SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1482 G1483 G1484 G1485 G1486         G1488G1489G1490G1491G1492

Strong: G1487
εἰ  [ej]
(část. a sp.) 1. (sp. podmínková) jestliže, když, -li ¦¦ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ (*Mt 4:3) jsi-li syn Boží ¦ εἰ ἦν προφήτης (*L 7:39) kdyby (to) byl prorok (překl. se řídí podle apodose) 2. (v nepřímých otázkách) zda, jestli, zdali ¦¦ ἐπηρώτησεν εἰ ... Γαλιλαῖός ἐστιν (*L 23:6) zeptal se, zda ... je Galilejec 3. v přímých otázkách odpovídá tázácí část. n. „:” a nepřekládá se: εἴ τι βλέπεις; (*Mk 8:23) vidíš něco? 4. (po slovesech citového hnutí, vůle) že, aby ¦¦ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν (*Mk 15:44) Pilát se podivil, že už umřel ¦ διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω (*Fp 3:12) ale snažím se, abych i dosáhl 5. (podle hebr. אִם ) zajisté ne ¦¦ εἰ δοθήσεται (*Mk 8:12) (určitě) nebude dáno 6. (s dalšími část.:) εἰ μή (po záporu) vyjma, kromě, leč, nýbrž, jen; (zř. bez záporu:) ale, nicméně ¦ εἰ καί n. καὶ εἰ i když, třebaže ¦ εἴτε ... εἴτε viz εἴτε ¦ εἰ δὲ μή (γε) když ne, jinak ¦ εἴ γε jen když, pokud však 7. εἰ μήν (*Žd 6:14) jistě, určitě, zajisté [502]
Strong: G1487
Word: ει
Pronounc: i
Orig: a primary particle of conditionality; if, whether, that, etc.:--forasmuch as, if, that, (al-)though, whether. Often used in connection or composition with other particles, especially as in 1489, 1490, 1499, 1508, 1509, 1512, 1513, 1536, 1537. See also 1437. G1489 G1490 G1499 G1508 G1509 G1512 G1513 G1536 G1537 G1437
Use: Conjunction
HE Strong:

1) if, whether
Strong: G1487
Word: εἰ
Transliter: ei
Pronounc: i
A primary particle of conditionality;
if whether6
that etc.: - forasmuch as if that ([al-]) though whether. Often used in connection or composition with other particles especially as in G1489 G1490 G1499 G1508 G1509 G1512 G1513 G1536 and G1537. See also G1437.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1487
ei < ig. Lokativ Sg.: in d. Falle...; so; --> wie; Partikel d. Bedingung; Part. (507)
 I.) wenn
  1) in Bedingungssätzen:
   1a) ει + Ind.: Realis Eine konkrete Bedingung wird als bereits verwirklicht angenommen, es wird jedoch nicht unbedingt eine persönliche Ansicht über Wirklichkeit oder Verwirklichung der Bedingung ausgedrückt. Die Schlußfolgerung jedoch wird als notwendig und zwingend hingestellt, es ist eine logische Schlußfolgerung. Wenn A gilt, dann gilt B unweigerlich. Die Zeitform drückt im Vordersatz und im Nachsatz den gewünschten Aspekt aus. Mt 12:27,28 24:22 26:33 27:40 Mr 3:26 13:20 Ro 8:9 Col 1:23 2Ti 2:11 Re 20:15* uva.
   1b) ει + Ind. Impf./Aor. mit (oder ohne) αν im Nachsatz: Irrealis Die Bedingung wird als unwirklich hingestellt. Die Schlußfolgerung ist zwar notwendig, aber weil die Bedingung unwirklich ist, selbst auch unwirklich. Wenn A gelten würde (es gilt aber nicht), so würde unweigerlich auch B gelten (aber da A nicht gilt, gilt B auch nicht). Die Zeitform drückt im Vordersatz und im Nachsatz den gewünschten Aspekt aus. Zeitstufe der nicht vorhandenen Bedingung im Vordersatz ergibt sich aus dem Textzusammenhang. Mt 11:21 26:24 Lu 7:39 Joh 9:41 15:22 18:30 Heb 4:8 Mt 11:21 Ro 9:29 1Co 2:8 1Jo 2:19* uva.
   1c) ει + Opt.: Potentialis Die Bedingung erscheint als möglich oder zumindest denkbar, jedoch ohne eine Aussage über Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit zu machen; also ein nur gedachter Fall. z.B.: "Wenn es sein sollte (was ich mir vorstellen könnte),..." Ac 20:16 24:19 1Co 14:10 15:37 1Pe 3:14,17
  2) ει + Ind. nach Zeitwörtern d. Verwunderung ausdrücken, manchmal, aber nicht immer mit d. Moment des Zweifels: daß... (2,442; 1,130). Mr 15:44 Ac 26:23 2Co 11:15 1Jo 3:13
  3) ει + Ind. wie in LXX in Schwüren und Eiden: wenn ... doch; Ge 14:23 Nu 14:30 1Sa 14:45 2Sa 3:25 Ps 95:11 Mr 8:12 Heb 3:11 4:3,5
  4) in Schlußfolgerungen: wenn...; da...; Mt 7:11 Joh 7:23 Heb 7:15* ua.
  5) in direkten und indirekten Fragesätzen: ob...; daß...; ist es erlaubt? Ge 17:17 Mt 12:10 Lu 13:23 Ac 19:2 1Co 3:12 2Co 13:5 Php 3:12* ua.
 Wortfamilie:
 1489 ei ge
 < 1487 + 1065; Part. (5)
 I.) wenn doch
  1) wenn nämlich, wenn je, wenn wirklich, wenn anders, insofern ja..., wenigstens wenn..., "in d. Tat".
 1490 ei de me (ge)
 < 1487, 1161, und 3361 (manchmal noch mit 1065); Part. (14)
 I.) wenn aber nicht
  1) andernfalls..., wo nicht..., sonst
 1499 ei kai
 < 1487 + 2532; Part. (22)
 I.) wenn auch
  1) ob auch, falls, obgleich, wenn schon, obwohl.
 1508 ei me
 < 1487 + 3361; Part. (92)
 I.) wenn nicht
  1) wo nicht..., doch, außer, vielmehr, nur daß..., sondern
 1509 ei meti
 < 1508 + 5100; Part. (3)
 I.) wenn nicht etwa
  1) es sei denn..., daß..., außer...,
 1512 ei-per
 < 1487 + 4007; Part. (6)
 I.) wenn nämlich
  1) wenn wirklich..., so gewiß..., wenn anders..., selbst wenn...,
 1513 ei pos
 < 1487 + 4458; Part. (4)
 I.) ob irgendwie
  1) wenn irgendwie, ob etwa, ob vielleicht.
 1535 ei-te
 < 1487 + 5037; Part. (65)
 I.) ob ... oder ob
  1) eite ... eite: sowohl wenn ... als wenn, sei es daß ... oder daß.
 1536 ei tis
 < 1487 + 5100; Part. (79)
 I.) jeder, der ...
  1) alles was...
 1893 ep-ei
 < 1909 + 1487; Konj. (26)
 I.) weil
  1) begründend: da (ja)..., denn (sonst)..., da doch...,
 1894 epei-de
 < 1893 + 1211; Part. (10)
 I.) zeitl.: nachdem
  1) sobald einmal..., als nun..,
 II) begründend: weil nun
  1) da einmal..., da gerade..., da ja..., weil denn...,
 1895 epeide-per
 < 1894 + 4007; Part. (1)
 I.) da nun einmal
  1) nimmt auf etw. bereits bekanntes Bezug: da eben...,
 1437 ean
 < 1487 + 302; Konj. (351)
 I.) falls
  1) wenn (hypothetisch, d.h. unter Umständen zu erwarten), im Falle daß...; verneint: falls nicht, wenn nicht, außer wenn, außer, ohne daß...; sei es daß ... oder, daß...; falls anders; gesetzt denn Fall, daß...; "nehmen wir einmal an, daß...".
 3362 ean me
 < siehe: 1437
Strong: G1487
(ei)
partícula primario de condición; si, si acaso, que, etc.:- quizá. Como en G1489, G1490, G1499, G1508, G1509, G1512, G1513, G1536, G1537. Véase también G1437.
----
Diccionario Tuggy
εἰ
. conj. condicional. (Ver también ἐάν, 1437).
A) Condición tipo I, en la cual se supone que la prótasis sea verdadera. Se usan tiempos primarios, pero a veces aun el tiempo aoristo (pres., tiempo futuro o tiempo perfecto del indic. en la prótasis la cual se introduce con εἰ). Algunas veces Pablo la deja sin verbo, que se entiende del contexto. Si, siendo que, ya que, puesto que : Mat 4:3; Mat 5:29-30; Mat 6:30; Mat 7:11; Mat 8:31; Mat 24:24; Mat 26:33; Mar 14:29; Mar 15:44; Luc 11:13; Luc 12:28; Luc 16:11-12; Luc 22:42; Jua 7:23; Jua 13:14; Jua 13:17; Hch 4:9-10; Hch 5:39; Hch 11:17; Rom 2:17; Rom 6:8; Rom 8:10; Rom 8:17; Rom 11:6; Rom 11:18; 2Co 11:15; Col 2:20; 2Ti 2:12-13; Heb 7:15; 1Pe 1:17; 1Pe 2:20; 1Jn 3:13; 1Jn 4:11.
B) Condición tipo II, en la cual se supone una situación contraria a la realidad. La prótasis se introduce con εἰ, y usa el indic. de un tiempo secundario (imperf., aor., o plperf.), y en la apódosis, tiempo secundario y ἂν. Algunas veces no se encuentra ἂν : Mat 11:21; Mat 23:30; Mat 24:43; Mar 13:20; Luc 7:39; Luc 19:42; Jua 9:33; Jua 15:22; Jua 15:24; Jua 19:11.
C) Algunos usos especiales.
1) εἰ con el modo subjuntivo Puede que sea error gramatical, pero también se encuentra en los poetas antiguos: Flp 3:12; Rev 11:5.
2) Con el opta.: Hch 20:16; Hch 24:19; Hch 25:20; 1Co 14:10; 1Co 15:37; 1Pe 3:14; 1Pe 3:17.
3) Como si fuera un juramento. Seguro que no : Mar 8:12; Heb 3:11; Heb 4:3; Heb 4:5.
4) Como interrogativo. Que si es, debemos : Mat 12:10; Mat 19:3; Mar 10:2; Luc 13:23; Luc 22:49; Hch 1:6; Hch 7:1; Hch 19:2; Hch 21:37; Hch 22:25.
5) Con preguntas indirectas: Mat 26:63; Mat 27:49; Mar 3:2; Mar 15:36; Mar 15:44; Luc 6:7; Luc 14:31; Hch 17:11; Hch 25:20; 1Co 7:16; 2Co 13:5; Flp 3:12; 1Jn 4:1.
6) Dando, en discurso indirecto, el sentido de que : Hch 26:23.
D) En combinaciones con otras partículas.
1) εἰ ἄρα. Casi una pregunta. Si por acaso : Mar 11:13; Hch 8:22; Hch 17:27.
2)εἴ γε. Ver εἴγε, 1489. Si en verdad, por cuanto : 2Co 5:3; Efe 3:2; Efe 4:21; Col 1:23.
3)εἰ δὲ καὶ. Pero si, y si, y aún si : Luc 11:18; 1Co 4:7; 2Co 4:3; 2Co 11:6.
4)εἰ δὲ μή. Y si no, de otro modo : Jua 14:2; Jua 14:11; Rev 2:5; Rev 2:16.
5)εἰ καί. Aunque, a pesar de que : Luc 11:8; Luc 18:4; 2Co 4:16; 2Co 7:8; 2Co 12:11; Flp 2:17.
6)εἰ μὲν γάρ. Porque si en verdad : Textus Receptus Hch 25:11; 2Co 11:4; Textus Receptus Heb 8:4.
7)εἰ μὲν οὖν. Por lo tanto si en verdad, entonces si : Hch 19:38.
8)εἰ μέντοι. Si acaso en verdad : Stg 2:8.
9)εἰ οὖν. Por lo tanto si : Mat 6:23; Luc 11:36; Luc 12:26; Jua 13:14; Jua 18:8; Col 3:1; Flm 1:17.
10)εἴπερ. Ver 1512. Si en verdad, siendo que, ya que : Rom 3:30; Rom 8:9; Rom 8:17; 1Co 8:5; 1Co 15:15; 2Ts 1:6. 1
1)εἴ πως o εἴπως. Ver 1513. Si de alguna manera : Hch 27:12; Rom 1:10; Textus Receptus Rom 11:14; Flp 3:11. 1
2)εἴτεεἴτε. sisi, sio si. Ver εἴτε, 1535. 1
3) Con el pronombre indef. εἴ τις, εἴ τι. Si alguno, quien quiera que : Mat 16:24; Mat 18:28; Mar 4:23; Mar 9:35; Luc 9:23; Luc 14:26; Rom 8:9; 1Ti 3:1; 1Ti 3:5; 1Ti 5:4; 1Ti 5:8; 1Ti 5:16; Rev 11:5.
E) Con negativos.
1) εἰ μή. A menos que, si no, sino : Mat 5:13; Mat 11:27; Mat 12:24; Mat 16:4; Mar 6:5; Jua 3:13; Rom 7:7; Gál 1:19.
2) εἰ μήτι. A menos que en verdad, a menos que por casualidad : Luc 9:13; 1Co 7:5; 2Co 13:5.
3)εἰ οὐκ. Si no, siendo que no, aunque no, ya que no : Mat 26:42; Luc 11:8; Luc 16:31; Luc 18:4; Jua 5:47; Jua 10:37; Rom 11:21; 1Co 7:9; 1Co 9:2; 1Co 11:6; 1Co 15:29; 1Co 16:22.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1623)
εἰ (ei): normalmente condicional pt.; ≡ Strong 1487 & 1489 & 1490 & 1499 & 1508 & 1509 & 1536-1. LN 89.65 si, indicador de una condición, real, hipotética, existente, o contraria a los hechos (Mat 4:3; Mat 11:21; Mat 26:42; Luc 19:42); 2. LN 89.30 porque, ya que; indicador de causa o razón (Mat 6:30; Rom 6:8); 3. LN 90.26 que, si; indicador de una pregunta indirecta (Mar 15:44; Jua 9:25); 4. LN 89.131 εἰ μή (ei mē), excepto que (Mat 5:13; Mat 11:27)
Hомер Стронга: G1487
Оригинал: ει
Транслитерация: еи
Произношение: и
Часть речи: Союз
Этимология: первичная частица женский род conditionality - частица со знач.: 1. условное если, если б, если же, так как; 2. вопросительноели; 3. в еврейской клятве: нет не, воистину не, клянусь что не (например, в Мк 8:12 греч. ει δοΘησεται, букв. "если дастся" переводиться на русск. "нет не дастся"; см. т. ж. Евр 3:11, 4:3, 5) Словарь Дворецкого: ει эп. -дор. тж. αι (in crasi: εαν и ην = ει αν; κει = και ει) 1) (conj. в условных предложениях, с ind. , conjct. или opt. ) если, если бы Пр.: ει βουλει, ερου αυτον Платон (427-347 до н. э.) — если хочешь, спроси его; ουκ αν νησων εκρατει, ει μη τι καη ναυτικον ειχεν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — (Агамемнон) не владел бы островами, если бы не имел хоть какого-нибудь флота; τα αγωγιμα, ει τι ηγον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — груз, если таковой был (досл. если что-л. перевозили); ει δ΄ αναγκαιον ειη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если же оказалось бы необходимым; ει τις αντειποι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — всякий, кто стал бы возражать; иногда — обусловленное следствие опускается: ει μεν συ τι εχεις προς ημας λεγειν, (sc. λεγε) - ει δε μη, ημεις προς σε εχομεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если у тебя есть, что сказать нам, говори, - если же нет, то у нас есть, что сказать тебе; в — сочетании с другими словами, преимущ. частицами: ει μη (лат. nisi) — если не, разве только; ει με ει τις υπολαβοι … Платон (427-347 до н. э.) — разве только если предположить …; ει με δια τεν εκεινου μελλησιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — если бы не его медлительность; ει δε — если же, а то: ει δε συ μεν μευ ακουσον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — а то вот послушай меня; ει δε μη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.) — если же нет, а (не) то, в противном случае; ει δ΄ αγε(τε) Гомер (X-IX вв. до н. э.) — ну же, ну-ка, давай(те), итак; ει και — даже если, хотя (бы) и: φησουσι με σοφον ειναι, ει καη μη ειμι Платон (427-347 до н. э.) — станут говорить, что я мудр, хотя я и не таков; καη ει — если (бы) даже; καη ει βουλοιντο απιεναι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — если бы даже они захотели уйти; ει τις (αλλος) — кое-кто, кто-л. ; οι αλλοι απωλοντο υπο των πολεμιων, καη ει τις νοσω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — одни погибли от рук неприятеля, иные от болезни; ει τις αλλη δυστυχεστατη γυνη Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — несчастнейшая из женщин, какая когда-л. существовала; ει τι αλλο χρησιμον ην Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — все, что только могло оказаться полезным 2) (conj. в косвенных вопросах - простых) ли, не …ли (и двойных) ли …или Пр.: (ει …η или ειτε) ηρωτησεν, ει ηδη αποκεκριμενοι ειεν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — он спросил, дали ли они уже ответ; τι γαρ ηδειν, ει τι κακεινος ειχε σιδηριον ; Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — почем я знал, не было ли и у него какого-л. оружия?; иногда — с опущением подчиняющего глагола или оборота: εδοκει καλεσαι εκεινους, ει βουλοιντο ξυμμαχιαν ποιησασθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — было решено пригласить их (чтобы выяснить или спросить), не хотят ли они заключить военный союз 3) (conj. после глаголов, выражающих удивление, негодование и т. п. = οτι) что Пр.: αγανακτω, ει, α νοω, με οιος τ΄ ειμη ειπειν Платон (427-347 до н. э.) — мне досадно, что я не в состоянии выразить того, что думаю; συ δ΄ ουκ επαιδει, τωνδε χωρης ει φρονεις ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — и тебе не стыдно, что ты думаешь иначе, чем они? 4) (частица в пожеланиях) о, если бы Пр.: ει γαρ τοσαυτην δυναμιν ειχον, ωστε … Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — о, если бы я имел такую силу, чтобы ….
Numéro de Strong: G1487
Mot: εἰ  (ei)
si, s'il, est-il, qu'il, ... ; 290
Strong: G1487
Word: εἰ
ei {i}
條件句用的連接詞;連接詞
➊如果,倘若,要是;是否,是不是;只要,但願,巴不得;就是……(徒26:23;後接名詞子句,有時不必譯出)既然(羅15:27);雖然(路11:13)
Strong: G1487
εἰ (ei) {i}
ει - ei particula primaria de condicionalidade conj 1 se


Webster Concordance (1833)
Strong: G1487
Transliter & Pronounc: ei {i}
Total Webster Occurrences: 290

Although, 1
Mark 14:29

Are, 1
Acts 7:1

few, 1
Luke 13:23

for, 3
John 5:46; 1Cor 2:8; Heb 7:15

Forasmuch, 1
Acts 11:17

if, 241
Matt 4:3; Matt 4:6; Matt 5:29; Matt 5:30; Matt 6:23; Matt 6:30; Matt 7:11; Matt 8:31; Matt 10:25; Matt 11:14; Matt 11:21; Matt 11:23; Matt 12:7; Matt 12:26; Matt 12:27; Matt 12:28; Matt 14:28; Matt 17:4; Matt 18:8; Matt 18:9; Matt 19:10; Matt 19:17; Matt 19:21; Matt 22:45; Matt 23:30; Matt 24:24; Matt 24:43; Matt 26:24; Matt 26:39; Matt 26:42; Matt 27:40; Matt 27:42; Matt 27:43; Mark 3:26; Mark 9:23; Mark 11:13; Mark 11:26; Mark 13:22; Mark 14:21; Mark 14:35; Mark 15:44; Luke 4:3; Luke 4:9; Luke 6:32; Luke 7:39; Luke 10:13; Luke 11:13; Luke 11:19; Luke 11:20; Luke 11:36; Luke 12:26; Luke 12:28; Luke 12:39; Luke 12:49; Luke 16:11; Luke 16:12; Luke 16:31; Luke 17:6; Luke 19:42; Luke 22:42; Luke 23:31; Luke 23:35; Luke 23:37; Luke 23:39; John 1:25; John 3:12; John 4:10; John 5:47; John 7:4; John 7:23; John 8:19; John 8:39; John 8:42; John 8:46; John 9:41; John 10:24; John 10:35; John 10:37; John 10:38; John 11:12; John 11:21; John 11:32; John 13:14; John 13:17; John 13:32; John 14:7; John 14:28; John 15:18; John 15:19; John 15:20(2); John 18:8; John 18:23(2); John 18:36; John 20:15; Acts 4:9; Acts 5:39; Acts 8:22; Acts 8:37; Acts 13:15; Acts 16:15; Acts 17:27; Acts 18:14; Acts 18:15; Acts 19:38; Acts 19:39; Acts 20:16; Acts 23:9; Acts 25:11(2); Acts 27:39; Rom 3:3; Rom 3:5; Rom 3:7; Rom 4:2; Rom 4:14; Rom 5:10; Rom 5:15; Rom 5:17; Rom 6:5; Rom 6:8; Rom 7:16; Rom 7:20; Rom 8:10; Rom 8:11; Rom 8:13(2); Rom 8:17; Rom 8:25; Rom 8:31; Rom 9:22; Rom 11:6(2); Rom 11:12; Rom 11:15; Rom 11:16(2); Rom 11:18; Rom 11:21; Rom 11:24; Rom 12:18; Rom 14:15; Rom 15:27; 1Cor 6:2; 1Cor 7:9; 1Cor 7:15; 1Cor 8:13; 1Cor 9:2; 1Cor 9:11(2); 1Cor 9:12; 1Cor 9:17(2); 1Cor 10:30; 1Cor 11:6(2); 1Cor 11:31; 1Cor 12:17(2); 1Cor 12:19; 1Cor 14:35; 1Cor 15:2; 1Cor 15:12; 1Cor 15:13; 1Cor 15:14; 1Cor 15:16; 1Cor 15:17; 1Cor 15:19; 1Cor 15:29; 1Cor 15:32(2); 2Cor 2:2; 2Cor 3:7; 2Cor 3:9; 2Cor 3:11; 2Cor 5:14; 2Cor 11:4; 2Cor 11:30; Gal 1:10; Gal 2:14; Gal 2:17; Gal 2:18; Gal 2:21; Gal 3:18; Gal 3:21; Gal 3:29; Gal 4:7; Gal 4:15; Gal 5:11; Gal 5:15; Gal 5:18; Gal 5:25; Phil 1:22; Col 2:20; Col 3:1; 1Thess 4:14; 1Tim 5:10(5); 2Tim 2:11; 2Tim 2:12(2); 2Tim 2:13; Phlm 1:17; Phlm 1:18; Heb 2:2; Heb 4:3; Heb 4:5; Heb 4:8; Heb 7:11; Heb 8:4; Heb 8:7; Heb 9:13; Heb 11:15; Heb 12:7; Heb 12:8; Heb 12:25; Jas 2:8; Jas 2:9; Jas 2:11; Jas 3:14; Jas 4:11; 1Pet 1:6; 1Pet 1:17; 1Pet 2:19; 1Pet 2:20(2); 1Pet 3:17; 1Pet 4:14; 1Pet 4:16; 1Pet 4:17; 1Pet 4:18; 2Pet 2:4; 2Pet 2:20; 1John 2:19; 1John 3:13; 1John 4:11; 1John 5:9

it, 2
Mark 10:2; Luke 14:3

lawful, 3
Matt 12:10; Matt 19:3; Acts 22:25

Lord, 2
Luke 22:49; Acts 1:6

May, 1
Acts 21:37

me, 1
Acts 22:27

no, 1
Mark 8:12

not, 1
Heb 3:11

own, 1
Matt 20:15

perhaps, 1
1Cor 15:37

that, 5
Mark 9:42; Luke 17:2; Acts 26:8; Acts 26:23(2)

them, 1
Acts 19:2

there, 1
2Cor 8:12

though, 1
2Cor 13:4

whether, 21
Matt 26:63; Matt 27:49; Mark 3:2; Mark 15:36; Mark 15:44; Luke 6:7; Luke 14:28; Luke 14:31; Luke 23:6; John 9:25; Acts 4:19; Acts 5:8; Acts 10:18; Acts 17:11; Acts 19:2; Acts 25:20; 1Cor 7:16(2); 2Cor 2:9; 2Cor 13:5; 1John 4:1
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1487 - εἰ - [528 x]
Display settings Display settings