SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4331 G4332 G4333 G4334 G4335         G4337G4338G4339G4340G4341

Cognate Strong's numbers: G2172, G4335, G2171

Strong: G4336
προσεύχομαι  [proseuchomaj]
(fut. προσεύξομαι, aor. προσηυξάμην) 1. modlit se (τῷ θεῷ k Bohu; ὑπέρ / περί τινος za koho; ἐπί τινα nad kým / za koho; τι oč) ¦¦ προσευχῇ πρ. usilovně / snažně se modlit 2. prosit (τι oč), vyprošovat [85]
Strong: G4336
Word: προσευχομαι
Pronounc: pros-yoo'-khom-ahee
Orig: from 4314 and 2172; to pray to God, i.e. supplicate, worship:--pray (X earnestly, for), make prayer. G4314 G2172
Use: TDNT-2:807,279 Verb
HE Strong: H5307 H6279 H6419 H6739

1) to offer prayers, to pray
Strong: G4336
Word: προσεύχομαι
Transliter: proseuchomai
Pronounc: pros-yoo'-khom-ahee
From G4314 and G2172; to pray to God that is supplicate worship: - pray (X earnestly for) make prayer.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4336
pros-euchomai vgl. auch Synonyme: 5828 < 4314 (dir.) + 2172, (im Sinne von: sich nähern zu [Gott?]-mit Gebet);
 Vb.Dep.Med. (87)
 
 I.) beten
  1) beten ganz allg. ohne spezielle Betonung: Gebete zu Gott darbringen; im besonderen von christlichen Gebeten. - vgl. im Ggs.: 2172 Mt 6:5 Lu 22:41 1Co 11:13 14:14 Eph 6:18 1Th 5:17 Jas 5:17 uva.
Strong: G4336
(proseújomai)
de G4314 y G2172; orar a Dios, i.e. suplicar, adorar:- hacer oración, orar, pedir.
----
Diccionario Tuggy
προσεύχομαι
. (imperf. προσηυχόμην; tiempo futuro προσεύξομαι; 1 tiempo aoristo προσηυξάμην). Orar, rogar. A.T. נַפַל hithpa., Esd 10:1. עָתַר qal., Jue 13:8. עָתַר hi., Éxo 10:17. פָּלַל pi. 1Sa 2:25. Casi siempre פָּלַל hithpa., Esd 10:1. תְּפְִלָּה Sal. 108(109):4. צְלָא pa. Esd 6:10. N.T. Orar : Mat 6:5-7; Mat 24:20; Mat 26:42; Mar 1:35; Mar 6:46; Mar 11:24-25; Mar 12:40; Mar 13:18; Luc 1:10; Luc 6:28; Luc 18:11; Luc 20:47; Luc 22:41; Hch 1:24; Hch 8:15; Rom 8:26; 1Co 11:4-5; 1Co 14:14-15; Efe 6:18; Flp 1:9; Col 1:3; Col 1:9; Col 4:3; 1Ts 5:17; 1Ts 5:25; 2Ts 1:11; 2Ts 3:1; Heb 13:18; Stg 5:13; Stg 5:16-18; Jud 1:20.
----
Diccionario Vine NT
proseucomai (προσεύχομαι, G4336)
, orar. Se utiliza siempre de oración a Dios, y es el término más frecuente que se utiliza para ello, especialmente en los Sinópticos y en Hechos, una vez en Rom 8:26; en Efe 6:18; en Flp 1:9; en 1Ti 2:8; en Heb 13:18; en Jud 1:20, principalmente traducido con el verbo orar, pero también en alguna ocasión como «pedir». Para la instrucción en 1Ts 5:17 , véase CESAR, C.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4667)
προσεύχομαι (proseuchomai): vb.; ≡ DBLHebr 7137; Strong 4336; TDNT 2.807-LN 33.178 orar (Mat 5:44; Mar 1:35; Luc 1:10; Hch 1:24; Rom 8:26; 1Co 11:4; Efe 6:18; Flp 1:9; Col 1:3; 1Ts 5:17; 2Ts 3:1; 1Ti 2:8; Heb 13:18; Stg 5:13; Jud 1:20; Luc 22:44 v.l.)
Hомер Стронга: G4336
Оригинал: προσευχομαι
Транслитерация: просеухомаи
Произношение: прοсэв́хοмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4314 и G2172 - молиться, обращаться с молитвой;
LXX: H6419 (פּלל‎). Словарь Дворецкого: προσ-ευχομαι 1) (тж. προσευχη π. Новый Завет) обращаться с молитвой, молить(ся) Пр.: (τω θεω Эсхил (525/4-456 до н. э.) и τον θεον Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); προσευξαμενοι θεοις ευμενεις πεμπειν σφας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 2) просить в молитвах, выпрашивать Пр.: (νικην Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); με εισελθειν εις πειρασμον Новый Завет)
Numéro de Strong: G4336
Mot: προσεύχομαι  (proseuchomai)
prier, prière, faire des prières ; 87
Strong: G4336
Word: προσεύχομαι
proseuchomai {pros-yoo'-khom-ahee}
源自G4314G2172;動詞
➊禱告
Strong: G4336
προσεύχομαι (proseúchomai) {pros-yoo'-khom-ahee}
προσευχομαι - proseuchomai de G4314 e G2172 tdnt - 2 807 279 v 1 oferecer oracoes orar


Webster Concordance (1833)
Strong: G4336
Transliter & Pronounc: proseuchomai {pros-yoo'-khom-ahee}
Total Webster Occurrences: 90

for, 1
Rom 8:26

make, 3
Matt 23:14; Mark 12:40; Luke 20:47

pray, 39
Matt 5:44; Matt 6:5; Matt 6:6; Matt 6:7; Matt 6:9; Matt 14:23; Matt 19:13; Matt 26:36; Matt 26:41; Mark 6:46; Mark 11:24; Mark 13:33; Mark 14:32; Mark 14:38; Luke 6:12; Luke 6:28; Luke 9:28; Luke 11:1; Luke 11:2; Luke 18:1; Luke 18:10; Luke 22:40; Luke 22:46; Acts 10:9; 1Cor 11:13; 1Cor 14:13; 1Cor 14:14; 1Cor 14:15(2); Phil 1:9; Col 1:9; 1Thess 5:17; 1Thess 5:25; 2Thess 1:11; 2Thess 3:1; 1Tim 2:8; Heb 13:18; Jas 5:13; Jas 5:14

prayed, 25
Matt 26:39; Matt 26:42; Matt 26:44; Mark 1:35; Mark 14:35; Mark 14:39; Luke 5:16; Luke 9:29; Luke 18:11; Luke 22:41; Luke 22:44; Acts 1:24; Acts 6:6; Acts 8:15; Acts 9:40; Acts 10:30; Acts 13:3; Acts 14:23; Acts 16:25; Acts 20:36; Acts 21:5; Acts 22:17; Acts 28:8; Jas 5:17; Jas 5:18

prayer, 1
Matt 23:14

prayers, 2
Mark 12:40; Luke 20:47

prayest, 2
Matt 6:5; Matt 6:6

prayeth, 3
Acts 9:11; 1Cor 11:5; 1Cor 14:14

praying, 12
Mark 11:25; Luke 1:10; Luke 3:21; Luke 9:18; Luke 11:1; Acts 11:5; Acts 12:12; 1Cor 11:4; Eph 6:18; Col 1:3; Col 4:3; Jude 1:20

ye, 2
Matt 24:20; Mark 13:18
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4336 - προσεύχομαι - [75 x]
Display settings Display settings
/ / 0.13 s.