SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G787 G788 G789 G790 G791         G793G794G795G796G797

Strong: G792
ἀστήρ, έρος, ὁ  [astér]
hvězda (i přen.) [24]
Strong: G792
Word: αστερη
Pronounc: as-tare'
Orig: probably from the base of 4766; a star (as strown over the sky), literally or figuratively:--star. G4766
Use: TDNT-1:503,86 Noun Masculine
HE Strong: H3556 H6635

1) a star
Strong: G792
Word: ἀστήρ
Transliter: astēr
Pronounc: as-tare'
Probably from the base of G4766; a star (as strown over the sky) literally or figuratively: - star.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G792
aster Synonym: 798 < 1 (proth.) + W. ster- ([Licht] ausstreuen); vgl. 4766; Subst.mask. (24)
 Gräz.: übertr. auch für Gottheiten, Himmelswesen und Engel.
 
 I.) d. Stern
  1) eigtl. und bildl.: ein Meteor, Himmelskörper, Gestirne. Ge 15:5 22:17 1Ch 27:23 Isa 13:10 Mt 2:2 24:29 1Co 15:41* ua.
  2) symbolisch: untergeordnete Autoritäten als moralische Lichtträger in d. "Nacht" dieser Welt - vgl. Ge 37:9 Jer 31:35 Da 12:3 Php 2:15 Jude 1:13 Re 1:16,20 2:1,28 3:1 8:11,12 12:1,4 22:16
 
 Wortfamilie:
 
 796 astrape
 < Abl. 792; Subst.fem. (9)
 I.) d. Blitz
 
 797 astrapto
 < 796; Vb. (2)
 I.) blitzen
 
 4015 peri-astrapto
 < 4012 + 797; Vb. (2)
 I.) tr.: umblitzen
 II.) intr.: um...herum aufblitzen
 
 1823 ex-astrapto
 < 1537 + 797, (w. heraus-blitzen); Vb. (1)
 I.) aufblitzen
 
 798 astron
 < 792; Subst.neut. (4)
 I.) d. Gestirn
 
 5059 teras
 < Urspr. von 792; oder von: πελωρ; Subst.neut. (16)
 I.) Pl.: d. Wunder
 
Strong: G792
(astér)
probablemente de la base de G4766; estrella (como regada por el cielo), literalmente o figurativamente:- estrella.
----
Diccionario Tuggy
ἀστήρ
, έρος, . Estrella, astro. A.T. Casi siempre כּוֹכָב , Deu 4:19. צָבָא , Dan 8:10. צְבָא הַשָּׁמַיִם , Jer 8:2. N.T., Mat 2:2; Mat 2:7; Mat 2:9-10; Mat 24:29; Mar 13:25; 1Co 15:41; Jud 1:13; Rev 1:16; Rev 2:1; Rev 2:28; Rev 3:1; Rev 6:13; Rev 8:10; Rev 8:11; Rev 8:12; Rev 9:1; Rev 12:1; Rev 12:4; Rev 22:16.
----
Diccionario Vine NT
aster (ἀστήρ, G792)
, una estrella (Mat 2:2-10 ; Mat 24:29; Mar 13:25; 1Co 15:41 ; Rev 6:13 ; Rev 8:10-12; Rev 9:1; Rev 12:1, Rev 12:4). Se usa metafóricamente: (a) de Cristo, como «la estrella de la mañana», figurativo de la proximidad del día en que aparecerá como el «sol de justicia», para regir la tierra en paz, acontecimiento este que irá precedido por el arrebatamiento de la Iglesia (Rev 2:28 ; Rev 22:16); la promesa de lo primero al vencedor es sugerente de un especial interés personal en él y en su autoridad; (b) de los ángeles de las siete iglesias (Rev 1:16, Rev 1:20; Rev 2:1; Rev 3:1); (c) de ciertos falsos maestros, descritos como «estrellas errantes» (Jud 1:13), como si las estrellas, dispuestas para dar luz e indicar el camino, vinieran a ser el medio de engaño por movimientos irregulares.¶
2. astron (ἄστρον, G798) , prácticamente sinónimo del Nº 1. Se usa: (a) en forma singular en Hch 7:43 : «la estrella de vuestro dios Renfán», símbolo o figura de Saturno, adorado como un dios, evidentemente el mismo que Quiún en Amó 5:26 (Renfán era la deidad egipcia correspondiente a Saturno, el Quiún de los asirios); (b) en plural (Luc 21:25 ; Hch 27:20 ; Heb 11:12).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 843)
ἀστήρ (astēr), έρος (eros),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 3919; Strong 792; TDNT 1.503-1. LN 1.30 estrella, planeta (Hch 27:20; 1Co 15:41; Jud 1:13; Rev 1:16); 2. LN 1.33 ἀστὴρ πρωϊνός (astēr prōinos), estrella de la mañana (Rev 2:28; Rev 22:16+); 3. LN cf. 15.165-15.186 luz sobrenatural que guía (Mat 2:2, Mat 2:7, Mat 2:9-10), nota: normalmente interpretada como un cuerpo celestial, aunque, en su contexto, esta fuente de luz guiaba a una residencia particular, de ahí que no era una fuente común de luz celestial, para otra interpretación, ver la primera entrada: compárese con 14.046; 4. LN cf. 12.44 seres sobrenaturales (Mat 24:29; Mar 13:25; Rev 6:13; Rev 8:11-12), para otra interpretación de algunos de estos versículos, ver la primera entrada
Hомер Стронга: G792
Оригинал: αστηρ
Транслитерация: астэр
Произношение: асты́р
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: вероятно от основы G4766 - звезда; возм. метеорит. Словарь Дворецкого: αστηρ -ερος ο (dat. pl. αστρασι или αστρασι) 1) звезда Пр.: (αγγελλων φαος Ηους Гомер (X-IX вв. до н. э.); Σειριος α. Гесиод (IX в. до н. э.); αστερες πλανητες Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) метеор Пр.: (διατρεχοντες αστερες Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 3) небесное знамение Пр.: (αστερα ειναι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 4) метеорит Пр.: (α. πετρινος Диоген Лаэртский (III/IV вв. н. э.)) 5) сигнальный огонь, пламя Пр.: (δολιον αστερα λαμψαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 6) перен. светило, светоч, краса Пр.: (α. πατριδος Плутарх (ок. 46-126)) 7) зоол. морская звезда (Stella marina или Asterias) Аристотель (384-322 до н. э.) 8) астер (род самосветящегося камня) Плутарх (ок. 46-126)
Numéro de Strong: G792
Mot: ἀστήρ  (aster)
étoile(s) 13, astres 1; 24
Strong: G792
Word: ἀστήρ
aster {as-tare'}
可能源自G4766的字根;陽性名詞
➊一顆星,行星,星群
Strong: G792
ἀστήρ (astḗr) {as-tare'}
αστερη - aster provavelmente da raiz de G4766 tdnt - 1 503 86 n m 1 uma estrela


Webster Concordance (1833)
Strong: G792
Transliter & Pronounc: aster {as-tare'}
Total Webster Occurrences: 24

star, 11
Matt 2:2; Matt 2:7; Matt 2:9; Matt 2:10; 1Cor 15:41(2); Rev 2:28; Rev 8:10; Rev 8:11; Rev 9:1; Rev 22:16

stars, 13
Matt 24:29; Mark 13:25; 1Cor 15:41; Jude 1:13; Rev 1:16; Rev 1:20(2); Rev 2:1; Rev 3:1; Rev 6:13; Rev 8:12; Rev 12:1; Rev 12:4
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G792 - ἀστήρ, έρος, ὁ - [17 x]
Display settings Display settings
/ / 0.089 s.