SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5273 G5274 G5275 G5276 G5277         G5279G5280G5281G5282G5283

Cognate Strong's numbers: G3887, G5281, G1696, G4037, G3306, G3438

Strong: G5278
ὑπομένω  [hypomenó]
(fut. ὑπομενῶ, aor. ὑπέμεινα, part. ὑπομείνας, pf. ὑπομεμένηκα) 1. zůstat (tj. neodejít), zdržet se 2. vytrvat (εἰς τέλος do konce, τῇ θλίψει v soužení); vydržet (τι co), snést, strpět; obstát (τι v čem) 3. (v.l. *Ř 8:24) očekávat [17]
Strong: G5278
Word: υπομενω
Pronounc: hoop-om-en'-o
Orig: from 5259 and 3306; to stay under (behind), i.e. remain; figuratively, to undergo, i.e. bear (trials), have fortitude, persevere:--abide, endure, (take) patient(-ly), suffer, tarry behind. G5259 G3306
Use: TDNT-4:581,581 Verb
HE Strong: H2342 H2442 H2934 H3176 H3427 H3557 H4102 H6960 H6965

1) to remain
1a) to tarry behind
2) to remain i.e. abide, not recede or flee
2a) to preserve: under misfortunes and trials to hold fast to one's faith in Christ
2b) to endure, bear bravely and calmly: ill treatments
Strong: G5278
Word: ὑπομένω
Transliter: hupomenō
Pronounc: hoop-om-en'-o
From G5259 and G3306; to stay under (behind) that is remain; figuratively to undergo that is bear (trials) have fortitude persevere: - abide endure (take) patient (-ly) suffer tarry behind.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5278
hupo-meno vgl. auch Synonyme: 5861 < 5259 + 3306, (w. darunter-bleiben); Vb. (17)
 Gräz.: jmdn. erwarten.
 
 I.) geduldig ausharren
  1) intr.: zurückbleiben (und nicht fortgehen). Lu 2:43 Ac 17:14
  2) tr.: standhalten (und nicht fliehen), etw. (geduldig) aushalten oder ertragen; durchhalten (unter Anfechtungen und Trübsalen beim Glauben bleiben); etw. erdulden bzw. tapfer und still ertragen d.h. leiden (z.B. Leid, Schmerz oder schlechte Behandlung). Mt 10:22 Ro 12:12 1Co 13:7 2Ti 2:12 Heb 10:32 12:7,2 Jas 5:11 ua.
Strong: G5278
(jupoméno)
de G5259 y G3306; quedarse bajo (detrás), i.e. permanecer, quedarse; figurativamente resistir, i.e. soportar (pruebas), tener entereza, perseverar:- padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido, sufrir.
----
Diccionario Tuggy
ὑπομένω
.(imperf. ὑπέμενον; tiempo futuro ὑπομενῶ; 1 tiempo aoristo ὑπέμεινα; tiempo perfecto ὑπομεμένηκα). Perseverar, mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse, permanecer. A.T. חוּל hi., Lam 3:26. חָכָה pi. Sof 3:8. טָמַן Job 20:26. יָחַל pi., Job 3:9. יָחַל hi., Lam 3:21. יָשַׁב , Núm 22:19. כּוּל pilp.; Mal 3:2. מָהַהּ hiyhp., Éxo 12:39. קָוָה qal., Isa 40:31. קָוָה pi., Sal. 129(130):5. קוּם Job 8:15. N.T. Mat 10:22; Mat 24:13; Mar 13:13; Luc 2:43; Hch 17:14; Rom 12:12; 1Co 13:7; 2Ti 2:10; 2Ti 2:12; Heb 10:32; Heb 12:2-3; Heb 12:7; Stg 1:12; Stg 5:11; 1Pe 2:20.
----
Diccionario Vine NT
jupomeno (ὑπομένω, G5278)
, lit., morar bajo (jupo , bajo, debajo), significa permanecer en un lugar en vez de abandonarlo, quedarse atrás (p.ej., Luc 2:43 : «se quedó»; Hch 17:14 : «se quedaron»); o perseverar (Mat 10:22 ; Mat 24:13; Mar 13:13, en los tres pasajes: «el que persevere hasta el fin»); o soportar algo con valentía y confianza (p.ej., Heb 12:2-3 : «sufrió»; v. 7: «soportáis»; rv : «sufrís»). En estos tres pasajes se sugiere perseverancia bajo una pesada carga. Véase también Stg 1:12 ; Stg 5:11; 1Pe 2:20. Cf. makrothumeo , ser paciente, longánime; véanse PACIENCIA, B, Nº 2, SUFRIDO. Véanse PERSEVERAR, SOPORTAR, SUFRIR.

jupomeno (ὑπομένω, G5278) , forma intensificada de meno , véase PERMANECER, A, Nº 1. Denota permanecer bajo, soportar valientemente (bajo sufrimiento). Se traduce «todo lo soporta» en 1Co 13:7 ; «Si soportáis» (Heb 12:7 ; rv : «sufrís»); «soporta» (Stg 1:12 ; rv : «sufre»); 1Pe 2:20 : «si … soportáis» y «soportáis» (rv : «sufrís» las dos veces). Véanse PERSEVERAR, Nº 5, QUEDAR, A, Nº 14, SUFRIR.

jupomeno (ὑπομένω, G5278) , relacionado con jupomone , véase PACIENCIA, A, Nº 1, etc. Se emplea, en sentido transitivo, con el significado de soportar pacientemente, sufrir, traducido «sufridos» (Rom 12:12 , lit., «perseverando constantes»; lba : «constantes»); véase PERSEVERAR, Nº 5, y también QUEDAR, A, Nº 14, SOPORTAR.

jupomeno (ὑπομένω, G5278) , lit., morar bajo (jupo , bajo), significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, quedarse atrás (p.ej., Luc 2:43 : «se quedó»; Hch 17:14 : «se quedaron»); o perseverar (Mat 10:22 : «el que persevere»; Mat 24:13, ídem; Mar 13:13, ídem); en cada uno de estos tres pasajes se utiliza con la frase «hasta el fin»; o sufrir con valentía y confianza (p.ej., Heb 12:2-3, Heb 12:7), sugiriéndose perseverancia bajo condiciones penosas. Véase también Stg 1:12 ; Stg 5:11; 1Pe 2:20. Cf. makrothumeo , ser longánime. Véanse QUEDAR, SOPORTAR, SUFRIR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 670)
ἀπομένω (apomenō): vb.; ≡ Strong 5278; TDNT 4.581-quedarse atrás (Luc 2:43 v.l. NA26); no se encuentra en LN
----
(Swanson 5702)
ὑπομένω (hypomenō): vb.; ≡ Strong 5278-1. LN 39.20 resistir, mantenerse firme en la posición (Mat 10:22; Mat 24:13; Mar 13:13; 2Ti 2:12; Stg 1:12+; Rom 8:24 v.l.), para otra interpretación, ver abajo; 2. LN 85.57 quedarse atrás, permanecer más tiempo que (Luc 2:43; Hch 17:14+); 3. LN 68.17 continuar, mantenerse firme, soportar pese a la oposición (Stg 1:12+), para otra interpretación, ver anterior; 4. LN 25.175 aguantar, perseverar pese a las dificultades (2Ti 2:10)
Hомер Стронга: G5278
Оригинал: υπομενω
Транслитерация: упомено
Произношение: ипοмэ́но
Часть речи: Глагол
Этимология: от G5259 и G3306 - 1. оставаться; 2. переносить, терпеть, выдерживать, претерпевать. Словарь Дворецкого: υπο-μενω 1) оставаться (позади, на месте и т. п. ) Гомер (X-IX вв. до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) Пр.: οι υπομενοντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и οι υπομειναντες Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — оставшиеся (дома); το υπομενον εν Σπαρτη Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — то, что осталось в Спарте 2) оставаться в живых Пр.: τοισι ανδρασι ου υπεμεινον τα τεκνα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — у этих людей дети не выживали 3) быть устойчивым, неподвижным, постоянным Пр.: μηδεν υπομενει Аристотель (384-322 до н. э.) — нет ничего неподвижного 4) твердо стоять, выдерживать напор Пр.: (υ. τε καη καρτερειν Платон (427-347 до н. э.)) Αργειοι υπεμειναν αολλεες Гомер (X-IX вв. до н. э.) — аргивяне сомкнутыми рядами стойко держались; υ. τινα или ερωην τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — выдерживать чей-л. натиск, уметь устоять против кого-л. ; ες αλκεν υπομειναι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — схватиться врукопашную; πολλους χρονους υπομεμενηκως τεν πολιορκιαν Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — выдержавший долгую осаду; καη χαριτας καη απειλας υπομειναι Демосфен (384-322 до н. э.) — устоять как перед милостями, так и перед угрозами; οι δ΄ ουχ υπεμειναν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — они не стали настаивать; υπομεινωμεν τουτον τον λογον Платон (427-347 до н. э.) — будем держаться этого положения; ουχ υπομειναι τεν κρισιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — уклониться от суда; υπομενων πονειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — упорно работающий; υπομεινας εις τελος Новый Завет — претерпевший до конца 5) сносить, выдерживать, терпеть Пр.: (τεν δουλειαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.); τεν αλγηδονα Платон (427-347 до н. э.)) ουχ υπομενει ωφελουμενος Платон (427-347 до н. э.) — он не терпит, чтобы ему оказывали услуги; ουχ υπομειναι τας δωρεας Исократ (436-338 до н. э.) — отвергнуть дары; αισχρον τι υπομειναι Платон (427-347 до н. э.) — совершить (точнее допустить) какой-л. постыдный поступок; υπομειναι τους νομους Демосфен (384-322 до н. э.) — подчиниться законам 6) решаться, отваживаться, принимать на себя Пр.: τους εκ του πολεμου κινδυνους υπομειναι Исократ (436-338 до н. э.) — пойти на военные опасности; ετι υπομενεις με κηδευων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — и ты решаешься заботиться обо мне; υπομεινον προσταξας τοις ηγεμοσι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — потрудись дать распоряжение военачальникам; τεν πολιν εκλιπειν υπομειναι Демосфен (384-322 до н. э.) — решиться оставить город; ει υπομενεουσι χειρας εμοη ανταειρομενοι ; Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (скажи), дерзнут ли они поднять на меня руку? 7) ожидать, поджидать Пр.: (τεν εορτην Лисий (ок. 445-380 до н. э.); οσα ημας εν υστερω χρονω υπεμενεν Платон (427-347 до н. э.)) η υπομενουσα τινα κολασις Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — ожидающая кого-л. кара.
Numéro de Strong: G5278
Mot: ὑπομένω  (hupomeno)
persévérer, rester, être patient, patiemment, supporter, souffrir, soutenir ; 17
Strong: G5278
Word: ὑπομένω
hupomeno {hoop-om-en'-o}
源自G5259G3306;動詞
➊留下(路2:43;徒17:14)
➋忍耐,堅守立場
Strong: G5278
ὑπομένω (hypoménō) {hoop-om-en'-o}
υπομενω - hupomeno de G5259 e G3306 tdnt - 4 581 581 v 1 ficar 1a retardar 2 ficar i e permanecer nao retirar-se ou fugir 2a preservar sob desgracas e provacoes manter-se firme na fe em cristo 2b sofrer aguentar bravamente e calmamente maltratos


Webster Concordance (1833)
Strong: G5278
Transliter & Pronounc: hupomeno {hoop-om-en'-o}
Total Webster Occurrences: 18

abode, 1
Acts 17:14

behind, 1
Luke 2:43

endure, 5
Matt 24:13; Mark 13:13; 2Tim 2:10; Heb 12:7; Jas 5:11

endured, 3
Heb 10:32; Heb 12:2; Heb 12:3

endureth, 3
Matt 10:22; 1Cor 13:7; Jas 1:12

patient, 1
Rom 12:12

patiently, 2
1Pet 2:20(2)

still, 1
Acts 17:14

suffer, 1
2Tim 2:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5278 - ὑπομένω - [51 x]
Display settings Display settings