SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5254 G5255 G5256 G5257 G5258         G5260G5261G5262G5263G5264

Strong: G5259
ὑπό  [hypo]
(předl.) 1. (s gen.) od; pomocí ¦¦ ὑπό τινος s pas. vyjadř. původce děje, v češtině většinou stojí instr.) ¦ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου (*Mt 1:22) co řekl Pán / Hospodin ¦ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν (*Mt 17:12) Syn člověka bude od nich trpět ¦ ἀποκτεῖναι ... ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς (*Zj 6:8) zahubit ... pomocí zemských šelem / zemskými šelmami 2. (s ak.) (na otázku kam? i kde?) pod; (čas) kolem, asi o ¦¦ ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε (*Jk 5:12) abyste nepropadli soudu ¦ ὑπὸ τὸν ὄρθρον (*Sk 5:21) k ránu, za svítání [220]
Strong: G5259
Word: υπο
Pronounc: hoop-o'
Orig: a primary preposition; under, i.e. (with the genitive case) of place (beneath), or with verbs (the agency or means, through); (with the accusative case) of place (whither (underneath) or where (below) or time (when (at)):--among, by, from, in, of, under, with. In the comparative, it retains the same general applications, especially of inferior position or condition, and specially, covertly or moderately.
Use: Preposition
HE Strong:

1) by, under
Strong: G5259
Word: ὑπό
Transliter: hupo
Pronounc: hoop-o'
A primary preposition;
under that is (with the genitive) of place (beneath) or with verbs (the agency or means through); (with the accusative) of place (whither [underneath] or where [below]) or time (when [at]): - among by from in of under with. In compounds it retains the same genitive applications especially of inferior position or condition and specifically covertly or moderately.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5259
hupo < ig.; urspr. Grundbedeutung: von unten hinauf; daraus: lokal: unter...;
 Präp. (220)
 
 A.) Mit Gen.:
 I.) von...
  1) gibt d. Ursache an von woher etw. ausgeht: infolge von, von seiten, wegen, durch, unter d. Umständen von...; Mt 1:22 Joh 14:21* ua.
 
 B.) Mit Akk.:
 I.) unter...
  1) örtl.: als Antwort auf d. Frage: Wohin? Mt 8:8 Lu 7:6 11:33* ua.
  2) örtl.: als Antwort auf d. Frage: Wo? Mr 4:32 Ro 3:13 1Ti 6:1* ua.
  3) zeitl.: um...herum; gegen...; etwa um...; während...; Ac 5:21
 
 C.) In Komposita:
  1) örtl.: unter-, darunter-, unterhalb-
  2) allmählich-, unbemerkt-, heimlich-
  3) herabsetzend oder verniedlichend: etwas-
Strong: G5259
(jupó)
preposición primario; bajo, i.e. (con el genitivo) de lugar (debajo), o con verbos (agencia o medio, mediante); (con el acusativo) de lugar (de donde [debajo] o [abajo] o tiempo (cuando [a]):- bajo, sujeto. [En palabras compuestas, retiene las mismas aplicaciones genitivas, específicamente de posición o condición inferior, y específicamente encubiertamente o moderadamente.]
----
Diccionario Tuggy
ὑπό
. ὑπ ante espíritu suave. ὑφ ante espíritu áspero. prep.
A) Con gen En la LXX y el N.T. no se halla con su uso locativo sino de agente o causa. Por, por medio de, por obra de : Mat 1:22; Mat 2:15-16; Mat 3:6; Mat 17:12; Mar 1:9; Mar 1:13; Mar 5:26; Luc 2:18; Luc 7:24; Luc 13:17; Jua 14:21; Hch 4:11; Hch 20:3; Hch 27:41; Rom 3:21; 1Co 1:11; 1Co 10:9; 1Co 10:29; 2Co 1:4; 2Co 2:6; 2Co 5:4; 2Co 11:24; Gál 1:11; Efe 2:11; Efe 5:12; Flp 3:12; Col 2:18; 1Ts 1:4; 1Ts 2:14; Heb 12:3; Stg 1:14; 2Pe 2:17; Jud 1:12; Rev 6:8; Rev 6:13.
B) Con acu. Debajo de, bajo, bajo la autoridad de : Mat 5:15; Mat 8:8-9; Mat 23:37; Mar 4:21; Mar 4:32; Luc 7:6; Luc 7:8; Luc 11:33; Luc 13:34; Luc 17:24; Jua 1:48; Hch 4:12; Rom 3:9; Rom 3:13; Rom 6:14-15; Rom 7:14; Rom 16:20; 1Co 9:20; 1Co 10:1; 1Co 15:25; Gál 3:10; Gál 3:25; Gál 4:2; Gál 4:5; Gál 4:21; Gál 5:18; Efe 1:22; Col 1:23; 1Ti 6:1; Stg 2:3; 1Pe 5:6; Jud 1:6.
C) ὑπὸ τὸν ὄρθρον = Al amanecer : Hch 5:21.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5679)
ὑπό (hypo): prep.; ≡ Strong 5259-1. LN 83.51 bajo, indicador de ubicación (Jua 1:48); 2. LN 37.7 bajo, indicador de control (Gál 3:22; Gál 4:5); 3. LN 90.1 por, indicador de agente o fuerza (Mat 14:24; Mar 1:13; Luc 7:24; 2Co 2:6; Mar 16:11 v.l.); 4. LN 89.26 a causa de, indicador de motivo o razón (Luc 8:14); 5. LN 67.161 a, al, a la (mañana, tarde, etc), indicador de tiempo aproximado (Hch 5:21), nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G5259
Оригинал: υπο
Транслитерация: упо
Произношение: ипό
Часть речи: Предлог
Этимология: первичный предлог - 1. с р. п. : через, посредством; 2. с в. п. : под; прист. со знач.: а. под-; б. подчиненности; в. скрытости, незаметности; г. ухудшения качества. Словарь Дворецкого: υπο I (υ) adv. внизу, снизу Пр.: τρομεει δ΄ υ. γυια Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ноги дрожат подо мной; πιαρ υπ΄ ουδας Гомер (X-IX вв. до н. э.) — внизу (находится) тучная почва; υ. δε φαρετρεωνες εκρεμαντο Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — снизу же висели колчаны II эп. -поэт. тж. υπαι (перед δ и π), в анастрофе υπο, in elisione υπ΄ - перед придых. υφ΄ 1) praep. cum gen. (1) из-под Пр.: ερυειν τι υ. τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — вырвать что-л. из-под кого-л. , т. е. из чьих-л. рук; υ. βλεφαρων Гомер (X-IX вв. до н. э.) — из-под век: υ. χθονος Гесиод (IX в. до н. э.) — из-под земли (ср. 2) (2) под (на вопросы «куда» и «где») Пр.: υ. χθονος Гомер (X-IX вв. до н. э.) (ср. 1) и υ. γης Платон (427-347 до н. э.) — под землей или под землю; οι υ. χθονος Эсхил (525/4-456 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — погребенные, умершие; λαβειν υ. μαλης τι Платон (427-347 до н. э.) — взять что-л. под мышку; υ. στερνοιο τυχειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — поразить под (самую) грудь; υ. της αιθριας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — под открытым небом (3) у подножия Пр.: (υ. της πλατανου Платон (427-347 до н. э.)) (4) от, из Пр.: το υπο τινος λοιπον Демосфен (384-322 до н. э.) — остаток от чего-л. ; λυεσθαι ιππους υ. ζυγου Гомер (X-IX вв. до н. э.) — распрягать лошадей (5) от, из-за, по причине Пр.: δαμηναι δουρη υ. τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — пасть от чьего-л. копья; υ. τινος θνησκειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) и αποθνησκειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — умирать от чьей-л. руки; χαλεπως εχειν υ. τραυματων Платон (427-347 до н. э.) — тяжело страдать от ран; αυσαντων υπ΄ Αχαιων Гомер (X-IX вв. до н. э.) — от крика ахейцев; υ. χαρματος Гомеровские гимны, X-IX вв. или χαρας υ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — от радости; υπ΄ αναγκης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — поневоле; οργης υπο Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — из-за гнева; υ. ταυτης της αιτιας Платон (427-347 до н. э.) — по этой причине; υπ΄ αλγους Эсхил (525/4-456 до н. э.) и υπ΄ οδυνης Платон (427-347 до н. э.) — от боли; υπ΄ αγνοιας Эсхил (525/4-456 до н. э.) — по незнанию; υφ΄ ηδονης Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — из-за (ради) удовольствия; μνημης υπο Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — по памяти; υ. απλοιας Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — вследствие неблагоприятных для плавания условий; υ. της παρεουσης συμφορης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — ввиду случившегося несчастья (6) с, при, в сопровождении Пр.: υπ΄ αυλου Гесиод (IX в. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — под звуки свирели; υπ΄ οιωνων καλων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — при благоприятных предзнаменованиях; αελλα υ. βροντης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — буря с громом; υπο φανου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — при свете факела; υπο σκοτου Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — во тьме, перен. втайне; υ. πομπης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — в торжественном шествии; υ. θυσιων καη υ. ευχων Платон (427-347 до н. э.) — среди жертвоприношений и молитв; υ. μαστιγων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — под ударами бичей; υπ΄ ευκλειας θανειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — умереть со славой (7) в подчинении у Пр.: λαοη υπ΄ αυτου Гомер (X-IX вв. до н. э.) — управляемые им народные массы; υπ΄ ορφανιστων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — под властью опекунов (8) при обознач. действующего лица (ср. англ. by, франц. par), в переводе обычно опускается; существительное переводится творительным падежом, иногда же может быть передано выражениями из-за, через посредство, благодаря и т. п. Пр.: ευ πραττειν υ. τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — быть облагодетельствованным кем-л. ; αιτιας εχειν υ. τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — быть обвиненным кем-л. ; ειναι εν αξιωματι υπο τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — быть в почете у кого-л. ; υπ΄ αγγελων Платон (427-347 до н. э.) — через (посредство) гонцов; η υ. παντων τιμη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — всеобщее уважение; ευ ακουειν υπο τινος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — пользоваться хорошей репутацией у кого-л. ; το υ. του νομου επιταγμα Платон (427-347 до н. э.) — предписанное законом; η υπο τινος παιδευσις Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — полученное от кого-л. воспитание 2) praep. cum dat. (1) под Пр.: (υ. δρυι, υπ΄ ουρανω Гомер (X-IX вв. до н. э.); υ. τω ιματιω Платон (427-347 до н. э.)) υφ΄ αρμασιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) и υ. τοις αρμασιν ιπποι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — запряженные или упряжные лошади (2) из-под Пр.: (υ. ποσση κονισαλος ωρνυτο Гомер (X-IX вв. до н. э.)) (3) у подножия Пр.: (τειχει υπο Τρωων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) υ. ορει Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — у подошвы горы; υ. τη ακροπολει Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — у основания акрополя (4) под управлением, в зависимости от Пр.: (υπο τινι ειναι Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) τα θηρια τα υ. τοις ανθρωποις Платон (427-347 до н. э.) — подвластные людям животные; υφ΄ εαυτω εχειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — иметь в своей власти; υφ΄ εαυτω ποιεισθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — подчинить себе; υπο τινι γενεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — оказаться под чьей-л. властью; το υ. ταις γεωμετριαις τεχναις Платон (427-347 до н. э.) — относящееся к области пространственных искусств; υ. Καισαρι στρατευεσθαι Плутарх (ок. 46-126) — служить в армии под началом Цезаря; υ. πολεσι καη νομοις οικειν Исократ (436-338 до н. э.) — жить в условиях государственности и законности (5) от, из-за, по причине Пр.: υ. χερσι τινος θανεειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — умереть от чьей-л. руки; υ. δουρη τυπεις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — пораженный копьем (6) (при обозначении действующего лица, ср. англ. by, франц. par; в переводе обычно опускается) Пр.: υπο τινος κτεινομενος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — пораженный кем-л. ; τον υπ΄ Αδμητω τεκε Αλκηστις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Эвмел), которого Алкестида родила от Адмета; υπο τινι τεθραμμενος или πεπαιδευμενος Платон (427-347 до н. э.) — воспитанный кем-л. (7) в сопровождении Пр.: υ. τυμπανοις Лукиан (ок. 120-190) — под звуки тимпанов; υ. σκοτω Эсхил (525/4-456 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — во тьме, перен. тайком, втайне; υ. πομπη τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — в сопровождении кого-л. ; υ. φωτη πολλω Плутарх (ок. 46-126) — при ярком свете 3) praep. cum acc. (1) под, в (на вопросы «куда?» и «где?») Пр.: ελθειν или νεεσθαι υ. ζοφον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — сойти в царство теней; υ. ζυγον αγειν ιππους Гомер (X-IX вв. до н. э.) — подводить под ярмо, т. е. запрягать лошадей; υ. σπεος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — в пещеру; υ. δικαστηριον αγειν τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — вести кого-л. в судилище; υ. Ιλιον ελθειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — прийти под стены Илиона; υ. γην Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — в (под) землю и в земле (под землей); υπ΄ ηω τ΄ ηελιον τε Гомер (X-IX вв. до н. э.) — под восходящим и взошедшим солнцем, т. е. на целом свете (2) под покровом, под защитой, за Пр.: κατακρυπτειν τινα υ. τεν θυρην Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — скрывать кого-л. за дверью; υ. τον ιματιον Лукиан (ок. 120-190) — под плащом; υ. τινα ιεναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — спрятаться за кого-л. ; υ. τον πεζον στρατον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — под защитой сухопутной армии (3) у подножия Пр.: υ. το ορος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — у подошвы горы; υ. τεν ακροπολιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — у основания акрополя; υ. τινα καθιζεσθαι Плутарх (ок. 46-126) — садиться ниже кого-л. ; τα υ. τεν αρκτον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — северные (полярные) области (4) в зависимости от, в подчинении у Пр.: γενεσθαι υ. τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — оказаться под чьей-л. властью; οι υ. Μηδους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — подданные мидийского царства; οι υφ΄ αυτω αρχοντες Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — подчиненные ему полководцы; ανθρωπος υ. εξουσιαν Новый Завет — подневольный человек; υ. το αυτο ειδος ειναι Аристотель (384-322 до н. э.) — относиться к тому же виду; οι υπο τι τεταγμενοι Лукиан (ок. 120-190) — принадлежащие к какому-л. разряду; το υ. τον ορισμον Аристотель (384-322 до н. э.) — содержание определения (5) около, ко времени Пр.: υ. νυκτα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — с наступлением ночи; υ. τον ορθρον Новый Завет — на рассвете; υ. ταυτα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и υ. τουτον τον χρονον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — в это время; υπο τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — во время чего-л. (6) близко к Пр.: υπο τι μικρον Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — немножко, чуточку; υπο τι ατοπος Платон (427-347 до н. э.) — несколько странный (7) в сопровождении, при Пр.: (υπ΄ αυγας λευσσειν τι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) υπ΄ ορχησιν καη ωδην Платон (427-347 до н. э.) — с пляской и песнями; υ. τον αυλον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — под звуки свирели.
Numéro de Strong: G5259
Mot: ὑπό  (hupo)
de, par, sous, soumis, ... ; 230
Strong: G5259
Word: ὑπό
hupo {hoop-o'}
字根型介系詞;介系詞
➊帶所有格:被,受,藉著;經手
➋帶直接受詞:在……之下,受……指揮
Strong: G5259
ὑπό (hypó) {hoop-o'}
υπο - hupo preposicao primaria prep 1 por sob


Webster Concordance (1833)
Strong: G5259
Transliter & Pronounc: hupo {hoop-o'}
Total Webster Occurrences: 30

among, 1
Acts 10:22

by, 29
Matt 2:16; Matt 2:17; Matt 3:3; Matt 3:6; Matt 3:13; Matt 3:14; Matt 4:1(2); Matt 5:13; Matt 10:22; Matt 11:27; Matt 14:8; Matt 17:12; Matt 19:12; Matt 20:23; Matt 22:31; Matt 23:7; Matt 24:9; Matt 27:12; Matt 27:35; Mark 1:5; Mark 1:9; Mark 1:13; Mark 2:3; Mark 5:4; Mark 13:13; Mark 13:14; Mark 16:11; Luke 2:18

Strong: G5259
Transliter & Pronounc: hupo {hoop-o'}
Total Webster Occurrences: 200

by, 115
Luke 2:21; Luke 2:26; Luke 3:7; Luke 3:19; Luke 4:2; Luke 4:15; Luke 5:15; Luke 7:30; Luke 8:29; Luke 8:43; Luke 9:7(2); Luke 9:8; Luke 10:22; Luke 13:17; Luke 14:8(2); Luke 16:22; Luke 17:20; Luke 21:16; Luke 21:17; Luke 21:20; Luke 21:24; Luke 23:8; John 8:9; John 10:14; John 14:21; Acts 2:24; Acts 4:11; Acts 4:36; Acts 10:22; Acts 10:38; Acts 10:41; Acts 10:42; Acts 12:5; Acts 13:4; Acts 13:45; Acts 15:3; Acts 15:4; Acts 15:40; Acts 16:2; Acts 16:4; Acts 16:6; Acts 16:14; Acts 17:13; Acts 21:35; Acts 23:10; Acts 23:27(2); Acts 24:21; Acts 24:26; Acts 25:14; Acts 26:2; Acts 26:6; Acts 26:7; Acts 27:11; Rom 3:21; Rom 12:21; Rom 13:1; Rom 15:24; 1Cor 1:11; 1Cor 2:12; 1Cor 2:15; 1Cor 4:3(2); 1Cor 8:3; 1Cor 10:9; 1Cor 10:10; 1Cor 10:29; 1Cor 11:32; 1Cor 14:24(2); 2Cor 1:4; 2Cor 1:16; 2Cor 2:6; 2Cor 3:2; 2Cor 3:3; 2Cor 8:19(2); 2Cor 8:20; 2Cor 12:11; Gal 1:11; Gal 3:17; Gal 4:9; Gal 5:15; Eph 2:11; Eph 5:12; Eph 5:13; Phil 1:28; Phil 3:12; Col 2:18; 1Thess 1:4; 1Thess 2:4; 2Thess 2:13; 2Tim 2:26; Heb 2:3; Heb 3:4; Heb 5:4; Heb 5:10; Heb 7:7; Heb 11:23; Heb 12:3; Heb 12:5; Jas 1:14; Jas 2:9; Jas 3:4; 1Pet 2:4; 2Pet 1:21; 2Pet 3:2; 3John 1:12(2); Jude 1:12; Jude 1:17; Rev 6:13; Rev 9:18

from, 13
Matt 1:22; Matt 2:15; Matt 6:2; Mark 5:26; Luke 1:26; Acts 10:33; Rom 15:15; 1Cor 7:25; 2Cor 11:24; 1Thess 2:14(2); Jas 3:6; 2Pet 1:17

in, 1
2Cor 5:4

Jews, 1
Acts 20:3

morning, 1
Acts 5:21

of, 3
Acts 22:11; Acts 22:12; 1Cor 6:12

Satan, 1
2Cor 2:11

spoke, 1
Acts 8:6

that, 1
Acts 23:30

under, 48
Matt 5:15; Matt 8:8; Matt 8:9(2); Matt 23:37; Mark 4:21(2); Mark 4:32; Luke 7:6; Luke 7:8(2); Luke 11:33; Luke 13:34; Luke 17:24(2); John 1:48; Acts 2:5; Acts 4:12; Rom 3:9; Rom 3:13; Rom 6:14(2); Rom 6:15(2); Rom 7:14; Rom 16:20; 1Cor 9:20(3); 1Cor 10:1; 1Cor 15:25; 1Cor 15:27; Gal 3:10; Gal 3:22; Gal 3:23; Gal 3:25; Gal 4:2; Gal 4:3; Gal 4:4; Gal 4:5; Gal 4:21; Gal 5:18; Eph 1:22; Col 1:23; 1Tim 6:1; Jas 2:3; 1Pet 5:6; Jude 1:6

when, 1
Heb 9:19

which, 1
Acts 17:19

with, 13
Matt 8:24; Matt 11:7; Matt 14:24; Luke 6:18; Luke 7:24; Luke 8:14; Acts 5:16; Acts 17:25; Acts 27:41; Jas 3:4; 2Pet 2:7; 2Pet 2:17; Rev 6:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5259 - ὑπό - [245 x]
Display settings Display settings