SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3855 G3856 G3857 G3858 G3859         G3861G3862G3863G3864G3865

Cognate Strong's numbers: G1432, G467, G3862, G1325, G468, G1431, G591, G1434, G469, G1433, G1435

Strong: G3860
παραδίδωμι  [paradidómi]
(konj. préz. 3. sg. παραδιδῷ i παραδιδοῖ, inf. παραδιδόναι, part. παραδιδούς, impf. 3. sg. παρεδίδου, 3. pl. παρεδίδουν i παρεδίδοσαν, fut. παραδώσω, aor. παρέδωκα, 3. pl. παρέδωκαν i παρέδοσαν, konj. 3. sg. παραδῷ i παραδοῖ, inf. aor. παραδοῦναι, part. παραδούς, pf. παραδέδωκα, part. παραδεδωκώς, plpf. 3. pl. παραδεδώκεισαν, pf. pas. παραδέδομαι, aor. pas. παρεδόθην, konj. παραδοθῶ, inf. παραδοθῆναι, part. παραδοθείς, fut. pas. παραδοθήσομαι) 1. odevzdat, předat; nasadit (τὴν ψυχήν život) 2. zajmout, zatknout; vydat, zradit 3. dát, svěřit; (závazně) odevzdat, přikázat; učit 4. dovolit, být zralý ¦¦ ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός (*Mk 4:29) když však plod dovolí / je plod zralý [119]
Strong: G3860
Word: παραδιδωμι
Pronounc: par-ad-id'-o-mee
Orig: from 3844 and 1325; to surrender, i.e yield up, intrust, transmit:--betray, bring forth, cast, commit, deliver (up), give (over, up), hazard, put in prison, recommend. G3844 G1325
Use: TDNT-2:169,166 Verb
HE Strong: H935 H2505 H2865 H2904 H3051 H3381 H3607 H3960 H4042 H4376 H4487 H4672 H5064 H5117 H5221 H5414 H5462 H5534 H6030 H6168 H6293 H7136 H7411 H8003 H8610 H8628

1) to give into the hands (of another)
2) to give over into (one's) power or use
2a) to deliver to one something to keep, use, take care of, manage
2b) to deliver up one to custody, to be judged, condemned, punished, scourged, tormented, put to death
2c) to deliver up treacherously
2c1) by betrayal to cause one to be taken
2c2) to deliver one to be taught, moulded
3) to commit, to commend
4) to deliver verbally
4a) commands, rites
4b) to deliver by narrating, to report
5) to permit allow
5a) when the fruit will allow that is when its ripeness permits
5b) gives itself up, presents itself
Strong: G3860
Word: παραδίδωμι
Transliter: paradidōmi
Pronounc: par-ad-id'-o-mee
From G3844 and G1325; to surrender that is yield up intrust transmit: - betray bring forth cast commit deliver (up) give (over up) hazard put in prison recommend.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3860
para-didomi Synonyme siehe: 5817 korrelativ zu: 3880 < 3844 + 1325, (w. daneben-geben); Vb. (119)
 I.) überliefern
  1) etw. oder jmdn. (in d. Hand oder Gewalt eines anderen) übergeben bzw. ausliefern; jmdn. dahingeben. Mt 25:14,20,22 Lu 4:6 Joh 19:30 Ro 4:25 1Co 13:3 15:24
  2) als t.t. d. Polizei- und Gerichtssprache: jmdn. ausliefern, überliefern oder vorführen (d. Gericht oder d. grechten Strafe). De 1:27 Isa 53:6 Mt 10:19 17:22 26:25 Ro 8:32 1Co 5:5* uva.
  3) etw. mündlich überliefern, weitergeben, mitteilen (d.h. lehren) und zwar zur Beobachtung und Bewahrung (Befehle, Bräuche, Riten, usw.). Mt 11:27 Lu 1:2 10:22 Ac 6:14 1Co 11:2,23 2Pe 2:21 Jude 1:3* ua.
  4) etw. erlauben, gestatten, zulassen (von reifer Frucht). Mr 4:29
 II.) übergeben
  1) sich einer Sache hingeben, übergeben bzw. anbefehlen. Ac 7:42 14:26 15:40 Ro 1:24,26,28 6:17 Eph 4:19 5:2 1Pe 2:23
Strong: G3860
(paradídomi)
de G3844 y G1325; rendirse, i.e. ceder, confiar, transmitir:- dar, encarcelar, encomendar, enseñar, entregar, exponer, maduro, poner, preso, transmitir.
----
Diccionario Tuggy
παραδίδωμι
.(fut. παραδώσω; tiempo futuro voz pasiva παραδοθήσομαι; 1 tiempo aoristo παρέδωκα; 1 tiempo aoristo voz pasiva παρεδόθην). Entregar, traicionar, confiar, encargar, dar. A.T. אָנָה pi., Éxo 21:13. תַּאֲנָה Jer 2:24. בּוֹא , Pro 11:8. חָלַק pu. Isa 33:23. חָתַת , Jer. 27(50):2. טוּל hi. Jer 22:26. יְהַב pe., Dan 2:38. יְהַב ithpe., Dan 7:25. יָרַר , Deu 20:20. כָּלָא , Sal 87:9(Sal 88:8). לָשַׁן hi., Pro 30:10. מָגַן pi., Gén 14:20. מָנָה , Isa 64:6(7). מָצָא hi., Zac 11:6. נָהַר hi., Sal 62:11(Sal 63:10). נוּחַ hi., Sal. 118(119):121. נָכָה hi., Núm 32:4. נָתַן qal., Ose 8:10. נָתַן ni. Isa 36:15 סָגַר hi., Job 16:11. סָכַר pi., Isa 19:4. עָרָה hi., Isa 53:12. פָּגַע qal., Isa 47:3. פָּגַע hi., Isa 53:6. קָרָה hi., Gén 27:20. רָמָה pi., 1Cr 12:17. Con negativo שָׁלֵם hi., Isa 38:13. שְׁלֵם aph., Esd 7:19. תָּפַשׂ ni., Jer. 45(38):23. תָּקַע Pro 6:1. N.T.
A) Entregar, encargar, dar.
1) De cosa: Mat 25:14; Mat 25:20; Mat 25:22; Luc 4:6; Jua 19:30; Hch 15:26; 1Co 13:3; 1Co 15:24.
2) De persona. Entregar, traicionar, confiar, dar : Mat 4:12; Mat 5:25; Mat 10:4; Mat 10:19; Mat 10:21; Mat 17:22; Mat 18:34; Mat 20:18; Mat 24:10; Mat 26:2; Mat 26:21; Mat 26:23; Mat 27:2; Mat 27:18; Mar 1:14; Mar 3:19; Mar 9:31; Mar 13:9; Mar 13:12; Mar 14:10-11; Mar 14:18; Mar 14:42; Luc 9:44; Luc 12:58; Luc 18:32; Luc 20:20; Luc 21:12; Luc 22:4; Luc 22:21; Luc 22:48; Luc 23:25; Luc 24:20; Jua 6:64; Jua 6:71; Jua 12:4; Jua 13:11; Jua 18:5; Jua 18:30; Jua 18:35-36; Jua 19:11; Hch 3:13; Hch 7:42; Hch 8:3; Hch 12:4; Hch 21:11; Hch 27:1; Hch 28:17; Rom 1:24; Rom 1:26; Rom 1:28; Rom 6:17; 1Co 5:5; 2Co 4:11; Gál 2:20; Efe 4:19; Efe 5:2; Efe 5:25; 1Ti 1:20.
B) Encomendar : Hch 14:26; Hch 15:40; 1Pe 2:23.
C) Enseñar, transmitir, entregar : Mat 11:27; Mar 7:13; Luc 1:2; Luc 10:22; Hch 6:14; 1Co 11:2; 1Co 11:23; 1Co 15:3; 2Pe 2:21; Jud 1:3.
D) Permitir : Mar 4:29.
----
Diccionario Vine NT
paradidomi (παραδίδωμι, G3860)
, entregar. Significa arriesgar, exponer; en Hch 15:26 , de Bernabé y Pablo, que habían puesto en peligro sus vidas por el nombre del Señor Jesús: «hombres que han expuesto su vida» (rv , rvr , rvr77 : Besson: «han entregado»). Véase ENTREGAR, A, Nº 6, etc.
Notas : (1) El adjetivo ekthetos , expuesto, se usa en Hch 7:19 con el verbo poieo , hacer; la frase poiein ektheta se traduce lit: «hacer … expuestos»: «que expusiesen a la muerte». Cf. Nº 2(2) el adjetivo enocos , lit: mantenido dentro, ligado por, (en , en; eco , tener, mantener), se traduce «expuesto al infierno» en Mat 5:22. Véase CULPABLE, Nº 1.
paradidomi (παραδίδωμι, G3860) , traicionar (para , arriba, didomi , dar), lit: dar sobre. Se emplea: (a) en el sentido de entregar a una persona o cosa a otra para ser guardada, encomendar (p.ej., 1Pe 2:23); (b) entregar a cárcel o a juicio (p.ej., Mat 4:12 ; 1Ti 1:20); (c) entregar traic ioneramente, con perfidia (Mat 17:22 ; Mat 26:16; Jua 6:64 , etc.); (d) pasar, transmitir (p.ej., Mar 7:13; 1Co 15:3); (e) permitir que algo sea llevado a cabo, dicho de la maduración de fruto (Mar 4:29). Véase ENTREGAR, A, Nº 6, y también DAR, ENCARCELAR, ENCOMENDAR, ENSEÑAR, EXPONER, MADURO, PRESO, REMITIR.
paradidomi (παραδίδωμι, G3860) , dar o entregar. Se traduce dar de las costumbres transmitidas por Moisés (Hch 6:14); del santo mandamiento dado (2Pe 2:21); de la fe dada a los santos (Jud 1:3); véase ENTREGAR, etc.

paradidomi (παραδίδωμι, G3860) , véase ENTREGAR, A, Nº 6. Se traduce «remitía la causa al que juzga justamente» (1Pe 2:23 , rv ; vm : «remitía»; rvr , rvr77 , lba : «encomendaba»; Besson: «se entregaba»). Véanse también DAR, ENCARCELAR, ENCOMENDAR, ENSEÑAR, EXPONER, TRANSMITIR.
paradidomi (παραδίδωμι, G3860) , véase ENTREGAR. Se traduce con el verbo enseñar en Luc 1:2 : «nos enseñaron» (rv : «nos las transmitieron»). Véase también TRANSMITIR, etc.
paradidomi (παραδίδωμι, G3860) , entregar. Se traduce «encarcelar» en Mar 1:14 : «fue encarcelado». Véanse DAR, ENCOMENDAR, ENSEÑAR, ENTREGAR, EXPONER, MADURO, PRESO, TRANSMITIR.
paradidomi (παραδίδωνι, G3860) , lit: dar o entregar sobre (para , sobre; didomi , dar). Se dice de la acción de encomendar a Dios sus siervos (Hch 14:26 ; Hch 15:40). Véase ENTREGAR, etc.


6. paradidomi (παραδίδωμι, G3860)
, entregar. Se traduce así en casi todos los pasajes en los que aparece. En Rom 6:17 : «aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados», usa la figura de un molde que da forma a aquello que cae en él. En Rom 8:32 se usa de Dios al entregar a su Hijo a su muerte expiatoria; como en 4:25; cf. Mar 9:31; de Cristo al entregarse a sí mismo (Gál 2:20 ; Efe 5:2, Efe 5:25). Véanse DAR, ENCARCELAR, ENCOMENDAR, ENSEÑAR, EXPONER, MADURO, PRESO, TRANSMITIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4140)
παραδίδωμι (paradidōmi): vb.; ≡ DBLHebr 5989; Strong 3860; TDNT 2.169-1. LN 57.77 transferir, entregar a una autoridad (Luc 4:6); 2. LN 37.111 traicionar, entregar (Mat 5:25); 3. LN 33.237 instruir, transmitir enseñanza tradicional (2Pe 2:21); 4. LN 13.142 autorizar, permitir (Mar 4:29) nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G3860
Оригинал: παραδιδωμι
Транслитерация: парадидоми
Произношение: парадьй́домьй
Часть речи: Глагол
Этимология: от G3844 и G1325 - отдавать, передавать, предавать; действ. прич. употр. как сущ. предатель. Словарь Дворецкого: παρα-διδωμι (δι) 1) передавать Пр.: (τω παιδη τεν αρχην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); τα πατρια τευχεα τω Λαερτιου Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τεν πολιν τοις επιγιγνομενοις Исократ (436-338 до н. э.)) οι παραδεδομενοι μυθοι Аристотель (384-322 до н. э.) — перешедшие по преданию мифы; παραδεδομενα καη μυθωδη Демосфен (384-322 до н. э.) — предания и сказания 2) выдавать, сдавать Пр.: (οπλα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τεν Σαμον τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.); τι επ΄ αργυριω Плутарх (ок. 46-126)) π. εωυτον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — сдаваться 3) отдавать, предавать Пр.: (τινη τους νεους διδασκειν Платон (427-347 до н. э.)) τυχη αυτον π. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — отдаваться на волю судьбы; παραδουναι τινα τοις ενδεκα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — предать кого-л. суду Одиннадцати; π. ηδοναις (sc. εαυτον) — предаваться наслаждениям 4) давать, доставлять Пр.: (κυδος τινι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 5) разрешать, допускать Пр.: ην οι θεοη παραδιδωσιν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если позволят боги 6) предоставлять, уступать Пр.: (τεν νικην τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 7) наносить Пр.: (πληγε σιδηρω παραδοθεισα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 8) (о плодах) доходить, поспевать Пр.: (οταν παραδω - v. l. παραδοι - ο καρπος Новый Завет)
Numéro de Strong: G3860
Mot: παραδίδωμι  (paradidomi)
livrer, se livrer, être donné, trahir, remettre, mûr, établir, transmettre, rendre, faire jeter, recommander, exposer, précipiter, enseigner ; 121
Strong: G3860
Word: παραδίδωμι
paradidomi {par-ad-id'-o-mee}
源自G3844G1325;動詞
➊交予,託付,移交ⓐ事情ⓑ人
➋託管(徒14:26; 15:40)
➌傳授,傳遞,流傳
➍(情況)容許(可4:29)
Strong: G3860
παραδίδωμι (paradídōmi) {par-ad-id'-o-mee}
παραδιδωμι - paradidomi de G3844 e G1325 tdnt - 2 169 166 v 1 entregar nas maos de outro 2 tranferir para a propria esfera de poder ou uso 2a entregar a alguem algo para guardar usar cuidar lidar 2b entregar alguem a custodia para ser julgado condenado punido acoitado atormentado entregue a morte 2c entregar por traicao 2c1 fazer com que alguem seja levado por traicao 2c2 entregar alguem para ser ensinado moldado 3 confiar recomendar 4 proferir verbalmente 4a comandos ritos 4b proferir pela narracao relatar 5 permitir 5a quando produza fruto isto e quando sua maturidade permitir 5b entregar-se apresentar-se


Webster Concordance (1833)
Strong: G3860
Transliter & Pronounc: paradidomi {par-ad-id'-o-mee}
Total Webster Occurrences: 135

are, 1
2Cor 4:11

betray, 17
Matt 24:10; Matt 26:16; Matt 26:21; Matt 26:23; Matt 26:46; Mark 13:12; Mark 14:10; Mark 14:11; Mark 14:18; Luke 22:4; Luke 22:6; John 6:64; John 6:71; John 12:4; John 13:2; John 13:11; John 13:21

betrayed, 19
Matt 10:4; Matt 17:22; Matt 20:18; Matt 26:2; Matt 26:24; Matt 26:25; Matt 26:45; Matt 26:48; Matt 27:3; Matt 27:4; Mark 3:19; Mark 14:21; Mark 14:41; Mark 14:44; Luke 21:16; Luke 22:22; John 18:2; John 18:5; 1Cor 11:23

betrayeth, 3
Mark 14:42; Luke 22:21; John 21:20

commended, 1
Acts 15:40

committed, 2
Acts 8:3; 1Pet 2:23

deliver, 16
Matt 5:25(2); Matt 10:17; Matt 10:19; Matt 20:19; Matt 24:9; Matt 25:20; Matt 25:22; Matt 26:15; Mark 10:33; Mark 13:9; Mark 13:11; Luke 12:58; Luke 20:20; Acts 21:11; 1Cor 5:5

delivered, 41
Matt 11:27; Matt 18:34; Matt 25:14; Matt 27:2; Matt 27:18; Matt 27:26; Mark 7:13; Mark 9:31; Mark 10:33; Mark 15:1; Mark 15:10; Mark 15:15; Luke 1:2; Luke 4:6; Luke 9:44; Luke 10:22; Luke 18:32; Luke 23:25; Luke 24:7; Luke 24:20; John 18:30; John 18:35; John 18:36; John 19:11; John 19:16; Acts 6:14; Acts 12:4; Acts 16:4; Acts 27:1; Acts 28:16; Acts 28:17; Rom 4:25; Rom 8:32; 1Cor 11:2; 1Cor 11:23; 1Cor 15:3; 2Cor 4:11; 1Tim 1:20; 2Pet 2:4; 2Pet 2:21; Jude 1:3

delivering, 2
Luke 21:12; Acts 22:4

forth, 1
Mark 4:29

from, 1
Acts 14:26

gave, 6
Acts 7:42; Rom 1:24; Rom 1:26; Rom 1:28; Gal 2:20; Eph 5:25

give, 1
1Cor 13:3

given, 2
Eph 4:19; Eph 5:2

over, 2
Rom 1:28; Eph 4:19

prison, 2
Matt 4:12; Mark 1:14

risked, 1
Acts 15:26

should, 1
John 18:36

thou, 1
Luke 22:48

up, 13
Matt 10:19; Matt 10:21; Matt 24:9; Mark 13:9; Mark 13:11; John 18:30; John 19:30; Acts 3:13; Acts 7:42; Rom 1:24; Rom 1:26; Rom 8:32; 1Cor 15:24

you, 2
Matt 10:17; Rom 6:17
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3860 - παραδίδωμι - [186 x]
Display settings Display settings