SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3875 G3876 G3877 G3878 G3879         G3881G3882G3883G3884G3885

Cognate Strong's numbers: G353, G4301, G2638, G4356, G1949, G354, G5274, G4355, G423, G2983, G3335, G3336

Strong: G3880
παραλαμβάνω  [paralambanó]
(fut. παραλήμψομαι, aor. παρέλαβον, 3. pl. παρέλαβον i παρελάβοσαν, imp. παράλαβε, fut. pas. παραλημφθήσομαι) 1. vzít k sobě, přijmout; vzít (si) stranou 2. převzít, dostat 3. připustit, přijmout, uznat; přivítat [49]
Strong: G3880
Word: παραλαμβνω
Pronounc: par-al-am-ban'-o
Orig: from 3844 and 2983; to receive near, i.e. associate with oneself (in any familiar or intimate act or relation); by analogy, to assume an office; figuratively, to learn:--receive, take (unto, with). G3844 G2983
Use: TDNT-4:11,495 Verb
HE Strong: H3423 H3947 H5090 H6902

1) to take to, to take with one's self, to join to one's self
1a) an associate, a companion
1b) metaph.
1b1) to accept or acknowledge one to be such as he professes to be
1b2) not to reject, not to withhold obedience
2) to receive something transmitted
2a) an office to be discharged
2b) to receive with the mind
2b1) by oral transmission: of the authors from whom the tradition proceeds
2b2) by the narrating to others, by instruction of teachers (used of disciples)
Strong: G3880
Word: παραλαμβάνω
Transliter: paralambanō
Pronounc: par-al-am-ban'-o
From G3844 and G2983; to receive near that is associate with oneself (in any familiar or intimate act or relation); by analogy to assume an office; figuratively to learn: - receive take (unto with).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3880
para-lambano korrelativ zu: 3860 < 3844 + 2983; Vb. (50)
 
 I.) beiseite nehmen
  1) jmdn. zu sich nehmen, jmdn. mit sich (mit)nehmen. Ge 47:2 Mt 2:13 20:17 Lu 9:10 11:26 Joh 14:3 uva.
 II.) übernehmen
  1) etw. oder jmdn. empfangen, in Empfang nehmen, willkommen heißen; übernehmen: Joh 1:11 ua.
   1a) ein Amt oder eine Aufgabe übernehmen; etw. antreten. Da 6:1 7:18 Col 4:17 Heb 12:28
   1b) etw. mit d. Verstand annehmen bzw. aufnehmen (Überlieferungen, Lehren, eine Predigt). Mr 7:4 1Co 15:3 Ga 1:9,12 Col 2:6 ua.
Strong: G3880
(paralambáno)
de G3844 y G2983; recibir cerca, i.e. asociarse con uno mismo (en cualquier acto o relación familiar o íntima); por analogía asumir un cargo; figurativamente aprender:- aprender, recibir, tomar.
----
Diccionario Tuggy
παραλαμβάνω
.(fut. παραλήμψομαι; tiempo futuro voz pasiva παραλημφθήσομαι; 2 tiempo aoristo παρέλαβον). Tomar consigo, recibir. A.T. יָרַשׁ , Jer. 30(49):1. יִרֻשָּׁה , Jer. 39(32):8. לָקַח , Gén 22:3. נָהַג , Lam 3:2. קְבַל , pa. Dan 6:1(Dan 5:31). N.T.
A) Tomar consigo, tomar : Mat 1:20; Mat 1:24; Mat 2:13-14; Mat 2:20-21; Mat 4:5; Mat 4:8; Mat 12:45; Mat 17:1; Mat 18:16; Mat 20:17; Mat 24:40-41; Mat 26:37; Mat 27:27; Mar 4:36; Mar 5:40; Mar 9:2; Mar 10:32; Mar 14:33; Luc 9:10; Luc 9:28; Luc 11:26; Luc 17:34-35; Luc 18:31; Jua 14:3; Hch 15:39; Hch 16:33; Hch 21:24; Hch 21:26; Hch 21:32; Hch 23:18.
B) Recibir, aceptar : Mar 7:4; Jua 1:11; 1Co 11:23; 1Co 15:1; 1Co 15:3; Gál 1:9; Gál 1:12; Flp 4:9; Col 2:6; Col 4:17; 1Ts 2:13; 2Ts 3:6; Heb 12:28.
C) Hacerse cargo de :. Jua 19:16.
D) Aprender : 1Ts 4:1.
----
Diccionario Vine NT
paralambano (παραλαμβάνω, G3880)
, además de su significado de recibir y tomar, se traduce «llevar» (Mat 4:5, Mat 4:8 : «llevó»; Mat 27:27 : «llevaron»). Véanse RECIBIR, TOMAR.

paralambano (παραλαμβάνω, G3880) , recibir de otro (para , de al lado), o tomar. Significa recibir. Se traduce como «aprender» en 1Ts 4:1 (rvr , rvr77 ; rv : «que fuisteis enseñados»; vm : «según recibisteis»). Véanse LLEVAR, RECIBIR, TOMAR.
Nota : El adjetivo theodidaktos , enseñado por Dios (theos , Dios, y Nº l), aparece en 1Ts 4:9 , lit: «Dios-enseñados»; en tanto que los misioneros habían enseñado a los convertidos a amarse unos a otros, Dios había sido él mismo el M'stro de ellos. Cf. también Jua 6:45 ; véanse ENSEÑAR, didaktos ).¶
paralambano (παραλαμβάνω, G3880) , además de su significado de recibir, denota tomar a (o con) uno mismo, de tomar una esposa (p.ej., Mat 1:20, Mat 1:24) ; de tomar a una o varias personas con uno mismo (p.ej., Mat 2:13-14, Mat 2:20-21; Mat 4:5, Mat 4:8); de demonios (Mat 12:45); de Cristo y sus discípulos (Mat 17:1; Mat 20:17; Mar 9:2; Mar 10:32; Mar 14:33); de testigos (Mat 18:16); de la erradicación de personas de la tierra en juicio, cuando tenga lugar «la venida del Hijo del Hombre» (Mat 24:40-41; Luc 17:34-35; cf. el medio de eliminación de la corrupción, en el v. 37); de Cristo tomado por los soldados para ser azotado (Mat 27:27), y a la crucifixión (Jua 19:16); véase también Hch 15:39 ; Hch 16:33; Hch 21:24, Hch 21:26, Hch 21:32; Hch 23:18. Véase RECIBIR, A, Nº 2.

paralambano (παραλαμβάνω, G3880) , recibir de otro (para , procedente del lado), o tomar, tiene el sentido de recibir en Mat 1:20 , de las instrucciones dadas a José con respecto a María; v. 24: «recibió a su mujer»; Jua 1:11 , de la no recepción de Cristo por parte de los suyos: «los suyos no le recibieron»; 1Co 11:23 , de la recepción por parte de Pablo de la enseñanza del Señor con respecto al memorial de la Cena: «yo recibí del Señor»; 1Co 15:1, de la recepción del evangelio: «el cual también recibisteis»; v. 3, de la recepción de doctrina: «lo que asimismo recibí»; Gál 1:9 , de la recepción del evangelio: «Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema»; v. 12, del hecho de que Pablo no recibió de hombre alguno el evangelio que predicaba; Flp 4:9 , de actuar conforme a las enseñanzas del apóstol: «Lo que … recibisteis … esto haced»; Col 2:6 , de los creyentes habiendo recibido al Señor Jesucristo, siendo por ello mismo exhortados a andar «en él»; Col 4:17 : «recibiste», de un ministerio; 1Ts 2:13 : «cuando recibisteis», de la Palabra de Dios; 2Ts 3:6 : «recibisteis», de la enseñanza recibida de Pablo, Silvano y Timoteo por los tesalonicenses; Heb 12:28 : «recibiendo», de la recepción de un reino inconmovible, en una exhortación a la consiguiente gratitud y consagración a Dios por parte del creyente. Véase TOMAR, y también APRENDER, Nº 3, LLEVAR, Nº 26.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4161)
παραλαμβάνω (paralambanō): vb.; ≡ DBLHebr 4374; Strong 3880; TDNT 4.11-1. LN 15.168 traer con (Luc 9:28); 2. LN 15.180 llevar aparte (Mat 20:17); 3. LN 27.13 aprender de alguien, aprender una tradición (1Co 15:3; 1Ts 4:1); 4. LN 34.53 acoger, recibir (Mat 1:20; Jua 1:11); 5. LN 37.99 recibir un nombramiento, recibir una tarea (Col 4:17); 6. LN 33.238 recibir enseñanza de, recibir la instrucción tradicional (1Co 11:23)
Hомер Стронга: G3880
Оригинал: παραλαμβανω
Транслитерация: параламвано
Произношение: параламва́но
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3844 и G2983 - 1. принимать; 2. брать. Словарь Дворецкого: παρα-λαμβανω (fut. παραληψομαι - ион. παραλαμψομαι, aor. παρελαβον) 1) получать по наследству, наследовать Пр.: (πολλεν ουσιαν παρα του πατρος Демосфен (384-322 до н. э.); τους νομους παρα των προγονων Исократ (436-338 до н. э.); τεν βασιληιην Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) οι παρειλημμενοι μυθοι Аристотель (384-322 до н. э.) — унаследованные сказания, предания; τα παρειλημμενα Аристотель (384-322 до н. э.) — традиционные учения 2) принимать на себя Пр.: (τεν αρχην Платон (427-347 до н. э.); τα της πολεως πραγματα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) τα παραλαμβανομενα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — предприятия, начинания 3) брать (себе) Пр.: (το βιβλιον Платон (427-347 до н. э.)) παραλαβων τον λογον Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — взяв слово; π. επη βραχυ Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — сжато излагать; συμβουλους π. Аристотель (384-322 до н. э.) — брать себе в союзники; π. τον θυμον Плутарх (ок. 46-126) — разгорячаться, раздражаться 4) привлекать, приглашать Пр.: (μαρτυρας Демосфен (384-322 до н. э.); προς τας εστιασεις τινα Диодор Сицилийский, I в. до н. э. ; εις το συσσιτιον Плутарх (ок. 46-126)) 5) принимать Пр.: (τεν παιδα Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) τινα επη ξεινια π. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — принимать кого-л. в число близких друзей; π. τους παιδας Платон (427-347 до н. э.) — принимать на воспитание детей 6) воспринимать, слышать Пр.: (τι περι τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), περι τινος Полибий (ок. 200-120 до н. э.) и τι απο τινος Новый Завет; τουτο το επος Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) π. αληθειαν τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — убедиться в чьей-л. правдивости; ακοη π. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — знать понаслышке 7) перенимать Пр.: (σοφιαν παρα τινος Платон (427-347 до н. э.)) 8) застигать, заставать Пр.: π. τους Ελληνας οικοι σκηνουντας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — найти (застать) греков живущими (отдельными) домами 9) захватывать Пр.: (τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.); τας ναυς Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) π. ουδεν της εσοδου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — нисколько не овладеть подступом; π. τους πολλους εκ παιδων Платон (427-347 до н. э.) — получить влияние над многими из детей 10) подхватывать, использовать Пр.: (το ουνομα τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.))
Numéro de Strong: G3880
Mot: παραλαμβάνω  (paralambano)
prendre, transporter, être pris, conduire, emmener, recevoir, apprendre ; 50
Strong: G3880
Word: παραλαμβάνω
paralambano {par-al-am-ban'-o}
源自G3844G2983;動詞
➊帶著,攜帶(親密關係)
➋領受,管理
➌接納(約1:11;林前15:1;腓4:9)
Strong: G3880
παραλαμβάνω (paralambánō) {par-al-am-ban'-o}
παραλαμβνω - paralambano de G3844 e G2983 tdnt - 4 11 495 v 1 tomar a levar consigo associa-lo consigo 1a um associado companheiro 1b metaf 1b1 aceitar ou reconhecer que alguem e tal como ele professa ser 1b2 nao rejeitar nao recusar obediencia 2 receber algo transmitido 2a oficio a ser cumprido ou desempenhado 2b receber com a mente 2b1 por transmissao oral dos autores de quem a tradicao procede 2b2 pela narracao a outros pela instrucao de mestres usado para discipulos


Webster Concordance (1833)
Strong: G3880
Transliter & Pronounc: paralambano {par-al-am-ban'-o}
Total Webster Occurrences: 54

have, 1
Col 2:6

him, 1
Matt 26:37

I, 1
1Cor 15:3

receive, 1
John 14:3

received, 13
Mark 7:4; John 1:11; 1Cor 11:23; 1Cor 15:1; 1Cor 15:3; Gal 1:9; Gal 1:12; Phil 4:9; Col 2:6; Col 4:17; 1Thess 2:13; 1Thess 4:1; 2Thess 3:6

receiving, 1
Heb 12:28

take, 5
Matt 1:20; Matt 2:13; Matt 2:20; Matt 18:16; Acts 21:24

taken, 5
Matt 24:40; Matt 24:41; Luke 17:34; Luke 17:35; Luke 17:36

taketh, 8
Matt 4:5; Matt 4:8; Matt 12:45; Matt 17:1; Mark 5:40; Mark 9:2; Mark 14:33; Luke 11:26

took, 16
Matt 1:24; Matt 2:14; Matt 2:21; Matt 20:17; Matt 27:27; Mark 4:36; Mark 10:32; Luke 9:10; Luke 9:28; Luke 18:31; John 19:16; Acts 15:39; Acts 16:33; Acts 21:26; Acts 21:32; Acts 23:18

up, 2
Matt 4:5; Matt 4:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3880 - παραλαμβάνω - [21 x]
Display settings Display settings
/ / 0.179 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version