31
Strong: G5343
Word: φεύγω
pheugo {fyoo'-go}
原型動詞;動詞
➊逃走,逃命
➋躲避
➌避免作有害的事(林前6:18;提前6:11;提後2:22)
➍飛逝,消失(啓16:20; 20:11)
Strong: G5343
φεύγω (pheúgō) {fyoo'-go}
φευγω - pheugo aparentemente verbo primario v 1 fugir procurar seguranca pela fuga 2 metaf fugir escapar ou evitar pela fuga algo abominavel esp vicio 3 ser salvo pelo voo escapar com seguranca do perigo 4 poeticalmente escapar desaparecer


Webster Concordance (1833)
Strong: G5343
Transliter & Pronounc: pheugo {fyoo'-go}
Total Webster Occurrences: 33

away, 2
Rev 16:20; Rev 20:11

escaped, 2
Heb 11:34; Heb 12:25

fled, 9
Matt 8:33; Matt 26:56; Mark 5:14; Mark 14:50; Mark 14:52; Mark 16:8; Luke 8:34; Acts 7:29; Rev 12:6

flee, 14
Matt 2:13; Matt 3:7; Matt 24:16; Mark 13:14; Luke 3:7; Luke 21:21; John 10:5; Acts 27:30; 1Cor 6:18; 1Cor 10:14; 1Tim 6:11; 2Tim 2:22; Jas 4:7; Rev 9:6

fleeth, 2
John 10:12; John 10:13

them, 2
Mark 13:14; Luke 21:21

ye, 2
Matt 10:23; Matt 23:33
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5343 - φεύγω - [158 x]
Display settings Display settings