SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1091 G1092 G1093 G1094 G1095         G1097G1098G1099G1100G1101

Cognate Strong's numbers: G1085, G1078, G3824, G581, G1081

Strong: G1096
γίνομαι  [ginomaj]
(fut. γενήσομαι, aor. ἐγενόμην a ἐγενήθην, opt. aor. 3. sg. γένοιτο, inf. aor. γενέσθαι, part. γενόμενος, pf. γέγονα a γεγένημαι, imp. aor. 3. sg. γενηθήτω, plpf. 3. sg. ἐγεγόνει i γεγόνει) 1. stá(va)t se ¦¦ ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας (*Mt 21:42) stal se kamenem nárožním 2. narodit se, vzniknout 3. nastat, udát se, přihodit se ¦¦ καί ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ (*L 2:6) (a stalo se,) když tam byli ¦ μὴ γένοιτο vůbec ne, v žádném případě (ať není)! 4. být stvořen / učiněn ¦¦ (θεοὶ) διὰ χειρῶν γινόμενοι (*Sk 19:26) (bohové) dělaní / vyrábění lidskýma rukama 5. přijít, dostat se (εἰς Ἱεροσόλυμα do Jeruzaléma); (do)padnout (ἐπί τινα na koho) ¦¦ ὡς ἐγένετο ἡ φωνή (*L 1:44) jakmile zazněl hlas 6. (místo tvarů sl. εἰμί) být; existovat, žít; pobýt, zdržet se, zůstat ¦¦ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ (*Mt 18:12) bude-li někdo mít / má-li někdo ¦ μὴ γίνεσθε nebuďte! ¦ ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ... μαθητῶν (*Sk 9:18) pobyl s učedníky 7. chovat se, jednat ¦¦ ὡς ὁσίως ... ἐγενήθημεν (*1Te 2:10) jak jsme se chovali svatě / náležitě [669]
Strong: G1096
Word: γινομαι
Pronounc: ghin'-om-ahee
Orig: a prolongation and middle voice form of a primary verb; to cause to be ("gen"-erate), i.e. (reflexively) to become (come into being), used with great latitude (literal, figurative, intensive, etc.):--arise, be assembled, be(-come, -fall, -have self), be brought (to pass), (be) come (to pass), continue, be divided, draw, be ended, fall, be finished, follow, be found, be fulfilled, + God forbid, grow, happen, have, be kept, be made, be married, be ordained to be, partake, pass, be performed, be published, require, seem, be showed, X soon as it was, sound, be taken, be turned, use, wax, will, would, be wrought.
Use: TDNT-1:681,117 Verb
HE Strong: H383 H543 H935 H1069 H1254 H1934 H1961 H2009 H2372 H2421 H2485 H2734 H3201 H3205 H3212 H3254 H3318 H3335 H3559 H3947 H4058 H4672 H5060 H5075 H5307 H5414 H5647 H5674 H5927 H5953 H5975 H6213 H6923 H6965 H7136 H7200 H7257 H7760 H8085

1) to become, i.e. to come into existence, begin to be, receive being
2) to become, i.e. to come to pass, happen
2a) of events
3) to arise, appear in history, come upon the stage
3a) of men appearing in public
4) to be made, finished
4a) of miracles, to be performed, wrought
5) to become, be made
Strong: G1096
Word: γίνομαι
Transliter: ginomai
Pronounc: ghin'-om-ahee
A prolonged and middle form of a primary verb; to cause to be ("gen" -erate) that is (reflexively) to become (come into being) used with great latitude (literally figuratively intensively etc.): - arise be assembled be (come -fall -have self) be brought (to pass) (be) come (to pass) continue be divided be done draw be ended fall be finished follow be found be fulfilled + God forbid grow happen have be kept be made be married be ordained to be partake pass be performed be published require seem be showed X soon as it was sound be taken be turned use wax will would be wrought.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1096
ginomai < NF aus d. W. geno- (werden, zeugen, zum Dasein
  gelangen, entstehen); Vb.Med. (670)
 I.) werden
  1) geboren oder gezeugt werden; entstehen, wachsen. Ex 10:22 Job 40:23 Mt 8:26 Joh 8:58 12:29 Ac 16:26 Ro 1:3 1Co 15:37 Ga 4:4 Re 11:15 uva.
  2) geschaffen oder gemacht werden. Mt 6:10 11:20 1Co 9:15 Eph 5:12 ua.
 II.) geschehen
  1) eintreten oder geschehen; zustoßen; stattfinden oder sich ereignen: und es geschah; und es begab sich...; 1Ki 20:3 Ec 7:10 Mt 1:22 Lu 4:42 Joh 5:14 Ac 21:40* uva.
  1) für d. Eintreten in einen neuen Zustand. Ge 15:1 1Sa 4:9 Ps 69:23 Mt 5:45 Ac 26:29 Ro 4:18 1Co 2:3 13:11 15:58 Ga 3:14 Heb 5:5* uva.
 III.) sein (als Ersatz für Formen von ειμι 1510)
  1) mit d. Nom., Gen., Dat., Präp. und Adv. verbunden. Mt 6:16* uva.
  2) auftreten und deshalb existieren bzw. vorhanden sein; da sein. Da 12:1 Mr 1:4 Lu 1:5 Joh 1:6 Ro 11:5 2Pe 2:1 1Jo 2:18 Re 16:18
 Wortfamilie:
 581 apo-ginomai
 < 575 + 1096, (w. weg-werden); Vb.Dep.Med. (1)
 I.) absterben
 1230 dia-ginomai
 < 1223 + 1096, (w. auseinander-werden); Vb. (3)
 I.) verstreichen
 1920 epi-ginomai
 < 1909 + 1096, (auf-entstehen); Vb. (1)
 I.) aufkommen
 
 3854 para-ginomai
 < 3844 + 1096, (w. dazu-werden); Vb. (37)
 I.) herbeikommen
 
 4836 sum-paraginomai
 < 4862 + 3854; Vb.Dep.Med. (1)
 I.) zugleich ankommen
 
 4266 pro-ginomai
 < 4253 + 1096, (w. vorher/früher-entstehen); Vb. (1)
 I.) subst. Ptz.: d. Vorhergeschehenen
 
 4269 pro-gonos
 < 4253 + 1096, (w. vorher-entstanden); Adj. (2)
 I.) subst.: d. Vorfahren
 
 1118 goneus
 < Urspr. von 1096 (w. d. Zeugenden); Subst.mask. (19)
 I.) Pl.: d. Eltern
 
 1085 genos
 < Urspr. von 1096 (w. d. Gewordene); Subst.neut. (21)
 I.) d. Geschlecht
 
 4773 sug-genes
 < 4862 + 1085; Adj. (12)
 I.) subst.: d. Verwandte
  
 4772 suggeneia
 < 4773; Subst.fem. (3)
 I.) d. Verwandtschaft
 
 36 a-genes
 < 1 (priv.) + 1085, (w. un-geworden); Adj. (1)
 I.) niedriggeboren
  
 1080 gennao
 < Variation von 1085 (w. Nachkommenschaft machen); Vb. (97)
 I.) zeugen
 313 ana-gennao
 < 303 + 1080, (w. wieder[und dadurch neu]-werden); Vb. (2)
 I.) Pass.: wiedergeboren werden
 1083 gennesis
 < Tät. von 1080; Adj. (2)
 I.) d. Geburt
 
 1084 gennetos
 < 1080; Adj. (2)
 I.) gezeugt
 
 738 arti-gennetos
 < 737 + 1084, (w. jetzt-geworden); Adj. (1)
 I.) eben geboren
  
 1081 gennema
 < Erg. von 1080 (w. d. Gezeugte); Subst.neut. (9)
 I.) d. (Schlangen)brut
  
 1074 genea
 < 1096; Subst.fem. (43)
 I.) d. Geschlecht
 II.) d. Generation
 1079 genete
 < Urspr.1097 (w. das Werden); Subst.fem. (1)
  I.) von Geburt an
 1075 genea-logeo
 < 1074 + 3056; Vb. (1)
 I.) d. Geschlecht ableiten
 35 a-genealogetos
 < 1 (priv.) + 1075; Adj. (1)
 I.) ohne Geschlechtsableitung sein
 1076 genealogia
 < 1074 + 3056; Subst.fem. (2)
 I.) d. Geschlechtsableitung
 
 1078 genesis
 < Urspr. von 1097 (d. Werden); Subst.fem. (5)
 I.) d. Entstehung
 1077 genesia
 < Abl. 1078; Subst.neut. (2)
 I.) Pl.: d. Geburtstagsfeiern
 
 3824 paliggenesia
 < fem. einer Abl. von 3825 + 1078, (w. wiederum-Werdung); Subst.fem. (2)
 I.) d. Wiedergeburt
 1549 ek-gonon
 < 1537 + 1096, (w. heraus-geworden --> abstammend); Adj. (1)
 I.) d. Enkel
 2104 eu-genes
 < 2095 + 1096, (w. wohl-geworden); Adj. (3)
 I.) hochgeboren
 
 3439 mono-genes
 < 3441 + 1096, (w. einzig-geworden/gezeugt); Adj. (9)
 I.) einzig
 
Strong: G1096
(gínomai)
prolongado y voz media de un verbo primario hacer que sea («gen» -erar), i.e. (reflexivamente) llegar (llegar a ser), usado con gran latitud (literalmente, figurativamente, intensivo, etc.):- acabar, acercar, acontecer, alcanzar, caer, cesar, comportarse, constituir, continuar, convertir, cumplir, Dios (nos libre), dividir, divulgar, efectuar, espantar, expulsar, gobernar, hacer, intervenir, levantar, librar, llegar, llenar, (de ninguna) manera, nacer, participante, pasar, poner, producir, quedar, quitar, reducir, resultar, sobrevenir, suceder, temblar, venir, volver.
----
Diccionario Tuggy
γίνομαι
.Jónico y del griego común, De γίγνομαι. (imperf. ἐγινόμην; tiempo futuro γενήσομαι; 2 tiempo aoristo ἐγενόμην; tiempo aoristo caso optativo 3.s. γένοιτο; modo infinitivo tiempo aoristo γενέσθαι; part. tiempo aoristo γενόμενος; 1 aor, voz pasiva ἐγενήθην; tiempo perfecto γέγονα y γεγένημαι). Llegar a ser, hacerse, llegar a tener (tal o cual edad), producirse, realizarse, levantarse (viento), nacer (el día), manifestarse, aparecer, suceder, ocurrir, resultar. A.T. אִיתַי , Dan 2:11. אָמֵן , Núm 5:22. בּוֹא , Jue 17:8. בָּכַר pu., Lev 27:26. בָּרָא ni., Gén 2:4. הֲוָא , Esd 7:23. הָוָה Job 37:6. Muchísimas veces הָיָה qal., Gén 1:3. הָיָה ni., Éxo 11:6. הִנַּה , Éxo 4:6 חָזָה , Isa 2:1. חָיָה , 1Re 17:22. Con negativo חָלִיל Gén 44:17. חָרָה , 2Cr 25:15. יָכֹל Amó 7:10. יָלַד qal.; Gén 17:17. יָלַד ni., Gén 10:1. יָלַד pu., Gén 6:1. יָלַד hi. Lev 25:45. מוֹלֶדֶת , Gén 11:28. יָלַךְ vel הָלַךְ , Gén 26:13. יָסַף , Job 40:32. יָצָא , Jos 16:1. יָצַר ni. Isa 43:10. כוּן qal., Job 31:15. כוּן ni., Deu 17:4. לָקַח pu., Job 28:2. מָדַד pi., 2Sa 8:2. מָצָא , Éxo 18:8. נָנַע hi. Est 9:26. נְדַד , Dan 6:19. נָפַל , Eze 8:1. נְפַל , Dan 4:31. נָתַן qal., Deu 21:8. נָתַן ni., Dan 8:12. עֲבַד ith., Esd 4:19. עָבַר , 1Cr 29:30. עָלָה qal., Gén 19:15. עָלָה ni., Eze 36:3. עָלַל po., Lam 1:12. עָמַד , 1Cr 20:5. עָשָׂה qal., Gén 42:25. עָשָׂה ni., Lev 18:30. קָדַם hi., Amó 9:10. קוּם , 2Cr 6:7. קָרָה , Est 4:7. רָאָה ni., 2Re 23:24. רָבַץ , Eze 19:2. שִׂים , 1Sa 30:25. גָּלָה , Isa 5:13. שָׁבָה , Éxo 22:9(10). שָׁמַע qal., Gén 45:2. שָׁמַע hi., Deu 4:36., Sal 30:19(Sal 31:18). מוּת , Jos 10:11. מָרַד Núm 14:9. כָּבֵד , Job 23:2. מָלַךְ hi., 1Cr 28:4. יָטַב , Jer. 49(42):6. עָזַר , Isa 50:7. עָרַר , Isa 32:11. יָדַע ni., Gén 41:21. עָצַם , Gén 26:16. אָרַב , Job 31:9. עָשָׂה ni., Ecl 8:11. מָעַט , Pro 13:11. דָּרַשׁ ni., Isa 65:1. יָדַע ni.; Éxo 2:14. חָסֵר Eze 4:17. יָקַר , Isa 43:4. רָעַשׁ , Sal 17:8(Sal 18:7). שָׂמַח , Job 31:29. חָסַד pi., Pro 25:10. יָטַב , Gén 12:13. טוֹב , Est 1:10. עָרַב , Jer. 38(31):26. חָמַם , Job 6:17. טָרַף qal., Éxo 22:12(13). טָרַף qal., Gén 44:28. כָּפַר pi., Deu 21:8. נָחַם ni., Éxo 32:12. נָשָׂא , Núm 14:19. סָלַח Amó 7:2. זָכָה hithp., Isa 1:16. כָּפַר pi. Isa 47:11. יָפָה , Eze 16:13. דָּקַק Deu 9:21. דְּקַק , Dan 2:35. רָבָה , Deu 14:24. רָחַק hi., Jos 8:4. אָרַךְ יָמַים hi., Deu 4:40. אָרַךְ יָמִים hi., Éxo 20:12. גָּבַהּ , Eze 31:10. גָּדל Gén 26:13. זָכַר ni., Isa 23:16. יָבֵשׁ , Eze 37:11. שָׁוָה Pro 26:4. חָכַם , Pro 21:11. שָׁעַן ni., Isa 30:12. יָדַע ni., Pro 31:23. שִׁישׂ , Job 3:22. מָדַר , Isa 24:9. רָבָה Éxo 1:12. שָׂבַע , Job 7:4. אָרַךְ יָמִים hi., Deu 25:15. רָבַב , Gén 6:1. רָבָה , Job 27:14. רַב , Job 31:25. רָעַע , Neh 2:10. רָחַק , Job 5:4. יָטַב לִבֶּךָ 1 R. 20(21):7. קָשָׁה hi.; Job 9:4. חָכַם Pro 9:12. חָכַם Pro 6:6. גָּשַׁם pu. Eze 22:24. בָּחַן ni., Gén 42:16. שָׁלֵם hi., Pro 15:28(Pro 16:7). רָבָה , Éxo 1:7. כָּזַב ni., Pro 30:6. כָּחַשׁ pi.; Pro 30:9. N.T.
A) Como verbo con su propio sentido. Llegar a ser, ser.
1) Nacer.
A) lit.: Mat 21:19; Jua 8:58; Rom 1:3; 1Co 15:37; Gál 4:4.
B) De cosas de la naturaleza. Suceder, haber, hacerse, levantarse, venir : Mat 8:24; Mat 8:26; Mat 27:45; Mat 28:2; Mar 4:37; Mar 4:39; Mar 15:33; Luc 6:48; Luc 8:24; Luc 9:34; Luc 23:44; Jua 6:17; Jua 12:29; Hch 16:26; Rev 6:12; Rev 8:5; Rev 8:7; Rev 11:13; Rev 11:19; Rev 16:18.
C) De cosas que ocurren entre los hombres. Levantarse, hacerse, suceder, llegar, estar, llegar a ser : Mat 9:16; Mat 13:21; Mat 24:21; Mat 26:5-6; Mat 27:24; Mar 2:21; Mar 4:17; Mar 13:19; Luc 4:25; Luc 6:49; Luc 15:14; Luc 22:24; Luc 23:19; Jua 3:25; Hch 2:2; Hch 2:6; Hch 6:1; Hch 11:19; Hch 11:28; Hch 14:5; Hch 15:2; Hch 15:7; Hch 15:39; Hch 19:23; Hch 19:34; Hch 20:37; Hch 21:30; Hch 21:40; Hch 23:7; Hch 23:9-10; 1Ti 6:4; Rev 8:1; Rev 11:15; Rev 12:7.
D) De las divisiones del día. Llegar, venir, hacerse : Mat 8:16; Mat 14:15; Mat 14:23; Mat 16:2; Mat 26:20; Mat 27:1; Mat 27:57; Mar 1:32; Mar 6:2; Mar 6:21; Mar 6:35; Mar 6:47; Mar 14:17; Mar 15:33; Mar 15:42; Luc 4:42; Luc 6:13; Luc 22:14; Luc 22:66; Jua 6:16; Jua 21:4; Hch 12:18; Hch 16:35; Hch 23:12; Hch 26:4; Hch 27:27; Hch 27:29; Hch 27:33; Hch 27:39.
2) Ser hecho, establecer, cumplir, creado : Mat 6:10; Mat 11:20-21; Mat 26:42; Mar 2:27; Luc 9:7; Luc 10:13; T.R., Luc 11:2; Luc 13:17; Luc 14:22; Luc 22:42; Luc 23:8; Luc 23:24; Luc 23:31; Jua 1:3; Hch 2:43; Hch 4:16; Hch 4:22; Hch 4:30; Hch 8:13; Hch 12:9; Hch 14:3; Hch 19:26; Hch 24:2; 1Co 9:15; Efe 5:12; Heb 11:3.
3) Suceder, llegar a ser, acontecer : Mat 1:22; Mat 5:18; Mat 7:28; Mat 8:13; Mat 9:10; Mat 9:29; Mat 11:1; Mat 13:53; Mat 15:28; Mat 18:12; Mat 18:13; Mat 18:31; Mat 19:1; Mat 21:21; Mat 24:6; Mat 24:20; Mat 24:34; Mat 26:2; Mat 26:56; Mat 27:54; Mat 28:11; Mar 1:9; Mar 2:23; Mar 4:4; Mar 4:11; Mar 5:14; Mar 5:16; Mar 6:2; Mar 9:21; Luc 1:8; Luc 1:38; Luc 2:1; Luc 2:15; Luc 3:21; Luc 5:1; Luc 6:1; Luc 6:6; Luc 8:1; Luc 8:34; Luc 14:1; Luc 14:12; Luc 16:22; Luc 19:9; Jua 2:1; Jua 5:14; Jua 10:22; Jua 14:22; Jua 15:7; Hch 2:43; Hch 4:5; Hch 7:40; Hch 9:3; Hch 9:32; Hch 9:37; Hch 9:43; Hch 11:26; Hch 14:1; Hch 16:16; Hch 19:1; Hch 20:16; Hch 21:1; Hch 21:5; Hch 22:6; Hch 22:17; Hch 27:44; Hch 28:8; Hch 28:9; 1Co 4:9; Efe 6:3; Heb 9:15;
4) Cuando se encuentra μὴ γένοιτο, casi siempre suele ser después de una pregunta retórica. Jamás suceda, ni lo quiera Dios, claro que no : Luc 20:16; Rom 3:3-4; Rom 3:5-6; Rom 3:31; Rom 6:1-2; Rom 6:15; Rom 7:7; Rom 7:13; Rom 9:14; Rom 11:1; Rom 11:11; 1Co 6:15; Gál 2:17; Gál 3:21; Gál 6:14.
B) A veces se puede traducir como sustituto de las formas de εἰμί = Ser, estar. Pero aun así pierde parte del sentido de γίνομαι.
1) Usado con el genitivo: Luc 20:14; Luc 20:33; Hch 1:16; Hch 20:3; 2Pe 1:20.
2) Usado con el nominativo: Mat 6:16; Mat 10:16; Mat 10:25; Luc 1:2; Luc 6:36; Luc 22:26; Luc 22:44; Jua 15:8; Gál 4:12; 1Ts 2:10; Heb 11:6; Stg 3:10.
3) Usado con una preposición: Mat 26:6; Mar 9:33; Mar 16:10; Luc 17:26; Luc 17:28; Luc 22:44; Hch 7:38; Hch 13:5; Hch 20:18; Hch 22:17; Rom 16:7; 1Co 2:3; 1Co 16:10; 2Co 3:7; 2Ti 1:17; Rev 1:9; Rev 1:10; Rev 4:2.
4) Usado con un adverbio: Mar 4:10.
----
Diccionario Vine NT
ginomai (γίνομαι, G1096)
, venir a ser. Se traduce en ocasiones con el verbo «hacer», o con su participio «hecho» (p.ej., Mat 9:16 ; Luc 4:23 , donde se usa poieo en la siguiente cláusula). En Mat 21:42 y Mar 12:11, este verbo se traduce «ha hecho». Véanse ACONTECER, SUCEDER, VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce «se convertirá» en Jua 16:20 , de pasar de la tristeza al gozo. Véanse ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARECER, CELEBRARSE, COMPORTARSE, CONSTITUIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HABER, INCURRIR, IR, LEVANTAR, LLEGAR, LLENAR(SE), MANERA, NACER, NINGUNO, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIRMS, QUEDAR, RESULTAR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SUCEDER, SURGIR, TENER, TOMAR, VENIR, VOLVER(SE).
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, devenir. Se traduce con el verbo quitar, «él a su vez sea quitado» en 2Ts 2:7 , lit., «hasta que él, o ello, venga a ser» (para el tratamiento de todo este pasaje véase Notes on Thessalonians , por Hogg y Vine).

ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, devenir. Se traduce «nacen envidias» (1Ti 6:4 ; rv , rvr , rvr77 ; vm : «provienen»). Véanse ESTAR, HABER, LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR A SER, etc.

me genoito (μὴ γένοιτο, G1096) , (frase compuesta por la partícula negativa me , y genoito , tiempo aoristo singular en tercera persona de ginomai , véase VENIR A SER), significa lit: «no venga a ser», y se traduce «de ninguna manera» (Rom 3:4, Rom 3:6, Rom 3:31; Rom 6:2, Rom 6:15; Rom 7:7, Rom 7:13; Rom 9:14; Rom 11:1, Rom 11:11; 1Co 6:15 : «de ningún modo»; Gál 2:17 ; Gál 3:21).¶

ginomai (γίνομαι, G1096) , comenzar a ser, acaecer, suceder. Se traduce con el verbo tener en Mat 18:12 : «tiene cien ovejas», lit: «si hay para un cierto hombre»; «tuviesen» (Hch 15:2 , lit: «habiéndose acontecido un altercado»); véase VENIR A SER, y también ACONTECER, CONVERTIR, ESTAR, HABER, HACER, IR, LLEGAR, SUCED ER, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , acontecer, venir a ser, suceder. Se traduce «cumplir» en Mat 5:18 : «se haya cumplido»; Luc 1:23 ; Luc 9:51 : «se cumplió», «se cumplía»; Hch 21:5 : «cumplidos»; 1Co 15:54 : «se cumplirá»; véanse CONVERTIR, ESTAR, HABER, HACER(SE), LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir. Se traduce con el verbo efectuar en 2Ti 2:18 , de la resurrección: «se efectuó»; más literalmente: «vino a ser». Véanse ESTAR, HABER, HACER(SE), SER, SUCEDER, VENIR, etc.

genema (γένημα, G1096) , (de ginomai , devenir, venir a ser), denota fruto: (a) como el producto de la tierra, p.ej., la vid. En los siguientes pasajes este nombre aparece en los mss. más comúnmente aceptados: Mat 26:29 ; Mar 14:25; Luc 22:18 ; [Luc 12:18 en algunos mss.; véase Nota (1) ]; (b) metafóricamente: «los frutos de vuestra justicia»; esto es, de ministraciones materiales a los necesitados (2Co 9:10).¶
Notas : (1) En Luc 12:18 algunos mss. tienen gennemata , un error de transcripción, en lugar de genemata ; la mejor evidencia textual apoya el término sitos , grano, trigo. (2) Genema debe ser distinguida de gennema , descendencia (de gennao , engendrar) (Mat 3:7 ; Mat 12:34; Mat 23:33; Luc 3:7).¶
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce con el verbo tornar en la rv en Jua 16:20 : «vuestra tristeza se tornará en gozo» (rvr : «Se convertirá»); Rev 8:8 : «se tornó en sangre» (rvr : «se convirtió»); véase VENIR A SER, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser (p.ej., Mat 21:42 ; 1Ts 1:6 ; Tit 3:7 ; Heb 2:17 , etc.), véanse ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARE CER, CELEBRAR(SE), COMPORTAR(SE), CONSTITUIR, CONVERTIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HABER, HACER, INCURRIR, IR, LEVANTAR(SE), LLEGAR, LLENAR(SE), MANERA, NACER, NINGUNA, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIR, QUEDAR, QUITAR, REDUCIR, RESULTAR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SUCEDER, SURGIR, TENER, TOMAR, TORNAR, USAR, VENIR, VOLVER(SE).
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, acontecer. Se traduce «pasada» en Luc 9:36 (rv ; rvr : «cuando cesó»), de la voz de Dios el Padre en la transfiguración; en Mat 18:31 : «lo que pasaba» y «lo que había pasado». Véanse ACONTECER, SUCEDER, VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, devenir. Se traduce con el verbo «sobrevenir» en Hch 2:43 : «sobrevino temor»; Hch 10:10 : «le sobrevino un éxtasis» (en los mss. más comúnmente aceptados, en lugar de epipipto en tr ); Hch 16:26 : «sobrevino … un gran terremoto» (rv : «fue hecho»); Hch 22:17 : «sobrevino un éxtasis» (rv : «fui»); 2Co 1:8 : «que … sobrevino» (rv : «fue hecha»); 2Ti 3:11 : «me sobrevinieron en Antioquía»; 1Pe 4:12 : «os ha sobrevenido» (rv : «sois»). Véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser. Se traduce con el verbo comportarse en 1Ts 2:10 : «nos comportamos», lit., vinimos a ser entre vosotros (cf. 1:5). Véanse CONVERTIR, ESTAR, HABER, HACER(SE), LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, indicando cambio de estado. Se traduce en Luc 1:65 : «se llenaron de temor» (rv : «fue temor sobre todos los vecinos de ellos»; vm : «y cayó temor sobre todos»; Besson: «y vino temor sobre todos»). Véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser. Se traduce «se volvieron» en Mar 9:3, de los vestidos del Señor: «resplandecientes», en la transfiguración; Hch 12:11 : «volviendo en sí»; «se volvió» (Rev 6:12 b), de la luna como sangre; véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser, acontecer. Se traduce con el verbo suceder en Luc 2:15 , dos veces; Luc 5:12; Luc 8:35; Luc 8:56; Luc 9:33; Luc 12:54; Luc 17:28; Luc 20:1; Luc 21:7, Luc 21:28; Luc 21:31; Luc 24:12, Luc 24:15; Jua 1:28 ; Jua 13:19; Jua 14:29, dos veces; Jua 19:36; Hch 4:28 ; Hch 11:28; Hch 13:12; Hch 26:22; 1Co 10:6 ; Rev 1:1 ; Rev 4:1; Rev 22:6. Véanse ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARECER, CELEBRAR(SE), COMPORTAR(SE), CONSTITUIR, CONVERTIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HABER, HACER(SE), INCURRIR, IR, LEVANTAR(SE), LLEGAR, LLENAR(SE), NACER, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIR, QUEDAR, QUITAR, REDUCIR, RESULTAR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SURGIR, TENER, TOMAR, VENIR, VENIR A SER, VOLVER(SE).
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, ser. Se traduce «incurrió» en 1Ti 2:14. Véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , acontecer, suceder, tener lugar. Se traduce como «aparecer» solo en Luc 2:13 (rvr , rvr77 , vm ); «fue» (rv ). Véanse CONVERTIR, ESTAR, HABER, HACER(SE), LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce «resultó» en 2Co 7:14 (rv : «fue hallada»); 1Ts 2:1 : «resultó» (rv : «fue»); 1Ts 3:5 : «resultase» (rv : «haya sido»). Véase VENIR A SER, y también ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARECER, CELEBRAR(SE), COMPORTAR(SE), CONSTITUIR, CONVERTIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HABER, HACER(SE), INCURRIR, IR, LEVANTAR(SE), LLEGAR, LLENAR(SE), NACER, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIR, QUEDAR, QUITAR, REDUCIR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SUCEDER, SURGIR, TENER, TOMAR, VENIR, VOLVER(SE).

ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, devenir. Se traduce «se produjo» (Hch 23:7). Véase VENIR A SER, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce «reducidos a nada» en Hch 5:36 (rv , rvr ; vm : «vinieron a nada»). Véase VENIR A SER, y también ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARECER, CELEBRAR(SE), COMPORTAR(SE), CONSTITUIR, CONVERTIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HABER, HACER(SE), INCURRIR, IR, LEVANTAR(SE), LLEGAR, LLENAR, MANERA, NACER, NINGUNA, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIR, QUEDAR, QUITAR, REDUCIR, RESULTAR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SUCEDER, SURGIR, TENER, TOMAR, VENIR, VOLVER(SE).

ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce en Hch 5:24 , «vendría a parar» (rv , rvr , rvr77 , vm ; Besson: «¿Qué sería esto?»; lba : «qué terminaría»; nvi : «cómo habría sucedido»). Véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) se traduce celebrar en Mat 14:6 : «cuando se celebraba el cumpleaños» (rvr ; vm : «llegado el cumpleaños», rvr77 : «al llegar», la rv traduce con el verbo «celebrar»; Mat 26:2 ; Jua 10:22). Véanse CONVERTIR, ESTAR, HABER, LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser, tener lugar, suceder. Se traduce «se levantó» (Mar 4:37) de una gran tempestad; véase VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Significa cambio de condición, estado o lugar. Se traduce con el verbo «llegar» en Mat 26:20 ; Mat 27:57. Véase VENIR A SER.
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser. Se utiliza en los textos mas comúnmente aceptados en Heb 11:12 (en lugar de Nº 20 en tr , y traducido del mismo modo que este). Véase VENIR A SER, etc.

ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser. Se traduce en Heb 7:16 como «no constituido», de Cristo no habiendo sido constituido sacerdote de acuerdo a la ley del sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec. Véanse SER, VENIR(A SER), etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir. Significa un cambio de condición, estado o lugar. El verbo «haber» se usa en algunos casos meramente como auxiliar para formar tiempos de otros verbos (p.ej., Mat 5:18 : «se haya cumplido»; Mat 11:20 : «había hecho»; 21: «se hubieran hecho», etc.). Se traduce también propiamente con el verbo «haber»; p.ej., «habrá» (Mat 24:21 , dos veces; Mar 13:19; Jua 10:16); «hubo» (Jua 27:45; Luc 1:5 ; Luc 22:24; Luc 23:44; Jua 1:6 ; Jua 3:25; Jua 7:43). Véanse ACABAR, ACONTECER, ALCANZAR, APARECER, CELEBRAR(SE), COMPORTAR(SE), CONSTITUIR, CONVERTIR, CUMPLIR, EFECTUAR(SE), ESTAR, HACER(SE), INCURRIR, IR, LEVANTAR(SE), LLEGAR, LLENAR(SE), NACER, PARAR, PASAR, PONER(SE), PRODUCIR, QUEDAR, RESULTAR, SALIR, SER, SOBREVENIR, SUCEDER, SURGIR, TENER, TOMAR, VENIR, VOLVER(SE).
ginomai (γίνομαι, G1096) , venir a ser. Significa un cambio de condición, de estado o de lugar. Se traduce con el verbo ir en Luc 24:22 : «fueron» (vm : «estaban»); 2Jn 1:12 : «espero ir» (en los mss. más comúnmente aceptados; en tr aparece el verbo ercomai , véase Nº 16). Véanse CONVERTIR, ESTAR, HABER, HACER(SE), LLEGAR, SER, SUCEDER, VENIR, VENIR A SER, etc.
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser. Se traduce «tomó» en Hch 20:3 , donde se emplea con gnome en caso genitivo, propósito: «tomó la decisión», lit: «vino a ser de propósito».
ginomai (γίνομαι, G1096) , devenir, venir a ser, significa un cambio de condición, estado o lugar (p.ej., Mar 4:35 : «cuando llegó»). Con el verbo venir se traduce en Mat 13:21 : «al venir la aflicción»; Mat 27:1 : «Venida la mañana»; Mar 4:17 : «viene la tribulación»; Mar 6:21 : «venido un día oportuno», etc.; véase VENIR A SER, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1181)
γίνομαι (ginomai): vb.; ≡ DBLHebr 2118; Strong 1096; TDNT 1.681-1. LN 13.80 llegar a existir (Jua 1:3; Jua 8:58); 2. LN 13.3 ser, poseer cierta característica (Mat 10:16; 1Ts 2:8); 3. LN 13.48 convertirse, alcanzar, adquirir o experimentar un estado (Jua 1:14; Mat 5:45; Hch 26:29; Luc 22:44 v.l. (2x)); 4. LN 13.107 suceder, con la implicación de que lo que sucede es diferente a un estado previo (Mar 4:37); 5. LN 15.1 mover, hacer un cambio de ubicación (Hch 25:15; Hch 27:7); 6. LN 57.2 pertenecer a, tener (Mat 18:12; Mar 16:10 v.l.); 7. LN 41.1 comportarse, conducirse (1Ts 2:10); 8. LN 85.6 estar en un lugar (Hch 20:18); 9. LN 85.7 llegar a estar en un lugar, aparecer (Luc 2:13); 10. LN 91.5 hubo, un indicador de discurso que proporciona nueva información (Luc 9:37; Jua 1:6); 11. LN 34.69 γίνομαι ἀνδρί (ginomai andri), casarse (Rom 7:3+); 12. LN 30.77 γίνομαι γνώμης (ginomai gnōmēs), tomar una decisión, decidir (Hch 20:3+); 13. LN 30.78 ὁρμὴ γίνομαι (hormē ginomai), tomar una decisión, literalmente, dar lugar a un impulso (Hch 14:5+)
Hомер Стронга: G1096
Оригинал: γινομαι
Транслитерация: гиномаи
Произношение: гьй́нοмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: a prolongation и middle voice формы первичного глагола - 1. быть, становиться; 2. рождаться; 3. происходить, совершаться; 4. наступать, приходить. Словарь Дворецкого: γινομαι (γι) дор. -ион. и поздн. = γιγνομαι 1) рождаться (θανειν η γενεσθαι Гесиод (IX в. до н. э.); γιγνομαι και απολλυσθαι Платон (427-347 до н. э.)): τα γενομενα или γιγνομενα (sc. τεκνα) Аристотель (384-322 до н. э.) дети; γεγονεναι εκ τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), απο τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), редко τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) происходить от кого-л. ; νεον γεγαως Гомер (X-IX вв. до н. э.) новорожденный; γεγονεναι ευ Геродот (ок. 484-425 до н. э.) или καλως Исократ (436-338 до н. э.) быть знатного происхождения; οι εξ ημων γεγονοτες Исократ (436-338 до н. э.) наши дети; 2) (о растениях) рождаться, вырастать, расти (φυλλα και ανθεα γιγνεται ωρη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τα γιγνομενα εν αγρω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и κατα τας χωρας Аристотель (384-322 до н. э.)); 3) происходить, совершаться: γιγνομαι εκ τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.), απο τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), υπο τινος Фукидид (460-396 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и παρα τινος Платон (427-347 до н. э.) случаться из-за кого(чего)-л. , вследствие чего-л. или благодаря кому(чему)-л. ; η γεγονοτα η οντα η μελλοντα Платон (427-347 до н. э.) прошлое, настоящее или будущее; ουκ αν εμοιγε ελπομενω τα γενοιτο Гомер (X-IX вв. до н. э.) не смею надеяться, чтобы это случилось; αγορη γενετο Гомер (X-IX вв. до н. э.) происходило собрание; χρην Κανδαυλη γενεσθαι κακως Геродот (ок. 484-425 до н. э.) Кандавлу пришлось плохо; πιστα ηξιου γενεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) он потребовал гарантий; εγιγνονθ᾽ οι ορκοι Демосфен (384-322 до н. э.) были даны клятвы; τα ιερα καλα εγιγνετο Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) жертвоприношение сложилось благоприятно; τα γεγενημενα или τα γενομενα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.); происшедшее, прошлые события; τα γενησομενα Демосфен (384-322 до н. э.) предстоящие события, последствия; αρρωδεομεν μη υμιν ουκ ηδεες γενωνται οι λογοι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) мы опасались, не будут ли вам неприятны эти слова; εγενετο ωστε αμφοτερους εξω Σπαρτης ειναι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) случилось так, что оба уехали из Спарты; λαβειν μοι γενοιτο αυτον! Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) ах, если бы мне удалось поймать его!; 4) становиться, делаться: παντα γιγνομενος (Πρωτευς) Гомер (X-IX вв. до н. э.) Протей, превращающийся во все (что угодно); εκ πλουσιου πενητα γενεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) стать из богача бедняком; ει τις κωλυτης γιγνοιτο της διαβασεως Фукидид (460-396 до н. э.) если бы кто-л. вздумал помешать переходу; τι γενωμαι; Эсхил (525/4-456 до н. э.) что со мной будет?; ουκ εχοντες ο τι γενωνται Фукидид (460-396 до н. э.) не зная, как им быть; γενεσθαι των δικαστεων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) состоять судьей (досл. в числе судей); τουτων γενου μοι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) стань таким, как они; καθ᾽ εν γιγνομαι Фукидид (460-396 до н. э.) объединяться, соединяться; επι της γνωμης τινος γιγνομαι Демосфен (384-322 до н. э.) присоединяться к чьему-л. мнению; προς τη γη γιγνομαι Демосфен (384-322 до н. э.) причаливать к берегу; εαυτου γιγνομαι Платон (427-347 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.); становиться независимым, но γιγνομαι αυτου Софокл (ок. 496-406 до н. э.), εντος εαυτου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и εν εαυτω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) овладевать собой, приходить в себя; ο σιτος εγενετο εκκαιδεκα δραχμων Демосфен (384-322 до н. э.) цена на хлеб дошла до 11 драхм; εν πολεμω γενεσθαι Фукидид (460-396 до н. э.) вступить в войну; δι᾽ εχθρας γενεσθαι τινι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) поссориться с кем-л. ; παντοιος εγινετο μη … Геродот (ок. 484-425 до н. э.) он прилагал все усилия к тому, чтобы не …; αρ᾽ αν εν καιρω γενοιτο; Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) не было ли бы кстати?; επ᾽ ελπιδος μεγαλης γενεσθαι Плутарх (ок. 46-126) возыметь большую надежду, воспрянуть духом; γενεσθαι συν τινι или μετα τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) быть на чьей-л. стороне или в союзе с кем-л. ; κατα σφας αυτους γιγνομαι Демосфен (384-322 до н. э.) обособляться, отделяться; επι τω ακρω γενεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) достигнуть вершины; του πασχειν κακως εξω γενεσθαι Демосфен (384-322 до н. э.) находиться вне опасности; απο или εκ δειπνου γενεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) кончить обед; εξ οφθαλμων τινι γενεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) покинуть кого-л. (досл. уйти с чьих-л. глаз); γενομενος απο τουτων Плутарх (ок. 46-126) покончив с этим; προς αυτω γενομενος βραχυν χρονον Плутарх (ок. 46-126) немного поразмыслив; 5) филос. становиться, изменяться (εστι μεν ουδεν, αει δε γιγνεται Платон (427-347 до н. э.); γιγνεται παντα εξ εναντιων η εις εναντια Аристотель (384-322 до н. э.)); 6) приходить, наступать (αμα εω γιγνομενη Фукидид (460-396 до н. э.); ως τριτη ημερη εγενετο Геродот (ок. 484-425 до н. э.)); 7) (в историч. врем.) достигнуть (того или иного) возраста: ετεα τρια και δεκα γεγονως Гомер (X-IX вв. до н. э.) (или γενομενος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) достигший 13 лет от роду; ογδοηκοστον ετος γεγονως Лукиан (ок. 120-190) в возрасте 80 лет; υπερ τα στρατευσιμα ετη γεγονως Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) перешедший возраст военнообязанного; 8) возникать, появляться: η νοσος ηρξατο γιγνομαι Фукидид (460-396 до н. э.) началась эпидемия; αναπυστα γινεται τροπω τοιωδε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) вот как дело обнаружилось; το τους πολεμησοντας γεγενησθαι Демосфен (384-322 до н. э.) появление людей, намеренных воевать; 9) получаться, оказываться (το απο τινος γενομενον αργυριον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)): ο των ψηφων γεγονως αριθμος Платон (427-347 до н. э.) оказавшееся (после подсчета) число голосов; οι καρποι οι γιγνομενοι εξ αγελων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) доходы от скотоводства; τα εαυτοις γενομενα Демосфен (384-322 до н. э.) их доходы; 10) (в историч. врем.) миновать, пройти: πριν εξ μηνας γεγονεναι Платон (427-347 до н. э.) не прошло и шести месяцев; εγενετο ημεραι οκτω Новый Завет прошло 8 дней.
Numéro de Strong: G1096
Mot: γίνομαι  (ginomai)
être, revenir au passé, arriver, devenir, prendre, s'élever, lorsque, avoir lieu, être marié à, être préféré, ... ; 675
Strong: G1096
Word: γίνομαι
ginomai {ghin'-om-ahee}
基本字型,以關身語態出現;動詞
➊(自然)生成
➋被製作,被創造
➌升起,出現,發展(事件或現象)
➍發生,成為(過程或結果)
➎變成(改變進入新的狀況)
➏遷移
➐結果是(成為某種狀態或擁有某些特質)
➑出席,到場
➒屬於
➓在,在……裡面(一個地方)ⓐ指出現在公眾中的人物
➍實行,完成ⓐ行神蹟
➎變成為,被做成
➏是,有,擁有
Strong: G1096
γίνομαι (gínomai) {ghin'-om-ahee}
γινομαι - ginomai prolongacao e forma da voz media de um verbo primario tdnt - 1 681 117 v 1 tornar-se i e vir a existencia comecar a ser receber a vida 2 tornar-se i e acontecer 2a de eventos 3 erguer-se aparecer na historia aparecer no cenario 3a de homens que se apresentam em publico 4 ser feito ocorrer 4a de milagres acontecer realizar-se 5 tornar-se ser feito


Webster Concordance (1833)
Strong: G1096
Transliter & Pronounc: ginomai {ghin'-om-ahee}
Total Webster Occurrences: 707

all, 1
Acts 19:34

are, 7
1Cor 14:25; Phil 1:13; Heb 5:11; Heb 12:8; Jas 5:2; 1Pet 3:6; 1Pet 3:13

ariseth, 2
Matt 13:21; Mark 4:17

arose, 11
Matt 8:24; Mark 4:37; Luke 6:48; Luke 15:14; John 3:25; Acts 6:1; Acts 11:19; Acts 19:23; Acts 23:7; Acts 23:9; Acts 23:10

art, 1
John 5:14

as, 3
Luke 23:24; Luke 24:5; Heb 5:12

assembled, 1
Acts 15:25

at, 1
Mark 1:32

awaking, 1
Acts 16:27

be, 70
Matt 5:45; Matt 6:16; Matt 10:25; Matt 18:13; Matt 20:26; Matt 23:26; Matt 24:21; Matt 24:44; Matt 26:5; Matt 26:54; Mark 10:43; Mark 10:44; Mark 13:7; Mark 13:18; Mark 13:19; Luke 12:40; Luke 19:19; Luke 20:14; Luke 20:16; Luke 22:26; John 3:9; John 4:14; John 5:6; John 9:22; John 9:27; John 10:16; John 12:36; John 12:42; John 15:8; John 20:27; Acts 1:20; Acts 20:16; Acts 26:28; Rom 3:4; Rom 12:16; Rom 15:16; Rom 15:31; 1Cor 3:18; 1Cor 7:23; 1Cor 9:15; 1Cor 9:23; 1Cor 9:27; 1Cor 11:1; 1Cor 14:20(2); 1Cor 15:37; 1Cor 16:2; 1Cor 16:10; 2Cor 8:14(2); Gal 4:12; Gal 5:26; Gal 6:14; Eph 4:32; Eph 5:1; Eph 6:3; Phil 2:15; Phil 3:17; Phil 3:21; 1Thess 3:5; Heb 2:17; Heb 6:12; Jas 3:1; Jas 3:10; 1Pet 1:15; 2Pet 1:4; 3John 1:8; Rev 1:19; Rev 3:2; Rev 4:1

became, 19
Matt 28:4; Mark 9:3; Luke 13:19; Acts 10:10; 1Cor 9:20; 1Cor 13:11; Phil 2:8; 1Thess 1:6; 1Thess 2:14; Heb 5:9; Heb 10:33; Heb 11:7; Heb 11:34; Rev 6:12(2); Rev 8:8; Rev 8:11; Rev 16:3; Rev 16:4

become, 26
Matt 18:3; Matt 21:42; Mark 1:17; Luke 8:17; Luke 20:17; John 1:12; Acts 4:11; Acts 7:40; Acts 12:18; Rom 3:19; Rom 4:18; Rom 7:13; 1Cor 3:18; 1Cor 8:9; 1Cor 9:22; 1Cor 11:19; 1Cor 13:1; 1Cor 15:20; 2Cor 5:17; 2Cor 12:11; Gal 4:16; Phlm 1:6; Jas 2:4; Jas 2:11; Rev 11:15; Rev 18:2

becometh, 4
Matt 13:22; Matt 13:32; Mark 4:19; Mark 4:32

been, 15
Mark 16:10; Luke 16:11; Luke 16:12; Luke 19:17; Acts 7:52; Acts 15:7; Acts 19:21; Acts 20:18; Rom 6:5; Rom 9:29; Rom 11:34; Rom 16:2; Col 4:11; 1Tim 5:9; Rev 16:18

befell, 1
Mark 5:16

being, 4
Mark 9:33; Luke 22:44; Jas 1:25; 1Pet 5:3

born, 3
Rom 1:3; Gal 4:4(2)

brought, 1
Acts 5:36

came, 22
Mark 1:11; Mark 9:21; Luke 1:65; Luke 3:2; Luke 3:22; Luke 9:34; Luke 9:35; John 1:17; John 10:35; John 12:30; Acts 2:2; Acts 5:5; Acts 5:11; Acts 7:31; Acts 9:3; Acts 9:32; Acts 10:13; Acts 16:29; Acts 21:35; 2Cor 1:8; 1Thess 1:5; 2Tim 3:11

come, 28
Matt 8:16; Matt 14:23; Matt 20:8; Matt 26:20; Matt 27:1; Matt 27:57; Mark 4:35; Mark 6:2; Mark 6:21; Mark 6:47; Mark 11:19; Mark 15:33; Mark 15:42; Luke 19:9; Luke 22:14; John 5:14; John 6:16; John 21:4; Acts 5:24; Acts 12:11; Acts 21:17; Acts 26:22; Acts 27:7; Acts 27:27; Acts 28:6; Gal 3:14; Heb 11:24; Rev 12:10

cometh, 2
John 13:19; 1Tim 6:4

coming, 1
Acts 27:33

continued, 1
Acts 19:10

divided, 1
Rev 16:19

doing, 2
Matt 21:42; Mark 12:11

done, 62
Matt 1:22; Matt 6:10; Matt 8:13; Matt 11:20; Matt 11:21(2); Matt 11:23(2); Matt 18:19; Matt 18:31(2); Matt 21:4; Matt 21:21; Matt 26:42; Matt 26:56; Matt 27:54; Mark 4:11; Mark 5:14; Mark 5:33; Mark 13:30; Luke 4:23; Luke 8:34; Luke 8:35; Luke 8:56; Luke 9:7; Luke 10:13(2); Luke 11:2; Luke 13:17; Luke 14:22; Luke 22:42; Luke 23:8; Luke 23:31; Luke 23:47; Luke 23:48; Luke 24:21; John 1:28; John 15:7; John 19:36; Acts 2:43; Acts 4:16; Acts 4:21; Acts 4:28; Acts 4:30; Acts 5:7; Acts 8:13; Acts 10:16; Acts 11:10; Acts 12:9; Acts 13:12; Acts 14:3; Acts 21:14; Acts 24:2; Acts 28:9; 1Cor 9:15; 1Cor 14:26; 1Cor 14:40; 1Cor 16:14; Eph 5:12; Rev 16:17; Rev 21:6; Rev 22:6

drawing, 1
John 6:19

ended, 1
John 13:2

falling, 1
Acts 1:18

fell, 1
Rev 16:2

finished, 1
Heb 4:3

followed, 1
Rev 8:7

found, 1
2Cor 7:14

fulfilled, 3
Matt 5:18; Matt 24:34; Luke 21:32

Give, 1
1Cor 10:32

grow, 1
Matt 21:19

had, 4
John 21:4; Acts 15:2; Acts 21:5; Acts 25:26

happened, 2
Matt 28:11; Rom 11:25

hath, 4
Matt 18:12; Matt 24:21; Mark 13:19; Rev 16:18

have, 5
Luke 16:11; Luke 16:12; 1Cor 4:5; 1Cor 10:20; Col 1:18

healed, 1
John 5:4

I, 2
1Cor 9:22; Gal 4:16

in, 1
Mark 14:17

is, 18
Matt 12:45; Matt 16:2; Matt 24:32; Matt 26:2; Mark 12:10; Mark 13:28; Luke 11:26; Luke 12:54; Luke 15:10; Luke 19:9; Rom 11:5; Rom 11:6; Heb 7:18; Heb 9:22; Heb 11:6; Jas 2:10; 1Pet 4:12; 2Pet 1:20

it, 4
Matt 9:29; Matt 15:28; Luke 1:38; John 14:22

kept, 1
Mark 4:22

laid, 1
Acts 20:3

law, 1
Phil 3:6

let, 6
Acts 1:20; Rom 3:4; Rom 11:9; 1Cor 14:26; 1Cor 14:40; 1Cor 16:14

lost, 1
Mark 9:50

made, 60
Matt 4:3; Matt 9:16; Matt 23:15; Matt 25:6; Matt 27:24; Mark 2:21; Mark 2:27; Mark 14:4; Luke 2:2; Luke 4:3; Luke 14:12; Luke 23:12; Luke 23:19; John 1:3(3); John 1:10; John 1:14; John 2:9; John 8:33; John 9:39; Acts 7:13; Acts 12:5; Acts 13:32; Acts 14:5; Acts 19:26; Acts 21:40; Acts 26:6; Rom 2:25; Rom 7:13; Rom 10:20; Rom 11:9; 1Cor 1:30; 1Cor 3:13; 1Cor 4:9; 1Cor 4:13; 1Cor 7:21; 1Cor 14:25; 1Cor 15:45; 2Cor 5:21; Gal 3:13; Eph 2:13; Eph 3:7; Phil 2:7; Col 1:23; Col 1:25; Titus 3:7; Heb 1:4; Heb 3:14; Heb 5:5; Heb 6:4; Heb 6:20; Heb 7:12; Heb 7:16; Heb 7:21; Heb 7:22; Heb 7:26; Heb 11:3; Jas 3:9; 1Pet 2:7

married, 3
Rom 7:3(2); Rom 7:4

may, 2
Matt 24:20; Luke 20:16

means, 14
Rom 3:4; Rom 3:6; Rom 3:31; Rom 6:2; Rom 6:15; Rom 7:7; Rom 7:13; Rom 9:14; Rom 11:1; Rom 11:11; 1Cor 6:15; Gal 2:17; Gal 3:21; Heb 9:15

no, 1
Matt 21:19

obey, 1
Acts 7:39

ordained, 1
Acts 1:22

ourselves, 1
1Thess 2:10

overcome, 1
2Pet 2:20

pass, 82
Matt 7:28; Matt 9:10; Matt 11:1; Matt 13:53; Matt 19:1; Matt 24:6; Matt 26:1; Mark 1:9; Mark 2:15; Mark 2:23; Mark 4:4; Mark 11:23; Mark 13:29; Luke 1:8; Luke 1:23; Luke 1:41; Luke 1:59; Luke 2:1; Luke 2:15(2); Luke 2:46; Luke 3:21; Luke 5:1; Luke 5:12; Luke 5:17; Luke 6:1; Luke 6:6; Luke 6:12; Luke 7:11; Luke 8:1; Luke 8:22; Luke 8:40; Luke 9:18; Luke 9:28; Luke 9:33; Luke 9:37; Luke 9:51; Luke 9:57; Luke 10:38; Luke 11:1; Luke 11:14; Luke 11:27; Luke 12:55; Luke 14:1; Luke 16:22; Luke 17:11; Luke 17:14; Luke 18:35; Luke 19:15; Luke 19:29; Luke 20:1; Luke 21:7; Luke 21:9; Luke 21:28; Luke 21:31; Luke 21:36; Luke 24:4; Luke 24:12; Luke 24:15; Luke 24:18; Luke 24:30; Luke 24:51; John 13:19; John 14:29(2); Acts 4:5; Acts 9:37; Acts 9:43; Acts 11:26; Acts 11:28; Acts 14:1; Acts 16:16; Acts 19:1; Acts 21:1; Acts 22:6; Acts 22:17; Acts 27:44; Acts 28:8; Acts 28:17; 1Cor 15:54; 1Thess 3:4; Rev 1:1

past, 2
Luke 9:36; 2Tim 2:18

performed, 2
Luke 1:20; Acts 4:22

preferred, 3
John 1:15; John 1:27; John 1:30

proclaimed, 1
Acts 10:37

purposed, 1
Acts 20:3

requireth, 1
1Cor 7:36

secure, 1
Acts 27:16

seemed, 2
Matt 11:26; Luke 10:21

shall, 1
Luke 8:17

she, 1
Luke 20:33

showed, 1
Acts 10:40

sounded, 1
Luke 1:44

taken, 1
2Thess 2:7

them, 1
Rom 11:17

there, 2
1John 2:18; Rev 11:13

thou, 3
John 6:25; 1Tim 4:12; Rev 2:10

thundered, 1
John 12:29

together, 1
Acts 21:30

trembled, 3
Luke 24:37; Acts 7:32; Acts 24:25

tried, 1
Jas 1:12

turned, 1
John 16:20

upon, 1
Acts 2:43

us, 1
Gal 5:26

vanished, 1
Luke 24:31

was, 105
Matt 8:26; Matt 14:15; Matt 17:2; Matt 19:8; Matt 26:6; Matt 27:45; Matt 28:2; Mark 1:4; Mark 4:10; Mark 4:39; Mark 6:14; Mark 6:26; Mark 6:35; Mark 9:7; Mark 9:26; Mark 12:11; Mark 14:4; Mark 15:33; Luke 1:5; Luke 2:2; Luke 2:6; Luke 2:13; Luke 2:42; Luke 4:25; Luke 4:42; Luke 6:13; Luke 6:16; Luke 6:49; Luke 8:24; Luke 9:29; Luke 10:32; Luke 10:36; Luke 11:30; Luke 17:26; Luke 17:28; Luke 18:23; Luke 18:24; Luke 22:24; Luke 22:40; Luke 22:44; Luke 22:66; Luke 23:44; Luke 24:19; John 1:3; John 1:6; John 2:1; John 5:9; John 6:17; John 6:21; John 7:43; John 8:58; John 10:19; John 10:22; Acts 1:16; Acts 1:19; Acts 2:6; Acts 4:4; Acts 5:7; Acts 7:29; Acts 7:38; Acts 8:1; Acts 8:8; Acts 9:19; Acts 9:42; Acts 10:4; Acts 10:25; Acts 12:18; Acts 12:23; Acts 14:5; Acts 15:39; Acts 16:26; Acts 16:35; Acts 19:17; Acts 22:17; Acts 23:12; Acts 25:15; Acts 26:4; Acts 26:19; Acts 27:39; Acts 27:42; Rom 15:8; 1Cor 2:3; 1Cor 15:10; 2Cor 1:18; 2Cor 1:19(2); 2Cor 3:7; Gal 3:17; Gal 3:24; 1Thess 2:1; 1Tim 2:14; 2Tim 1:17; 2Tim 3:9; Heb 2:2; Heb 7:22; Rev 1:9; Rev 1:10; Rev 1:18; Rev 2:8; Rev 4:2; Rev 6:12; Rev 8:1; Rev 12:7; Rev 16:10; Rev 16:18

we, 1
1Thess 2:5

wept, 1
Acts 20:37

were, 28
Luke 1:2; Luke 4:36; Luke 13:2; Luke 13:4; Luke 24:5; Luke 24:22; Acts 5:12; Acts 13:5; Acts 19:28; Acts 22:9; Acts 26:29; Acts 27:36; Rom 16:7; 1Cor 10:6; 1Thess 1:5; 1Thess 1:7; 1Thess 2:7; 1Thess 2:8; Heb 7:23; Heb 11:3; 2Pet 1:16; 2Pet 2:1; Rev 8:5; Rev 11:13; Rev 11:15; Rev 11:19; Rev 16:18(2)

when, 3
Mark 15:33; Acts 25:15; Acts 28:9

wished, 1
Acts 27:29

would, 1
Acts 20:16

wrought, 2
Mark 6:2; Acts 5:12

ye, 12
Matt 10:16; Luke 6:36; 1Cor 4:16; 1Cor 7:23; 1Cor 10:7; 1Cor 15:58; 2Cor 6:14; Eph 5:7; Eph 5:17; Col 3:15; Jas 1:22; 1Pet 1:16
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1096 - γίνομαι - [1575 x]
Display settings Display settings