SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1058 G1059 G1060 G1061 G1062         G1064G1065G1066G1067G1068

Strong: G1063
γάρ  [gar]
(část.; jednotlivé význ. se na mnohých místech překrývají!) 1. (zdůvodňující n. vysvětlující) neboť, totiž, vždyť; protože ¦¦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων (*Mk 1:22) protože je učil jako ten, kdo má moc n. učil je totiž ... ¦ αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ (*Mt 1:21) on totiž spasí svůj lid 2. (dovozující: v otázkách, odpovědích a zvoláních) tedy, přece; pak ¦¦ τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον (*Mt 9:5) co je (tedy) / vždyť co je snadnější? ¦ τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; (*Mt 27:23) copak udělal špatného? ¦ καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ (*Sk 16:37) a teď nás chtějí potají poslat pryč? To (přece) ne! 3. (navazující) však, ovšem ¦¦ ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ (*Ř 5:7) ale za dobrého (člověka) 4. (potvrzující) vskutku, opravdu, zajisté ¦¦ ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν (*1Te 2:20) ano, vy jste naše sláva 5. καὶ γάρ neboť také, vždyť i, totiž (slučovací význ. καί je zde někdy oslaben) [1041]
Strong: G1063
Word: γαρ
Pronounc: gar
Orig: a primary particle; properly, assigning a reason (used in argument, explanation or intensification; often with other particles):--and, as, because (that), but, even, for, indeed, no doubt, seeing, then, therefore, verily, what, why, yet.
Use: Conjunction
HE Strong:

1) for
Strong: G1063
Word: γάρ
Transliter: gar
Pronounc: gar
A primary particle; properly assigning a reason (used in argument explanation or intensification; often with other particles): - and as because (that) but even for indeed no doubt seeing then therefore verily what why yet.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1063
gar < ge + ar (gewiß-sich fügend, gewiß sonach...); nie am Anfang stehend;
 bezieht sich auf d. Wort nachdem es steht; vgl. auch: 1069; Konj. (1042)
 
 I.) begründend: denn
  1) Mt 1:21 Ac 19:40 Ro 11:1 1Co 5:7 2Co 2:9,10 Heb 5:12 Jas 1:7* uva.
 
 II.) erklärend: nämlich
  1) Mt 12:40,50 Joh 3:16 Ro 7:2 1Co 16:5* ua.
 
 III.) folgernd: doch
  1) beteuernd (bei Schlußfolgerungen, Fragen, Antworten): also...; Ac 16:37 Ro 15:27 1Co 9:19 2Co 5:4 Heb 12:3 Jas 1:7 1Pe 4:15
 
 IV.) fortführend, bestätigend oder bekräftigend: allerdings
  1) bei Paulus: (ja) fürwahr...; freilich...; Ro 1:18 2:25 4:3,9 5:7 Ro 12:3 14:5 1Co 10:1 2Co 1:12 10:12 11:5 Ga 1:11 5:13 1Ti 2:5
Strong: G1063
(gár)
partícula primario; propiamente asignando una razón (usada en discusión, argumentación, explicación o intensificación; a menudo con otras partículas:- acontecer, consistir.
----
Diccionario Tuggy
γάρ
.Conjunción pospuesta. A veces no sirve más que para reforzar la expresión.
A) Causa o razón. Porque.
1) abs.: Mar 1:22; Luc 1:15; Jua 2:25; Hch 2:25; Rom 1:9; 1Co 11:5 etc.
2) Con otras partículas y conjunciones.
A)καὶ γὰρ : Mat 8:9; Mar 10:45; Luc 6:32-33; Luc 7:8; Luc 11:4; Luc 22:37; Jua 4:23; Jua 4:45; Hch 19:40; Rom 11:1; Rom 15:3; Rom 16:2; 1Co 5:7; 2Co 2:10; Heb 5:12; Heb 12:29.
B) ἰδοὺ γὰρ : Luc 1:44; Luc 1:48; Luc 6:23; Luc 17:21; Hch 9:11; 2Co 7:11.
C) τε γάρ : Rom 1:26; Rom 7:7; Heb 2:11.
D)μὲν γὰρ : Hch 13:36; Hch 23:8; Hch 28:22; Rom 2:25; 2Co 9:1; 2Co 11:4; Heb 7:18; Heb 12:10.
E) καὶ γὰρ οὐ : 1Co 11:9.
F) ὅτι μὲν γὰρἀλλά : Hch 4:16-17.G) οὐ γάρ : Mat 9:13; Mat 10:20; Mar 4:22; Mar 6:52; Luc 6:43; Hch 2:34; Rom 1:16; Rom 2:11; Rom 4:13; 1Co 1:17; 2Co 1:8; Gál 4:30; y muchas veces μὴ γάρ : Stg 1:7.
H) οὐδὲ γάρ : Luc 20:36; Jua 5:22; Jua 8:42; Rom 8:7; Gál 1:12.
I) οὔτε γὰροὔτε : 1Ts 2:5.
3) A veces γὰρ se repite.
A) Para introducir varios argumentos como prueba de lo dicho: Jua 8:42; 1Co 16:7; 2Co 11:19-20.
B) Donde una cláusula confirma la otra: Mat 3:2-3; Mat 10:19-20; Jua 3:19-20; Jua 5:21-22; Jua 5:46; Hch 2:15; Rom 6:14; Rom 8:2-3.
4) A veces γὰρ se repite 3, 4, o 5 veces: Mat 16:25-27; Mar 8:35-38; Luc 9:24-26; Rom 1:16-18; Rom 4:13-15; 1Co 9:15-17; 2Co 3:9-11.
5) Donde lo general confirma lo espacífico: Mat 7:8; Mat 13:12; Mat 22:14; Mar 4:22; Mar 4:25.
6) Donde lo específico confirma lo general: Mar 7:10; Luc 12:52; Rom 7:2; 1Co 12:8.
B) γὰρ se usa para explicar lo dicho. porque, pues : Mat 12:40; Mat 12:50; Mat 23:3; Mat 24:38; Mar 7:3; Luc 9:14; Jua 3:16; Jua 4:8-9; Heb 3:4; 2Pe 2:8.
C) Ciertamente, en efecto, pues si : Hch 16:37; Rom 15:27; 1Co 9:19; 2Co 5:4; Heb 12:3; Stg 1:7; 1Pe 4:15.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1142)
γάρ (gar): c.; ≡ Strong 1063-1. LN 89.23 porque, por, un indicador para mostrar causa o razón de algo; también, para explicar o inferir algo, inclusive para mostrar continuidad (Jua 2:25); 2. LN 91.1 entonces, y, indicador de una nueva oración, para expresar transición, con frecuencia puede obviarse la traducción (Mat 2:2), ver BAGD y consultar la gramática, para un análisis más profundo.
Γαραδηνός (Garadēnos), οῦ (ou),(ho): (Mat 8:28 v.l.); ver 1123
Hомер Стронга: G1063
Оригинал: γαρ
Транслитерация: гар
Произношение: га́р
Часть речи: Союз
Этимология: первичная частица - частица со знач. логического подчеркивания 1. (для обоснования) ибо, потому что; 2. (для пояснения) а именно; 3. (для подтверждения) действительно, в самом деле. Словарь Дворецкого: γαρ (α, Гомер (X-IX вв. до н. э.) in arsi тж. α) Пр.: (частица со знач. логического подчеркивания; ставится всегда после слова, к которому относится) 1) (для обоснования или пояснения) ведь, так как, ибо, же Пр.: εμπειρος γαρ ειμι της χωρας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — поскольку я знаком со страной; συ γαρ τουτων επιστημων Платон (427-347 до н. э.) — ты ведь знаешь толк в этом; ου γαρ που φησομεν Платон (427-347 до н. э.) — не утверждаем же мы 2) (для усиления противительного союза) да, же, -то Пр.: αλλ΄ ου γαρ δυναμαι Платон (427-347 до н. э.) — да не могу же я 3) (для пояснения или развития предыдущей мысли) а именно Пр.: τεκμηριον δε μοι τουτου τοδε αι μεν γαρ …, αι δε … Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — свидетельством этого служит, по-моему, следующее: — а именно, одни (обряды) …, другие же … 4) (для подтверждения предыдущего) дело в том что, действительно, в самом деле Пр.: καη γαρ ησαν αι Ιωνικαη πολεις Τισσαφερνους το αρχαιον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — и действительно, ионические города некогда принадлежали Тиссаферну 5) (в вопросах) разве?, неужели? Пр.: δοκω γαρ σοι παιζειν ; Плутарх (ок. 46-126) — так я, по-твоему, шучу?; ολωλε γαρ ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — неужели он погиб?; η γαρ ; или ου γαρ ; Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид) etc. — разве нет?, не так ли?, не правда-ли? 6) (в ответах) да, конечно, еще бы Пр.: ακηκοα γαρ Платон (427-347 до н. э.) — ну да, я слышал; ουκουν αναγκη εστη ; - Αναγκη γαρ ουν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — разве это не необходимо? - Конечно, необходимо; εστι γαρ ουτω Платон (427-347 до н. э.) — да, именно так 7) (для усиления вопроса) же, в самом деле Пр.: τις γαρ ; Платон (427-347 до н. э.) — кто же (именно)?; πως γαρ ; Платон (427-347 до н. э.) — как же так?; πως γαρ ου ; Платон (427-347 до н. э.) — как же иначе?, а как же?; ου γαρ μεμνημαι ; Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — как же мне не помнить? 8) (в восклицаниях, выражающих желание) да, пусть бы Пр.: ει (или ειθε - эп. αι) γαρ! — о, если бы или ах, пусть бы!; κακως γαρ εξολοιο! Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — да пропади ты пропадом!; ει γαρ εν τουτω ειη! Платон (427-347 до н. э.) — да если бы дело стало лишь за этим!.
Numéro de Strong: G1063
Mot: γάρ  (gar)
car 649, parce que, ... ; 1063
Strong: G1063
Word: γάρ
gar {gar}
基本質詞/語助詞;連結詞
➊(表示因由)因為
➋(表示釐清)因著
➌(表示推斷)所以,那麼,的確,當然
Strong: G1063
γάρ (gár) {gar}
γαρ - gar particula primaria conj 1 porque pois visto que entao


Webster Concordance (1833)
Strong: G1063
Transliter & Pronounc: gar {gar}
Total Webster Occurrences: 1064

(For, 1
Matt 6:32

(for, 2
Mark 6:14; Mark 14:40

(For, 2
Luke 8:29; John 4:8

(for, 3
John 19:31; John 21:7; John 21:8

(For, 1
Acts 8:16

(for, 1
Acts 13:8

(For, 3
Acts 21:29; Rom 2:13; Rom 5:13

(for, 1
Rom 7:1

(For, 7
Rom 9:11; 2Cor 5:7; 2Cor 6:2; 2Cor 10:4; Gal 2:8; Eph 5:9; Phil 3:18

(for, 1
Heb 7:11

(For, 1
Heb 7:21

(for, 1
Heb 10:23

(For, 2
Heb 12:20; 2Pet 2:8

always, 1
2Cor 4:11

and, 3
John 4:37; Acts 8:39; 2Tim 2:7

because, 5
John 3:19; John 10:26; Rom 3:2; Rom 4:15; 3John 1:7

But, 2
1Pet 4:15; 2Pet 1:9

doubt, 1
1Cor 9:10

even, 1
Jas 4:14

for, 999


glory, 1
2Cor 12:1

How, 1
Acts 8:31

indeed, 2
Rom 8:7; 1Thess 4:10

neither, 3
Luke 20:36; John 8:42; Acts 4:34

said, 1
John 7:41

seeing, 1
Acts 2:15

that, 1
Matt 26:12

then, 1
Phil 1:18

therefore, 1
Mark 8:38

verily, 2
Acts 16:37; Rom 15:27

what, 3
Matt 7:2; Acts 19:35; 1Cor 11:22

When, 2
Matt 1:18; Luke 12:58

Why, 4
Matt 27:23; Mark 15:14; Luke 23:22; John 9:30

yet, 3
Matt 15:27; Mark 7:28; Rom 5:7
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1063 - γάρ - [841 x]
Display settings Display settings