SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3762 G3763 G3764 G3765 G3766         G3768G3769G3770G3771G3772

Strong: G3767
οὖν  [ún]
(část. a sp.) tedy; tudíž, proto; (návaznost:) pak ¦¦ μὲν οὔν (*J 20:30) vskutku, zajisté ¦ οἱ μὲν οὖν συνελθόντες (*Sk 1:6) ti, kteří se teď sešli [499]
Strong: G3767
Word: ουν
Pronounc: oon
Orig: apparently a primary word; (adverbially) certainly, or (conjunctionally) accordingly:--and (so, truly), but, now (then), so (likewise then), then, therefore, verily, wherefore.
Use:
HE Strong:

1) then, therefore, accordingly, consequently, these things being so
Strong: G3767
Word: οὖν
Transliter: oun
Pronounc: oon
Apparently a primary word; (adverbially) certainly or (conjugationally) accordingly: - and (so truly) but now (then) so (likewise then) then therefore verily wherefore.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3767
oun stärker als das Synonym: 686 < ?; Part. (501)
 I.) also...
  1) konsekutiv - folgernd auf das Vorhergehende, sozusagen als dessen Resultat: demnach...; folglich...; darum...; daher...; denn...; demzufolge...; somit...; oder einfach: nun...; Mt 1:17 Mr 10:9 Joh 18:39 21:5 Ro 4:10 1Co 6:15 Ga 3:19* uva.
  2) bekräftigend, zurückweisend und anknüpfend - um eine Erzählung wieder aufzunehmen oder um zu etw. Neuem überzuleiten: also...; wie gesagt...; da dies so ist...; denn doch...; da...; Mt 5:19 Lu 3:7 Joh 1:22 21:7 Ro 14:8 1Co 9:25* uva.
Strong: G3767
(oún)
aparentemente palabra primaria; (adverbio) ciertamente, o (conjugación) de acuerdo a:- así que, entonces, para, pues, y.
----
Diccionario Tuggy
οὖν
. conj. pospositiva. Entonces, ahora, por eso, pues, así que.
A) En narración histórica sirve:
1) Para sequir algo interrumpido: vs. 3.), Luc 3:7; Luc 19:12; Jua 4:6; Jua 4:28; Hch 8:25; Hch 12:5; vs. 1.), 1Co 8:4; 1Co 11:20.
2) Para indicar cambio a algo nuevo. Entonces : Jua 1:22; Jua 2:18; Jua 2:20; Jua 3:25; Jua 4:33; Jua 4:46; Jua 5:10; Jua 6:67; Jua 7:25; Jua 7:40; Jua 8:13; Jua 9:10; Jua 9:16; Hch 25:1.
B) οὖν inferencial, que lo que introduce es resultado o se infiere de lo que ya se ha mencionado. Así que, de modo que, pues, por consiguiente, así.
1) En mandatos e invitaciones: Mat 3:8; Mat 5:48; Mat 6:8; Mat 10:31; Mar 10:9; Luc 8:18; Luc 10:40; Luc 11:35; Hch 2:36; Hch 8:22; Hch 16:36; Rom 6:12; 1Co 10:31; 2Co 7:1; Gál 5:1; Flp 2:29; Col 2:16; Heb 4:16.
2) En oraciones declarativas: Mat 1:17; Mat 7:24; Luc 3:9; Jua 6:13; Hch 1:21; Hch 5:41; Rom 5:1; Rom 6:4; Rom 11:5; Rom 13:10; 1Co 4:16; 1Co 7:26; 2Co 3:12; Efe 4:1; Efe 4:17; Flp 2:28; 1Pe 2:7; 1Pe 2:3 Jn. 8.
3) En preguntas.
A) Preguntas retóricas: Mat 12:12; Mat 12:26; Mat 26:54; Luc 7:31; Jua 1:21; Hch 21:22; Rom 3:9; Rom 3:27; Rom 3:31; Rom 4:10; Rom 6:1; Rom 6:15; Rom 7:7; Rom 8:31; Rom 9:14; Rom 9:30; Rom 10:14; Rom 11:7; 1Co 6:15; 1Co 10:19; 1Co 14:15; 1Co 14:26; Gál 3:19. Gál 3:21.
B) Preguntas sinceras o abiertas, sin indicar qué será la contestación. Entonces, por lo tanto : Mat 13:27-28; Mat 13:56; Mat 17:10; Mat 19:7; Mat 21:25; Mat 22:43; Mat 27:22; Mar 11:31; Mar 15:12; Luc 3:10; Luc 7:42; Luc 20:15; Luc 21:7; Luc 22:70; Jua 1:25; Jua 4:11; Jua 6:30; Jua 9:19; Jua 18:39; Gál 4:15.
C) Uso con otras partículas: Mat 6:2; Mat 13:40; Mat 24:15; Mar 16:19; Jua 2:22; Jua 4:40; Jua 6:62; Jua 11:14; Jua 20:8; Jua 21:15; Hch 1:6; Hch 10:33; Hch 15:10; Rom 14:8; 1Co 9:25; 1Co 10:31; 2Ti 2:21; Stg 4:4; Rev 3:3.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4036)
οὖν (oun): pt.; ≡ Strong 3767-1. LN 89.50 por lo tanto, indicador de resultado (Mat 7:24); 2. LN 91.7 verdaderamente, indudablemente, en tal caso; indicador de un mayor énfasis que otros indicadores (1Co 3:5); 3. LN 89.127 pero, señala un contraste relativamente débil (Jua 9:15)
Hомер Стронга: G3767
Оригинал: ουν
Транслитерация: оун
Произношение: ун
Часть речи:
Этимология: вероятно корень слова - итак, следовательно, тогда, потому, поэтому, посему. Словарь Дворецкого: ουν ион. -дор. ων (всегда на втором месте) Пр.: (обычно с частицами: αλλ΄ ουν, γαρ ουν, δ΄ ουν, ειτε ουν, καη ουν, μεν ουν, ουτε ουν, ωσπερ ουν) 1) конечно, действительно, именно (так) Пр.: αρ΄ ου τοδε ην το δενδρον ; - Τουτο μεν ουν αυτο Платон (427-347 до н. э.) — не то ли это дерево? - Да, именно оно самое; εγω ωσπερ ουν ουκ οιδα, ουδε οιομαι Платон (427-347 до н. э.) — я как в действительности не знаю, так и не думаю, (что знаю); ειτ΄ ουν, ειτε με γενησεται Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — будет это действительно или нет 2) ну, же Пр.: τι ουν ην τουτο ; Платон (427-347 до н. э.) — что же такое произошло?; ειτ΄ ουν αληθες, ειτ΄ ουν ψευδος Платон (427-347 до н. э.) — будь то правда, будь то ложь 3) и вот, так вот Пр.: τη δ΄ ουν στρατιa_` τοτε απεδωκε Κυρος μισδον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — как бы то ни было, но Кир выплатил войску жалование; τη τε ουν αυτονομω οικησει μετειχον οι Αθηναιοι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — так вот афиняне жили по собственным законам 4) все же Пр.: ει δε μηδεν εστι, αλλ΄ ουν … Платон (427-347 до н. э.) — если же это и окажется не так, то все же … 5) итак, следовательно, поэтому Пр.: (καη γαρ ουν επιστευον αυτω οι ανδρες Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) τις ουν ο λυσων σ΄ εστιν ; Эсхил (525/4-456 до н. э.) — так кто же будет твоим освободителем? 6) (после pron. relat. ) бы ни (было), -либо (см. οστισουν, οποσοσουν, οποτερωσουν и т. п.)
Numéro de Strong: G3767
Mot: οὖν  (oun)
donc, c'est pourquoi, or, maintenant, comme, ... ; 526
Strong: G3767
Word: οὖν
oun {oon}
字根型;質詞/語助詞
➊(前因後果)然後,因而,因此,所以
➋(敘述的連續)所以,然後,那麼
Strong: G3767
οὖν (oûn) {oon}
ουν - oun aparentemente palavra raiz particula 1 entao por esta razao consequentemente conformemente sendo assim


Webster Concordance (1833)
Strong: G3767
Transliter & Pronounc: oun {oon}
Total Webster Occurrences: 523

and, 8
Matt 18:29; Luke 3:18; John 20:11; Acts 5:41; Acts 15:3; Acts 15:39; Acts 17:30; Acts 28:5

as, 1
1Pet 4:1

but, 5
Luke 21:7; John 8:5; John 9:18; Acts 23:21; Acts 25:4

for, 1
Rom 15:17

If, 1
Acts 18:14

Jesus, 1
John 8:42

likewise, 1
Luke 14:33

manner, 1
Acts 26:4

now, 9
Luke 10:36; John 16:19; John 19:29; John 21:7; Acts 1:18; Acts 11:19; Acts 25:1; 1Cor 9:25; Eph 2:19

so, 16
Matt 1:17; John 4:40; John 4:46; John 4:53; John 6:10; John 6:19; John 7:43; John 13:12; John 21:15; Acts 13:4; Acts 15:30; Acts 16:5; Acts 23:18; Acts 23:22; Acts 28:9; Rom 14:12

that, 1
John 8:38

then, 201
Matt 7:11; Matt 12:12; Matt 12:26; Matt 13:27; Matt 13:28; Matt 13:56; Matt 17:10; Matt 19:7; Matt 21:25; Matt 22:43; Matt 22:45; Matt 26:54; Matt 27:22; Mark 3:31; Mark 11:31; Mark 15:12; Mark 16:19; Luke 3:7; Luke 3:10; Luke 6:9; Luke 7:31; Luke 10:37; Luke 11:13; Luke 12:26; Luke 13:15; Luke 20:5; Luke 20:17; Luke 22:36; Luke 22:70; John 1:21; John 1:22; John 1:25; John 2:18; John 2:20; John 3:25; John 4:5; John 4:9; John 4:11; John 4:28; John 4:30; John 4:45; John 4:48; John 4:52; John 5:4; John 5:12; John 5:19; John 6:5; John 6:14; John 6:21; John 6:28; John 6:30; John 6:32; John 6:34; John 6:41; John 6:42; John 6:53; John 6:67; John 6:68; John 7:6; John 7:11; John 7:25; John 7:28; John 7:30; John 7:33; John 7:35; John 7:45; John 7:47; John 8:12; John 8:19; John 8:21; John 8:22; John 8:25; John 8:28; John 8:31; John 8:41; John 8:48; John 8:52; John 8:57; John 8:59; John 9:12; John 9:15; John 9:19; John 9:24; John 9:28; John 10:7; John 10:24; John 10:31; John 11:12; John 11:14; John 11:16; John 11:17; John 11:20; John 11:21; John 11:31; John 11:32; John 11:36; John 11:41; John 11:45; John 11:47; John 11:53; John 11:56; John 12:1; John 12:3; John 12:4; John 12:7; John 12:28; John 12:35; John 13:6; John 13:14; John 13:22; John 13:27; John 13:30; John 16:17; John 18:3; John 18:6; John 18:7; John 18:10; John 18:11; John 18:12; John 18:16; John 18:17; John 18:19; John 18:27; John 18:28; John 18:29; John 18:31; John 18:33; John 18:40; John 19:5; John 19:10; John 19:20; John 19:21; John 19:23; John 19:32; John 19:40; John 20:2; John 20:6; John 20:8; John 20:10; John 20:19; John 20:20; John 20:21; John 21:5; John 21:9; John 21:13; John 21:23; Acts 2:41; Acts 9:31; Acts 10:23; Acts 11:17; Acts 17:29; Acts 19:3; Acts 19:36; Acts 22:29; Acts 23:31; Rom 3:1; Rom 3:9; Rom 3:27; Rom 3:31; Rom 4:1; Rom 4:9; Rom 4:10; Rom 5:9; Rom 6:1; Rom 6:15; Rom 7:3; Rom 7:7; Rom 7:13; Rom 7:25; Rom 8:31; Rom 9:14; Rom 9:16; Rom 9:19; Rom 9:30; Rom 10:14; Rom 11:1; Rom 11:5; Rom 11:7; Rom 11:11; Rom 11:19; Rom 14:16; 1Cor 3:5; 1Cor 6:4; 1Cor 6:15; 1Cor 9:18; 1Cor 10:19; 1Cor 14:15; 1Cor 14:26; 2Cor 3:12; 2Cor 5:20; Gal 3:19; Gal 3:21; Gal 4:15; Eph 5:15; Col 3:1; 1Thess 4:1; 1Tim 3:2; Heb 2:14; Heb 4:14; Heb 9:1; 2Pet 3:11

There, 1
John 12:2

therefore, 270
Matt 3:8; Matt 3:10; Matt 5:19; Matt 5:23; Matt 5:48; Matt 6:2; Matt 6:8; Matt 6:9; Matt 6:22; Matt 6:23; Matt 6:31; Matt 6:34; Matt 7:12; Matt 7:24; Matt 9:38; Matt 10:16; Matt 10:26; Matt 10:31; Matt 10:32; Matt 13:18; Matt 13:40; Matt 18:4; Matt 18:26; Matt 19:6; Matt 21:40; Matt 22:9; Matt 22:17; Matt 22:21; Matt 22:28; Matt 23:3; Matt 23:20; Matt 24:26; Matt 24:42; Matt 25:13; Matt 25:27; Matt 25:28; Matt 27:17; Matt 27:64; Matt 28:19; Mark 10:9; Mark 12:6; Mark 12:9; Mark 12:23; Mark 12:27; Mark 12:37; Mark 13:35; Luke 3:8; Luke 3:9; Luke 4:7; Luke 6:36; Luke 7:42; Luke 8:18; Luke 10:2(2); Luke 10:40; Luke 11:34; Luke 11:35; Luke 11:36; Luke 12:7; Luke 12:40; Luke 13:14; Luke 15:28; Luke 16:11; Luke 16:27; Luke 19:12; Luke 20:15; Luke 20:29; Luke 20:33; Luke 20:44; Luke 21:8; Luke 21:14; Luke 21:36; Luke 23:16; Luke 23:20; Luke 23:22; John 2:22; John 3:29; John 4:1; John 4:6; John 4:33; John 5:10; John 5:18; John 6:13; John 6:15; John 6:24; John 6:30; John 6:43; John 6:45; John 6:52; John 6:60; John 7:3; John 7:40; John 8:13; John 8:24; John 8:36; John 9:7; John 9:8; John 9:10; John 9:16; John 9:41; John 10:19; John 10:39; John 11:3; John 11:6; John 11:33; John 11:38; John 11:54; John 12:9; John 12:17; John 12:19; John 12:21; John 12:29; John 12:50; John 13:24; John 13:31; John 16:18; John 16:22; John 18:4; John 18:8; John 18:25; John 18:31; John 18:37; John 18:39; John 19:1; John 19:4; John 19:6; John 19:8; John 19:13; John 19:16; John 19:24(2); John 19:26; John 19:30; John 19:31; John 19:38; John 19:42; John 20:3; John 20:25; John 21:6; John 21:7; Acts 1:6; Acts 1:21; Acts 2:30; Acts 2:33; Acts 2:36; Acts 3:19; Acts 6:3; Acts 8:4; Acts 8:22; Acts 10:29; Acts 10:32; Acts 10:33(2); Acts 12:5; Acts 13:38; Acts 13:40; Acts 14:3; Acts 15:2; Acts 15:10; Acts 15:27; Acts 16:11; Acts 16:36; Acts 17:12; Acts 17:17; Acts 17:20; Acts 17:23; Acts 19:32; Acts 19:38; Acts 20:28; Acts 21:22; Acts 21:23; Acts 23:15; Acts 25:5; Acts 25:17; Acts 26:22; Acts 28:20; Acts 28:28; Rom 2:21; Rom 2:26; Rom 3:28; Rom 5:1; Rom 5:18; Rom 6:4; Rom 6:12; Rom 8:12; Rom 9:18; Rom 11:22; Rom 12:1; Rom 12:20; Rom 13:7; Rom 13:10; Rom 13:12; Rom 14:8; Rom 14:13; Rom 14:19; Rom 15:28; Rom 16:19; 1Cor 4:16; 1Cor 5:7; 1Cor 6:7; 1Cor 7:26; 1Cor 8:4; 1Cor 10:31; 1Cor 11:20; 1Cor 14:11; 1Cor 14:23; 1Cor 15:11; 1Cor 16:11; 1Cor 16:18; 2Cor 1:17; 2Cor 5:6; 2Cor 5:11; 2Cor 7:1; 2Cor 8:24; 2Cor 9:5; 2Cor 11:15; 2Cor 12:9; Gal 3:5; Gal 5:1; Gal 6:10; Eph 4:1; Eph 4:17; Eph 5:1; Eph 5:7; Eph 6:14; Phil 2:1; Phil 2:23; Phil 2:28; Phil 2:29; Phil 3:15; Col 2:6; Col 2:16; Col 2:20; Col 3:5; Col 3:12; 1Thess 5:6; 2Thess 2:15; 1Tim 2:1; 1Tim 2:8; 1Tim 5:14; 2Tim 1:8; 2Tim 2:1; 2Tim 2:3; 2Tim 2:21; 2Tim 4:1; Phlm 1:17; Heb 4:1; Heb 4:6; Heb 4:11; Heb 4:16; Heb 7:11; Heb 9:23; Heb 10:19; Heb 10:35; Heb 13:15; Jas 4:4; Jas 4:7; Jas 4:17; Jas 5:7; 1Pet 2:1; 1Pet 2:7; 1Pet 4:7; 1Pet 5:6; 2Pet 3:17; 1John 2:24; 3John 1:8; Rev 2:5; Rev 3:3(2); Rev 3:19

truly, 1
John 20:30

verily, 1
Acts 26:9

What, 1
Rom 6:21

when, 2
Acts 8:25; Acts 25:23

ye, 1
Matt 24:15
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3767 - οὖν - [126 x]
Display settings Display settings