SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5119 G5120 G5121 G5122 G5123         G5125G5126G5127G5128G5129

Strong: G5124
τοῦτο  [túto]
toto, tato, tyto (věci), to - zájmeno ukazovací
Strong: G5124
Word: τουτο
Pronounc: too'-to
Orig: neuter singular nominative or accusative case of 3778; that thing:--here (-unto), it, partly, self(-same), so, that (intent), the same, there(-fore, -unto), this, thus, where(-fore). G3778
Use:
HE Strong:

1) that (thing), this (thing)
Strong: G5124
Word: τοῦτο
Transliter: touto
Pronounc: too'-to
Neuter singular nomitive or accusative of G3778; that thing: - here [-unto] it partly self [-same] so that (intent) the same there [-fore -unto] this thus where [-fore].
Strong: G5124
(toúto)
neutro singular denominativo o acusativo de G3778; esa cosa:- esto, por tanto, por eso, (con este) fin.
----
Diccionario Tuggy
τοῦτο
. neut. singular caso nominativo o acu. de οὗτος, 3778. Esto, eso, este, esta causa, lo cual, etc.: Mat 1:22; Mat 28:14; Mar 1:27; Mar 14:36; Luc 1:18; Luc 24:40; Jua 1:31; Jua 21:19; Hch 2:12; Hch 27:34; Rom 1:12; Rom 15:28; 1Co 1:12; 1Co 15:54; 2Co 1:17; 2Co 13:10; Gál 2:10; Gál 6:7; Efe 1:15; Efe 6:22; Flp 1:6; Flp 3:15; Col 1:9; Col 4:8; 1Ts 2:13; 1Ts 5:18; 2Ts 2:11; 2Ts 3:10; 1Ti 1:9; 1Ti 5:4; 2Ti 1:15; 2Ti 3:1; Flm 1:15; Heb 1:9; Heb 13:19; Stg 4:15; 1Pe 1:25; 1Pe 4:6; 2Pe 1:5; 2Pe 3:8; 1Jn 3:1; 1Jn 4:5; 1Jn 4:3 Jn. 10; Jud 1:4; Rev 2:6; Rev 18:8.
Hомер Стронга: G5124
Оригинал: τουτο
Транслитерация: тоуто
Произношение: тутο
Часть речи:
Этимология: neuter единственного числа nominative или accusative case G3778 - это, сие; ср. р. ед. ч. и. п. или в. п. от G778 (ουτος). Словарь Дворецкого: τουτο I n к ουτος II adv. 1) потому, поэтому Пр.: αυτα τ. Платон (427-347 до н. э.) — потому-то; τ. αφικομην Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — затем-то я и пришел 2) отчасти, во-первых, с одной стороны Пр.: τ. μεν …, τ. δε (μετα δε, επειτα δε) Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — с одной стороны …, с другой же.
Numéro de Strong: G5124
Mot: τοῦτο  (touto)
ceci, cela, c'est pourquoi, ... ; 320
Strong: G5124
Word: τοῦτο
touto {too'-to}
G3778的中性單數主格或受格;代名詞
➊那個(事物),這(事物)
Strong: G5124
τοῦτο (toûto) {too'-to}
τουτο - touto caso nominativo ou acusativo neutro singular de G3778 pron 1 este aquele


Webster Concordance (1833)
Strong: G5124
Transliter & Pronounc: touto {too'-to}
Total Webster Occurrences: 317

as, 1
Acts 3:6

cause, 2
Col 1:9; 1Pet 4:6

deed, 1
1Cor 5:3

end, 1
2Cor 2:9

it, 5
Matt 12:11; Mark 5:43; Mark 14:5; Luke 18:36; Heb 13:17

partly, 2
Heb 10:33(2)

purpose, 5
Mark 1:38; Acts 26:16; Eph 6:22; Col 4:8; 1John 3:8

same, 2
Gal 2:10; Eph 6:8

seeing, 1
2Cor 4:1

so, 5
John 20:20; Acts 19:14; Acts 23:7; Rom 12:20; 1Cor 7:37

that, 20
Mark 13:11; John 3:32; John 4:18; John 11:7; John 11:11; John 14:13; Acts 9:21; Rom 1:12; Rom 7:15(2); Rom 7:16; Rom 7:19; Rom 7:20; 1Cor 6:6; Gal 6:7; Eph 2:8; Phil 1:28; 1Tim 5:4; Phlm 1:18; Heb 13:17

therefore, 54
Matt 6:25; Matt 12:27; Matt 12:31; Matt 13:13; Matt 13:52; Matt 14:2; Matt 18:23; Matt 21:43; Matt 23:14; Matt 23:34; Matt 24:44; Mark 6:14; Mark 11:24; Mark 12:24; Luke 4:43; Luke 11:19; Luke 11:49; Luke 12:22; Luke 14:20; John 1:31; John 5:16; John 5:18; John 6:65; John 7:22; John 8:47; John 9:23; John 10:17; John 12:39; John 13:11; John 15:19; John 16:15; John 19:11; Acts 2:26; Rom 4:16; Rom 5:12; 1Cor 12:15; 1Cor 12:16; 2Cor 7:13; 2Cor 13:10; Eph 1:15; Eph 5:17; Eph 6:13; 1Thess 3:7; 1Tim 4:10; 2Tim 2:10; Phlm 1:15; Heb 1:9; Heb 2:1; 1John 3:1; 1John 4:5; 3John 1:10; Rev 7:15; Rev 12:12; Rev 18:8

thing, 8
Mark 5:32; Luke 9:21; Luke 22:23; John 18:34; Acts 26:26; 1Cor 9:17; 2Cor 5:5; 2Pet 3:8

this, 205
Matt 1:22; Matt 8:9; Matt 9:28; Matt 13:28; Matt 15:11; Matt 16:22; Matt 17:21; Matt 18:4; Matt 19:26; Matt 21:4; Matt 24:14; Matt 26:9; Matt 26:12; Matt 26:13; Matt 26:26; Matt 26:28; Matt 26:39; Matt 26:42; Matt 26:56; Matt 28:14; Mark 1:27; Mark 9:21; Mark 9:29; Mark 11:3; Mark 14:9; Mark 14:22; Mark 14:24; Mark 14:36; Luke 1:18; Luke 1:34; Luke 1:43; Luke 1:66; Luke 2:12; Luke 2:15; Luke 3:20; Luke 5:6; Luke 6:3; Luke 7:4; Luke 7:8; Luke 9:45; Luke 9:48; Luke 10:11; Luke 10:28; Luke 12:18; Luke 12:39; Luke 13:8; Luke 16:2; Luke 18:34; Luke 20:17; Luke 22:15; Luke 22:17; Luke 22:19(2); Luke 22:20; Luke 22:37; Luke 22:42; John 2:12; John 2:22; John 4:15; John 4:54; John 5:28; John 6:6; John 6:29; John 6:39; John 6:40; John 6:61; John 7:39; John 8:6; John 8:40; John 11:26; John 11:51; John 12:5; John 12:6; John 12:18(2); John 12:27; John 12:33; John 13:28; John 16:17; John 16:18; John 18:37(2); John 18:38; John 19:28; John 20:22; John 21:14; John 21:19(2); Acts 2:12; Acts 2:14; Acts 2:16; Acts 2:33; Acts 4:7; Acts 4:22; Acts 5:4; Acts 5:24; Acts 5:38; Acts 7:60; Acts 8:34; Acts 9:21; Acts 10:16; Acts 11:10; Acts 16:18; Acts 19:10; Acts 19:17; Acts 19:27; Acts 20:29; Acts 21:23; Acts 24:14; Acts 27:34; Rom 1:26; Rom 2:3; Rom 6:6; Rom 9:17; Rom 11:25; Rom 13:6(2); Rom 13:11; Rom 14:9; Rom 14:13; Rom 15:9; Rom 15:28; 1Cor 1:12; 1Cor 4:17; 1Cor 5:2; 1Cor 7:6; 1Cor 7:26; 1Cor 7:29; 1Cor 7:35; 1Cor 9:23; 1Cor 10:28; 1Cor 11:10; 1Cor 11:17; 1Cor 11:24(2); 1Cor 11:25(2); 1Cor 11:26; 1Cor 11:30; 1Cor 15:50; 1Cor 15:53(2); 1Cor 15:54(2); 2Cor 2:1; 2Cor 2:3; 2Cor 7:11; 2Cor 8:10; 2Cor 8:20; 2Cor 9:6; 2Cor 10:7; 2Cor 10:11; 2Cor 13:1; 2Cor 13:9; Gal 3:2; Gal 3:17; Eph 4:17; Eph 5:5; Eph 5:32; Eph 6:1; Eph 6:18; Phil 1:6; Phil 1:7; Phil 1:9; Phil 1:19; Phil 1:22; Phil 1:25; Phil 2:5; Phil 3:15; Col 2:4; Col 3:20; 1Thess 2:13; 1Thess 3:3; 1Thess 3:5; 1Thess 4:3; 1Thess 4:15; 1Thess 5:18; 2Thess 2:11; 2Thess 3:10; 1Tim 1:9; 1Tim 1:16; 1Tim 2:3; 1Tim 4:16; 2Tim 1:15; 2Tim 3:1; Heb 6:3; Heb 7:27; Heb 9:15; Heb 9:20; Heb 9:27; Heb 13:19; Jas 4:15; 1Pet 1:25; 1Pet 2:19; 1Pet 2:20; 1Pet 2:21; 1Pet 3:9; 2Pet 1:5; 2Pet 1:20; 2Pet 3:3; 2Pet 3:5; 1John 4:3; Jude 1:4; Jude 1:5; Rev 2:6

thus, 5
Luke 24:40; 2Cor 1:17; 2Cor 5:14; Phil 3:15; Heb 9:8




Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5124 - τοῦτο - [1 x]




Display settings Display settings