SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3620 G3621 G3622 G3623 G3624         G3626G3627G3628G3629G3630

Strong: G3625
οἰκουμένη, ης, ἡ  [ojkúmené]
1. (obydlená) země, svět 2. lidstvo 3. římská říše [15]
Strong: G3625
Word: οικουμενη
Pronounc: oy-kou-men'-ay
Orig: feminine participle present passive of 3611 (as noun, by implication, of 1093); land, i.e. the (terrene part of the) globe; specially, the Roman empire:--earth, world. G3611 G1093
Use: TDNT-5:157,674 Noun Feminine
HE Strong: H776 H8398

1) the inhabited earth
1a) the portion of the earth inhabited by the Greeks, in distinction from the lands of the barbarians
1b) the Roman empire, all the subjects of the empire
1c) the whole inhabited earth, the world
1d) the inhabitants of the earth, men
2) the universe, the world
Strong: G3625
Word: οἰκουμένη
Transliter: oikoumenē
Pronounc: oy-kou-men'-ay
Feminine participle present passive of G3611 (as noun by implication of G1093);
land that is the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth world.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3625
oikoumene Synonyme siehe: G5936 < subst. Ptz.Präs.Pass. von 3611 (aber 1093 mit beinhaltet),
 (w. d. Bewohnte [Erde]); Subst.fem. (15)
 Gräz.: d. "zivilisierte" Teil d. Erde im Gegensatz zu d.
 barbarischen Ländern.
 I.) d. bewohnte (Erde)
  1) als d. bevölkerte Teil d. Erde:
   1a) d. ganze Erdkreis, d. gesamte Bevölkerung d. Erde, alle Menschen, d. "Menschheit". Ps 9:9 23:1 Mt 24:14 Ac 17:31 19:27 Re 3:10 12:9 16:14 ua.
   1b) d. röm. Reich (historisch, und zukünftig?) und seine Untertanen. Lu 2:1 Ac 11:28 17:6 24:5 Re 3:10 12:9 16:14
  2) als zukünftige bewohnte, neue Erde (oder: d. Tausendjährige Reich, d. messianische Zeitalter). Heb 2:5 ?
Strong: G3625
(oikouméne)
femenino participio presente pasivamente de G3611 (como sustantivo, por implicación de G1093); tierra, i.e. (la parte de tierra del) globo; específicamente el imperio romano:- tierra, mundo.
----
Diccionario Tuggy
οἰκουμένη
, ης, . La tierra habitada, humanidad, mundo. A.T. אֶרֶץ , Isa 10:23. הֶלֶד , Sal 48:2(Sal 49:1). יָשַׁב , Isa 10:14. תֵּבֵל , Isa 14:17. N.T.
A) La tierra habitada, mundo : Mat 24:14; Luc 4:5; Luc 21:26; Hch 11:28; Rom 10:18; Heb 1:6; Rev 3:10; Rev 16:14.
B) La humanidad : Luc 2:1; Hch 17:31; Hch 19:27; Rev 12:9.
C) El imperio romano : Luc 2:1; Hch 17:6; Hch 24:5.
D) Uso especial. Heb 2:5.
----
Diccionario Vine NT
oikoumene (οἰκουμένη, G3625)
, participio presente, voz pasiva, de oikeo , morar, habitar; denota la tierra habitada. Se traduce «tierra» en Luc 4:5 ; Luc 21:26; Rom 10:18 ; «tierra habitada» en Hch 11:28. Véase MUNDO, A, Nº 3, y también ENTERO, HABITADO, REDONDEZ, TODO.

oikoumene (οἰκουμένη, G3625) , la tierra habitada; véase TIERRA. Se utiliza: (a) de todo el mundo habitado (Mat 24:14); «tierra» (Luc 4:5 ; Luc 21:26; Rom 10:18 ; Heb 1:6 ; Rev 3:10 ; Rev 16:14); por metonimia, de sus habitantes (Hch 17:31 ; Rev 12:9); (b) del imperio romano, el mundo visto desde la perspectiva del que escribía o hablaba (Luc 2:1 ; Hch 11:28 ; Hch 24:5); por metonimia, de sus habitantes (Hch 17:6 ; Hch 19:27); (c) el mundo habitado en una era futura (Heb 2:5).¶
oikoumene (οἰκουμένη, G3625) , véase MUNDO. Se traduce «mundo entero» en Hch 19:27 (rv : «el mundo»; nvi : «orbe entero»; la vm coincide con la rv ; y la rvr77 con la rvr ). Véanse HABITADO, MUNDO, TIERRA, TODO.
Notas: (1) El verbo suneco se traduce en Hch 18:5 : «estaba entregado por entero»; véase CONSTREÑIR, etc.; (2) el verbo exartizo se traduce en 2 Tim. «enteramente preparado»; véase CUMPLIR, A, Nº 3.
Nota: El adverbio pantos se traduce «enteramente» en 1Co 9:10 ; véase ABSOLUTAMENTE, CASO, CIERTAMENTE, CIERTO, DUDA, MANERA, MODO, NINGUNA, SIN.
oikoumene (οἰκουμένη, G3625) , la tierra habitada. Se traduce como «la redondez de la tierra» en Luc 21:26 y Rom 10:18 , refiriéndose a todo el mundo habitado (rv ; rvr , rvr77 : «tierra»; vm : «tierra habitada» y «mundo», respectivamente). Véase MUNDO, A, Nº 3, y también ENTERO, HABITADO, TIERRA, TODO.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3876)
οἰκουμένη (oikoumenē), ης (ēs),(hē): s.fem.; ≡ Strong 3625; TDNT 5.157-1. LN 1.39 la tierra, el mundo (Luc 4:5; Rom 10:18); 2. LN 1.83 imperio, todo el mundo romano (Hch 11:28; Hch 17:6; Hch 24:5; Luc 2:1); 3. LN 9.22 gente, la especie humana (Luc 21:26; Hch 17:31; Rev 3:10; Rev 12:9)
Hомер Стронга: G3625
Оригинал: οικουμενη
Транслитерация: оикоуменэ
Произношение: икумэ́ны
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: женский род participle настоящее время passive G3611 (as noun, by implication G1093) - земля (обитаемая), мир, вселенная. Словарь Дворецкого: οικουμενη ион. οικεομενη η [part. pass. к οικεω] (sc. γη) 1) обитаемая земля Геродот (ок. 484-425 до н. э.) 2) греческая земля Демосфен (384-322 до н. э.), Новый Завет 3) земля, мир Демосфен (384-322 до н. э.), Новый Завет
Numéro de Strong: G3625
Mot: οἰκουμένη  (oikoumene)
le monde, la terre ; 15
Strong: G3625
Word: οἰκουμένη
oikoumene {oy-kou-men'-ay}
G3611的陰性現在被動分詞(作名詞用,隱喻G1093);陰性名詞
➊棲息的地球
➋指羅馬帝國,而所有臣服於此帝國的地區
➌世界,人類
➍整個世界(靈體生命也在內)(來2:5)
Strong: G3625
οἰκουμένη (oikouménē) {oy-kou-men'-ay}
οικουμενη - oikoumene participio feminino presente passivo de G3611 como substantivo pela implicacao de G1093 tdnt - 5 157 674 n f 1 a terra habitada 1a porcao da terra habitada pelos gregos em distincao as terras dos barbaros 1b imperio romano todos os suditos do imperio 1c totalidade da terra habitada mundo 1d habitantes da terra humanidade 2 universo mundo


Webster Concordance (1833)
Strong: G3625
Transliter & Pronounc: oikoumene {oy-kou-men'-ay}
Total Webster Occurrences: 15

earth, 1
Luke 21:26

world, 14
Matt 24:14; Luke 2:1; Luke 4:5; Acts 11:28; Acts 17:6; Acts 17:31; Acts 19:27; Acts 24:5; Rom 10:18; Heb 1:6; Heb 2:5; Rev 3:10; Rev 12:9; Rev 16:14Display settings Display settings