SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4248 G4249 G4250 G4251 G4252         G4254G4255G4256G4257G4258

Strong: G4253
πρό  [pro]
(předl. s gen.) před(e) (časově i místně) ¦¦ πρὸ καιροῦ (*Mt 8:29) předčasně (tj. před dobou soudu) ¦ πρὸ πάντων především, zvláště [47]
Strong: G4253
Word: προ
Pronounc: pro
Orig: a primary preposition; "fore", i.e. in front of, prior (figuratively, superior) to:--above, ago, before, or ever. In the comparative, it retains the same significations.
Use: TDNT-6:683,935 Preposition
HE Strong: H6040

1) before
Strong: G4253
Word: πρό
Transliter: pro
Pronounc: pro
A primary preposition; "fore" that is in front of prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above ago before or ever. In compounds it retains the same significations.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4253
pro < ig; Grundbedeutung: vorwärts, vor (zeitl. und lokal);
 Präp. (47)
 
 I.) vor
  1) örtl.: vor etw. oder jmdm., vorher. Mt 11:10 Ac 12:6 Jas 5:9* ua.
  2) zeitl.: vor etw. oder jmdm., vorher; eher als...; Mt 8:29 24:38 Joh 12:1 1Co 2:7 Col 1:17 2Ti 1:9 4:21 Jude 1:25* ua.
  3) rangmäßig vom Vorzug: vor etw. oder vor jmdm.; Jas 5:12 1Pe 4:8
 
 II.) προ του + Inf., temporal: bevor...;
  1) mit Inf.Aor.: eine der Haupthandlung nachfolgende punktuelle Nebenhandlung: ehe...; Lu 2:21 22:15 Joh 1:48 Ga 3:23
  2) mit Inf.Präs.: eine der Haupthandlung nachfolgende durative Nebenhandlung: ehe...; Joh 17:5
 
 III.) In Komposita:
  1) räumlich und zeitlich: vor(her)-
  2) als Vorzug bzw. Vorrang: vor-
  3) als Bewegung: voran-, vorwärts-
 
 Wortfamilie:
 
 G4387 proteros
 < Komp. von 4253; Adj. (1)
 I.) vorherig
  1) früher, ehemals, bisherig, vorangegangen
 
 G4386 proteron
 < neut. von 4387; Adj. (10)
 I.) vorher
  1) adv.: früher, einstmals, einmal; vorhin, vormals
 
 G4206 porro
 < 4253; vgl. lat.: in d. Ferne, weithin; Adv. (3)
 I.) weit
  1) fern, in einiger Entfernung bzw. Distanz, weit weg, weit entfernt
  2) Komp.: noch weiter, = 4208;
 
 G4208 porrotero
 < Adv. d. Komp. von 4206; Adv. (1)
 I.) noch weiter
 
 G4207 porro-then
 < 4206 (Antwort auf d. Frage: Woher ?); Adv. (2)
 I.) von weitem
  1) von ferne, in d. Ferne
 
 G4404 proi
 < 4253 (w. vor [d. Tag]); Adv. (12)
 I.) (früh)morgens
  1) am Morgen, im Morgengrauen, (sehr) zeitig
 
 G4405 proia
 < Subst. fem. einer Abl. von 4404; Adj. (2)
 I.) subst.: d. Morgen
  1) am (frühen) Morgen, zeitig, in d. Frühe, zu Tagesanbruch
 
 G4407 proinos
 < 4404 (w. zum Morgen gehörig); Adj. (2)
 I.) subst.: d. Morgen-
  1) d. zum Morgen (gehörige Stern = d. Venus als Morgenstern)
 
 G4406 proimos
 < 4253 (w. früh [im Jahr]); Adj. (1)
 I.) subst.: d. Frühregen
  1) d. erste Regen im Frühjahr, wichtig für d. Wachstum d. Saat.
 
 G4408 prora
 < fem. Abl. von 4253; Adj. (2)
 I.) d. Bug
  1) d. vordere Teil eines Schiffes
 
 G4413 protos
 < 4253 (w. vorderer); Adj. (156)
 I.) d. erste
  1) erster, vorherig, früher: entweder örtlich oder zeitlich in irgendeiner Reihenfolge von Dingen oder Personen
  2) zuerst dem Rang, Einfluß oder d. Ehre nach; d. "Chef", Vornehmster, Oberster
  3) räumlich: d. vordere.
 II.) neut. πρωτον (=4412) adv.: zuerst
  1) vorher, zuvor, eher, früher, zunächst; erstens, in erster Linie
  2) subst.: d. erste Mal, zunächst, fürs erste
 
 G4412 proton
 < neut. von 4413; (siehe dort!)
 
 G4409 proteuo
 < 4413; Vb. (1)
 I.) Erster sein
  1) d. Erste sein, d. ersten bzw. höchsten Platz innehaben
 
 G5383 philo-proteuo
 < 5384 + 4413; Vb. (1)
 I.) gerne Erster sein
  1) gerne d. Führung, d. Leitung bzw. d. Ehrenplatz innehaben wollen, sich einbilden bzw. anmaßen d. Erste zu sein.
 
 G4248 prenes
 < 4253 (w. etwa: [nach] vor [gehend]); Adj. (1)
 I.) vornüber
  1) aufs Gesicht, vorwärtsgeneigt, kopfüber
 
 G4314 pros
 < verstärkte Form von 4253 (Bewegung nach vor); Präp. (699)
 A.) Mit Gen.:
 I.) zugunsten von...
  1) zum Vorteil von...
 B.) Mit Dat.: Antwort auf d. Frage: wo ?
 I.) an
  1) bei, nahe
 C.) Mit Akk.: Grundbedeutung: Bewegung wohin ?
 I.) zu ... hin
  1) auf...zu; zu d. Zweck...; gegen; mit (Rücksicht auf)...;
 D.) In Komposita:
  1) Bewegung: (hin)zu-, heran-,
  2) Hinzufügung: dazu-,
 
 G1715 em-prosthen
 < 1722 + 4314, (w. viell. Antwort auf d. Frage: Wo? im-vorhinein); Adv. (48)
 I.) als Adv.: (nach) vorne
  1) nach vorne, vorne.
 II.) als Präp.: vor
  1) d. Ort der vor einer Person oder Sache ist; in Gegenwart von bzw. gegenüber von jmdm.; vor Augen, in Sicht von...; rangmäßig vor jmdm.
Strong: G4253
(pro)
preposición primario; ante, i.e. en frente, antes de (figurativamente superior) a:- antes de, delante de, ante (todo). En composición retiene los mismos significa dos.
----
Diccionario Tuggy
πρό
. prep. con gen. Ante de, delante de.
A) De lugar: Mat 11:10; Mar 1:2; Luc 7:27; Luc 9:52; Luc 10:1; Textus Receptus Hch 5:23; Hch 12:6; Hch 12:14; Hch 14:13; Stg 5:9.
B) De tiempo: Mat 5:12; Mat 6:8; Mat 8:29; Mat 24:38; Luc 2:21; Luc 11:38; Luc 21:12; Luc 22:15; Jua 1:48; Jua 5:7; Jua 10:8; Jua 11:55; Jua 12:1; Jua 13:1; Jua 13:19; Jua 17:5; Jua 17:24; Hch 5:36; Hch 13:24; Hch 21:38; Hch 23:15; Rom 16:7; 1Co 2:7; 1Co 4:5; Gál 1:17; Gál 2:12; Gál 3:23; Efe 1:4; Col 1:17; 2Ti 1:9; 2Ti 4:21; título 1:2; 1Pe 1:20; Jud 1:25.
C) De importancia: Col 1:17; Stg 5:12; 1Pe 4:8.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4574)
πρό (pro): prep.; ≡ Strong 4253; TDNT 6.683-1. LN 83.33 delante de, frente a una ubicación (Hch 12:14); 2. LN 67.17 antes, anterior a un punto en el tiempo (Mat 6:8); 3. LN 65.54 sobre, indicador de valor principal (Stg 5:12; 1Pe 4:8), nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G4253
Оригинал: προ
Транслитерация: про
Произношение: прό
Часть речи: Предлог
Этимология: первичный предлог - перед, пред, впереди, прежде, до; прист. со знач.: 1. перед, впереди; 2. вперед или наружу; 3. за, в защиту; 4. предпочтительно, больше; 5. перед, раньше, до; 6. заранее, наперед; 7. вблизи; 8. преждевременно; 9. усиления. Словарь Дворецкого: προ I adv. 1) спереди, впереди Пр.: (προ μεν αλλοι, αυταρ επ΄ αλλοι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) Ιλιοθι προ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — перед Илионом 2) вперед Пр.: εξαγειν προ φοωσδε Гомер (X-IX вв. до н. э.) — произвести на свет; ουρανοθι προ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вперед к небу 3) прежде, ранее Пр.: ηωθι προ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — перед зарей; προ οι ειπομεν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — мы ему предсказали 4) раньше времени, преждевременно Пр.: (προ - v. l. πρω - γε στεναζεις Эсхил (525/4-456 до н. э.)) II praep. cum gen. 1) впереди, перед Пр.: (πτολιος Гомер (X-IX вв. до н. э.), τειχεων Эсхил (525/4-456 до н. э.)) προ βασιλεως τεταγμενοι ησαν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — (всадники) были выстроены перед царем; τα προ ποδων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — ближайшее пространство (досл. находящееся перед ногами); τα προ χειρων καη τα εν δομοις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — то, что (ты видишь) перед собой, и то, что (увидишь) дома 2) вперед Пр.: προ οδου γιγνεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — пройти вперед; προ αυτων κυνες ηισαν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — впереди их побежали собаки 3) за, в защиту, в интересах Пр.: (μαχεσθαι προ τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.); προ της Ελλαδος αποθνησκειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) βεβουλευσθαι προ τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — послужить чьим-л. интересам 4) от имени Пр.: (ερω προ τωνδε Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) π. αλλων πολλεν χαριν εχειν τινι Платон (427-347 до н. э.) — от лица других выразить горячую благодарность кому-л. 5) предпочтительно, преимущественно перед Пр.: τη προ τινος αινησαι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), ποιεισθαι Исократ (436-338 до н. э.), κρινειν и αιρεισθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — предпочитать что-л. чему-л. ; προ πολλου ποιεισθαι Исократ (436-338 до н. э.) — высоко ставить (ср. 7); τη προ τινος τιμασθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — ценить что-л. выше чего-л. 6) вместо, взамен Пр.: (προ τινος το γερας εχειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) ουδεης αλλος προ σευ Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — никто помимо тебя; διωκειν γην προ γης Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — преследовать из страны в страну 7) ранее, перед, до Пр.: προ του (или προτου) Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и προ τουτων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — до этого, раньше; προ ημερας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — до наступления дня; προ των Τρωικων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — до Троянской войны; προ του θανατου Платон (427-347 до н. э.) и προ του θανειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — перед смертью; προ πολλου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — задолго (до этого), давно (ср. 5); προ μικρου Плутарх (ок. 46-126) — недавно; οι προ εμου Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — мои предшественники; προ ενιαυτου Плутарх (ок. 46-126) — за год до этого, годом раньше 8) из-за, вследствие Пр.: προ φοβοιο Гомер (X-IX вв. до н. э.) — из страха; προ τωνδε Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — вследствие этих обстоятельств III приставка со знач.: 1) перед, впереди (προδομος) 2) вперед или наружу (προφερω) 3) за, в защиту (προμαχομαι) 4) предпочтительно, больше (προτιμαω) 5) перед, раньше, до (προπατωρ) 6) заранее, наперед (προαγγελλω) 7) вблизи (προχειρος) 8) преждевременно (προωρος) 9) усиления (προπαλαι)
Numéro de Strong: G4253
Mot: πρό  (pro)
avant, devant, précéder, il n'y a pas longtemps, à l'entrée, dernièrement, qui fut, dès, à (la porte) ; 48
Strong: G4253
Word: πρό
pro {pro}
基本介系詞;介系詞
➊在……之前(譯註:帶間接受格;用於空間,時間,或優越性)
Strong: G4253
πρό (pró) {pro}
προ - pro preposicao primaria tdnt - 6 683 935 prep 1 antes


Webster Concordance (1833)
Strong: G4253
Transliter & Pronounc: pro {pro}
Total Webster Occurrences: 48

above, 2
Jas 5:12; 1Pet 4:8

ago, 1
2Cor 12:2

before, 45
Matt 5:12; Matt 6:8; Matt 8:29; Matt 11:10; Matt 24:38; Mark 1:2; Luke 1:76; Luke 2:21; Luke 7:27; Luke 9:52; Luke 10:1; Luke 11:38; Luke 21:12; Luke 22:15; John 1:48; John 5:7; John 10:8; John 11:55; John 12:1; John 13:1; John 13:19; John 17:5; John 17:24; Acts 5:23; Acts 5:36; Acts 12:6; Acts 12:14; Acts 13:24; Acts 14:13; Acts 21:38; Acts 23:15; Rom 16:7; 1Cor 2:7; 1Cor 4:5; Gal 1:17; Gal 2:12; Gal 3:23; Eph 1:4; Col 1:17; 2Tim 1:9; 2Tim 4:21; Titus 1:2; Heb 11:5; Jas 5:9; 1Pet 1:20
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4253 - πρό - [171 x]
Display settings Display settings