SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3703 G3704 G3705 G3706 G3707         G3709G3710G3711G3712G3713

Cognate Strong's numbers: G2300, G3705, G517, G3707, G2334, G2529, G4308, G3706

Strong: G3708
ὁράω  [horaó]
(impf. ἑώρων, fut. ὄψομαι, aor. εἶδον i εἶδα, part. ἰδών, imp. ἴδε, 2. pl. ἴδετε, pf. ἑώρακα i ἑόρακα, aor. med. ὠψάμην, pas. ὤφθην, part. ὀφθείς, fut. pas. ὀφθήσομαι) 1. vidět, dívat se (τινά, τι na koho, nač), spatřit 2. střežit se, chránit se (ἀπό τινος před kým, čím) ¦¦ ὅρα μή (doplň: ποιήσῃς) střez se to udělat, nedělej to! ¦ ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε (*Mt 18:10) mějte se na pozoru, abyste nepohrdali 3. poznat ¦¦ σὺ ὄψῃ (*Mt 27:4) sám poznáš, to je tvá věc 4. (pas.) ukázat se, zjevit se; (ve fut. možná také [*Sk 26:16]:) ukázat [454]
Strong: G3708
Word: οραω
Pronounc: hor-ah'-o
Orig: properly, to stare at (compare 3700), i.e. (by implication) to discern clearly (physically or mentally); by extension, to attend to; by Hebraism, to experience; passively, to appear:--behold, perceive, see, take heed. G3700
Use: TDNT-5:315,706 Verb
HE Strong: H389 H935 H2009 H2372 H2492 H5239 H6437 H7200 H7789 H7931

1) to see with the eyes
2) to see with the mind, to perceive, know
3) to see, i.e. become acquainted with by experience, to experience
4) to see, to look to
4a) to take heed, beware
4b) to care for, pay heed to
5) I was seen, showed myself, appeared

For Synonyms see entry G5822
Strong: G3708
Word: ὁράω
Transliter: horaō
Pronounc: hor-ah'-o
Properly to stare at (compare G3700) that is (by implication) to discern clearly (physically or mentally); by extension to attend to; by Hebraism to experience; passively to appear: - behold perceive see take heed.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3708
horao Synonyme siehe: G5822 < von ϕοραφο aus d. W. ver- (sich in Acht nehmen, aufmerksam sein,
 auf d. Hut sein; lat.: etw. ängstlich beobachten --> sehen).
 Betont mehr den durativen Aspekt d. Sehens, daher werden die
 Aoristformen von ειδοσ 1492 gebildet! Vb. (449)
 Gräz.: etw. vor Augen haben --> etw. anschauen; nach etw. oder jmdm.
 sehen, sorgen für...; jmdn. besuchen.
 
 I.) sehen
  1) tr.:
   1a) etw. sinnlich wahrnehmen: mit d. Augen etw. sehen. Mt 28:7 Lu 21:27 Joh 1:18 11:40 19:35 Heb 12:14 13:23* uva.
   1b) etw. mit d. Verstand "sehen": etw. erkennen, wissen, einsehen; durch Erfahrung mit etw. bekannt werden: etw. erfahren, erleben, kennenlernen. Isa 40:5 Lu 2:26 3:6 17:22 Joh 1:50 3:36* ua.
   1c) übertr.: etw. geistig wahrnehmen, erblicken, anschauen, bemerken. Isa 52:15 Ac 8:23 Ro 15:21 Heb 2:8 Jas 2:24 1Jo 3:6 3Jo 1:11
   1d) Pass.: gesehen werden, sich sehen lassen, sich zeigen, erscheinen, sichtbar werden. Ge 12:7 Lu 1:11 1Co 15:5 Heb 9:28 Re 11:19* ua.
  2) intr.:
   2a) zu jmdm. hinsehen bzw. hinschauen. Joh 19:37
   2b) Imp.: sieh zu!; vor Verboten mit μη: sich hüten vor...; zusehen, dass...; Ex 25:40 Mt 8:4 27:4 Lu 12:15 1Th 5:15 Heb 8:5 Re 19:10 22:9 ua.
 
 Wortfamilie:
 
 2529 kath-orao
 < 2596 (perf.) + 3708; Vb. (1)
 I.) vollends sehen
 4308 pro-orao
 < 4253 + 3708; Vb. (2)
 I.) vorhersehen
 
 872 aph-orao
 < 575 + 3708; Vb. (2)
 I.) hinwegsehen
 II) überblicken, absehen.
 
 3705 horama
 < Erg. 3708 (w. d. Gesehene); Subst.neut. (12)
 I.) d. Gesicht
 3706 horasis
 < Tät. von 3708; Subst.fem. (4)
 I.) d. Aussehen
 
 3707 horatos
 < 3708; Adj. (1)
 I.) sichtbar
 517 a-oratos
 < 1 (priv.) + 3707; Adj. (5)
 I.) unsichtbar
 5432 phroureo
 < ϕρουροσ (Wächter), von 4253 + 3708, (w. vor-schauen); Vb. (4)
 I.) bewachen
 
Strong: G3708
(joráo)
propiamente fijarse en [Compare G3700], i.e. (por implicación) discernir claramente (físicamente o mentalmente); por extensión asister a; por hebraísmo experimentar; pasivamente aparecer:- ver, mirar.
----
Diccionario Tuggy
ὁράω
.(imperf. ἑώρων; tiempo futuro ὄψομαι; tiempo futuro voz pasiva ὀφθήσομαι; tiempo aoristo εἶδα y εἶδον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ὤφθην; tiempo perfecto ἑώρακα y ἑόρακα; tiempo perfecto con sign. pres. de saber οἶδα). Ver, mirar, poner atención en, observar, entender. A.T. אַךְ Éxo 31:13. בּוֹא , 1Re 3:16. גָּלָה ni., Isa 40:5. הִגֵּה , Gén 37:29. חָזָה , Sal. 16(17):15. הֲזָה Dan 2:8. הָזֵה הֲוָה , Dan 2:31. חָלַם Dan 2:3. פָּנָה , Job 5:1. La mayoría de las veces רָאָה qal., Sal 8:4(3). Muchas veces רָאָה ni., Sal 17:16(Sal 18:15). רָאָה hi., Miq 7:15. רָאָה hithp., 2Cr 25:21. רְאִית Ecl 5:10. שׁוּר ; Job 17:15. שָׁכַן Éxo 25:8. N.T.
A) intransitivo Ver, observar, fijarse en, darse cuenta, entender, experimentar, visitar, ir a ver.
1) Con acu. de persona: Mat 5:8; Mat 28:7; Mat 28:10; Mar 13:26; Mar 14:62; Mar 16:7; Luc 16:23; Luc 21:27; Jua 1:18; Jua 1:51; Jua 6:46; Jua 8:56; Jua 9:37; Jua 14:9; Jua 16:16; Jua 19:37; Jua 20:18; Jua 20:29; Hch 8:23; 1Co 9:1; Heb 11:27; Heb 12:14; Heb 13:23; 1Pe 1:8; 1Jn 3:2; 1Jn 3:6; 1Jn 4:20; 1Jn 4:3 Jn. 11; Rev 1:7.
2) Con acu. de cosa: Luc 1:22; Luc 23:47; Luc 24:23; Jua 1:51; Jua 3:11; Jua 3:32; Jua 3:36; Jua 8:38; Jua 11:40; Hch 2:17; Col 2:1; Col 2:18; Heb 2:8; 1Jn 1:1-3; Rev 22:4.
B) intrans. Asegurarse, tener cuidado, mirar que : Mat 8:4; Mat 9:30; Mat 16:6; Mat 18:10; Mat 24:6; Mat 27:4; Mat 27:24; Mar 1:44; Mar 8:15; Luc 12:15; Hch 18:15; 1Ts 5:15; Heb 8:5; Rev 19:10; Rev 22:9.
C) Voz pasiva Ser visible, aparecer : Mat 17:3; Mar 9:4; Luc 1:11; Luc 9:31; Luc 22:43; Luc 24:34; Hch 2:3; Hch 7:2; Hch 7:26; Hch 7:30; Hch 7:35; Hch 9:17; Hch 13:31; Hch 16:9; Hch 26:16; 1Co 15:5-8; 1Ti 3:16; Heb 9:28; Rev 11:19; Rev 12:1; Rev 12:3.
----
Diccionario Vine NT
jorao (ὁράω, G3708)
, con su forma aorista eidon , y. usando el verbo opsomai para el tiempo futuro (voz media). Se dice: (a) de la visión física (p.ej., Mar 6:38; Jua 1:18, Jua 1:46); (b) de percepción mental (p.ej., Rom 15:21 ; Col 2:18); (c) de guardarse (p.ej., Mat 8:4 : «mira»; 1Ts 5:15 : «mirad»); (d) de experiencia, como de la muerte (Luc 2:26 ; Heb 11:5); vida (Jua 3:36); corrupción (Hch 2:27); (e) de cuidarse de (Mat 27:4 ; «allá tú», rvr ; rv : «viéraslo tú»; Hch 18:15 , donde se usa la forma opsomai ). Se traduce con el verbo mirar en Mat 8:4 ; Mat 9:30; Mat 16:6; Mat 18:10; Mat 24:6; Mar 1:44; Mar 8:15; Luc 12:15 ; 1Ts 5:15 ; Heb 8:5 ; Rev 19:10 ; Rev 22:9, en el sentido (e) ; en Luc 23:49 ; Jua 19:37 , en el sentido (a) . Véanse APARECER, MOSTRAR, PRESENTAR, VERy, para los tiempos aoristos de este verbo traducidos mirar, véase Nº 8.

orao (ὁράω, G3708) , véase Nº 6, optomai .

jorao (ὁράω, G3708) , véase VER, y también MIRAR, Nº 10. Se traduce «se … mostró» (Hch 16:9).

jorao (ὁράω, G3708) , con la forma eidon , que sirve como tiempo aoristo, y opsomai para su tiempo futuro (voz media), denota ver, de visión física (p.ej., Jua 6:36); y mental (p.ej., Mat 8:4); se dice de Cristo viendo al Padre (Jua 6:46), y de lo que él había visto con el Padre (Jua 8:38). Indica de manera especial la dirección del pensamiento hacia el objeto visto. Véase MIRAR, Nº 10.
Nota : «Jorao y blepo denotan ambos el acto físico: jorao en general; blepo , la mirada misma; jorao destaca la mente que discierne, blepo el modo o punto particulares. Cuando el significado físico no es el primario, jorao denota percepción en general (como resultado primario de la visión) … blepo , por otra parte, cuando el significado físico no es el primario, recibe un significado puramente externo, mirar (abrirse, inclinarse) hacia [como de una situación]» (Schmidt, Grimm-Thayer).

jorao (ὁράω, G3708) , véase APARECER, Nº 5, etc., se traduce «se presentó» en Hch 7:26. Véanse también MIRAR, Nº 10, MOSTRAR, VER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1625)
εἶδον (eidon): vb. [3P PL AOR2 IND ACT]; ≡ Strong 3708; TDNT 5.315-(Mat 2:9; Mar 1:10; Luc 2:20; Jua 1:39; Hch 2:31; 1Co 2:9; Gál 1:19; 1Ti 6:16; Heb 3:9; Rev 1:2); ver 3972
----
(Swanson 3972)
ὁράω (horaō): vb.; ≡ DBLHebr 8011; Strong 3708-1. LN 24.1 ver (Hch 7:26; Hch 13:31; 1Co 15:5-8; Luc 22:43 v.l.); 2. LN 30.45 prestar atención a, preocuparse por (Mat 9:30); 3. LN 32.11 entender, como resultado de una percepción (Stg 2:24; Mat 12:25 v.l.; Luc 9:47 v.l.); 4. LN 34.50 visitar, ir a ver (Heb 13:23); 5. LN 90.79 experimentar, un hecho o estado, extensión figurativa de la primera entrada (Jua 3:36); 6. LN 27.5 enterarse de, adquirir información (Jua 7:52); 7. LN 13.134 hacer que ocurra (Mat 27:4, Mat 27:24)
Hомер Стронга: G3708
Оригинал: οραω
Транслитерация: орао
Произношение: οра́о
Часть речи: Глагол
Этимология: правильное, to stare at [cженский род G3700] - видеть, взирать, воспринимать, понимать, смотреть. Словарь Дворецкого: οραω эп. οροω, ион. преимущ. ορεω, стяж. ορω (эп. тж. med. ; формы от трёх основ - ορ-, οπ- и ιδ-: impf. εωρων, реже ωρων - эп. ορων, ион. ωρεον; fut. οψομαι, 2 л. sing. οψει - эп. οψεαι, дор. ιδησω; aor. 2 ειδον (с imper. ιδε, conjct. ιδω - эп. ιδωμι, opt. ιδοιμι, part. ιδων, inf. ιδειν); pf. εωρακα и εορακα - ион. ωρηκα, эп. -ион. οπωπα; pf. εωρακειν и εορακειν с α - эп. -ион. οπωπειν; pass. : fut. οφθησομαι, aor. ωφθην - поздн. εωραθην с α, pf. εωραμαι - чаще ωμμαι, ωψαι и ωπται, ppf. εωραμην с α - чаще ωμμην, ωψο и ωπτο; inf. pass. ωφθαι; adj. verb. ορατος и οπτος) 1) обладать зрением, быть зрячим, видеть Пр.: αμβλυτερον ο. Платон (427-347 до н. э.) — обладать плохим зрением; βραχυ τι ο. Платон (427-347 до н. э.) — быть несколько близоруким 2) видеть, воспринимать зрением Пр.: (φαος ηελιοιο Гомер (X-IX вв. до н. э.)) Ζευς ο πανθ΄ ορων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — всевидящий Зевс; ο. στυγνος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — угрюмый на вид; τα ορωμενα Платон (427-347 до н. э.) — видимые вещи, видимый мир; οταν οφθωσι διαλεγομενοι αλληλοις Платон (427-347 до н. э.) — когда их видят за взаимной беседой 3) смотреть, глядеть, обозревать, созерцать Пр.: (εις τι или τινα, κατα τι или τινα, επι τι или τι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ηστο κατω οροων Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Одиссей) сидел, глядя вниз; ορα με καταυλισθεης κυρη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — взгляни, не расположился ли он на ночлег 4) быть обращенным, направленным Пр.: (το ακρωτηριον το προς Μεγαρα ορων Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 5) высматривать, разыскивать, искать, подготовлять Пр.: (καπετον τινι Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 6) взирать с надеждой, рассчитывать Пр.: (μηδεν ες κεινον ορα Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 7) стремиться, намереваться, готовиться Пр.: (προς πλουν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 8) перен. видеть, воспринимать, понимать Пр.: (φωνη το φατιζομενον ο. Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) ο. προσσω καη οπισσω Гомер (X-IX вв. до н. э.) — видеть прошедшее и будущее; ορω μ΄ εργον δεινον εξειργασμενην Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я вижу, что совершила ужасное дело; ορα τι ποιεις! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — подумай, что ты делаешь!; ορa_`ς οτι σιγa_`ς Платон (427-347 до н. э.) — вот видишь, ты молчишь; ταυθ΄, ορa_`ς, ουπωποτ΄ ειπεν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — (вот) этого он, видишь ли, не говорил; ορατε, μηδεης γινωσκετω Новый Завет — смотрите, чтобы никто не узнал; συ οψει Новый Завет — смотри сам, т. е. это твоя забота.
Numéro de Strong: G3708
Mot: ὁράω  (horao)
voir, avoir vu, se garder de, prendre garde, regarder, avertir, être apparu, entendre ; 59
Strong: G3708
Word: ὁράω
horao {hor-ah'-o}
(注視)參G3700;動詞
及物:
➊看到,注意
➋探望(來13:23)
➌體驗,目睹
➍(精神,或靈性上的)觀察ⓐ感官上的感受(徒8:23;來2:8)ⓑ認知上的
不及物:
➊觀看(約19:37)
➋注意,務必
➌謹慎,觀察,務必
同義字見G5822
Strong: G3708
ὁράω (horáō) {hor-ah'-o}
οραω - horao propriamente fitar [cf G3700] tdnt - 5 315 706 v 1 ver com os olhos 2 ver com a mente perceber conhecer 3 ver i e tornar-se conhecido pela experiencia experimentar 4 ver olhar para 4a dar atencao a tomar cuidado 4b cuidar de dar atencao a 5 eu fui visto mostrei-me tornei-me visivel sinonimos ver verbete G5822


Webster Concordance (1833)
Strong: G3708
Transliter & Pronounc: horao {hor-ah'-o}
Total Webster Occurrences: 68

as, 1
Mark 8:24

beholding, 1
Luke 23:49

had, 1
Luke 24:23

hast, 1
John 9:37

hath, 4
Col 2:18; 1John 3:6; 1John 4:20; 3John 1:11

have, 1
Col 2:1

heed, 5
Matt 16:6; Matt 18:10; Mark 8:15; Luke 12:15; Acts 22:26

perceive, 1
Acts 8:23

saw, 4
John 1:34; John 6:2; John 19:35; Rev 18:18

see, 11
Matt 8:4; Matt 9:30; Matt 24:6; Mark 1:44; 1Thess 5:15; Heb 2:8; Heb 8:5; Jas 2:24; 1Pet 1:8; Rev 19:10; Rev 22:9

seeing, 1
Heb 11:27

seen, 34
Luke 1:22; Luke 9:36; Luke 24:23; John 1:18; John 3:11; John 3:32; John 4:45; John 5:37; John 6:36; John 6:46(2); John 8:38(2); John 8:57; John 9:37; John 14:7; John 14:9(2); John 15:24; John 20:18; John 20:25; John 20:29; Acts 7:44; Acts 22:15; 1Cor 9:1; Col 2:1; Col 2:18; 1John 1:1; 1John 1:2; 1John 1:3; 1John 3:6; 1John 4:20(2); 3John 1:11

seeth, 1
Luke 16:23

they, 1
John 15:24

ye, 1
John 6:36
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3708 - ὁράω - [1109 x]
Display settings Display settings
/ / 0.121 s.