SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G681 G682 G683 G684 G685         G687G688G689G690G691

Cognate Strong's numbers: G685, G2671, G2672, G1944, G687

Strong: G686
ἄρα  [ara]
(část.) 1. tedy, tudíž, (a) proto ¦¦ ἄρα οὖν proto tedy, nuže tedy ¦ ἄρα γε proto, tedy, a tak apod. 2. (v otázkách:) snad, asi, pak (někdy jen zvyšuje důraz na otázku) ¦¦ τίς / τί ἄρα kdo / co vlastně / asi / tedy / jen / potom (apod. podle kontextu) [49]
Strong: G686
Word: αρα
Pronounc: ar'-ah
Orig: probably from 142 (through the idea of drawing a conclusion); a particle denoting an inference more or less decisive (as follows):--haply, (what) manner (of man), no doubt, perhaps, so be, then, therefore, truly, wherefore. Often used in connection with other particles, especially 1065 or 3767 (after) or 1487 (before). Compare also 687. G142 G1065 G3767 G1487 G687
Use:
HE Strong:

1) therefore, so then, wherefore
Strong: G686
Word: ἄρα
Transliter: ara
Pronounc: ar'-ah
Probably from G142 (through the idea of drawing a conclusion); a particle denoting an inference more or less decisive (as follows): - haply (what) manner (of man) no doubt perhaps so be then therefore truly wherefore. Often used in connection with other particles especially G1065 or G3767 (after) or G1487 (before). Compare also G687.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G686
ara schwächer als das Synonym: 3767 < Urspr. von 759 aus d. W. ar- (füglich --> folglich);
 Partikel d. Folgerung (49)
 
 I.) demnach
  1) anreihend: also, denn, nämlich, eben, nun. Ge 18:3 Mt 18:1 Ro 7:21,25* ua.
 
 II.) so...folglich
  1) bei Bedingungssätzen dient es im Nachsatz zur stärkeren Hervorhebung d. Folge (2,209). Mt 12:28 Lu 11:20 1Co 15:14,17,18 2Co 5:14 Ga 2:21 3:29 Heb 12:8
  2) am Satzanfang: folglich (also)...; Ge 26:9 Mt 7:20 17:26* ua.
Strong: G686
(ára)
probablemente de G142 (mediante la idea de sacar una conclusión); partícula que denota una inferencia más o menos decisiva (como sigue):- en tal caso, quizá, a la verdad. A menudo se usa en conexión con otras partículas, especialmente G1065 o G3767 (después) o G1487 (antes). Compare también G687.
----
Diccionario Tuggy
ἄρα
.Partícula ilativa que se pospone siempre en la literatura clásica.
A) Pues, entonces, así que. Con ἐπεὶ = de otra manera : Gén 18:3, Rom 7:21; Rom 8:1; 1Co 5:10; 1Co 7:14; 2Co 5:14; Gál 3:7.
B) En preguntas que toman inferencia del contexto, o simplemente para hacer la pregunta más viva. Entonces, pues, por acaso : Mat 18:1; Mat 19:25; Mat 19:27; Mat 24:45; Mar 4:41; Mar 11:13; Luc 1:66; Luc 8:25; Luc 12:42; Luc 22:23; Hch 8:22; Hch 12:18; Hch 17:27; Hch 21:38; 2Co 1:17.
C) En la apódosis de una oración condicional da énfasis al resultado. Entonces, ciertamente, por lo tanto, en tal caso : Mat 12:28; Luc 11:20; 1Co 15:14; 1Co 15:17-18; Gál 2:21; Gál 3:29; Gál 5:11; Heb 12:8.
D) Al comienzo de una oración. Entonces, por lo tanto, así que : Mat 7:20; Mat 17:26; Luc 11:48; Rom 5:18; Rom 7:3; Rom 7:25; Rom 8:12; Rom 9:16; Rom 9:18; Rom 10:17; Rom 14:12; Rom 14:19; 2Co 7:12; Gál 6:10; Efe 2:19; 1Ts 5:6; 2Ts 2:15; Heb 4:9.
----
Diccionario Vine NT
el ara (εἱ ἄρα, G686)
, denota si por tanto, si basado en ello, esto es, si en aquellas circunstancias (p.ej., Mar 11:13), de Cristo y la higuera (no «si tal vez», como traduce rvr , sino señalando una correspondencia factual).

ara (ἄρα, G686) , partícula, «entonces», señalando en ocasiones un resultado acerca del cual se siente alguna incertidumbre. Se traduce «quizás» en Hch 8:22. Véanse CIERTAMENTE, ENTONCES, LUEGO, MANERA, MODO, POR ESO, POR TANTO, PUES, TAL VEZ, TANTO, VERDAD.
tuncano (τυγχάνω, G5177) , encontrarse con, alcanzar, obtener. El término denota, intransitivamente, suceder, acaecer, tener lugar. Utilizado impersonalmente con la conjunción ei , si, significa «puede ser», «quizás», p.ej., 1Co 14:10 : «seguramente» (vha : «probablemente»); 1Co 15:37 : «ya (rv , vm : «acaso») sea de trigo»; 1Co 16:6 : «podrá ser (vm : «puede ser»; vha : «quizá») que me quede». Véanse ALCANZAR, GOZAR, OBTENER, PROBAR, SEGURAMENTE, YA SEA.
Nota : «Quizá» (2Co 1:17 , rv , rvr , rvr77 ; vm : «acaso»), es traducción de meti , partícula interrogativa generalmente traducida «acaso» (p.ej., Mat 7:16 ; Mar 4:21; Luc 6:39), y que demanda o espera una respuesta negativa.
ara (ἄρα, G686) , generalmente traducido «así que». Se traduce «de manera que» (Hch 11:18); «en alguna manera» (Hch 17:27); «de manera que» (Rom 9:18 ; Rom 14:12); «de otra manera» (1Co 7:14); «de manera» (Gál 4:31); véanse CIERTAMENTE, ENTONCES, LUEGO, MODO, TANTO, VERDAD.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 726)
ἄρα (ara): pt.; ≡ Strong 686-1. LN 89.46 como resultado; entonces, así, por lo tanto, por consiguiente; es decir, indicador de resultado como inferencia de una idea previa (Rom 8:1; Mat 12:28; Mat 18:1); 2. LN 71.7 posible, indicador de la posibilidad de que algo sea cierto (Mar 4:41; Mat 24:45); 3. LN 71.19 quizás, indicador para señalar cierto grado de incertidumbre (Hch 12:18), nota: es posible que los términos en estos versículos tengan el sentido de una u otra entrada; para otras clasificaciones gramaticales, ver BAGD
Hомер Стронга: G686
Оригинал: αρα
Транслитерация: ара
Произношение: а́ра
Часть речи:
Этимология: вероятно от G142 (through the idea женский род drawing a conclusion) - частица со знач.: 1. логической связи или перехода: итак, таким образом; 2. следствия: следовательно, посему, стало быть; 3. усиления или нетерпения: же, в самом деле; 4. пояснения: а именно; 5. недостоверности, сомнительности: будто, якобы; 6. возможности, вероятности: возможно, как-нибудь; 7. ограничения, оговорки: если только не . . . , разве что . . . . Словарь Дворецкого: αρα эп. -ион. αρη (αρ, эп. in arsi αρ) η 1) молитва, мольба Гомер (X-IX вв. до н. э.), Гесиод (IX в. до н. э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) 2) проклятье Пр.: (αρας αρασθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) или επευχεσθαι τινι Платон (427-347 до н. э.); αρας αφοσιωσασθαι Плутарх (ок. 46-126)) 3) беда, несчастье, погибель Пр.: (αρεν αμυνειν Гомер (X-IX вв. до н. э.); αρας καλεισθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.))
Numéro de Strong: G686
Mot: ἄρα  (ara)
c'est donc, donc, celui-ci, ainsi donc, par conséquent, qui, c'est pourquoi, ... 51
Strong: G686
Word: ἄρα
ara {ar'-ah}
可能源自G142(作結論);分詞
➊因而,所以,因為
Strong: G686
ἄρα (ára) {ar'-ah}
αρα - ara provavelmente de G142 devido a ideia de tirar uma conclusao part 1 portanto assim entao por isso


Webster Concordance (1833)
Strong: G686
Transliter & Pronounc: ara {ar'-ah}
Total Webster Occurrences: 51

Are, 1
Acts 7:1

doubt, 1
Luke 11:20

else, 1
1Cor 7:14

fact, 1
1Cor 15:15

it, 1
2Cor 1:17

man, 2
Mark 4:41; Luke 8:25

manner, 1
Luke 1:66

perhaps, 3
Mark 11:13; Acts 8:22; Acts 17:27

So, 1
Rom 9:16

then, 20
Matt 12:28; Matt 17:26; Matt 19:25; Matt 24:45; Luke 12:42; Acts 11:18; Rom 7:3; Rom 7:21; Rom 7:25; Rom 10:17; Rom 14:12; 1Cor 5:10; 1Cor 15:14; 1Cor 15:18; 2Cor 5:14; Gal 2:21; Gal 3:29; Gal 4:31; Gal 5:11; Heb 12:8

therefore, 14
Matt 7:20; Matt 19:27; Rom 5:18; Rom 8:1; Rom 8:12; Rom 9:18; Rom 14:19; 2Cor 7:12; Gal 3:7; Gal 6:10; Eph 2:19; 1Thess 5:6; 2Thess 2:15; Heb 4:9

thou, 1
Acts 21:38

Truly, 1
Luke 11:48

what, 1
Acts 12:18

which, 1
Luke 22:23

Who, 1
Matt 18:1Display settings Display settings