SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5438 G5439 G5440 G5441 G5442         G5444G5445G5446G5447G5448

Strong: G5443
φυλή, ῆς, ἡ  [fylé]
1. kmen 2. národ [31]
Strong: G5443
Word: φυλη
Pronounc: foo-lay'
Orig: from 5453 (compare 5444); an offshoot, i.e. race or clan:--kindred, tribe. G5453 G5444
Use: TDNT-9:245,1280 Noun Feminine
HE Strong: H524 H1004 H1471 H3816 H4138 H4294 H4940 H7626

1) a tribe
1a) in the NT all the persons descending from one of the twelve sons of the patriarch, Jacob
2) a nation, people

For Synonyms see entry G5944
Strong: G5443
Word: φυλή
Transliter: phulē
Pronounc: foo-lay'
From G5453 (compare G5444); an offshoot that is race or clan: - kindred tribe.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5443
phule Synonyme siehe: G5867 < 5453; - vgl. 5444; Subst.fem. (31)
 I.) d. Stamm
  Eine Gruppe von Menschen welche durch Verwandschaft oder
  gemeinsamen Wohnort miteinander verbunden sind:
  1) von d. Juden die von einem d. zwölf Stämme Israels abstammen. Daß in Re 7:5-8 d. Stamm Dan weggelassen und stattdessen Manasse aufgelistet wird hat seinen Grund viell. darin, daß d. Stamm Dan d. Götzendienst in Israel einführte (Rich 18:1-31) und, dass aufgrund Ge 49:16,17 nach Meinung von Irenäus auch d. Antichrist aus diesem Stamm kommen soll (22,Band VI,350 und 2,1732). Mt 19:28 24:30 Ro 11:1 Php 3:5 Heb 7:13,14 Re 1:7 5:5 7:4* ua.
  2) von d. Volksstämmen d. gesamten Erde: d. Rasse, d. Volk, d. Nation. Ge 12:3 28:14 Eze 20:32 Re 5:9 7:9 11:9 13:7 14:6
Strong: G5443
(fulé)
de G5453 (Compare G5444); retoño, i.e. raza o clan:- linaje, tribu.
----
Diccionario Tuggy
φυλή
, ῆς, . Tribu, nación, pueblo. A.T. אֻמָּה , Dan 3:7. בַּיִת , Éxo 2:1. גּוֹי , Sal. 71(72):17. לְאֹם , Pro 14:34. מוֹלֶדֶת , Gén 24:4. מַטֶּה , Éxo 31:2. מִשְׁפָּחָה , Gén 10:5. שֵׁבֶט , שֶׁבֶט , Gén 49:16. שְׁבָט , Esd 6:17. N.T.
A) Tribu de Israel: Mat 19:28; Luc 2:36; Luc 22:30; Hch 13:21; Rom 11:1; Flp 3:5; Heb 7:14; Stg 1:1; Rev 5:5; Rev 7:5-8; Rev 21:12.
B) Nación, pueblo : Mat 24:30; Rev 1:7; Rev 5:9; Rev 7:9; Rev 11:9; Rev 13:7; Rev 14:6.
----
Diccionario Vine NT
fule (φυλή, G5443)
, grupo de gente relacionados por parentesco o vecindad, clan, tribu. Se emplea: (a) de las gentes de la tierra (Mat 24:30 ; Rev 1:7 : «linajes»; Rev 5:9 : «linaje»; Rev 7:9; Rev 11:9; Rev 13:7; Rev 14:6); (b) de las tribus de Israel (Mat 19:28 ; Luc 2:36 ; Luc 22:30; Hch 13:21 ; Rom 11:1 ; Flp 3:5; Heb 7:13-14; Stg 1:1 ; Rev 5:5 ; Rev 7:4-8; Rev 21:12).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5876)
φυλή (phylē), ῆς (ēs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 4751, 8657; Strong 5443; TDNT 9.245-1. LN 10.2 tribu, generalmente en relación con uno o más de los doce clanes que llevan los nombres de los hijos de Jacob (es decir, Israel), (Luc 2:36); 2. LN 11.56 nación, un pueblo (Mat 24:30; Rev 1:7); 3. LN 11.15 todo el pueblo de Dios (Stg 1:1+), ver 1557
Hомер Стронга: G5443
Оригинал: φυλη
Транслитерация: фулэ
Произношение: фили́
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G5453 (cженский род G5444) - 1. колено; 2. племя. Словарь Дворецкого: φυλη η Фила (дем в атт. филе Οινηις) Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.)
Numéro de Strong: G5443
Mot: φυλή  (phule)
tribu, tribus ; 31
Strong: G5443
Word: φυλή
phule {foo-lay'}
源自G5453(參G5444);陰性名詞
➊部族ⓐ在新約中指族長雅各的十二個兒子的所有後裔
➋國家,民族
Strong: G5443
φυλή (phylḗ) {foo-lay'}
φυλη - phule de G5453 cf G5444 tdnt - 9 245 1280 n f 1 tribo 1a no nt todas as pessoas que descendem de um dos doze filhos do patriarca jaco 2 nacao povo sinonimos ver verbete G5944


Webster Concordance (1833)
Strong: G5443
Transliter & Pronounc: phule {foo-lay'}
Total Webster Occurrences: 31

kindred, 2
Rev 5:9; Rev 14:6

kindreds, 4
Rev 1:7; Rev 7:9; Rev 11:9; Rev 13:7

tribe, 19
Luke 2:36; Acts 13:21; Rom 11:1; Phil 3:5; Heb 7:13; Heb 7:14; Rev 5:5; Rev 7:5(3); Rev 7:6(3); Rev 7:7(3); Rev 7:8(3)

tribes, 6
Matt 19:28; Matt 24:30; Luke 22:30; Jas 1:1; Rev 7:4; Rev 21:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5443 - φυλή, ῆς, ἡ - [318 x]
Display settings Display settings
/ / 0.16 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version